TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 45

11 Aralık 2017 Pazartesi

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yurt Dışında Yaşayan Çalışan Emekli Olan Öğrenim Gören Türk Vatandaşlarının Vefatı Halinde Naaşlarının Ülkemize Gönderilmesi Cenaze ve Defin İşlemlerinden Doğan Masrafların Tamamının Devlet Tarafından Karşılanmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1958) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1959) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1960) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

4.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1961) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın; 14/07/1965 Tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Kanun Teklifi (2/1962) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

6.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1963) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2017)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile 5 Milletvekilinin; İnegöl Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi      (2/1964) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

8.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1965) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1966) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

10.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1967) (İçişleri ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

11.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 14/6/1973 Tarihli ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1968) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Belediye Başkanlarına Yerel Yönetim Hizmet Tazminatı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1969) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2017)

13.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1970) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe                 Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1971) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Uçak Biletlerinde Tavan Fiyat Uygulamasına Dair Kanun Teklifi (2/1972) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna Teklifi (2/1973) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1974) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1975) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1976) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2017)

20.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1977) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2017)

21.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1978) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1979) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1980) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

24.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1981) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1982) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1983) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

27.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017

28.-  Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın; 5488 Sayılı Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1985) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bergama'da siyanürlü altın çıkarma faaliyeti yürüten işletme hakkında AİHM tarafından verilen karara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18986) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18987) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

3.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini öngören kanun tasarısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18988) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

4.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkındaki davanın ilk duruşmasına ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18989) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta bir ilköğretim okulunda bir öğretmen tarafından duvara yazıldığı iddia olunan yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18990) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, istifa eden ve istifasının istendiği iddia edilen belediye başkanlarıyla kayyum atanan belediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18991) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

7.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, THY'de yapılan müfettiş yardımcısı atamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18992) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, vatandaşlıktan çıkarma, kaybettirme ve ıskat işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18993) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

9.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin öğretim üyesi alım ilanındaki bir şartın kişiye özel olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18994) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

10.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, OHAL'in uzatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18995) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

11.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, atama bekleyen sağlık personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18996) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, muhtarlar için birlik yasası çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18997) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜİK tarafından açıklanan 2017 Ekim ayı enflasyon oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18998) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

14.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir ve giderleri ile bütçeden aktarılan paya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18999) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TEOG yerine getirilen MYS'ye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19000) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

16.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan çevre yolunun ihale ve yapım sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19001) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'da KYK'ya bağlı bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19002) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

18.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da arızalı bir su borusu nedeniyle gerçekleşen kazaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19003) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KYK yurtlarına manevi rehber atandığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19004) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'daki bazı büyük projelerin ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19005) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19006) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sera gazının etkilerinden sakınmak üzere biyo yakıt üretimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19007) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş yerlerine ve işçilere dair bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19008) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarına ait ihracat verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19009) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda üretim kapasitesi bakımından en başarılı on ile ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19010) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yaz saati uygulamasının elektrik tüketimine etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19011) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda özelleştirilen işletmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19012) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

28.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'deki hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19013) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

29.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik il merkezi ve ilçelerinin spor tesisi ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19014) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye topraklarında bulunan nükleer silahlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19015) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2016 yılları arasında toplumsal gösterilere yapılan müdahalelere, yapılan gözaltı ve tutuklamalar ile hakkında soruşturma ve dava açılan kolluk güçlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19016) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu'da 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19017) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevleriyle ilgili çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19018) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19019) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hasta bir tutuklunun durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19020) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığının hazırladığı seçmen listelerinde çok sayıda Suriyelinin olduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19021) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medyada referandumla ilgili görüş açıklayan cami ve cenaze imamlarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19022) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan üniversitelerin mütevelli heyeti üyeleri ile by-lock ve eagle programlarını kullandığı iddia edilen siyasilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19023) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 sonrası tutukevleri, gözaltı merkezleri ve karakollarda gözaltına alınıp sağlık merkezlerine ve hastanelere sevk edilerek tedavi gören kişi sayısına ve gördükleri tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19024) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'da 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19025) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan askerler, hâkimler ve savcılarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19026) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

42.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın Polatlı ilçesine yapılan yatırımlar ve tarımdaki sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19027) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

43.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin - Hopa Cankurtaran tünelinin açılış tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19028) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda satışı yapılan pompalı tüfek sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19029) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ankara Çevre Düzeni Planı hakkındaki kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19030) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD tarafından militan yetiştirmek üzere açılan yasadışı okullarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19031) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galataport Projesi'nin yapım sürecine yönelik iddialara ve Paket Postanesi'nin yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19032) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

