TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KAĞITLAR

No: 5

06 Ekim 2017 Cuma

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Psikotrop ve Uyuşturucu Maddelerin Uluslararası Kaçakçılığına Karşı Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/885) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

 

Teklifler

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1827) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1828) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3621 Sayılı Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1829) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1830) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1831) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

6.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1832) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

7.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 1 Ağustos Empati Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1833) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

8.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 11 Milletvekilinin; Taşıt Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1834) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1835) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

10.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması (Üniversiteli İşsiz Gençlerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi) Hakkında Kanun Teklifi (2/1836) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4295 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1837) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Pasaport Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1838) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1839) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1840) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1841) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 11.08.2017 Tarihinde Trabzon İli Maçka İlçesinde Güvenlik Güçlerine Teröristlerin Bulunduğu Yeri Gösterdiği Esnada Çıkan Çatışmada Vefat Eden Eren Bülbül'ün Şehit Sayılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1842) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1843) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1844) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1845) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1846) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5737 Sayılı Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1847) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yolsuzluk Mahkemesi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1848) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

23.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1849) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

24.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1850) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

25.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1851) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1852) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1853) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

28.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1854) (Anayasa ile Plan ve Bütçe        Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)