TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 52

25 Aralık 2017 Pazartesi

 

Rapor

1.- Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 01.10.2016 ila 30.04.2017 Döneminde Anayasa’nın 81’inci Maddesine Uygun Biçimde Andiçmeden Aralıksız Olarak Genel Kurulun 212 Birleşimine Katılmamasına Bağlı Devamsızlığı Nedeniyle Anayasa’nın 84’üncü ve İçtüzüğün 138’inci Maddeleri Uyarınca Gerekli Değerlendirmenin Yapılması İçin Başkanlık Divanının 20.07.2017 Tarihli ve 41 Numaralı Kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (3/1171) ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (Sıra Sayısı: 507) (Dağıtma tarihi: 25.12.2017) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, makam odasında yapılan tadilata ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20384) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

2.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, tutuklu bir milletvekilinin hastaneye sevki sırasındaki uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20385) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Meclis Başkanlığınca yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20386) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana görev yapan TBMM Başkanlarınca yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20387) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20388) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20389) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20390) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20391) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20392) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20393) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20394) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20395) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20396) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20397) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20398) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20399) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20400) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20401) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20402) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20403) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20404) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20405) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

23.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Afşin Elbistan termik santralleri ile kömür işletmesinde çalışan 582 işçinin iştirakçi firmaya devredilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20406) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

24.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da bir anadolu lisesinde öğrencilerin zorunlu olarak Mevlid-i Nebi etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20407) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

25.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesi Göztepe mahallesindeki çeşitli projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20408) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

26.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesinde mera alanlarının işgal edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20409) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

27.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesi Bahçekaradalak mahallesindeki altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20410) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

28.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Eğribasan Mahallesinin su şebekesi sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20411) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

29.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesindeki yol sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20412) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

30.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesi Sofular mahallesindeki metruk evlerin yıkımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20413) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

31.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Kerişli Mahallesinin elektrik alt yapısı sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20414) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

32.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesindeki kanalizasyon altyapısı sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20415) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

33.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Belçarsak Mahallesinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20416) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

34.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesi sakinlerinin doğalgaz hattı talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20417) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

35.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesi Hanburun mahallesindeki elektrik sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20418) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20419) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılında yapılan organize suç operasyonlarına dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20420) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılına ait sigara kaçakçılığı verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20421) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, telefon kaçakçılığına dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20422) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ilaç kaçakçılığına dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20423) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, alkol kaçakçılığına dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20424) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, akaryakıt kaçakçılığına dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20425) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

43.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, erişilebilirlik alanındaki eylem ve politikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20426) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

44.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da dağıtılan kömüre ve hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20427) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

45.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Suriye sınırından Türkiye'ye geçtiği iddia edilen IŞİD militanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20428) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2017)

46.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankara Gölbaşı Belediyesi'ndeki istisnai kadro atamalarıyla ilgili Sayıştay raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20429) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2017)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul'da bulunan Dragos Tekel arazisinin bedelsiz olarak bir vakıf üniversitesine devrine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20430) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal amaçlı kooperatifler tarafından verilen kredilerin geri ödemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20431) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

49.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yönetim kadrosundaki bazı akademisyenlerin FETÖ bağlantısına yönelik şüphelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20432) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

50.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Ordu ilinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20433) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

51.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kilis ilinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20434) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

52.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, kamu görevine atananlar hakkında gerçekleştirilen güvenlik soruşturmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20435) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

53.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, TUS ve YDUS sınav takvimindeki belirsizliklere ve sonuçların açıklanmasındaki gecikmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20436) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

54.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20437) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20438) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20439) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20440) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20441) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20442) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20443) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20444) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20445) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20446) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20447) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20448) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20449) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20450) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20451) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20452) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20453) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20454) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20455) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20456) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20457) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20458) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20459) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20460) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20461) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20462) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20463) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20464) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20465) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20466) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20467) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20468) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20469) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20470) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20471) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20472) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20473) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20474) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20475) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20476) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20477) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20478) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20479) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20480) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20481) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20482) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20483) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20484) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20485) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20486) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20487) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20488) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20489) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20490) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/20491) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20492) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20493) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20494) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20495) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20496) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20497) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20498) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20499) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20500) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20501) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20502) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20503) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20504) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20505) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20506) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20507) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20508) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20509) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

127.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, kamu ve özel bankalardan çiftçilerin kullandığı ipotekli kredilerin parasal değerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20510) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20511) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20512) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20513) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20514) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20515) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20516) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20517) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20518) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20519) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20520) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20521) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20522) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20523) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20524) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20525) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20526) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

144.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısındaki artışa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20527) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

145.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20528) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

146.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hayvanlara işkence konusunda adli makamlara ulaşan vaka sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20529) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli çocuklara yönelik cinsel istismar davalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20530) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

148.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, koruma altındayken ailesinin yanına döndürülen çocukların takibine ve desteklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20531) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20532) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20533) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20534) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20535) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20536) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20537) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20538) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20539) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20540) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20541) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20542) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20543) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20544) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20545) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20546) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20547) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20548) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20549) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

167.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli OSB'nin teşvik kapsamına alınmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20550) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 ve 2017 yıllarında ALO 170 iletişim merkezine yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20551) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

169.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 2017 yılı Kasım ayında iş kazası sonucu yaralanan veya yaşamını yitiren işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20552) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

170.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, 150'den fazla kadın çalışanı olan işyerlerinin kreş açma zorunluluğuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20553) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

171.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Efemçukuru Altın Madeninde siyanürle altın çıkarıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20554) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

172.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ülkemizdeki toplam yapı stoğuna, ruhsatsız yapılara ve yapıların depreme dayanıklılık durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20555) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

173.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir Atatürk Stadının depreme dayanıklılık testi ve güçlendirme işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20556) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

174.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılması öngörülen HES projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20557) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2017)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20558) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20559) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20560) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20561) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20562) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20563) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20564) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20565) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20566) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20567) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20568) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20569) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20570) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20571) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20572) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20573) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20574) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20575) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20576) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20577) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20578) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20579) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20580) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20581) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20582) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20583) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20584) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20585) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20586) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20587) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20588) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20589) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20590) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

208.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, DEİK'in yapısında gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20591) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

209.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, 2017 Kasım itibarıyla iş yerini kapatan veya değiştiren esnaf sayısına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20592) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

210.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Şırnak'ta bulunan TKİ'ye ait maden ocağının rödovans usulüyle bir şirkete devredildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20593) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

211.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, milli sporcu öğrencilerin burs durumuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20594) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20595) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20596) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20597) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20598) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20599) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20600) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20601) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20602) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20603) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20604) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20605) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20606) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20607) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20608) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20609) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20610) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20611) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20612) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, arazi toplulaştırmalarının süresi içerisinde yapılamadığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20613) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun pirinç satış fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20614) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

232.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kırmızı et üretiminin azalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20615) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

233.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çiftçilerin teknolojik gelişmeler hakkında eğitilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20616) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

234.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20617) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

235.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kişi başına düşen süt tüketim miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20618) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

236.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, zeytincilik üretimine yönelik teşvik ve desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20619) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

237.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, su ürünleri üretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20620) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

238.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, son bir yılda görülen hayvan ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20621) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

239.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kamu yemekhanelerindeki gıda zehirlenmelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20622) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

240.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, gıda mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20623) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

241.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tarım alanındaki plan ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20624) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

242.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tarım ürünlerinde üretici ve satıcı arasında gerçekleşen fiyat artışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20625) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

243.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, beş gümrük müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20626) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20627) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20628) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20629) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20630) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20631) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20632) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20633) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20634) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20635) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20636) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20637) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20638) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20639) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

257.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik bariyerine sıkışması sebebiyle ayağı kesilen çocuğa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20640) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

258.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van İpekyolu Belediyesi'nde kayyum atanmadan evvel ihalesi yapılan projelerin durdurulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20641) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2017)

259.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Alevi vatandaşlara yapılan bir saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20642) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2017)

260.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Kastamonu Bozkurt Belediyesine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20643) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

261.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, BASKİ'nin birikmiş elektrik faturası borcuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20644) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

262.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20645) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20646) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20647) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20648) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20649) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20650) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20651) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20652) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20653) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20654) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20655) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20656) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20657) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20658) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20659) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20660) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20661) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20662) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20663) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20664) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20665) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20666) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20667) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20668) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20669) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20670) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20671) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20672) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20673) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20674) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20675) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20676) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20677) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20678) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20679) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20680) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20681) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