48.-  İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, Türkiye'den yurt dışına bir göç dalgası başladığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19033) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir İETT otobüsünde vatandaşları tehdit eden kişinin tespitine ve hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19034) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumu sürecindeki baskı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19035) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, atanamayan öğretmenlere ve kağıt toplayıcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19036) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk hakkı ihlalleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19037) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19038) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye girişi yasaklanan yabancı gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19039) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19040) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda çeşitli sebeplere hayatını kaybeden çocukları nedeniyle mağdur veya müşteki sıfatıyla işlem yapılan ailelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19041) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kardeş Kal Türkiye adlı bir platform kurulduğu ve sosyal medya üzerinden örgütlendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19042) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında önceki dönemlerde yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19043) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSKİ'de çalışmakta iken işten çıkarılan iki taşeron işçisinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19044) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK'nın Artcure adlı yakı benzeri banda yaptığı ödemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19045) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde DEAŞ'a militan kazandırmak amacıyla kurulan sözde okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19046) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bodrum Pina Yarımadası'nda otel inşası için kesilen ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19047) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafikte yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19048) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı binasının engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19049) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3. Havalimanı Projesi'nin kuşların göç yolları üzerinde olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19050) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BOTAŞ'ın ve bazı iştiraklerinin çeşitli faaliyetlerine ve yaptıkları ödemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19051) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk gelinlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19052) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars'ta 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19053) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, boşanma oranlarına ve aile irşat bürolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19054) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Sincan Yetiştirme Yurdu'nda büyük çocukların küçüklere eziyet ettikleri iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19055) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okullara bisiklet alımı için yapılan ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19056) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ve artış iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19057) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2017 yılları arasında kaybolan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19058) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, elektronik kelepçe uygulamasının sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19059) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, güvenlik güçlerince ele geçirilen kaçak maddelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19060) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taciz ve tecavüz olaylarının engellenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19061) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı öğretmenlerin sahte diplomayla görev yaptığının tespit edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19062) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

78.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van depreminden kaynaklanan ve çözülmemiş sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19063) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

79.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, aile irşat ve rehberlik bürolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19064) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/19065) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19066) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/19067) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/19068) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/19069) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

85.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, tutuklu yargılanan bir kişinin hasta olan çocuğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2017)

86.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 19 Ekim 2017 tarihinde bir grup avukat hakkında yapılan gözaltı işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19071) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

87.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, sarı basın kartları iptal edilen kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19072) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

88.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bir avukata kolluk kuvvetleri tarafından kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

89.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi'ne dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19074) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

90.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, yeni cezaevlerinin yapım sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19075) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

91.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bir yazıya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19076) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

92.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda inşa edilen cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19077) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

93.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, nakil işlemi yapılan bir grup tutuklu ve hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19078) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

94.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, 28 Ekim 2017 tarihinde bir TV yorumcusu tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19079) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

95.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, kamu görevinden ihraç edilmeleri sonrasında açlık grevine giren iki kişinin tutuklu bulunan avukatlarının uğradıkları iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19080) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19081) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19082) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

98.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana uyuşturucu kullanımıyla ilgili olarak yapılan adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19083) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

99.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, bazı tutuklu ve hükümlülerin hastanede kelepçeli ve kolluk kuvvetlerinin yanında muayene edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19084) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

100.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülere ve çölyak hastası olanlara uygun beslenme koşulları sağlanmadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19085) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

101.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, İstanbul'da bir baba tarafından oğlunun öldürülmesi olayına ve çocuğun babayla görüşmesine yönelik yargı kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19086) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında HSYK tarafından hâkim ve savcılara yönelik olarak alınan kararlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19087) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu sayısına, tutukluluk sürelerinin uzunluğuna ve bu nedenle AİHM tarafından verilen tazminat kararlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19088) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016'dan sonra haklarında işlem yapılan sulh ceza hâkimlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19089) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

105.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Maltepe Cezaevindeki yağmur suyu sorununa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19090) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

106.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Maltepe Cezaevi'ndeki güvenlik kameralarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19091) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

107.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Maltepe Cezaevindeki kullanılan bir bilgisayar programının Türkçeleştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19092) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

108.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, infaz koruma memurlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19093) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

109.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Silivri Cezaevindeki göz iris kayıt cihazındaki sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19094) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

