TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 50

21 Aralık 2017 Perşembe

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı verilerine göre grevli toplu iş sözleşmesi yapabilen çalışan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda çalışma izni alan yabancılarla ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı uyruklu işçi çalıştıran iş yerlerine yönelik denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda çalışma izni bulunmayan ve denetim sonucu saptanan iş yeri sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde, Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illerinde son beş yılda meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında ülkemizde yasa dışı çalışan ABD ve AB üyesi ülke vatandaşı olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1003) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı verilerine göre 50 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yeri sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1004) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker pancarı üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek edindirme kurslarına katılan mültecilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1006) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı Ocak ayında başlatılan istihdam seferberliği kapsamında işe yerleştirilen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1007) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, geçici işçi statüsünde çalışanların sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazaları ile ilgili bazı verilere ve iş yeri denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1009) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2017)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TFF'nin uyguladığı yabancı futbolcu kuralına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat illerinde uyuşturucu kullandığı için gözaltına alınan kişilere ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hava kirliliği olan illerde yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda kapanan köy okullarına ve okulu olmayan köylere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1013) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamu görevinden uzaklaştırılan kişi sayısına ve boşalan kadrolara yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Türk vatandaşlığından kendi isteği ile ayrılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerindeki hayvan yetiştiriciliği faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kaba yem bitkilerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerinde 2017 yılında kullanılan kimyasal gübre miktarına ve hayvansal gübre kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM tarafından ayçiçeği tohumculuğu ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'de istihdam edilen veteriner hekim ve ziraat mühendisi sayılarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'e ait arazilerdeki tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyen taşlara karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda seyircisiz oynanan maçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, futbol dışı branşlardaki yabancı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, liglerde oynayan yabancı futbolculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

28.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, pediatri servislerinde ve bazı hastanelerde kadın hastaların yanında sadece kadın refakatçilere izin verilmesi uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2017)

 

                 Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılına ait sigara tüketim verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17131)

2.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevli sözleşmeli bir avukatın Belediyeyi maddi zarara uğrattığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18069)

3.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18070)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Atatürk'e hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddia edilen bir kişiye uygulanacak yaptırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18071)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madencilik sektöründe kullanılan makinaların yerli üretimle karşılanmasına yönelik politikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18072)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kalsit çıkaran firmalara sağlanan desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18073)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Enerji İhtisas Bölgesine yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18074)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı köylerin kuyulardan su çıkarılması için güneş enerjisi sistemlerinin kurulması taleplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18075)

9.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Güvenpark'a otopark yapma planlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18076)

10.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18077)

11.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan bazı işçilerin işten çıkarılma sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18078)

12.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bazı FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18079)

13.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 14 yaşında bir gencin ölümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18080)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sicil affından faydalanarak olumsuz kredi sicili ortadan kalkan ve halen olumsuz kredi siciline sahip kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18083)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki fırın, yemekhane ve lokanta sayılarına ve üretilen ekmek miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18086)

16.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan vize politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18087)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir ilahiyatçı tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımına ve 2002-2017 yılları arasında tespit edilen ensest vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18088)

18.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Mutlukent Mahallesi'nde bulunan bir kavşaktaki sinyalizasyon eksikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18089)

19.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir çocuğun yaşamını yitirdiği olayla ilgili sonradan ortaya çıkan kamera kayıtlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18090)

20.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, turistik amaçlı olarak Türkiye'ye gelen ABD vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18091)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi plakalı makam araçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18092)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'nın bazı semtlerindeki yapı kooperatiflerinin üyelerinin yüksek yargı üyeleri ve bürokratlardan oluştuğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18093)

23.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, şehit ve gazi yakınlarına sağlanan istihdam hakkının kapsamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18094)

24.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Milli Tarım Projesine ve bu proje kapsamında verilen desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18096)

25.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ülkemizden yurt dışına yaşanan beyin göçüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18097)

26.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bulanık ve Geçitli köylerinin derelerinin ıslahına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18098)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Geçici Cami Görevlisi olarak işe alınıp Toplum Yararı Programına kaydırılarak temizlik işçisi olarak görevlendirilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18099)