299.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, ücretli öğretmenler hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20682) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

300.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Suriyeli çocuklarla ilgili eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20683) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

301.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, öğretmenlerin atama ve askerlik sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20684) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

302.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ilgili Yönetmelik hükümlerinin iptali sonrasında göreve iadesi kararlaştırılan okul müdür ve müdür yardımcıları hakkındaki yargı kararlarının yerine getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20685) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

303.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, öğretmenlerin yetiştirilmeleri ve sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20686) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

304.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, okul kitaplarındaki hatalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20687) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

305.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, okul kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20688) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

306.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bakanlığa ait ABİDE projesinin sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20689) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

307.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ülkemizdeki eğitimi erken terk oranları ve alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20690) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20691) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20692) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20693) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20694) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

312.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sağlık Bakanlığına devredilen Sağlık Astsubaylarının TSK'ya dönme taleplerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20695) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2017)

313.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, koruma altına alındığı barınakta yaşamını yitiren bir köpeğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20696) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

314.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de 2017 yılında tamamlanan projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20697) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

315.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde sağlık fiziği uzmanı yerine stajyer görevlendirildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20698) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

316.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Türkiye'de HIV/AIDS vakalarının artışına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20699) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

317.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünün yapmış olduğu bir açıklamaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20700) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

318.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 29 Ekim 2016'dan bu yana güvenlik soruşturması gerekçesiyle göreve başlatılmayan doktorlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20701) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20702) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20703) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20704) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20705) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20706) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20707) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20708) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20709) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20710) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20711) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20712) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20713) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20714) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20715) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

333.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20716) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20717) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

335.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Türkiye sınırında bulunan illerden yapılan telefon görüşmelerinin yurt dışı GSM kapsamında ücretlendirilmesi sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20718) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

336.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Çardak Organize Sanayi Bölgesinin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20719) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

337.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'e yapılması öngörülen havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20720) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

338.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan trafik yoğunluğuna ve kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20721) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

339.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2004 yılında dönemin Başbakanına hediye edilen bir araca ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20722) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

340.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, 17 Kasım 2017 tarihli Şırnak ziyaretindeki mitinge kamu çalışanlarının katılımının Kaymakamlık talimatıyla zorunlu kılındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20723) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

341.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, ABD merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan internette özgürlük raporundaki Türkiye ile ilgili ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20724) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

342.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'ya ait hava kirliliği verilerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20725) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

343.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde işten çıkarılan taşeron işçilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20726) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

344.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bazı bakanlıklarda tespit edildiği iddia edilen özel hesaplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20727) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

345.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müşavir kadrosuna atandığı iddia edilen iki kişiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20728) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

346.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, güvenlik uygulamaları, uyuşturucu kullanımı, iş kazaları, işsizlik, kredi borçları, gelir dağılımı gibi konulardaki istatistiki verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20729) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

347.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, 14 Temmuz 2016'da yürürlüğe giren 6722 sayılı Kanun hükümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20730) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2017)

348.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, bazı okullarda katılımın zorunlu olduğu Mevlid-i Nebi etkinlikleri düzenlendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20731) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2017)

349.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, OHAL döneminde işten çıkarılan veya tutuklanan kadınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20732) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

350.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, bir müsteşarın babasının adının bir okula verildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20733) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

351.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, TRT Haber kanalının CHP Grup Toplantısı yayınını yarıda kesmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20734) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

352.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasına ve diğer belediyelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20735) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

353.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Muğla'da gerçekleştiği iddia edilen kötü muamele uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20736) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

354.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2007 yılından bu yana ülkemizden vergi cenneti olarak nitelenen ülkelere gönderilen döviz tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20737) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

355.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Rıza Sarraf adlı kişiye ve faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20738) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

356.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, asgari ücrete dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20739) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

357.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Eti Maden'e ait Mazıdağı Fosfat İşletmesi'nde özelleştirme kapsamında satılan atıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20740) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

358.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 2018 Bütçe görüşmelerinde Başbakan Yardımcısı tarafından yapılan işsizlik ve istihdam sorunu konulu bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20741) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

359.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, nüfus müdürlerinin ek gösterge sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20742) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

360.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Ağustos 2017'de Balıkesir'de bir otomobilde yakalanan FETÖ suikast timine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20743) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

361.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dağ kurtarma ekibi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20744) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

362.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, maden ocakları ve buralarda çalışan işçilere dair bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20745) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

363.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, OHAL kapsamında kapatılan bir TV kanalının mallarının TMSF tarafından satışa çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20746) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

364.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir hastanedeki yangını görüntülerken darp edilen muhabire ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20747) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

365.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, engelli istihdam verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20748) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

366.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, boğulma olaylarına ve istatistiklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20749) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

367.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerel radyoların bazı borçlarının affedilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20750) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

368.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de İl Afet ve Acil Durum Müdahale Planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20751) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

369.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de ve ülke genelinde nükleer ve benzeri saldırılar konusunda uzman personel sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20752) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

370.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, afet sonrası geçici barınma alanlarının saptanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20753) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

371.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde bulunan sığınaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20754) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

372.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yapılan sosyal bilimler lisesi inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20755) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

373.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demiryolu hatlarında AB standartlarının sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20756) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

374.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'nin taraf olduğu kamulaştırma davalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20757) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

375.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD taşınmazları arasında yer alan boş konutlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20758) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

376.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'daki doğal gaz abonelerinin kartlı sayaçlarının değiştirilme zorunluluğuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20759) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

377.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da TOKİ'ye devredilen araziler ile TOKİ'nin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20760) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

378.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, enflasyondaki artışa ve bu durumun sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20761) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

379.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki mahallelerde kanalizasyon altyapısının tamamlanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20762) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

380.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Elmadağ Hasanoğlan yerleşkesine yapılacak taşocağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20763) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

381.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Elmadağ ilçesine henüz doğalgaz altyapısı yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20764) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

382.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Kırıkkale yolu üzerindeki Hasanoğlan kavşağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20765) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

383.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal kredilerle ilgili dava ve takiplere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20766) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

384.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, arazi toplulaştırma işlerinin zamanında bitirilememesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20767) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

385.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nikah sayılarına ve yabancı damat ve gelin sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20768) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

386.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda elde edilen özelleştirme gelirlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20769) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

387.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Diyanet'in internet sitesinde boşanma konulu bir soruya verilen cevaba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20770) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

388.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, bir platform tarafından Mardin'de öğrencilere yapılacak giysi ve kırtasiye yardımlarına izin verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20771) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

389.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, bakanlar kurulu üyelerinin makam odalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20772) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

390.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Suriyeli sığınmacılarla ilgili bazı verilere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20773) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

391.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, günlük kiralık evlerin denetimine ve bildirim yükümlülüğünü ihlal edenlere kesilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20774) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

392.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, camilerde toplanan yardım paralarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20775) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

393.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, kıdem tazminatının fona devredilmesine yönelik yasa tasarısının yeniden gündeme getirileceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20776) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

394.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adalet Bakanlığı müsteşarının Yargıtay üyeliğine atanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20777) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

395.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, iki vatandaşın Şırnak'ın Silopi ilçesinde operasyonlar sırasında yaşamını yitirmesine yönelik süren soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20778) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

396.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, OHAL sürecindeki cezaevi uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20779) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

397.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, hakkında iddianame hazırlanmadan bir yılı aşkın süredir tutukluluğu süren bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20780) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

398.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, karakoldan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20781) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

399.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Siirt'te düzenlenen bir askeri operasyon sonrasında bazı cenazelerin ailelere teslim edilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20782) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

400.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep L Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20783) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

401.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, SEGBİS'in yasal dayanağı ve amacı dışında kullanıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20784) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

402.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bayburt Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20785) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

403.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Cumhurbaşkanı tarafından açılan tazminat davalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20786) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

404.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, hapis cezası alan bir belediye başkanının cezasının infazının geciktirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20787) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

405.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Adli Sarayının açılışının gecikmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20788) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

406.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, bazı IŞİD üyeleri ile bağlantısı olduğu iddia edilen sivil toplum örgütlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20789) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

407.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, okullarda yaşanan taciz olaylarının araştırılmasına ve çocuklara verilmesi planlanan mahremiyet eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20790) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

408.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, çeşitli sebeplerle gerçekleşen çocuk ölümleriyle ilgili olarak yürütülen raporlama çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20791) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

