TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 51

22 Aralık 2017 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'de siyasetin kadın cinayetlerine zemin hazırlayan politika ve eylemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2281) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2017)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 21 Milletvekilinin, Tahir Elçi cinayetinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2282) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2017)

3.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, öğretmenlik mesleği hakkındaki mevcut sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2283) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

4.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 20 Milletvekilinin, küçükbaş hayvancılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2284) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2017)

5.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 22 Milletvekilinin, tarım üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2285) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, spor branşlarında milli olma kriterinin ve milli sporcuların doğrudan öğretmen olarak atanmalarındaki şartların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2286) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

7.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bazı siyasetçilerin vergi cennetlerine kaynak transferinde bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2287) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

8.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan bazı belgeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2288) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

9.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 Milletvekilinin, şehir hastaneleri projesinin çeşitli boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2289) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

10.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve 21 Milletvekilinin, mevzuatta yapılan değişikliğin tütün üreticilerine ve tütün ticareti yapan küçük esnafa etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2290) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 21 Milletvekilinin, yerel radyo ve televizyonların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2291) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

12.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 22 Milletvekilinin, Ağrı'da rant, kayırmacılık ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2292) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

13.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 23 Milletvekilinin, devlet kadrolarına atanan şehit yakınları ve gazilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2293) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

14.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ve 19 Milletvekilinin, Bitlis'te yaşanan ulaşım sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2294) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 19 Milletvekilinin, engelli bireylerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2295) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

16.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 26 Milletvekilinin, engelli vatandaşların maruz kaldığı her türlü istismar ve kötü muamelenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2296) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

17.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 19 Milletvekilinin, kamu kurumlarına yapılan atamalarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2297) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2017)

18.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2298) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

19.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesinin mal varlığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2299) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

20.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Türkiye'de yapısal bir sorun olarak yolsuzluğun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2300) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

21.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 24 Milletvekilinin, güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan veya geç yapılan kişilerin hak kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2301) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

22.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Anayasa Mahkemesinin yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı ile ilgili bir kararının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2302) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

23.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Türkiye'de enflasyonun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2303) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

24.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOǒun, enflasyonun maaşlar üzerindeki etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2304) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

25.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, milletvekilleri tarafından verilen bazı önergelerin iade gerekçelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2305) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

26.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerinde tutuklulara yönelik hak ihlali iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2306) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

27.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 21 Milletvekilinin, OHAL sürecinde yaşandığı iddia edilen hak ihlalleri ve mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2307) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

28.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin tutuklu avukatların durumu başta olmak üzere avukatlara yönelik baskı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2308) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

29.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve 19 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet kadrolarında yapılan açığa alma işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2309) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

30.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 19 Milletvekilinin, Tarsus Cezaevi'ndeki kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2310) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

31.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve 21 Milletvekilinin, Reza Zarrab davasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2311) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

32.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan ve 19 Milletvekilinin, Ezidilerin karşılaştıkları çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2312) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)