28.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, geçici cami görevlisi iken İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Hizmet Programı kapsamında görevlendirilen kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18101)

29.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı'na geçici cami görevlisi olarak alınan personele kadrolarının İŞKUR bünyesinde temizlik işçisi olarak bildirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18102)

30.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünde Sayıştay tarafından tespit edilen bazı hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/18103)

31.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Antalya L Tipi Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18105)

32.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mersin'de gözaltına alınan bir grup avukata ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18106)

33.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, tutuklu gazetecilere cezaevlerinde kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18107)

34.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı esnasında hayatını kaybeden kişilerle ilgili olarak açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18108)

35.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ceza ve infaz kurumlarındaki yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlü istatistiklerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18109)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde gerçekleştiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18110)

37.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili bazı verilere ve ihale ile temin edilen elektronik kelepçe miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18111)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, adli bilirkişilere ve raporlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18112)

39.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir çocuğun yaşamını yitirdiği olayla ilgili sonradan ortaya çıkan kamera kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18113)

40.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yapılan saldırı sonrasında yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18114)

41.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, FETÖ bağlantılı hakim ve savcıların yaptığı yargısal işlemlerin yeniden incelenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18115)

42.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, ülkemizde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18116)

43.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, infaz ve koruma memurlarının muhtelif sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18117)

44.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18118)

45.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yabancı ülkelerde tutuklu bulunan vatandaşlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18119)

46.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye'de tutuklu bulunan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18120)

47.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, mahkeme kararıyla toplatılmasına karar verilen üç kitaba ve 2002 yılından itibaren yasaklanan veya toplatılan kitap sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18121)

48.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, kadına yönelik şiddet vakalarına ve yargı süreçlerine dair bazı veriler ile Gaziantep'te kocasından sistematik işkence gördüğü iddia edilen bir kadının durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18122)

49.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, çocuk esirgeme yurtlarının çocuk evlerine dönüştürülme sürecine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18123)

50.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili bazı verilere ve ihale ile temin edilen elektronik kelepçe miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18124)

51.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Bakanlığa bağlı huzurevlerindeki ücret artışına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18125)

52.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, son dönemde intihar eden kişi sayısına ve intiharların sebeplerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18126)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekli aylıklarının ödenme şekline ve buna dair bazı istatistiklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18130)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çalışanların ve İŞKUR'a iş için başvurmuş olanların eğitim durumu istatistiklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18131)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılı öncesine ait sigorta prim borçları silinen esnaf, işveren ve çiftçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18133)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlıktan çalışma izni alarak yerel yönetimlere işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18134)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK kodları değiştirilerek toplu sözleşme yapma hakkı engellenen sendikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18135)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplum yararına çalıştırılanların sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18136)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardım almakta iken işe girenlere dair bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18137)

60.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 2017 Eylül ayına ait iş kazası verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18138)

61.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, TÜPRAŞ'ın İzmir Aliağa'daki rafinerisinde meydana gelen patlamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18139)

62.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, emeklilere avans imkanı sağlanması iddialarına ve emeklilik aylığı bağlanmasında yaşanan gecikmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18140)

63.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, iş kazalarının önlenmesine ve İzmir Aliağa Tüpraş Rafinerisinde meydana gelen patlamaya yönelik incelemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18141)

64.-  Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, iş kazaları sonucu yaşanan ölümlerin engellenmesi için yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18142)

65.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, İşsizlik Sigortası Fonuna yönelik Sayıştay raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18143)

66.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'de çeşitli kategorilerdeki çalışan ve emekli sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18144)

67.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, depreme karşı alınan önlemlere ve deprem vergisi gelirlerinin kullanım alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18145)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji Kimlik Belgesi alınan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18146)

69.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Yenice Çırpılar Termik Santrali projesinin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18147)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atık toplama işinde çalışanların koşullarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18148)

71.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Malatya'ya yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18149)

72.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak ve Kütahya illeri arasında bulunan Murat Dağı'nda altın madeni kurulmak üzere ÇED raporu düzenlendiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18150)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'ın Eskil ilçesinde yapılan toplulaştırma uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18151)