409.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarına ait kadına yönelik şiddet verilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20792) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

410.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da engelli vatandaşların kamu hizmetlerine erişim durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20793) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

411.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de KOSGEB desteği ile kurulan işletmelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20794) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

412.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, taşeron işçilerinin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20795) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

413.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20796) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

414.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, 2002-2017 yılları arasında gerçekleşen maden kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20797) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

415.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4C'li Aile Sağlığı Merkezi Personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20798) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

416.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında SODES kapsamında desteklenen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20799) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

417.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK'nın yayınladığı aylık İstatistik Bülteninin içeriğinin daraltılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20800) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

418.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de çalışan yabancı işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20801) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

419.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Sağlık Bakanlığı personeline verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20802) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

420.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'ndaki imar planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20803) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

421.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Karabağlar ilçesinde heyelan bölgesi ve dere yatağı olan bölgelerde kentsel dönüşüme izin verildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20804) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

422.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kırsal kesimde heyelan tehlikesi nedeniyle yer değişikliği bekleyen köy sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20805) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

423.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin gürültü sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20806) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

424.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Akkaya Barajı'nın temizlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20807) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

425.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, maden sahalarının termik santral kurulmak üzere özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20808) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

426.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta meydana gelen maden kazalarının ve ölümlerin nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20809) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

427.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Kütahya-Ömerler linyit sahasına dair çeşitli hususlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20810) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

428.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep Üniversitesi Nilüfer Ümmügülsüm KYK Yurdu'nda meydana gelen çatlak ve çökmelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20811) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

429.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, spor ve eğitim tesisleri ile yetişmiş personel sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20812) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

430.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'ye yeni bir stadyum yapılmasın yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20813) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

431.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki öğrenci barınma imkanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20814) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

432.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, lisanslı sporcu sayısının nüfusa oranının artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20815) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

433.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde yeni stat inşaatı için ayrılan bütçeye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20816) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

434.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gelir vergisi indiriminin süresinin uzatılmasından yararlanan sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20817) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

435.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Macaristan'a bir organizasyon için giden halk dansları topluluğu üyelerinin iltica ettiği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20818) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

436.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Türkiye Güreş Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulunun mahkemece iptal edilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20819) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

437.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, ayçiçeği gözetim fiyatında yapılan indirimin sebep ve sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20820) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

438.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Et ve Süt Kurumu Sivas Kombinasının açılmamış olmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20821) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

439.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Singapur'dan ithal edilecek bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinde gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20822) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

440.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ÇKS belgesi olmayan çiftçilerin borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20823) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

441.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt desteklerinden yararlanan üretici ve besici sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20824) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

442.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, besicilere inek için teşvik verilmesi uygulamasının yeniden başlatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20825) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

443.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker fabrikalarına C kotasından pancar verenlere verilecek desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20826) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

444.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun son beş yılda yapılan ihalelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20827) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

445.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun çeşitli yapım işlerinin son durumlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20828) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

446.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'ya ait bazı hububat depolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20829) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

447.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun bir yapım işinden kaynaklanan alacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20830) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

448.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun Çankırı iş yerindeki deposuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20831) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

449.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gümrük vergisi olmadan ithal edilen tarım ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20832) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

450.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te hayvanları samandan zehirlenerek telef olan vatandaşın durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20833) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

451.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, ayçiçeği ithalat gözetim fiyatının düşürülmesine ve bir market zincirine ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20834) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

452.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Ağrı'nın Sorguçlu Köyü'nün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20835) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

453.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde güvenlik güçlerince yapıldığı iddia edilen kötü muameleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20836) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

454.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Suruç ve Ankara'da yaşanan patlamaların önlenememesine ve sonrasında gerçekleştirilen soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20837) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

455.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi'nde görevli iken asılsız FETÖ ihbarı ile açığa alınan teknisyenin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20838) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

456.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'de SİHA ile sivil vatandaşların vurulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20839) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

457.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'de ulaşıma kapatılan köprülere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20840) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

458.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan yol kontrol noktalarındaki uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20841) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

459.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, iki çocuğun yaşamlarını yitirdiği olay hakkında soruşturma açılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20842) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

460.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir operasyona ve sonrasında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20843) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

461.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, iki vatandaşın Şırnak'ın Silopi ilçesinde operasyonlar sırasında yaşamını yitirmesine yönelik süren soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20844) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

462.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Malatya'da bazı Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarının işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20845) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2017)

463.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Malatya'da Alevi yurttaşların kapılarının işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20846) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2017)

464.-   Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mühimmat patlaması sonucu vatandaşların yaşamlarını yitirmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20847) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2017)

465.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TARSİM kapsamındaki hasar tespit uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20848) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

466.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT hakkında Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20849) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

467.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, 10 Ekim Ankara Garı terör saldırısını kınamak üzere yapılan etkinliklere yönelik kolluk müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20850) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

468.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, IŞİD terör örgütünün Alevi kurumlarına saldırabileceğine dair istihbarata ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20851) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

469.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankapark projesinin maliyetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20852) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2017)

470.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Yüksekova'da Kürtçe tabelaların kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20853) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

471.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, HDP binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20854) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

472.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı hakkındaki hapis cezasının infazına başlanmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20855) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

473.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 2017 yılı verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20856) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

474.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, günlük kiralık evlerin denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20857) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

475.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asayiş ve trafik olaylarıyla ilgili kameralara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20858) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

476.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de meydana gelen trafik kazası sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20859) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

477.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin bazı mahallelerindeki temizlik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20860) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

478.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, uyuşturucu kullanımına dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20861) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

479.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediye başkanları ve meclis üyelerinin cinsiyete göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20862) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

480.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplum yararına olan dernek ve sivil toplum kuruluşlarının sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20863) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

481.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mahalle ve köy muhtarlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20864) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

482.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il özel idarelerinin yönetim ve meclislerindeki cinsiyet dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20865) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

483.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarına ait boşanma verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20866) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

484.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ele geçirilen kaçak etlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20867) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

485.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, bazı IŞİD üyeleri ile bağlantısı olduğu iddia edilen sivil toplum örgütlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20868) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

486.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20869) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

487.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20870) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

488.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20871) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

489.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20872) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

490.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20873) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

491.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20874) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

492.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20875) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

493.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20876) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

494.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20877) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

495.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20878) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

496.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20879) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

497.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20880) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

498.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20881) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

499.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20882) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

500.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20883) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

501.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20884) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

502.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20885) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

503.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20886) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

504.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyüme hızı en çok ve en az olan sektörlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20887) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

505.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Van'ın Edremit ilçesinde tarihi mekanlar üzerine çeşitli yapılar inşa edildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20888) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2017)

506.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20889) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

507.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20890) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

508.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20891) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

509.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20892) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

510.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20893) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

511.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20894) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

512.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20895) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

513.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20896) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

514.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20897) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

515.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20898) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

516.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da bulunan Dilkaya Höyüğü ve Ermeni mezarlığı üzerine inşa edilen yapılarla ilgili açıklamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20899) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

517.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, özel bir tiyatronun talep ettiği devlet desteğinin reddine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20900) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

518.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki tarihi mekanlara, müzelere ve ilin turizm gelirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20901) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

519.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20902) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

520.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ABD'de bulunan Zeugma mozaiklerinin iadesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20903) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

521.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Varlık Barışı düzenlemesi kapsamında ülkemize giren servet miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20904) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

522.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Karaman Spor Lisesinde dağıtılan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20905) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

523.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Akdeniz Üniversitesi'nde verilen Türk Dili dersinde öğretim görevlilerince yazılan bazı kitapların zorunlu tutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20906) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

524.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Bakanlıkça Etkili Öğretmenlik Projesi kapsamında dağıtılan bir kitabın içeriğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20907) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

525.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20908) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

526.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının unvanına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20909) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

527.-   İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi kapsamında yapılan AB yardımına ve kullanılan bütçeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20910) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

528.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavların sonuçlarının gecikmesine ve bundan kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20911) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

529.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Göbeklitepe ilk ve orta okulundaki yemek sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20912) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

530.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki rehberlik öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20913) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

531.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'da uzak ilçelerde okuyan öğrencilerin okula ulaşımda yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20914) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

532.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da engelli vatandaşların başta eğitim olmak üzere kamu hizmetlerine erişebilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20915) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

