TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 47

18 Aralık 2017 Pazartesi

 

Tezkere

 

1.- 6085 Sayılı Kanun Gereğince, 3346 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklarının 2016 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Eski Halkla İlişkiler Binasına ve TBMM arazisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19691) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

2.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 26. Yasama Dönemi'nde TBMM'ye ziyaretçi olarak gelen vatandaşlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19692) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin bazı ilçelerinde Bulgaristan sınırından canlı hayvan ve karkas et kaçakçılığı yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16925)

2.-      Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, kanser hastalarının tamoksifen etken maddeli ilaçlara ulaşmada yaşadıkları güçlüklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16926)

3.-      Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'taki hekim ve sağlık personeli eksikliğine ve sorunun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16927)

4.-      Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Cizre Devlet Hastanesi'nde sekiz aylık hamile bir kadının hayatını kaybetmesine, hastanede kadın doğum uzmanı bulunmamasına ve diğer eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16928)

5.-      Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, OHAL KHK'ları ile ihraç edilen yan dal uzmanı hekimlere ve özel hastanelerde yan dalda iş bulamayanların ana dalda çalışma izni için yaptıkları başvuruların yanıtsız bırakılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16929)

6.-      Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan gaz kaçağı olayının soruşturulmasına ve başka hastanelere sevk edildikten sonra hayatını kaybeden hastaların ölüm nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17254)

7.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17255)

8.-      Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'daki bazı devlet hastanelerinde başhekim ataması yapılmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17256)

9.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarına beş yıla bir yıpranma payı uygulamasının ne zaman hayata geçirileceğine, erken emeklilik konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ve sağlık personeli açığının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17257)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocukların kullandığı kırtasiye ürünlerinin kalite standartlarının denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17258)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017/5 ataması ile atanan sağlıkçıların ne zaman göreve başlatılacaklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17259)

12.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, kanser tedavisinde kullanılan ve SGK'nın geri ödeme sisteminde bulunmayan bir ilaca erişimin sağlanmasına yönelik çalışmalara ve ilaca erişemeyen hastaların mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17260)

13.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, atama bekleyen sağlıkçılara ve özel eğitim kurumlarından sertifika alan kişilerin sağlık sektöründe istihdam edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17261)

14.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara verilen oksijen ve azot gazlarının terkibindeki bir hata sonrasında gerçekleşen ölüm olaylarının ve ihmali bulunanların soruşturulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17262)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu hastaneleri birliklerinde genel sekreterlik görevine yapılan atamalara ve ödenen ücrete ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17263)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilerin ilaç katkı payının ve hastanelerde uygulanan diğer katılım payları ve fark bedellerinin kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17264)

17.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Şehir Hastanesi'nin açılması sonrasında taşınacak veya kapatılacak hastanelerin ve çalışanlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17265)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında ve 2017 yılının ilk altı ayında beyin ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17266)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, internette reklam yapan ve yasal olmayan sağlık kuruluşlarına, bunlara karşı alınan önlemlere ve buralarda çalışan hekimlerle ilgili işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17267)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 Ağustos ayı itibarıyla bonzai kullanımına bağlı olarak yaşamını yitiren kişi sayısına ve bonzai satışı ve kullanımıyla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17268)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı Ağustos ayı itibari ile kanser teşhisi konulan kişi sayısına ve 2010-2017 yılları arasında kanser verilerindeki değişime ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17269)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kansere yol açan ilaçları içeren bir liste bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17270)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile hekimliği çalışanlarının süt izninin bir buçuk saate düşürülmesinin gerekçesine ve hukuki dayanağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17271)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında organ bağışında bulunan kişi sayısına ve organ nakli bekleyen hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17272)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17273)

26.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ataması yapılmış olduğu halde güvenlik soruşturmalarının uzaması gerekçesiyle göreve başlatılmayan hekimlerin mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17274)

27.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Bakanlıkta ataması yapılıp henüz göreve başlatılmayan personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17275)