74.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Cambalı Deresinde görülen balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18152)

75.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2017 yılında Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18153)

76.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, İstanbul'un bazı ilçelerinde kullanılan rögar kapaklarının üzerinde Allah yazdığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18154)

77.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik olarak başlattığı vize yasağı uygulamasına ve konuyla ilgili bazı açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18155)

78.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18158)

79.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli köyünün elektrik direklerinde yaşanan soruna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18159)

80.-  Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Çukurova Tarım İşletmeleri Müdürlüğü uhdesindeki bazı arazilerin satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18162)

81.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Urfa'da tarım alanında yaşanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18163)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18164)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilere sağlanan desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18165)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18166)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18167)

86.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TMO aracılığıyla fındık alımına ve sürçte yaşanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18168)

87.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, sap ve saman ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18169)

88.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ülkemizin 2000-2017 yılları arasındaki hayvan varlığına, ithalat miktarına, hayvancılığa yönelik desteklere ve kuzu ithal edilmesine yönelik karara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18170)

89.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18171)

90.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Muğla Seydikemer - Kaş karayolunda kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen bir operasyonda şüphelilere kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18174)

91.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18175)

92.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Valiliği'nin çatışmada ölen ve örgüt üyesi olduğu ifade edilen kişiler hakkındaki açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18176)

93.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı esnasında hayatını kaybeden kişilere ve devam eden TOKİ inşaat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18177)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Tuzla İçmeler Mahallesinde yaşayan bazı vatandaşlardan evlerini boşaltmalarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18178)

95.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, sosyal medyada dolaşan bir videoda görünen bir kişiye ve Şırnak Valiliği'nin 24 Temmuz 2017 tarihli açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18179)

96.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terörist saldırıda yaşandığı iddia edilen ihmallere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18180)

97.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili bazı verilere ve ihale ile temin edilen elektronik kelepçe miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18181)

98.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, belediyeler için geliştirilen EBYS ve YBS yazılımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18182)

99.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın bazı mahallelerinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18183)

100.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nin ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18184)

101.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, şehirler arası yol kenarlarına yerleştirilen maket polis araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18185)

102.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Büyükdere mahallesinde deniz kenarındaki koruma bariyerlerinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18186)

103.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18187)

104.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Iğdır ve Van arasındaki karayolunun trafiğe kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18188)

105.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Şanlıurfa Gürcütepe Höyüklerinin yer aldığı arkeolojik sit alanı üzerinde çevre yolu çalışması yapıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18189)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı Bakanlık çalışanlarının ek göstergelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18190)

107.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya Mevlana Müzesi'nde bulunan Şeb-i Arus Havuzunun yerinden kaldırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18191)

108.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından itibaren vergi affı ve vergi yapılandırmalarından yararlanan şirketlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18192)

109.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, tütün ticaretine yönelik yapılması düşünülen bir yasal düzenlemeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18193)

110.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, halk eğitim merkezlerindeki halkoyunları kurslarının açılmasının durdurulma nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18194)

111.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, eğitim politikaları ve özel okulların eğitim sistemindeki yerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18195)

112.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında imzalanan protokol uyarınca verilecek değerler eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18196)

113.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Malatya'ya yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18197)

114.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Karabağlar Kestanepazarı İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18198)

115.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'de on bir okulda kız erkek ayrı eğitim verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18199)

116.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir'de bir ortaokulda müfredat dışı eğitim verildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18200)

117.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, öğretmenlerin okul yöneticisi olarak atanma şartlarına ve imamların ücretli öğretmen olarak derse girdiği iddia edilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18201)

118.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Devlet okullarındaki yöneticilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden seçildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18202)

119.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, öğretmen sayısının yetersizliği nedeniyle okullarda görevlendirilen kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18203)

120.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, 12. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabında Nusayrilik başlığında yer verilen bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18204)

121.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir Bergama Ulubatlı Hasan Ortaokulu'nun taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18205)

122.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Ankara Garı saldırısını protesto etmek için greve giden bazı öğretmenler hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18206)

123.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, eğitim sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18207)

