TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 46

15 Aralık 2017 Cuma

 

Teklifler

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Diyarbakır Sur'da Mağdur Olanların İstihdam Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1986) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

2.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın; Suşehri İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1987) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

3.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın; Divriği İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1988) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

4.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 1 Milletvekilinin; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1989) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1990) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1991) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1992) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1993) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

9.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1994) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; 19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1995) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

11.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1996) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1997) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

13.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1998) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 22 Milletvekilinin, FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olan taşınmazlara el konulmadan önce yapılan tahsislerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2238) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

2.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 26 Milletvekilinin, atık kağıt işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2239) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 Milletvekilinin, mide küçültme ameliyatı ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2240) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 21 Milletvekilinin, huzurevlerinde kalan ve kalmak için sırada bekleyen yaşlı vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2241) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

5.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 21 Milletvekilinin, FETÖ terör örgütü mensuplarının devlete nasıl sızdığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2242) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

6.- MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, doğalgaz bedellerindeki indirimlerin Doğu Anadolu Bölgesi'ni de kapsayacak şekilde genişletilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2243) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

7.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve 19 Milletvekilinin, uzman erbaş ve jandarmaların taleplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2244) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, mobbinge yönelik etkili bir mekanizmanın oluşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2245) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

9.- Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 20 Milletvekilinin, 6360 sayılı yasa ile büyükşehir yapılan illerin yönetim sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2246) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Mardin'de yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2247) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

11.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 20 Milletvekilinin, yeni açıklanan üniversiteye giriş sınav sisteminin doğurabileceği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2248) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

12.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 23 Milletvekilinin, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2249) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

13.-  HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Paradise Paper adlı belgelerde yer alan Türkiye ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2250) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır Sur İçi'nin yeniden imarı için yapılan çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2251) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

15.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde son günlerde meydana gelen hekim intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2252) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu 22 milletvekilinin, Muş'un sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2253) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

17.-  CHP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, siyasi parti liderleri ile devlet yönetiminde görev alan bazı siyasilerin vergi cennetlerinde bulundurdukları iddia edilen servetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2254) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

18.-  HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, maden özelleştirmelerinin, taşeron politikalarının ve maden emekçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2255) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

19.-  MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2256) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

20.-  Van Milletvekili Lezgin Botan ve 22 Milletvekilinin, 2011 yılında Van'da meydana gelen depremin devam eden etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2257) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

21.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2258) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

22.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin cezaevleriyle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2259) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, Sağlıkta Dönüşüm Programının sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2260) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

24.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, hasta mahkumların durumlarının ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2261) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

25.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2262) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

26.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 19 Milletvekilinin, sağlık hizmetlerinde geçinmekte zorlanan emekli vatandaşlardan katılım payı alınmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2263) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

27.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2264) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

28.-  Van Milletvekili Adem Geveri ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2265) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

29.-  MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, öğretmenlik mesleği ile ilgili araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2266) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

30.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 23 Milletvekilinin, PTT Genel Müdürlüğünde ortaya çıkan ekonomik, idari ve mevzuata aykırı personel çalıştırmadan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2267) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

31.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ve 21 Milletvekilinin, Muğla'daki sahil şeritlerindeki kiralamaların teknik ve hukuki açıdan araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2268) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

32.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 22 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2269) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

33.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 20 Milletvekilinin, iş kazalarının ve işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2270) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

34.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 21 Milletvekilinin, sanayi kentlerinde iş kazalarının azaltılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2271) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

35.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 21 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2272) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

36.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 23 Milletvekilinin, 1 Kasım 2017 tarihinde Şile'de batan geminin batmasına neden olan ihmallerin ve denizcilik sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2273) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, amatör spor kulüplerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2274) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, canlı hayvan ve karkas et ithalatı uygulamasının besiciliğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2275) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, ketencik bitkisinin bio-yakıt -jet yakıtı olarak üretilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2276) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, sanayicilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2277) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

41.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 19 Milletvekilinin, OHAL sonrasında işlerinden ihraç edilen ve tutuklanan kişilere yönelik suçlamalarda kullanılan delillerin elde edilme yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2278) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

42.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 19 Milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik erkek şiddetinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2279) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

43.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve 20 Milletvekilinin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanan Kuran Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2280) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2017)

 

Gensoru Önergesi

 

1.-      Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri sebebiyle ve görevini hukuk içinde tarafsız bir şekilde yerine getirmediği iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/18) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12/12/2017)