533.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-20 Mayıs 2017 tarih aralığında aylara göre çeşitli sebeplerle gerçekleşen asker ölümü vakalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20916) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

534.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, tezkere alacağı gün katıldığı operasyonda yaşamını yitiren bir askere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20917) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

535.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20918) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

536.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20919) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

537.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20920) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

538.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20921) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

539.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20922) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

540.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20923) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

541.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20924) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

542.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20925) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

543.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20926) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

544.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20927) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

545.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20928) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

546.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20929) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

547.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20930) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

548.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20931) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

549.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizde bulunan ABD üslerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20932) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

550.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sözleşmeli er istihdam verilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20933) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

551.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, savunma sanayi verilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20934) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

552.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kışlada başına miğferle vurulduğu için yaşamını yitiren bir askere şehitlik verilip verilmeyeceğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20935) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

553.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20936) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

554.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20937) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

555.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20938) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

556.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20939) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

557.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20940) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

558.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin köylerinde kullanılan içme sularına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20941) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

559.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, dağ ceylanlarının yaşam alanında kurulacak bir çimento fabrikasına olumlu ÇED raporu verilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20942) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

560.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Havuzlu Köyü'nün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20943) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

561.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ülkemizdeki çocuk hastanesi, çocuk yoğun bakım ünitesi ve kuvöz sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20944) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

562.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, şehir hastaneleriyle birleştirilen devlet hastanelerinin tıbbi ekipmanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20945) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

563.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yirmi yaş altındaki şeker hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20946) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

564.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuklarda obezite oranındaki artışa yönelik eylem planına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20947) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

565.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görsel ve yazılı medyada sağlık konusunda yapılan yönlendirmelerin denetlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20948) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

566.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Alzheimer hastalığı verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20949) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

567.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kanser hastalarının kemoterapi ilaçları için SKG tarafından yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20950) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

568.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, TCK adının KGM olarak değiştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20951) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

569.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD tarafından yürütülen tünel elektrifikasyon çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20952) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

570.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, okul servislerinin karıştıkları kazalara ve bu kazalarda yaşamını yitiren öğrencilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20953) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

571.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD bünyesinde yer alan hurda niteliğindeki malzemelerin değerlendirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20954) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

572.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'yi İzmir Limanı'na bağlayan demiryolu hattının geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20955) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

573.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜVASAŞ tarafından üretilen ve Bulgaristan'a ihraç edilen vagonlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20956) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

574.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki kavşak ve köprü ihtiyaçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20957) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

575.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun doğrudan alım yaptığı yerli ve ithal ettiği ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20958) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

576.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kayaş Kırıkkale arasındaki altyapı inşaatı ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20959) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

577.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜDEMSAŞ'tan temin edilen vagonlardaki gecikmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20960) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

578.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-Sivas Demiryolu Projesindeki çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20961) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

579.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Kırık Köyü sakinlerinin bazı sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20962) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

580.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ray şebekesindeki yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20963) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

581.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demiryolu hatlarına dair çeşitli istatistiklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20964) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

582.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara Demiryolu Fabrikası'nın modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20965) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

583.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD demiryolu hattı raylarının uzunluğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20966) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

584.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hemzemin geçitlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20967) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

585.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'deki vagon sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20968) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

586.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'de meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20969) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

587.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD trenlerindeki gecikme sürelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20970) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

588.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD ve bağlı işletmelerde meydana gelen iş kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20971) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

589.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İzmir'den yurt dışına direkt uçuşların artırılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20972) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

590.-       Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, TBMM'ye bağlı tarihi binalarda yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20973) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

591.-       İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20974) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

592.-       Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, TUİK'in hesaplama yöntemlerini değiştirmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20975) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

593.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kaçak yollardan yurt dışına gitmeye çalışan vatandaş ve göçmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20976) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

594.-       Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, kaçak yollardan yurt dışına geçerken yaşamını yitiren vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20977) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2017)

595.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20978) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

596.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bartın Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20979) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

597.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20980) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

598.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dokuz Eylül Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20981) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

599.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fırat Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20982) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

600.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20983) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

601.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis 7 Aralık Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20984) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

602.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Amasya Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20985) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

603.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hacettepe Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20986) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

604.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bülent Ecevit Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20987) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

605.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sakarya Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20988) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

606.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Munzur Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20989) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

607.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Teknik Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20990) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

608.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bozok Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20991) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

609.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kafkas Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20992) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

610.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Celal Bayar Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20993) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

611.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20994) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

612.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Selçuk Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20995) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

613.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uludağ Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20996) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

614.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20997) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

615.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20998) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

616.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Abant İzzet Baysal Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20999) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

617.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21000) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

618.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21001) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

619.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orta Doğu Teknik Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21002) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

620.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dumlupınar Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21003) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

621.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21004) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

622.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21005) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

623.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21006) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

624.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21007) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

625.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırklareli Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21008) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

626.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21009) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

627.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, trafik sigortalarında maliyetin belirlenme kriterlerine ve yerli ve yabancı acente sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21010) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

628.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 temmuz sonrası yurt dışına kaçarak iltica talebinde bulunanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21011) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

629.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devremülklerden kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21012) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

630.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında hesabı, taşınmazı ve işletmesi bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21013) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

631.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, otomotiv sektöründe görülen daralmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21014) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

632.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kredi ile ev ve araç alan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21015) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

633.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yaz saati uygulamasının yol açtığı bazı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21016) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

634.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılına ait ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21017) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

635.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, BOTAŞ'ın elektrik santrallerine verdiği doğal gaz fiyatının artmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21018) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

636.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dolar borcu olan kamu kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21019) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

637.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik, ithalat ve enflasyon verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21020) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

638.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki çifte vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21021) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

639.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2002 yılından bu yana ajanlık yaptığı tespit edilen konsolosluk çalışanı sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21022) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

640.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ülkemizde ajanlık yaptığı tespit edilen İsrail vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21023) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

641.-       Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21024) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

642.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, son beş yılda kamu görevinden istifa eden personel sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21025) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

643.-       Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Ahmetli Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir yapıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21026) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

644.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı ve görsel basına yaptıkları reklam ödemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21027) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

645.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik faturalarından kesilen TRT payının tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21028) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

646.-       Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dört vatandaşın zırhlı bir araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21029) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2017)

647.-       Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21030) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2017)

648.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, bazı suçlardan tutuklu ve hükümlü olarak bulunan kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21031) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

649.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 18 yaş altında olup gayriresmi evlilik yaptığı için cezaevinde bulunanların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21032) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

650.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, huzurevi ücretlerine zam yapılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21033) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

651.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2017 yılları arasında yapılan 18 yaş altı evliliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21034) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

652.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 2003 yılından bu yana Balıkesir'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21035) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

653.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21036) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

654.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21037) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

655.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21038) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

656.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21039) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

657.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21040) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

658.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21041) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

659.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21042) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

660.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21043) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

661.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21044) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

662.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21045) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

663.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21046) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

664.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21047) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

665.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21048) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

666.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21049) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

667.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21050) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

668.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21051) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

669.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21052) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

670.-       İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, TÜMTİS'e bağlı işçilerin örgütlenme hakkını kullanmasının engellendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21053) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

671.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, işsizlik fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21054) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

672.-       Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Adana'nın Aladağ ilçesindeki bir krom ocağında meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21055) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

673.-       Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İstanbul Kadıköy'de bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21056) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

674.-       Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21057) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

675.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a yapılan iş başvurularına ve sonuçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21058) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

676.-       Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, 1 Aralık 2017 tarihi itibarıyla işsiz üniversite mezunlarının sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21059) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

677.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21060) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

678.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21061) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

679.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21062) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

680.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21063) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

681.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21064) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

682.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21065) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

683.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21066) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

684.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21067) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

685.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21068) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

686.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21069) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

687.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21070) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

688.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21071) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

689.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21072) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

690.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21073) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

691.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21074) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

692.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21075) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

693.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21076) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

694.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21077) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

695.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hava kalitesi en yüksek ve en düşük olan illere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21078) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

696.-       Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21079) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

697.-       Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Yüksekova'da devam eden altyapı onarım çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21080) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

698.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21081) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

699.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, yabancı sermayeli şirketlerle ilgili son beş yıllık verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21082) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

700.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21083) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

701.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21084) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

702.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21085) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

703.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21086) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

704.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21087) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

705.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21088) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

706.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21089) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

707.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21090) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

708.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21091) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

709.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21092) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