124.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, örgün eğitimdeki kadın öğretmen ve okul yöneticisi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18208)

125.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, üniversiteye giriş sınavına yönelik sistem değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18209)

126.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, okullaşma oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18210)

127.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Rusya ile S-400 füzeleri için yapılan anlaşmanın detaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18211)

128.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında esir düşen TSK personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18212)

129.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, hava ve füze savunma sistemleri konusunda NATO ülkeleri ile yapılan görüşmelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18214)

130.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Bulancak Orman İşletme Müdürlüğünün yeniden açılmamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18216)

131.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlık bünyesinde ihale edilen projelerin hak edişlerinin zamanında ödenmediği iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18217)

132.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel ormanlarındaki ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18218)

133.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'ın Malatya-Elazığ-Diyarbakır Yüksek Hızlı Tren Projesine dahil edilmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18232)

134.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, PTT'nin personel alımında yaşanan mağduriyetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18233)

135.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, PTT Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Danışmanı olarak çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18234)

136.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2017 yılında Konya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18235)

137.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, fındık fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18236)

138.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı olayına dair yargısal sürece ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18238)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sözcü Gazetesi çalışanı bir gazetecinin tutukluluğuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18239)

140.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, 2 Ekim 2017 tarihli mahkeme kararıyla toplatılmasına karar verilen üç kitaba ve halihazırda satışı ve dağıtımı yasaklı bulunan kitap sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18240)

141.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesinin girişinde bulunan akıllı kavşakta yaşanan kazalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18242)

142.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, geçici cami görevlisi olarak işe alınıp İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında temizlik işçisi yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18243)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, geçici cami görevlisi olarak işe alınıp İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında temizlik işçisi yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18244)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat'taki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18245)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'taki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18247)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18248)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt'teki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18249)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18250)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye'deki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18251)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize'deki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18252)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş'taki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18253)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir'deki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18254)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18255)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'deki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18256)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale'deki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18257)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir'deki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18258)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18259)

158.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyünde açık bakır maden ocağı yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18260)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis'teki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18261)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18262)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars'taki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18263)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'taki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18264)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük'teki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18265)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'deki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18266)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18267)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki engelli mültecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18268)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane'deki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18269)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18270)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18271)

170.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, 2002'den bu yana kamuya ait kurumlarda çalışan taşeron işçilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18272)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18273)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18274)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce'deki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18275)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'teki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18276)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18277)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt'taki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine ve yaşlarına göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18278)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'deki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18279)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine ve yaşlarına göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18280)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine ve yaşlarına göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18281)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine ve yaşlarına göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18282)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine, yaşlarına ve ilçelere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18283)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'daki toplam taşıt sayısına; bunların türlerine ve yaşlarına göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18284)

183.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Sırbistan'dan et ithal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18285)

184.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Bulgaristan sınırında yakalanan bir grup Ezidi hakkında yapıldığı iddia edilen işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18286)

185.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, akademisyenler hakkında yürütülen güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18287)

186.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, sıbyan mektebi adlı kurslara ve denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18289)

187.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, başka ülkelerden iltica talebinde bulunan TC vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18290)

188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Medeni Kanunu'nun 526. maddesine göre kurulan vakıflara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18291)

189.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, şifreli ve kontrolsüz haberleşme gerekçesiyle cezaevlerine sokulmayan kitaplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18292)

190.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Suriyeli sığınmacı sayısına ve ihtiyaçları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18293)

191.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, ülkemizde tutuklu ve hükümlü olan yabancılar ile yurt dışında tutuklu ve hükümlü olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18294)

192.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Dibekli mezrası kırsalında çok sayıda ağacın kesildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18295)

193.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, IŞİD üyelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına yönelik AKPM kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18296)

194.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, IŞİD tarafından alıkonulan Türk askerlerinin akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18297)

195.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmaları sırasında meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18298)

196.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin OSB için yapılacak kamulaştırmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18299)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait Seher adlı öykü kitabının Diyarbakır Cezaevi'ne alınmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18300)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı belediye başkanlarının görevlerinden istifalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18301)