110.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 694 sayılı KHK ile infaz koruma memurlarına getirilen yıpranma payına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19095) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde anneleri ile kalan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanmadığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19096) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre yapılan dava nakli uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19097) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinde düzenlenen suçlarla ilgili dava sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19098) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık yurtlarında kalanların reşit olarak yurttan ayrıldıktan sonra işe girmek için bekletilmelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19099) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 6518 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilmeyi bekleyen devlet korumasındaki çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19100) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yetiştirme yurtlarındaki öğrenci ve personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19101) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kurum bünyesindeki yurtların mülki amirlerce ziyaret sıklığına ve denetimlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19102) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yetiştirme yurdunda kalan çocukların ailelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19103) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

119.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19104) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

120.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, pediatri servislerinde ve kadın hastalar için sadece kadın refakatçilere izin verilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19105) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19106) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19107) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

123.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19108) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

124.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de yeşil kart verilenlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19109) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

125.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki evsizlerin barınma ihtiyacına ve kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19110) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19111) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19112) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19113) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19114) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

130.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, araçlarda cam filmi kullanılmasını yasaklayan mevzuat hükümlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19115) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

131.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, ülke genelindeki ve Gaziantep'teki yüksek işsizlik oranına ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19116) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

132.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, çocuk işçilere dair bazı istatistiklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19117) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2017)

133.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19118) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

134.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Maden Kanunu'nda yapılmak istenen ve TTK ve TKİ'nin özelleştirilmesinin önünü açacağı iddia edilen değişikliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19119) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19120) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19121) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde iline ait 2017 yılı işyeri ve çalışan sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19122) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray iline ait 2017 yılı işyeri ve çalışan sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19123) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir iline ait 2017 yılı işyeri ve çalışan sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19124) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat iline ait 2017 yılı işyeri ve çalışan sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19125) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir iline ait 2017 yılı işyeri ve çalışan sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19126) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

142.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir taşeron işçinin hayatını kaybetmesine ve belediye işçilerinin ücretlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19127) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

143.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2002-2017 yılları arasında yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19128) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

144.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, tekrarlaması durumunda Hepatit C hastalığının tedavisine devlet katkısı verilmediği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19129) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

145.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19130) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

146.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul Sarıyer Küçük Armutlu Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesine yönelik şikayetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19131) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2017)

147.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay Dörtyol Yeşilköy Mahallesi'nde ham petrol taşınması sırasında yayılan kokudan vatandaşların duydukları rahatsızlığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19132) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19133) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

149.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19134) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19135) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tuz Gölü fay alanındaki olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19136) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

152.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, IŞİD terör örgütüne katılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19137) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

153.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, bir büyükelçinin geçmişte FETÖ'ye kefil olduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19138) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19139) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19140) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

156.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yurt dışı teşkilatında sözleşmeli çalışan yabancı uyruklu personelin sosyal güvenlik kesintilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19141) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19142) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19143) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

159.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin ve komşu illerinin 2017 yılı itibarıyla sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19144) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında denetimler sonucu uygunsuz bulunan ithal ve yerli ürünlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19145) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Türkiye'ye doğrudan giren yabancı yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19146) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

162.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, dış ticaret ve Denizli hakkında çeşitli verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19147) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

163.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Maden Kanunu'nda yapılmak istenen ve TTK ve TKİ'nin özelleştirilmesinin önünü açacağı iddia edilen değişikliğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19148) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19149) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19150) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19151) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19152) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, milli sporcuların öğretmen olabilmesine yönelik şartlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19153) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010 yılından bu yana doping aldığı tespit edilen atlet sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19154) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

170.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, TMO tarafından işten çıkarılan kişilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19155) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

171.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Sırbistan'dan yapılacak et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19156) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2017)

172.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, ithal etin piyasaya sürülmesinin doğuracağı iddia edilen olumsuz sonuçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19157) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19158) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

174.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ithal et politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19159) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

175.-   Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, Ardahan'da yaşanan kuraklığın sebep ve sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19160) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

176.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, ucuz et satılması uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19161) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19162) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

178.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana yapılan domuz eti satışlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19163) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki meraların geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19164) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bilinçsiz üretim nedeniyle azalan ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19165) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de organik tarımın yaygınlaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19166) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarımda kullanılan yer altı sularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19167) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

183.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki tarım ürünlerinin işlenerek kullanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19168) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

184.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, et ithalatı ve ucuz et satışı uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19169) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

185.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü sakinlerinin kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19170) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

186.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Rusya'ya ihraç edilmekte iken fazla antibiyotik içermesi nedeniyle Türkiye'ye iade edilen tavuk etlerinin akıbetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19171) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, ihraç edilen bazı tavuk etlerinde aşırı antibiyotik bulunduğu iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19172) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

