TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 53

5 Ocak 2018 Cuma

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

 

1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/906) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2017)

2.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/907) (İçişleri; Adalet; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2017)

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; CMK Ücret Tarifesi Kanunu Teklifi (2/2012) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2013) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

3.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2014) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarih: 14.12.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2015) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2016) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2017) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2018) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2019) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2020) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

10.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2021) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2017)

11.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2022) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

12.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2023) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2024) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

14.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2025) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2026) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 7/5/1987 tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2027) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2028) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2029) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, bitkisel üretimin arttırılması ve denetlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2313) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, kalkınma ajanslarından ayrılan personelin ayrılma sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2314) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2017)

3.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 20 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2315) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2017)

4.- Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 20 Milletvekilinin, internet bağımlılığının ve şiddet içerikli oyunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2316) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2017)

5.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 20 Milletvekilinin, çevre sorunlarının ve bu sorunların etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2317) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, üniversitelerin afetlere yönelik çalışmalarının ve bu çalışmaların kamuoyundaki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2318) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, yumurta sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2319) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

8.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 Milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2320) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, 14 yaşındaki bir çocuğun intiharının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2321) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 21 Milletvekilinin, hava kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2322) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

11.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 21 Milletvekilinin, Kocaeli'deki çarpık kentleşmenin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2323) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 20 Milletvekilinin, bazı yazarlara son zamanlarda yapılan saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2324) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

13.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 21 Milletvekilinin, zabıta memurlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2325) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, kadın ve çocuk cinayetleri ile cinsel şiddet ve istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2326) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da olası bir afetlere yönelik gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2327) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

16.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 22 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2328) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

17.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 20 Milletvekilinin, kapatılan askeri okullarda öğrenim gören öğrencilerle ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2329) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

18.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 20 Milletvekilinin, esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2330) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

19.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, kayıt dışı güvencesiz çalıştırma biçimlerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2331) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

20.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenmesinde baz alınan kriterlerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2332) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

21.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 22 Milletvekilinin, iklim değişikliği ile mücadelede hedeflere ulaşılamamasının olası sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2333) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

22.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 29 Milletvekilinin, çocuk yaşta yapılan evliliklerin sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2334) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

23.-  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 20 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2335) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

24.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 20 Milletvekilinin, devletin beslenme hizmeti sunduğu yerlerde meydana gelen zehirlenme vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2336) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

25.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve 19 Milletvekilinin, reşit oldukları gerekçesiyle devlete ait sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılmak zorunda kalan korunmaya muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2337) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

26.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 20 Milletvekilinin, OHAL süresince tutuklanan veya gözaltına alınan avukatların dava süreçlerinin ve cezaevi koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2338) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

27.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terörle mücadele sırasında oluşan hasarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2339) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

28.-  Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerindeki çocuklara kötü muamelede bulunulduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2340) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

29.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin, paramiliter olduğu iddia edilen bazı yapılanmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2341) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

30.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 21 Milletvekilinin, Türk Telekom ile ilgili çeşitli iddiaların ve telekomünikasyon alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2342) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)