199.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yeşil alanlara hafriyat döküldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18302)

200.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, bireysel silahlanma ve internet üzerinden yapılan silah satışlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18303)

201.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde devam eden doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan ulaşım düzenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18304)

202.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, silahlı saldırı sonucu öldürülen bir kişi hakkında sosyal medyada yapıldığı iddia edilen onur kırıcı paylaşımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18305)

203.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, 3 Kasım 2012 tarihinden itibaren yapılan özelleştirme uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18306)

204.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, kamuda taşeron olarak çalışan işçilere ve kadroya alınacakları tarihe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18307)

205.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, emeklilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18308)

206.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, 2000 yılından 2017 yılının Ağustos ayına kadar yabancı ülkelere sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18309)

207.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, HDP milletvekillerinin TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisinde inceleme yapma taleplerinin reddedilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18310)

208.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, gayri askeri statüye sahip Ege adalarına Yunan makamlarınca yapılan askeri ziyaretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18311)

209.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Eskişehir yolu üzerinde devam eden istinat duvarı çalışmasının trafiğe olumsuz etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18312)

210.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım alanlarına yapılan sanayi tesislerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18313)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, azınlık vakıflarına yönelik yasal düzenlemeler sonrasında mülkiyeti değişen taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18314)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, topraksız tarım yapımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18315)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜBİTAK'a ait PUHU Projesi'nin akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18316)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta bir kömür ocağında meydana gelen kazaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18318)

215.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde TOKİ çalışmaları sırasında çıkarılan cenazelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18319)

216.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, bir anma etkinliğine katılan vatandaşlara idari para cezası kesildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18320)

217.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18321)

218.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, cezaevlerine, cezaevi personeline ve tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18322)

219.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Tarsus Cezaevi'nde yaşanan bazı sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18323)

220.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ailesi tarafından teslim alınamayan bir cenazeye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18324)

221.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Seher adlı öykü kitabının cezaevlerine alınmamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18325)

222.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan yaşlı bir kadının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18326)

223.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, SGDF üyesi olan bir üniversite öğrencisinin kendilerini Kamu Güvenlik Timi olarak tanıtan bir grup tarafından kaçırıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18327)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerine kabul edilmeyen yayınlara ve uygulama farklılıklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18328)

225.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, kadın cinayetlerine ve bu suçtan yargılananlara uygulanan iyi hal indirimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18329)

226.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Adana E Tipi Cezaevinde meydana gelen bir yangında idarenin ihmali olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18330)

227.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine müracaat eden kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18331)

228.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, kadına yönelik şiddet verilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18332)

229.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18333)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'da KOSGEB tarafından düzenlenen Girişimcilik Destek Programının sonuçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18334)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de KOSGEB tarafından düzenlenen Girişimcilik Destek Programının sonuçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18335)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'de KOSGEB tarafından düzenlenen Girişimcilik Destek Programının sonuçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18336)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de KOSGEB tarafından düzenlenen Girişimcilik Destek Programının sonuçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18337)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat'ta KOSGEB tarafından düzenlenen Girişimcilik Destek Programının sonuçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18338)

235.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, İzmir Aliağa Tüpraş Rafinerisi'nde meydana gelen patlamaya ve endüstriyel kazaların önlenmesi konulu bir yönetmeliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18339)

236.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisinde meydana gelen patlamaya ve Rafinerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18340)

237.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, SGK İzmir Eğitim ve Konaklama Tesisinin eğitim ve konaklama hizmeti vermeyeceği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18341)

238.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyonu kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18342)

239.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, üçüncü havalimanı inşaatında yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18343)

240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İşsizlik Sigorta Fonunun kaynak kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18344)

241.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel istihdam bürolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18345)

242.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron olarak iş alan işverenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18346)

243.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli ve eski hükümlü çalıştırmadığı için ceza alan işyeri ve kurumlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18347)

244.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçilere kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18348)

245.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerinin aldıkları huzur hakkı tutarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18349)

246.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18350)

247.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın çalışanların gece postasında çalışabilmesi için alması gereken rapora ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18351)

248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın işçilerle ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18352)