188.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, ihraç edilen tavuk etinde haddinden fazla antibiyotik rastlandığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19173) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19174) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19175) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

191.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Türkiye'ye döndüğü iddia edilen IŞİD militanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19176) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

192.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de son on yılda öldürülen ve şiddet gördüğü gerekçesiyle kolluk güçlerinden yardım isteyen kadın sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19177) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, faaliyette bulunan tesisleri ve sahip oldukları taşınmazlar hakkında başvuruda bulunan derneklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19178) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

194.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Nusaybin'de sokaklarda bulunan askeri mühimmatlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19179) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19180) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19181) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

197.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana emniyet kayıtlarına göre ülkemizde bulunan seks işçisi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19182) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19183) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19184) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

200.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da koruma altındaki bir binada çıkan yangına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19185) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19186) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19187) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi'ne dahil olmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19188) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

204.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir inşaat şirketiyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19189) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

205.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 2018 yılı için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme esasıyla hazırlanan bakanlık bütçelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19190) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19191) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19192) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

208.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002-2017 yılları arasında oynanan şans oyunlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19193) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

209.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, TEOG sınavının kaldırılmasına ve yerine getirilecek yeni sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19194) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

210.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Adana Aladağ Köprücük Köyü'ndeki okulun kapalı olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19195) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet okullarındaki spor tesisi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19196) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

212.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullara gönderilen umre turu konulu yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19197) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

213.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, bir çocuk kitabındaki çocukların gelişimine olumsuz etki edebilecek içeriğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19198) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19199) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19200) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliğinin ve çocuk yaşta yapılan evliliklerin eğitim kurumlarına erişimi engellemesine yönelik önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19201) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

217.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitimde saydamlık ve katılımcılık esaslarıyla karar alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19202) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

218.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek MYO'nun bazı bölümlerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19203) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

219.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, sözleşmeli öğretmenlere eş durumu nedeniyle yer değiştirme hakkı verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19204) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

220.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, nitelikli okul tanımlamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19205) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

221.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Ensar Vakfı tarafından İmam Hatip Liselerinde dağıtılan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19206) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19207) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19208) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19209) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

225.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Geyik Dağları bölgesinde yaşayan bir yılan türünün mermer ocağı faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan yok olma tehlikesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19210) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19211) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki orman köylerinde gelir düzeyinin artırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19212) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda çıkan orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19213) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve Bor arasındaki Atatürk Kent Ormanı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19214) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aladağ Milli Parkı içindeki çadır ve kamp alanlarının yetersizliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19215) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve çevre illerde erozyon konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19216) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

232.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Mudanya'nın Yalıçiftlik mahallesine yapılan göletin su kaynağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19217) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı bataklık alanların tarıma açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19218) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

234.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, şehir hastanelerinin yapılması nedeniyle kapatılması öngörülen diğer hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19219) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

235.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, organ nakli ve organ bağışıyla ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19220) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2017)

236.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmayan vatandaşlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19221) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

237.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda intihar eden sağlık çalışanlarına ve tıp fakültesi öğrencilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19222) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

238.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, pediatri servislerinde ve kadın hastalar için sadece kadın refakatçilere izin verilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19223) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19224) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19225) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

241.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19226) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

242.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, aşısı olunduğu halde yeniden görülmeye başlanan hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19227) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

243.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, meme kanseri tedavisinde kullanılan tamoxifen adlı ilacın temininde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19228) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

244.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin ilçelerinde yer alan kamu hastanelerinde branş hekimlerinin bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19229) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

245.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, İstanbul Şile'de batan Bilal Bal isimli gemiye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19230) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19231) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19232) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri yüksek hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19233) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

249.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman-Ulukışla demiryolu hattının genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19234) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

250.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ağır tonajlı araçların E-90 karayolunu kullanmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19235) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

251.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Cankurtaran Tüneli'nin tamamlanma tarihine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19236) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

252.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki trafik sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19237) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FETÖ ile etkin mücadele etmedikleri gerekçesiyle bazı rektörlerin görevden alınacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19238) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

254.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, 900 cihatçı Türk vatandaşının ülkeye döndüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19239) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

255.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara ve Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19240) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

256.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ANA ve ATA uçaklarının satışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19241) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2017)

257.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Küçükçekmece Belediyesi ile Ensar Vakfı arasında yapılan bir protokole ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19242) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