710.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21093) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

711.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21094) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

712.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21095) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

713.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21096) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

714.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21097) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

715.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21098) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

716.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21099) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

717.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21100) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

718.-       Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Şırnak'taki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21101) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

719.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karadon Taş Kömürü İşletmesinde bir süredir toplu işçi alımı olmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21102) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

720.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin maliyet ve kar-zarar durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21103) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

721.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışına iltica eden sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21104) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

722.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki profesyonel futbolculara dair bazı verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21105) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

723.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21106) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

724.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21107) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

725.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21108) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

726.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21109) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

727.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21110) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

728.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21111) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

729.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21112) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

730.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21113) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

731.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21114) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

732.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21115) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

733.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21116) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

734.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21117) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

735.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21118) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

736.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21119) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

737.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21120) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

738.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21121) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

739.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21122) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

740.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21123) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

741.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki TMO hububat istasyonlarının yeniden kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21124) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

742.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerinde kullanılan araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21125) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

743.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'de stokta bekleyen ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21126) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

744.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerinde 2017 yılındaki buzağı ölüm oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21127) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

745.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'den uzun süreli işletme kiralayan firmalardan taahhütlerini yerine getirmeyenlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21128) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

746.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerinde 2017 yılında yapılan sulama yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21129) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

747.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çiftçilere verilen desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21130) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

748.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2017 yılında tarım faaliyetlerinden çekilen çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21131) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

749.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, at yarışlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21132) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

750.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Elazığ ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21133) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

751.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kırşehir ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21134) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

752.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Siirt ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21135) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

753.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Karabük ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21136) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

754.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kütahya ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21137) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

755.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Karaman ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21138) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

756.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kilis ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21139) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

757.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Van ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21140) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

758.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kastamonu ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21141) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

759.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Osmaniye ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21142) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

760.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Muş ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21143) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

761.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kars ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21144) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

762.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Çankırı ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21145) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

763.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Hakkari ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21146) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

764.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bingöl ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21147) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

765.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bitlis ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21148) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

766.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Nevşehir ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21149) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

767.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Gümüşhane ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21150) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

768.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Yozgat ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21151) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

769.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Erzurum ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21152) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

770.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Ağrı ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21153) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

771.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Diyarbakır ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21154) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

772.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kırıkkale ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21155) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

773.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Adıyaman ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21156) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

774.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Iğdır ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21157) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

775.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de cadde ve sokakların engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21158) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

776.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, en fazla göç alan ve veren illere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21159) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

777.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çarşı ve mahalle bekçiliği için yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21160) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

778.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21161) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

779.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, çeşitli suçlar nedeni ile gözaltına alınanlara dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21162) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

780.-       Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Büyükşehir Belediyesince engelli vatandaşlara tahsis edilen araç park yerlerinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21163) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

781.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2017 yılları arasına ait göç verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21164) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

782.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, suça karışan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21165) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

783.-       Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının görevlerine ve giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21166) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

784.-       Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana'daki bazı olayların henüz aydınlatılamamış olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21167) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

785.-       Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da kurulan Bit Pazarı'nın Koşuyolu Parkı'ndan çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21168) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

786.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21169) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

787.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21170) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

788.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21171) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

789.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21172) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

790.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21173) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

791.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21174) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

792.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21175) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

793.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21176) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

794.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de emlak vergilerinin yüzde 10'unun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21177) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

795.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tiyatro salonu ve 2016-2017 yıllarında oynanan oyun sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21178) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

796.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, opera ve baleye dair çeşitli istatistiklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21179) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

797.-       İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası statüsü almasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21180) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

798.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21181) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

799.-       Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Hatay'da bir anaokulundaki etkinlikte çocuklara komando yemini ettirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21182) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

800.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, engelli öğretmenlerin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21183) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

801.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, öğretmenlerin hizmet içi eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21184) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

802.-       Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Ergani Fen Lisesindeki yemekhane sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21185) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

803.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21186) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

804.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, akademik görevlerine göre öğretim elemanı sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21187) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

805.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, en fazla ve en az profesör unvanlı öğretim üyesi bulunan üniversitelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21188) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

806.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında öğrenim gören resmi burslu kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21189) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

807.-       Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2010 KPSS sınav sorularının çalınmasıyla ilgili yasal işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21190) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

808.-       Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Bakanlıkça Suriyeli mültecilere yönelik eğitimler konusunda protokol imzalanan bir derneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21191) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

809.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de yapılan norm ve ihtiyaç fazlası öğretmen atamalarına ait puanların açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21192) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

810.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE fabrikalarında gerçekleşen iş kazalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21193) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

811.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin yurt dışına ürün satabilmesine yönelik maliyet azaltıcı çalışmalar olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21194) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

812.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin fişek üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21195) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

813.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE Kapsül Fabrikasında yatırım programındaki 6 kalemden vazgeçilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21196) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

814.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin modernize edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21197) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

815.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE bünyesinde bulunan gaz laboratuvarının akreditasyonuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21198) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

816.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin tapa üretimine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21199) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

817.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin yapısal sorunlarını çözmek için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21200) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

818.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'ye yasal zorunluluğa rağmen hurda vermeyen kamu kurumlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21201) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

819.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin sermayesinin artırılıp artırılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21202) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

820.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin 2016 ve 2017 yıllarında aldığı siparişlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21203) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

821.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Pakistan Savunma Bakanlığı için üretilen Otomatik Bomba Atarların durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21204) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

822.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin son beş yılda yurt dışına ürün teslimi için yaptığı anlaşmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21205) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

823.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin yatırım programına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21206) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

824.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin üretim maliyetinin düşürülmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21207) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

825.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21208) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

826.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21209) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

827.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21210) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

828.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21211) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

829.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21212) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

830.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21213) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

831.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21214) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

832.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21215) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

833.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21216) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

834.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21217) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

835.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21218) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

836.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21219) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

837.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21220) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

838.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı köylerdeki içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21221) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

839.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçak avcılığa ve kesilen cezalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21222) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

840.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son beş yılda çıkan orman yangınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21223) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

841.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, lösemi hastalığında görülen artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21224) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

842.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kapatılan köy sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21225) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

843.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, depresyon ve diğer psikolojik hastalıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21226) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

844.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk hastanesi, doktoru ve hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21227) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

845.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlıkça ülke genelinde kiralama yoluyla kullanılan binalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21228) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

846.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21229) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

847.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21230) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

848.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile hekimliğine dair çeşitli istatistiklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21231) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

849.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21232) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

850.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli İstanbul arasındaki banliyö tren seferlerinin tam kapasite ile ne zaman başlayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21233) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

851.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Sarayköy bölgesine yeni bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21234) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

852.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hitit Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21235) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

853.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sinop Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21236) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

854.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ordu Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21237) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

855.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale 18 Mart Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21238) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

856.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21239) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

857.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21240) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

858.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afyon Kocatepe Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21241) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

859.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziosmanpaşa Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21242) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

860.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21243) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

861.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21244) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

862.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ege Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21245) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

863.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21246) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

864.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21247) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

865.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21248) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

866.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21249) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

867.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21250) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

868.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Artvin Çoruh Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21251) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

869.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Süleyman Demirel Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21252) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

870.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kocaeli Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21253) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

871.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis Eren Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21254) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

872.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Giresun Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21255) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

873.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erciyes Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21256) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

874.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pamukkale Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21257) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

875.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21258) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

876.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı Karatekin Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21259) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

877.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21260) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

878.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mustafa Kemal Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21261) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

879.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İnönü Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21262) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

880.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çukurova Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21263) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

881.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21264) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

882.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ahi Evran Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21265) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

883.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Namık Kemal Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21266) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

884.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21267) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

885.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galatasaray Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21268) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

886.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yıldız Teknik Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21269) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

887.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21270) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

888.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin Artuklu Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21271) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

889.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21272) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

890.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karadeniz Teknik Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21273) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

891.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Marmara Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21274) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

892.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüzüncü Yıl Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21275) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

893.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21276) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

894.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dicle Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21277) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

895.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uşak Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21278) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

896.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Akdeniz Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21279) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

897.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ondokuz Mayıs Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21280) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

898.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21281) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

899.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21282) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

900.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21283) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

901.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Harran Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21284) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

902.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Boğaziçi Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21285) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

903.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adnan Menderes Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21286) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

904.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhuriyet Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21287) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

905.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21288) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

906.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21289) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

907.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Trakya Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21290) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

908.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Balıkesir Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21291) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