249.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, konutlarda görev yapan kapıcılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18353)

250.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çalışanların fazla mesai saatlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18354)

251.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, sınıflarına göre Şanlıurfa'daki çalışan ve emekli sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18355)

252.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Kahramanmaraş'taki bir taş ocağında meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18356)

253.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Kahramanmaraş Afşin Elbistan Linyitleri Kışlaköy Açık Kömür İşletmesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18357)

254.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir değirmende meydana gelen ve bir çocuğun hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18358)

255.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18359)

256.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Adana Ceyhan'da bir yağ fabrikasında meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18360)

257.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir bakır madeni ocağında meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18361)

258.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18362)

259.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Sakarya Hendek'te bir inşaatta meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18363)

260.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, İstanbul Ataşehir'de meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18364)

261.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Sinop'un Durağan ilçesinde bir taşeron işçisinin göçük altında kalması ile sonuçlanan iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18365)

262.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18366)

263.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, İstanbul Kağıthane'de bir şantiyede meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18367)

264.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18368)

265.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, SGK'nın 2016 yılına ait mali rapor ve tabloları hakkındaki Sayıştay raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18369)

266.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, çocuk işçi ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18370)

267.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadınların çalışma hayatına daha fazla katılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18371)

268.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun Aksu Vadisinde yapılması öngörülen HES'lere ve köylülerin şikayetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18372)

269.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Türkiye-ABD arasındaki vize krizine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18373)

270.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, elektrik faturası borcunu ödeyemeyen abone sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18375)

271.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da son üç yılda yaşanan elektrik kesintileri ve bunların etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18376)

272.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, yerli kömür üretimine yönelik politikalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18377)

273.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta bir kömür ocağında meydana gelen maden faciasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18378)

274.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18379)

275.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Salihli Belediyesinin jeotermal ruhsat alanlarını usulsüz ihale ettiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18380)

276.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, işletme ve güvenlik riski nedeniyle kapatılan ve belirli aralıklarla kapalılık durumu kontrol edilen madenlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18381)

277.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Şırnak'ta 2013 yılında kapatılan bir maden ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18382)

278.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, madenciliğin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18383)

279.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve terör bağlantısı nedeniyle kredisi kesilen çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18386)

280.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, çay tarımında organik gübreye geçişe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18387)

281.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, canlı hayvan ve et ithalatı için 2017 yılında yapılan bir ihaleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18388)

282.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2002 yılından günümüze kadar tarımda girdi fiyatlarında yaşanan artış oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18389)

283.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de bulunan İnönü Parkı'nın ihalesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18390)

284.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Suriye'de görev yapan jandarma ve polislere Kilis Valiliğince yemek gönderilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18391)

285.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, muhtarların özlük haklarında bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18392)

286.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, 2016 yılı 19. dönem polis özel harekat alımlarındaki yaş ve cinsiyet şartına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18393)

287.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, 21. dönem POMEM sınavı için belirlenen kontenjan, yaş ve KPSS puanı şartlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18394)

288.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Van'ın Erciş ilçesinde iki muhabirin darp edildiği ve kolluk kuvvetlerinin gerekli özeni göstermediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18395)

289.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, SGDF üyesi olan bir üniversite öğrencisinin kendilerini Kamu Güvenlik Timi olarak tanıtan bir grup tarafından kaçırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18396)

290.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, kendilerini kamu güvenliği teşkilatı üyeleri olarak tanıttıkları ve muhalif kişileri kaçırarak tehdit ettikleri iddia edilen bir gruba ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18397)

291.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinden ihraç edilen, emekliye ayrılan ve istifa eden personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18398)

292.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, SGDF üyesi olan bir üniversite öğrencisinin kendilerini Kamu Güvenlik Timi olarak tanıtan bir grup tarafından kaçırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18399)

293.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da görev yapan eski bir vali hakkındaki FETÖ soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18400)

294.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, otomatik ve vitesli araç istatistiklerine ve kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18401)

295.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Silekos köyünün kayıtlarda bulunmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18402)

296.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, 16 Ekim 2017 tarihinde kolluk kuvvetlerince aracına yapılmak istenen arama işlemine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18403)