258.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Özelleştirme İdaresi tarafından yayımlanan bir rapordaki bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19243) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mevsimlik işçilerin koşullarının iyileştirilmesine ve çocuk işçiliğinin yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19244) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19245) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19246) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19247) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

263.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarına karşı açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19248) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

264.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Mamak Derbent Mahallesinde bulunan kentsel dönüşüm konutlarının doğalgaz sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19249) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de geçim sorunlarında meydana gelen artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19250) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

266.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Başbakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19251) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

267.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kusunlar TOKİ konutlarına doğalgaz hattı bağlanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19252) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

268.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, motorin fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19253) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

269.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde ASKİ tarafından yapılan kazılar nedeniyle hasar gören yollara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19254) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

270.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Protokol yoluna otobüs durağı yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19255) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

271.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Konya Belediyesine ait bir aracın Suriye'nin Rakka kentinde bulunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19256) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2017)

272.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna yapılan başvuruların sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19257) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2017)

273.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerce yapılan muhtelif yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19258) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

274.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yaşlılara özel hizmetler veren belediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19259) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

275.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerin gençlere yönelik verdiği hizmetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19260) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

276.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19261) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

277.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nüfusu 200 binin üzerindeki belediyelerin sosyal harcama tutarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19262) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

278.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hekimlerin emeklilik yaşının uzatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19263) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

279.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Haymana Devlet Hastanesinde diyaliz makinası bulunmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19264) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2017)

280.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 10 Kasım 2017 günü cuma hutbelerinde Atatürk'e değinilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19265) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

281.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yasa dışı bahis nedeniyle verilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19266) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

282.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19267) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

283.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde, Aksaray ve Nevşehir illerinde çiftçilere kuraklık desteği verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19268) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

284.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerin açtığı eğitim programlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19269) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

285.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yasal izinle veya izin olmaksızın yardım kabul eden kuruluşların denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19270) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

286.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İŞKUR hesaplarında usulsüzlük tespit edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19271) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

287.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sigortalı veya kayıt dışı çalıştırılan çocuk işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19272) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

288.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik fonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19273) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

289.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında istihdam seferberliği kapsamında işe alınan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19274) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

290.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, bankalara olan borçlanma ve yasal takibe girme oranındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19275) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, oyuncak silah üretimi ve satışının durdurulmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19276) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta bir çocuğun kanalizasyon çukuruna düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19277) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye dönen IŞİD üyelerine ve Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19278) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

294.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediye yatırımlarında kullanılan dış proje kredilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19279) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19280) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19281) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iş kazası sebebiyle hayatını kaybeden çocukların ebeveynlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19282) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bir hâkimin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19283) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, fiziksel şiddet sebebiyle hayatını kaybeden çocukların ebeveynlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19284) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kayyum atanan belediyelerde ve özel kalem kadrolarında açıktan atamayla memur olan kişilere ve bir siyasi partiyle olan bağlantılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19285) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19286) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iş kazalarında yaşamını yitiren çocukların ailelerinden mağdur ya da müşteki sıfatıyla işlem yapılanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19287) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık personelinin referandum kampanya etkinliklerine katılımının zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19288) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda cinsel şiddete uğramış çocuklar dolayısıyla açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19289) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19290) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

306.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların bireysel olarak BM Çocuk Hakları Komitesine başvurabilmesini öngören Protokol'ün TBMM gündemine alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19291) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

307.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda çocuklara karşı işlenen suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19292) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bazı belediye ihalelerini alan şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19293) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Niğde ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19294) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ALO 183 hattına başvuran çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19295) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ve artış iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19296) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19297) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19298) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamusal alanda kadınlara yönelik olarak gerçekleşen şiddet ve taciz olaylarıyla ilgili bazı sayısal verilere ve son zamanlarda basına yansıyan bazı şiddet olayları hakkında yürütülen incelemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19299) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19300) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19301) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19302) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan askerler, hâkimler ve savcılarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19303) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19304) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19305) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, RTÜK tarafından TV kanalı yöneticilerine yayın yasaklarıyla ilgili bir bildirimin yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19306) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okullarda yeterli güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle hayatını kaybeden çocukların ebeveynlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19307) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19308) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2016 yılları arasında toplumsal gösterilere yapılan müdahalelere, yapılan gözaltı ve tutuklamalar ile hakkında soruşturma ve dava açılan kolluk güçlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19309) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19310) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19311) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19312) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19313) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19314) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19315) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19316) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan ve el konulan vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti üyeleri ile by-lock ve eagle programlarını kullanan siyasilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19317) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