909.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında SGK bütçe açığının sorumlularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21292) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

910.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, otobüs ve metrobüslerin engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21293) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

911.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21294) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

912.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD çalışanlarının çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21295) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

913.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OHAL İnceleme Komisyonu'na yapılan başvuruların incelenme sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21296) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

914.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İİBF mezunlarının kamuda istihdam sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21297) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

915.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, denetim yapan görevlilerin eğitimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21298) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

916.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıt dışı çalıştırılan mültecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21299) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

917.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki Suriyeli mültecilere dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21300) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

918.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD çalışanlarının ekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21301) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

919.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD arama kurtarma teknisyenlerinin görevleri dışında nöbet tuttukları iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21302) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

920.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD çalışanlarının geçici görev yolluklarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21303) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

921.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD İl Müdürlüklerine dair bir yönetmeliğe ve sivil savunma uzmanı kadrosu verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21304) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

922.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD yönetici kadrolarına atama yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21305) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

923.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il afet ve acil durum müdürlükleri personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21306) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

924.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD müdürlüklerince kullanılan araçların Bütçe Kanunu'ndaki kasko yapılacak araçlar listesine eklenip eklenmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21307) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

925.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD personelinin fazla mesai sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21308) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

926.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık nedeniyle görevini yürütemeyen arama ve kurtarma teknisyenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21309) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

927.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engellilere yönelik vergi muafiyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21310) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

928.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gazetelere verilen kamu ilanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21311) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

929.-       İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün bakımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21312) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

930.-       İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir tutuklunun mahkemede verdiği ifadeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21313) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

931.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, futbolculara yönelik vergi avantajlarının süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21314) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

932.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki bazı maden alanlarında oluşan çukurların yarattığı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21315) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

933.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi'ndeki meralardan inşaat malzemesi alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21316) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

934.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Gölbaşı - Haymana yolu üzerinde İkizce Mahallesi mevkiinde hayvan geçişi için köprü ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21317) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

935.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Boyalık Mahallesi'nin toplu taşıma sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21318) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

936.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir bağlantı yolunun iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21319) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

937.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi'nin su sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21320) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

938.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, bitcoin hakkındaki çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21321) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

939.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bazı mahallelerdeki doğalgaz hattı bağlantısı yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21322) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

940.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Ahiboz Mahallesi'ne köy konağı yapılması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21323) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

941.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden geçen E-90 otoyolu üzerinde yeterli sayıda geçit ve köprü bulunmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21324) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

942.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bazı mahallelerindeki altyapı eksikliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21325) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

943.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir bulvar üzerine otobüs durağı yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21326) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

944.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki eski elektrik direklerinin yenilenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21327) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

945.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki bazı mahallelerin elektrik sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21328) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

946.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, protestolu senet ve karşılıksız çeklere dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21329) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

947.-       Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında el konulan özel uçaklarla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21330) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

948.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21331) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

949.-       İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, TCMB'nin Para Politikası Kurulu kararının kamuoyundan önce bir kısım yatırımcıyla paylaşıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/21332) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

950.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21333) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

951.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıldaki hırsızlık ve rüşvet suçlarına ait verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21334) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

952.-       İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, iki şahsın ulusal bir televizyon kanalında yaptıkları işkenceyi teşvik eden bir konuşmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21335) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

953.-       Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, HDP Eş Genel Başkanı'nın duruşmalara getirilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21336) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

954.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında kaybolan çocuklara dair kayıtlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21337) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

955.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde kömür yardımı alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21338) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

956.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde kömür yardımı alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21339) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

957.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde kömür yardımı alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21340) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

958.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde kömür yardımı alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21341) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

959.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde kömür yardımı alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21342) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

960.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21343) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

961.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, vize muafiyeti sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21344) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

962.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21345) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

963.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21346) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

964.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli statüsünden emekli olma koşullarında yapılan değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21347) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

965.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21348) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

966.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21349) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

967.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017'de malulen emekliliği sona erdirilen SGK'lı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21350) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

968.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıt dışı istihdam oranına ve önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21351) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

969.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekli maaşlarının hesaplanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21352) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

970.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken kaynağa ve harcandığı yerlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21353) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

971.-       İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, mesleki yeterlilik belgesi uygulamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21354) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

972.-       Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, taşeron işçilerinin kadroya alınmasına dönük kriterlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21355) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

973.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21356) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

974.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21357) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

975.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21358) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

976.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs hakkındaki kararı çerçevesinde atılacak adımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21359) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

977.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21360) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

978.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21361) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

979.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21362) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

980.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21363) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

981.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik kayıp kaçak oranlarının tespitine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21364) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

982.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Sarayköy'deki termal kuyulara çevreye zararlı inhibitör atıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21365) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

983.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21366) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

984.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21367) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

985.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21368) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

986.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21369) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

987.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21370) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

988.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21371) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

989.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21372) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

990.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21373) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

991.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21374) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

992.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21375) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

993.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21376) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

994.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21377) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

995.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21378) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

996.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21379) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

997.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21380) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

998.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21381) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

999.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21382) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1000.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21383) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1001.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21384) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1002.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21385) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1003.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21386) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1004.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21387) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1005.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21388) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1006.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21389) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

1007.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şeker üretimi ve ithalatı ile uygulanan kotalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21390) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1008.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21391) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1009.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21392) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1010.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda güvenliği, hijyen ve kalite analizi yapan laboratuvarlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21393) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1011.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21394) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

1012.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Rize ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21395) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1013.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Batman ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21396) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1014.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Şanlıurfa ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21397) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1015.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Düzce ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21398) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1016.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bayburt ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21399) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1017.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kahramanmaraş ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21400) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1018.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Mardin ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21401) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1019.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Aksaray ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21402) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1020.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Şırnak ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21403) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

1021.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21404) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

1022.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, biber gazı ithalatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21405) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1023.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da iki ilçe belediye başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21406) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1024.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, EGM ve İBB tarafından uygulamaya koyulan minibüs takip sistemine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21407) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

1025.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, kapatılan bir radyo istasyonunun mal varlığının satışına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21408) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

1026.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21409) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

1027.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21410) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1028.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21411) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1029.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21412) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

1030.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21413) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1031.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21414) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1032.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelindeki kütüphane sayısına ve kütüphanelerin kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21415) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1033.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2005-2017 yılları arasında toplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21416) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1034.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21417) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1035.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21418) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1036.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı dil eğitimindeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21419) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1037.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21420) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1038.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21421) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1039.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21422) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1040.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, ücretli öğretmen çalıştırılmasına ve bundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21423) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1041.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21424) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1042.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21425) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1043.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21426) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1044.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21427) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1045.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21428) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

1046.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilerin sağlık hizmetleri için yaptıkları ödemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21429) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

1047.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelindeki AMATEM sayısına ve Niğde ilindeki madde bağımlılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21430) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

1048.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de ve Türkiye genelinde uyuşturucu kullanımına dair çeşitli istatistiklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21431) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

1049.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organ bağışı kayıtlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21432) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

1050.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suriyeli mültecilerin aşı durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21433) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

1051.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21434) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1052.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21435) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1053.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şiddet mağduru kadınlara özel birimi bulunan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21436) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1054.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, tıbbi sekreterlerin istihdam sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21437) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1055.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, bazı hastalıkların engellilere verilecek sağlık raporlarına dair yönetmelikte yer almamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21438) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1056.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Türkiye'de tespit edilen MNGIE hastalarına ve bunların kök hücre tedavisine ulaşımının sağlanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21439) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1057.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da hastanelerin mal ve hizmet alımlarında doğrudan temin yolunun yaygınlaşmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21440) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

1058.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çorum ilinde mevcut ve kurulacak olan baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21441) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

1059.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde mevcut ve kurulacak olan baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21442) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

1060.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de ve Türkiye genelinde baz istasyonlarının sayısı, konumu ve etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21443) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

1061.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde mevcut ve kurulacak olan baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21444) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

1062.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde mevcut ve kurulacak olan baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21445) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

1063.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21446) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1064.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21447) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1065.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21448) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

1066.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazalarına ve yolun duble yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21449) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

 

                 Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, mahkeme kararıyla toplatılmasına karar verilen üç kitaba ve 2002'den bu yana toplatılan kitap sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18457)