297.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, pasaport edinme ve yurt dışına çıkış yasağı konulması hakkında yasal duruma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18404)

298.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, ruhsatsız silahlara erişimin sınırlandırılmasına ve illere göre bireysel silahlanma oranlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18405)

299.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bir lise öğrencisini öldüren şahsın ruhsatsız silah edinmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18406)

300.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atandıktan sonra kapatılan bir çocuk eğitim merkezine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18407)

301.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, terör örgütlerine finansman sağladığı iddia edilen kaçak maden ocaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18408)

302.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, ruhsatsız silah satışının önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18409)

303.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetlere, kadın cinayetlerine ve ruhsatsız silah satışının kontrolüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18410)

304.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, turizm teşvik ve desteklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18411)

305.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, toplatılan ve yeni satın alınan kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18412)

306.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işitme engellilerin araç alımında özel tüketim vergisinden muaf olmalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18413)

307.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, 2018 Bütçesinin Koşullu Yükümlülükler kaleminde yer alan ödeneğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18414)

308.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 12. sınıfta okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi kitabının Alevilik ile ilgili bölümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18415)

309.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep'te bir lisede kantinin kız-erkek öğrenciler için ayrıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18416)

310.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18417)

311.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, üniversiteye giriş sınavında yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18418)

312.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'da farklı eğitim düzeylerinde okula devam etmeyen kız çocuklarının sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18419)

313.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'de farklı eğitim düzeylerinde okula devam etmeyen kız çocuklarının sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18420)

314.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat'ta farklı eğitim düzeylerinde okula devam etmeyen kız çocuklarının sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18421)

315.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş'ta farklı eğitim düzeylerinde okula devam etmeyen kız çocuklarının sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18422)

316.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de farklı eğitim düzeylerinde okula devam etmeyen kız çocuklarının sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18423)

317.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, üniversiteye giriş sınavında yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18424)

318.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, Şişli Endüstri Meslek Lisesi binasının tahliye edileceği haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18425)

319.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, milli ve manevi değerlerin tahribatının engellenmesi için eğitim müfredatında yapılması istenen değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18426)

320.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, 10 Ekim 2015 Ankara Garı terör saldırısını protesto etmek için iş bırakma eylemi yapan öğretmenlere açılan disiplin soruşturmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18427)

321.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, dershanelerin özel okula dönüştürülmesi sürecinde gelinen son noktaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18428)

322.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul Çağlayan Ziyapaşa İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen taciz olayıyla ilgili idari soruşturma ve adli yargı sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18429)

323.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni açığının ücretli öğretmenlik uygulamasıyla giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18430)

324.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, eğitim öğretim uygulamalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18431)

325.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, son on beş yılda dernek ve vakıflarca işletilen yurtlara, devlet yurtlarına ve buralarda kalan öğrencilere dair bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18432)

326.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Adana'da bir öğretmen tarafından öğrencisine şiddet uygulandığı yönündeki haberlere ve olayın soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18433)

327.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, bir yayıncılık şirketinin yeni eğitim sistemine uygun deneme sınavları bastığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18434)

328.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, askeri gazino ve sosyal tesislerden milletvekillerinin yararlandırılmamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18436)

329.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun Aksu Vadisinde yapılması öngörülen HES'lere ve köylülerin şikayetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18437)

330.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 2004 yılından bu yana 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında verilen cezalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18438)

331.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin Vize ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik firmasının ruhsat alanının askeri olduğu iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18439)

332.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, otobüs ve kamyonların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçme zorunluluğundan kaynaklanan şikayetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18449)

333.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Mardin ve ilçelerinden Yüksek Hızlı Tren hattının geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18450)

334.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gemi adamlarına banka aracılığıyla ödeme yapmadığı için ceza alan işletmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18451)

335.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Deniz İş Kanunu'na tabi işletme sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18452)

336.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Eğribel geçidinde yapılan tünel çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18453)

337.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Edremit ilçesi Kıyıcak Mevkii'nde inşa edilen Karayolları hizmet binası ve lojman inşaatına yönelik yargı sürecine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18454)