333.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19318) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19319) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medyada referandumla ilgili görüş açıklayan cami ve cenaze imamlarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19320) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

336.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19321) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

337.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19322) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

338.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 sonrası tutukevleri, gözaltı merkezleri ve karakollarda gözaltına alınıp sağlık merkezlerine ve hastanelere sevk edilerek tedavi gören kişi sayısına ve gördükleri tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19323) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

339.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19324) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

340.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da gözaltına alınan bir gazete çalışanının polislerce darp edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19325) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19326) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

342.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19327) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

343.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye girişi yasaklanan yabancı gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19328) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

344.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19329) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

345.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumu sürecindeki baskı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19330) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

346.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galataport Projesi'nin yapım sürecine yönelik iddialara ve Paket Postanesi'nin yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19331) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

347.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir İETT otobüsünde vatandaşları tehdit eden kişinin tespitine ve hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19332) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

348.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ankara Çevre Düzeni Planı hakkındaki kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19333) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

349.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD tarafından militan yetiştirmek üzere açılan yasadışı okullarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19334) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

350.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Nevşehir ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19335) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Osmaniye ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19336) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

352.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Karaman ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19337) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

353.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Karabük ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19338) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

354.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Kahramanmaraş ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19339) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

355.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Iğdır ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19340) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

356.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Hakkari ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19341) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

357.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Yozgat ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19342) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

358.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Van ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19343) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

359.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Şırnak ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19344) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

360.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Şanlıurfa ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19345) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

361.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Siirt ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19346) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

362.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Rize ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19347) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

363.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Muş ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19348) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

364.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, boşanma oranlarına ve aile irşat bürolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

365.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Başbakanlık Osmanlı Arşivlerindeki bazı kayıtlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19350) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

366.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde yer alan bir kayda ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19351) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

367.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Soma A Termik Santrali'nin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19352) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

368.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da aktif olarak eğitim öğretim veren liselere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19353) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

369.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ekmeğin gramajını düşüren fırınların denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19354) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

370.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, afetlerle ilgili bilinçlendirme ve diğer çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19355) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

371.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Konya Büyükşehir Belediyesine ait bir aracın Suriye'nin Rakka kentinde bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19356) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

372.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Şırnak, Mardin ve Hakkari'nin bazı mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında çıkarılan cenazelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19357) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

373.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2017 yılları arasında uygulanan internet erişim yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19358) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

374.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, cinsel istismar ve tecavüze uğrayan çocuk ve gençlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19359) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

375.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Sapanca Geyve Yüksek Hızlı Tren Hattı ihalesine yönelik usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19360) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

376.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Karaman Spor Lisesinde cihatçı terör örgütlerine üyeliği özendirici bir kitap dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19361) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

377.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uyuşturucu kullanımına ve çocukların ve gençlerin uyuşturucudan korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19362) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

378.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'daki bir okulda öğrencilerin haremlik-selamlık olarak ayrıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19363) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

379.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19364) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

380.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çocuk hakkı ihlalleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19365) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

381.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Yönetim Kurulu'nun belirlenme sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19366) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

382.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da gözaltına alınan hamile bir kadının nezarethanede doğum yaptığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19367) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

383.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19368) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

384.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gölcük Donanma Komutanlığına önce bozuk sonra da at eti satıldığına dair iddialara, et satışını yapan firmaya ve kazandığı ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19369) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

385.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kayıp çocuklarla ilgili bazı verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19370) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

386.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sinop'ta yaşayan bir hakemin referanduma yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19371) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

387.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kayyum uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19372) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

388.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kardeş Kal Türkiye adlı bir platform kurulduğu ve sosyal medya üzerinden örgütlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19373) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

389.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan hâkim ve savcılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19374) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

390.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu İhale Kurumu'nda FETÖ yapılanması bulunduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19375) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

391.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kolluk güçleri tarafından müdahale edilen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19376) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

392.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSKİ'de işten çıkarılan iki taşeron işçisinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19377) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

393.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya Işıklar Caddesi'nde bir partinin gençlik kollarının açtığı standa saldırıda bulunulduğuna dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19378) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

394.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çocuk tacizi vakalarına ve Elazığ'daki bir çocuk tacizi vakası ile ilgili yargılamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19379) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

395.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde DEAŞ'a militan kazandırmak amacıyla kurulan sözde okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19380) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

396.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/19381) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

397.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/19382) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

398.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/19383) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

399.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/19384) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

400.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19385) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

401.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19386) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

402.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19387) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

403.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2002 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başlayıp başka kurumlara atanan kişi sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19388) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

404.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19389) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