2.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Merkezinin kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18458)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, kayyum atandıktan sonra farklı bir grup tarafından devralınan kırtasiye mağazalarında bazı gazetelerin satılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18459)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18460)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Merkezinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18461)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGDF üyesi olan bir üniversite öğrencisinin kendilerini Kamu Güvenlik Timi olarak tanıtan bir grup tarafından kaçırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18462)

7.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Hasankeyf Antik Kenti etrafında dinamitle yıkım çalışmaları yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18463)

8.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, yeni üniversiteye giriş sisteminde tarih dersinin göz ardı edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18464)

9.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, üniversiteye geçişteki sınav sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18465)

10.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'ın bazı haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18466)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TRT İzmir Kent Radyoda dini içerikli programlar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18467)

12.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da HES yapımına karşı çıkan bir çiftin tehdit edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18468)

13.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Türkiye Varlık Fonu yöneticileri için belirlenen ücretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18469)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1-2 Haziran 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde öğrenciler arasında yaşanan olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18470)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Ankara Çevre Düzeni Planı hakkındaki kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18471)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu bulunan yönetici ve yazarlarına süreli yayınlar ve mektup yasağı getirildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18472)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2016 yılları arasında toplumsal gösterilere yapılan müdahalelere, yapılan gözaltı ve tutuklamalar ile hakkında soruşturma ve dava açılan kolluk güçlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18473)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir İETT otobüsünde vatandaşları tehdit eden kişinin tespitine ve hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18474)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bazı belediye ihalelerini alan şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18475)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde DEAŞ'a militan kazandırmak amacıyla kurulan sözde okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18476)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSKİ'de işten çıkarılan iki taşeron işçisinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18477)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18478)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18479)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18480)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18481)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18482)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18483)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilecik İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18484)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18485)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18486)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18487)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18488)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18489)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18490)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18491)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van Erciş Balık Bendi alanına girişte vatandaşlardan ücret talep edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18492)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul 3. Köprü projesinin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu'ndaki analizler açısından değerlendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18493)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Son beş yılda Türkiye'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18494)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde ülke genelindeki ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18495)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2016 yıllarında ve 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı genel müdürlükleri, iştirak ve şirketlerinde çalışanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18496)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yıllarında üniversiteden kaydını sildiren veya donduran öğrencilere ve yeniden öğrenim hayatına başlayanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18497)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2015 yıllarında İSKİ tarafından sağlanan suyun konut ve iş yerlerine göre fiyatına ve kalemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18498)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 ve 2016-2017 öğretim yıllarında İstanbul'daki okullar ve öğrencilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18499)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı ile 2017 yılının ilk dört ayında İSKİ tarafından sağlanan suyun konut ve iş yerlerine göre fiyatına ve kalemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18500)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yıllarında vatandaşlıktan çıkarılan kişi sayısına ve vatandaşlığa başvuran ve kabul edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18501)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da 2016 yılında ve 2017'nin ilk dört ayında bazı toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18502)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2016 döneminde kanser teşhisi koyulan hasta sayısına ve başarılı olan tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18503)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-Mart 2017 döneminde basılan kitap sayısına, türlerine ve dini içerikli olanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18504)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde verem tanısı koyulan hasta sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18505)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yıllarında tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle ele geçirilen tarihi eserlere, ülkemize geri getirilen tarihi eserlere ve kapalı bulunan müzelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18506)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Epilepsi hastalarına, tedavi sonrası iyileşenlere ve sürücü belgesi alanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18507)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 döneminde yabancılara satılan taşınmaz sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18508)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2016 döneminde yıllar itibarıyla uyuşturucu kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18509)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18510)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Valiliği tarafından açıklanan güneş battıktan sonra eylem yapılmasının yasaklanması yönündeki karara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18511)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında kaybolan kişilere ve çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18512)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde depremle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18513)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 döneminde İstanbul'da borç nedeniyle elektriği kesilen abone sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18514)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye girişi yasaklanan yabancı gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18515)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde İstanbul'da borç nedeniyle suyu kesilen abone sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18516)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18517)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yıllarında İstanbul'da borç nedeniyle doğal gazı kesilen abonelere, doğal gaz kesme işlemlerine ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18518)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Yönetim Kurulunun belirlenme sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18519)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Yemen'e yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18520)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18521)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Mısır'a yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18522)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, seçmen sayısına ve vatandaşlık verilen Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18523)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Suudi Arabistan'a yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18524)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığının 16 Nisan 2017 Referandumu için hazırladığı seçmen listelerinde çok sayıda Suriyeli olduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18525)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Katar'a yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18526)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18527)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Libya'ya yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18528)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18529)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Bahreyn'e yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18530)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18531)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3. Köprü'nün çevreye etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18532)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18533)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da minibüs ve taksilere kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18534)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18535)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2 Haziran 2017'de Taksim'de erkek arkadaşından şiddet gören bir kadının yardım isteğinin polis tarafından geri çevrildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18536)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18537)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısına ve ruhsat kriterlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18538)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD tarafından militan yetiştirmek üzere açılan yasadışı okullarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18539)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, parçalanmış ailelere ve korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18540)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18541)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KPSS soruşturmalarına ve suç işlediği tespit edilenlerin atamalarının iptal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18542)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde müvekkilleriyle görüşen iki avukatın kötü muamele gördüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18543)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de bulunan mülteci çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18544)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18545)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de bulunan Suriyeli çocuk sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18546)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18547)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis'te eşine şiddet uygulayan Suriyeli bir erkeğin serbest bırakılmasına ve kadına yönelik şiddete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18548)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kardeş Kal Türkiye adlı bir platform kurulduğu ve sosyal medya üzerinden örgütlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18549)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kişinin gözaltına alındığı olaya ve polislerle ilgili darp ve hakaret iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18550)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18551)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arazi ve bina tahsis ettiği dernek, vakıf ve diğer kuruluşlarla ilgili bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18552)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18553)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18554)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18555)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18556)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18557)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumu sürecindeki baskı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18558)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal medyada referandumla ilgili görüş açıklayan cami ve cenaze imamlarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18559)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18560)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18561)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan ve el konulan vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti üyeleri ile by-lock ve eagle programlarını kullanan siyasilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18562)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da gözaltına alınan bir gazete çalışanının polislerce darp edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18563)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18564)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan hâkim ve savcılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18565)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 sonrası tutukevleri, gözaltı merkezleri ve karakollarda gözaltına alınıp sağlık merkezlerine ve hastanelere sevk edilerek tedavi gören kişi sayısına ve gördükleri tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18566)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18567)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan KÖYDES uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18568)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18569)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18570)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2008 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18571)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galataport Projesi'nin yapım sürecine yönelik iddialara ve Paket Postanesi'nin yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18572)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18573)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18574)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2006 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18575)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18576)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18577)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18578)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazeteye yönelik vergi denetim sürecine FETÖ tarafından etki edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18579)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18580)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18581)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18582)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18583)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18584)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18585)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18586)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Valiliği ve Alevi kurumlarının yaptığı güvenlik konulu toplantıya ve ibadet yerlerine yönelik olası terör saldırılarına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18587)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18588)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18589)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18590)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18591)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18592)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18593)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18594)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18595)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18596)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18597)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaz aylarında içme ve kullanma suyu sıkıntısının yaşandığı mahallelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18598)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18599)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'te bazı köy muhtarlarının referandum sonucuna göre görevden alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18600)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülke genelinde ve İstanbul'da özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18601)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18602)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde kapanan turizm işletmelerine ve ülkemize gelen turist sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18603)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde yıllar itibarıyla enerji girdileri ve enerji ithalatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18604)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı ve 2017 yılının ilk dört ayında İstanbul'da öğrenci kartı ve indirimli kart kullanan yolculara ve ücretsiz yolcu sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18605)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında İstanbul'daki hava kirliliği verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18606)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2015 yıllarında metro, Marmaray, belediye otobüsü ve özel halk otobüslerini kullanan yolculara ve elde edilen gelire ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18607)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ekim 2015-Mart 2016 ve Ekim 2016-Mart 2017 dönemlerinde kamu kurumları ve konutlardaki elektrik tüketimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18608)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da bazı yapı kooperatiflerinin üyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18609)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı tarafından yasaklanan bir işçi eylemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18610)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2017 yılları arasında güvenlik güçlerine ait araçların karıştığı kazalarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18611)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Paşabahçe Cam Fabrikası işçilerinin yürüyüşünün yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18612)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'deki kayıp ve zorla kaybettirme vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18613)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde akıllı kartlarla ilgili hesapların denetim raporlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18614)