405.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, TRT Çocuk kanalında yayınlanan bir çizgi filme ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19390) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

406.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19391) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

407.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/19392) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

408.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/19393) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

409.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/19394) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

410.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/19395) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

411.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/19396) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

412.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/19397) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

413.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/19398) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

414.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TDK internet sözlüğünde yer alan bir tanıma ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/19399) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

415.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/19400) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

416.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/19401) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

417.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 arasında sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/19402) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

418.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/19403) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

419.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Merkez Bankasının bazı hesaplamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/19404) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

420.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uzun tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19405) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

421.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetecinin tutukluluk durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19406) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

422.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu öğrencilere dair verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19407) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

423.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Kütahya iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19408) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

424.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Mardin iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19409) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

425.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Karaman iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19410) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

426.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Kars iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19411) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

427.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Kastamonu iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19412) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

428.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Kilis iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19413) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

429.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Kırıkkale iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19414) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

430.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Kırşehir iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19415) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

431.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19416) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

432.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Elazığ iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19417) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

433.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Düzce iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19418) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

434.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Diyarbakır iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19419) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

435.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Çankırı iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19420) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

436.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Bitlis iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19421) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

437.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Bingöl iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19422) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

438.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Bayburt iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19423) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

439.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Batman iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19424) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

440.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Erzurum iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19425) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

441.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Erzincan iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19426) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

442.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Karabük iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19427) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

443.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Aksaray iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19428) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

444.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Ağrı iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19429) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

445.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19430) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

446.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19431) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

447.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Yozgat iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19432) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

448.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19433) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

449.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Van iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19434) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

450.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Gümüşhane iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19435) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

451.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Şırnak iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19436) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

452.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Hakkari iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19437) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

453.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Şanlıurfa iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19438) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

454.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Iğdır iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19439) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

455.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Siirt iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19440) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

456.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Kahramanmaraş iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19441) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

457.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Rize iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19442) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

458.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Osmaniye iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19443) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

459.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Nevşehir iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19444) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

460.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Muş iline ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19445) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

461.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19446) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

462.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, son on yıl içinde Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi kapsamında gerçekleşen adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19447) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

463.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cezaevlerinde anneleri ile kalan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanmadığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19448) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

464.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre yapılan dava nakli uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19449) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

465.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016'dan sonra haklarında işlem yapılan sulh ceza hâkimlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19450) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

466.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tutuklu sayısına, tutukluluk sürelerinin uzunluğuna ve bu nedenle AİHM tarafından alınan tazminat kararlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19451) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

467.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında HSYK tarafından hâkim ve savcılara yönelik olarak alınan kararlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19452) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

468.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2012 yılından bu yana Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19453) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

469.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19454) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

470.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19455) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

471.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu yeni hizmet binasının kiralanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19456) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

472.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19457) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

473.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19458) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

474.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19459) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

475.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de sosyal hizmetlere yönelik birimlerin yeterli düzeyde olmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19460) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

476.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen boşanma sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19461) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

477.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19462) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

478.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sinop'taki bir mitingde bir çocuğa taşıtılan pankarta ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19463) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

479.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, zorla evlendirme olaylarını önlemeye yönelik politikalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19464) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

480.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19465) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

481.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19466) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

482.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19467) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

483.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19468) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

484.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19469) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

485.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19470) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

486.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19471) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

487.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19472) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

488.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19473) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

489.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19474) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

490.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19475) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

491.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19476) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

492.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19477) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

493.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, AR-GE, inovasyon ve yüksek teknoloji ürünlerin üretimi için verilen teşvik ve desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19478) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

494.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, KOSGEB kredilerinde hatalı işlem yapıldığı iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19479) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

495.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19480) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

496.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, yerli otomobil üretiminin Ege Bölgesi'nde yapılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19481) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

497.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, SGK işten çıkarma kodları arasında bulunan 36 Kod'un kaldırılması taleplerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19482) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

498.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19483) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

499.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19484) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

500.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19485) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

501.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19486) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

502.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, İŞKUR hesaplarında usulsüzlük tespit edildiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19487) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

503.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, İŞKUR hesaplarında usulsüzlük tespit edildiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19488) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

504.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, özel istihdam bürolarınca geçici iş ilişkisi kurulması yoluyla istihdam edilen kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19489) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

505.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, işsizlik oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19490) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

506.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19491) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

507.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta yıkılan evlerin yerine TOKİ tarafından yapılan konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19492) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

508.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van Muradiye Şelalesi üzerinde kurulan HES'lerin olumsuz etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19493) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