159.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Şırnak Üniversitesi'nin akademik personel alım ilanının kişilere özel olarak tanzim edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18615)

160.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, zırhlı polis araçlarının karıştıkları ölümlü ve yaralanmalı kazalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18616)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılındaki bireysel kredi borcu toplamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18617)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında kaçak ürün nedeniyle hakkında işlem yapılanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18618)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık hizmetlerinden yararlanan Suriyeli sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18619)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı resmi ilan fiyat tarifesinin yayınlanma zamanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18620)

165.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'deki çay fabrikalarının OSB'ye taşınması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18621)

166.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Tunceli'deki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18622)

167.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Muş'taki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18623)

168.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Hakkari'nin üretim ve istihdam bakımından geliştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18624)

169.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Siirt'teki işsizlik sorunu ve açılmayan havaalanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18625)

170.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Gümüşhane'nin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18626)

171.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Elazığ'ın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18627)

172.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Trabzon'daki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18628)

173.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bayburt'un çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18629)

174.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Batman'ın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18630)

175.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Yalova'daki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18631)

176.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Edirne'deki çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18632)

177.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18633)

178.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kamu çalışanlarının mesai sonrası kurumlarında kalmamalarına yönelik Başbakanlık talimatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18634)

179.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir televizyon kanalındaki bir görüntüye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18635)

180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TTA Gayrimenkul A.Ş.'nin gelir kaynaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18636)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Özelleştirme İdaresince özelleştirme kapsamında bedelsiz olarak devri yapılan taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18637)

182.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18638)

183.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, iş başvurusu YÖK tarafından kabul edilmeyen bir vatandaşa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18639)

184.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin borçlarına ve personel sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18640)

185.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'nın bazı ilçe ve köylerinin ulaşım, güvenlik ve sağlık hizmeti sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18641)

186.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, FETÖ'nün finans ve istihdam kaynağı olduğu iddia edilen bir şirketin çalışanlarından kamuya yerleşenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18642)

187.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'nin son on yılda kurum içi ve kurum dışından temin ettiği yapımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18643)

188.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin duble yol ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18644)

189.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/18645)

190.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, OHAL süresince görevden alınan hakim ve savcılar ile bunların baktığı davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18646)

191.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Tarsus T Tipi Cezaeevindeki kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18647)

192.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, cezaevlerinde gerçekleştiği iddia edilen keyfi uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18648)

193.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Elazığ T Tipi Cezaevindeki kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18649)

194.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Soma Maden Kazası davasına bakan mahkeme heyetindeki değişikliklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18650)

195.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, 13 Ekim 2017'de İstanbul'da bir genç kızı ruhsatsız silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın gözaltına alınma şekline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18651)

196.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bakanlık tarafından ağır ceza başsavcılıklarına bir talimat gönderildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18652)

197.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hakim ve savcı aday adaylarının yazılı sınav sonrasında yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18653)

198.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yeni açılan cezaevinde ve diğer bazı cezaevlerinde avukatlara ve ziyaretçilere asma kilit satışı yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18654)

199.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, yapılacak ve yapılmakta olan cezaevlerinin ihale bedellerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18655)

200.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Adıyaman Üniversitesi Rektörünün yapmış olduğu bir açıklamaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18656)

201.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Bakanlığın kadına yönelik şiddet davalarına müdahillik durumuna ve kadın cinayetleriyle ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18657)

202.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, kamuda geçici statüde çalıştırılan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18658)

203.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, TÜİK tarafından açıklanan istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18659)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170 hattına gelen çağrı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18660)

205.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir Odunpazarı ilçesinde OSB yanında bulunan bir arazinin TOKİ'ye devredildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18661)

206.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Menemen'de ÇED izni verilen taş, maden ve mermer ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18662)

207.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılması planlanan yat limanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18663)

208.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, çay fabrikalarında sıvılaştırılmış doğalgaz kullanımının artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18664)

209.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Soma'da bulunan taş ocağına yönelik şikayetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18665)

210.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde yapılacak maden ocağına ve ocak için verilen ÇED gerekli değildir kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18666)

211.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Ege ve Akdeniz'de bulunan Türkiye'ye ait bazı adalara Yunanistan tarafından asker yerleştirildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18667)

212.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Rusya'ya yapılacak yaş sebze ve meyve ihracatı için yetki verilen firmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18669)

213.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale Atikhisar Barajı civarında başlayacak olan altın arama faaliyetinin olası etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18671)

214.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, 17 Ekim 2017'de Şırnak'ta meydana gelen maden faciasıyla ilgili idari soruşturmaya ve işletmenin denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18672)

215.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, özelleştirilen madenlerde meydana gelen iş kazalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18673)

216.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, aktarlarda satılan bitkisel ürünlerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18677)

217.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, mahalleye dönüşen köylerde 3. şahıslara kiralanan meralara ve köylülerin sürecin dışında kaldıkları iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18678)

218.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Çukurova bölgesinde beyaz sinek ve Akdeniz meyve sineğinin pamuk ve diğer ürünlere verdiği zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18679)

219.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, pamuk üretimindeki verimliliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18680)

220.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, il ziyaretleri için kiralanan uçağın masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18681)

221.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, istifası gündeme gelen büyükşehir belediye başkanlarını konu eden bir köşe yazısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18682)

222.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Kamu Güvenliği Teşkilatı adlı bir grup tarafından bazı kişilerin kaçırıldığı ve darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18683)

223.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, belediye başkanlarının istifa süreçlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18684)

224.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, DBP'li belediyelere atanan kayyumların çeşitli suçlar nedeniyle görevden alındıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18685)

225.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep'te toplu taşıma için kullanılan Akıllı Kart sistemi hesaplarında açık tespit edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18686)

226.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Salihli Belediyesi tarafından yapılan jeotermal enerji ihalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18687)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu madde kullanımı ile imal ve ticareti sebebiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18688)

228.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ihaleleri hakkındaki Sayıştay raporuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18689)

229.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, kayyum atandığı dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bütçe hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18690)

230.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polis intiharlarına ve polislerin ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesine yönelik tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18691)

231.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Cizre Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18692)

232.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Beytüşşebap Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18693)

233.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Görümlü Belde Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18694)

234.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, İdil Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18695)

235.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, kayyum atandığı dönemde Şırnak merkezdeki Kumçatı Belediyesinin bütçe hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18696)

236.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki bazı belediyelerin doğrudan temin yolu ile kamuyu zarara uğrattıkları ve bazı çevrelere haksız kazanç sağladıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18697)

237.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Sırtköy Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18698)

238.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Silopi Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18699)

239.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren yapılan borçlanmalara ve gayrimenkul satışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18700)

240.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18701)

241.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Uludere Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18702)

242.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'nce sokakta yaşayan köpeklerin toplatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18703)

243.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD terör örgütü mensubu 900 kişinin ülkemize giriş yaptığı yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18704)

244.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, kongre turizminde yaşanan gerilemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18705)

245.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa Gölmarmara Belediyesi'nin arazi takası uygulamalarına yönelik bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18706)

246.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli ve emekli maaşlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18707)

247.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da bir koleje ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18708)

248.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, OHAL KHK'si ile üniversiteleri kapatıldığı için işsiz kalan akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18710)

249.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, yeni üniversiteye giriş sisteminde tarih dersinin göz ardı edildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18711)

250.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, sözleşmeli öğretmenlerin atama ve yer değiştirme sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18712)

251.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, imam-hatip liselerine ve öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18713)

252.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Türk Maarif Vakfı'na ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18714)

253.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Nusrettin Mahallesinde bulunan Atatürk İlkokulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18715)

254.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, değiştirilen üniversiteye giriş sınavı sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18716)

255.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tuzla İçmeler'de yıkılıp yerine yenisi yapılan bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18717)

256.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da FETÖ ile iltisaklı olup el konulan öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18718)

257.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, OHAL'in ilanından bu yana Bakanlığa atanan personel hakkında yapılan güvenlik soruşturması uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18719)

258.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, taşımalı eğitim uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18720)

259.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Ankara-Sivas YHT hattında yaşanan gecikmeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18731)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, köprü ve tünellerde her iki istikamette ücret uygulanacağı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18732)

261.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'daki yol inşaatlarının uzun süre bitirilmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18733)