509.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir Atatürk Stadı ile ilgili depreme dayanıklılık ve güçlendirme işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19494) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

510.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19495) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

511.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19496) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

512.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19497) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

513.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19498) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

514.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan radyoaktif bulaşıklı atıkların bertaraf işlemine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19499) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

515.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye genelindeki hava kirliliği sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19500) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

516.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19501) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

517.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Muğla Latmos Antik Kenti bölgesinde tarihi dokuya zarar veren maden işletmelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19502) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

518.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19503) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

519.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19504) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

520.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19505) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

521.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19506) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

522.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19507) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

523.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19508) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

524.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19509) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

525.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19510) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

526.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir vatandaş hakkında ABD'ye nota verilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19511) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

527.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19512) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

528.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19513) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

529.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19514) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

530.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19515) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

531.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19516) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

532.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19517) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

533.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Şırnak'ta göçük nedeniyle 7 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı işletmesinin denetimine ve olayla ilgili soruşturmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19518) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

534.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Türkiye'deki sokak ve trafik lambalarının led ampullerle değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19519) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

535.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19520) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

536.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19521) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

537.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19522) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

538.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19523) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

539.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'daki taş ocaklarının faaliyetlerine ve çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19524) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

540.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım arazilerinin toplulaştırılmasına ve elektrik bedelleri üzerindeki vergilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19525) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

541.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19526) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

542.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19527) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

543.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, ÜNİLİG'de başarı gösteren takım ve sporculara son iki sezonda ödüllerinin verilmemesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19528) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

544.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19529) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

545.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19530) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

546.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19531) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

547.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19532) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

548.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, köylerde yapılması istenen spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19533) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2017)

549.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Gevaş ilçesinde yurttan atılan üç öğrenciye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19534) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

550.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'de bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19535) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

551.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt'ta bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19536) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

552.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19537) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

553.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19538) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

554.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19539) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

555.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'te bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19540) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

556.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19541) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

557.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19542) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

558.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19543) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

559.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce'de bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19544) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

560.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19545) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

561.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19546) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

562.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında kurum içi eğitimler kapsamında anlaşma yapılan şirketlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19547) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

563.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sancaktepe'deki bir yurtta öğrencilerin yemekten zehirlendikleri iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19548) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

564.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19549) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

565.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19550) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

566.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19551) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

567.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19552) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

568.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'de bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19553) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

569.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19554) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

570.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19555) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

571.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19556) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

572.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19557) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

573.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye kombine et tesisi ve mezbahane yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19558) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

574.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de koyun ve keçi üretiminin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19559) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

575.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19560) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

576.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de toprak envanteri çıkarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19561) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

577.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de modern tarım teknikleri eğitimine katılan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19562) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

578.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dermason tipi kuru fasulyeye yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19563) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

579.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, küçükbaş hayvancılığa yönelik çoban desteğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19564) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

580.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates siğili nedeniyle ekim yapamayan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19565) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

581.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates tohumu üretimi ve ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19566) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

582.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, süt fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19567) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

583.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de et işleme tesisi bulunmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19568) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

584.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aspir bitkisi üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19569) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

585.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kırmızı et üretiminde alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19570) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

586.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19571) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

587.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, ülke genelinde marketlerde ucuz et satımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19572) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

588.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, kırmızı et üretimi, büyükbaş hayvan sayıları ve tarım istatistiklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19573) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

589.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19574) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

590.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19575) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

591.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19576) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

592.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19577) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

593.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19578) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

594.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Hamzabey sınır kapısındaki giriş çıkış işlemlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19579) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

595.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında kurum içi eğitimler kapsamında anlaşma yapılan şirketlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19580) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

596.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van Saray Kapıköy Gümrük Müdürlüğü personelinin de dahil olduğu iddia edilen şebekeye yönelik kaçakçılık operasyonuna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19581) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

597.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis Güroymak Belediyesi'ne ait bir parkın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19582) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

598.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars Belediyesi'nin dolmuş hattı ihaleleriyle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19583) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2017)

599.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19584) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

600.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19585) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

601.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19586) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

602.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19587) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

603.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde görülen intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19588) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

604.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Aksu belediyesinin ilçedeki yolların asfaltlanması için yaptığı ihaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19589) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

605.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, sosyal medyada ırkçı paylaşımlar yaptığı iddia edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19590) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2017)

606.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Türkiye'ye giriş yapan IŞİD üyelerine ve bunlara yönelik yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19591) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

607.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilinde bazı arazilerin Belediye adına tescil edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19592) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

608.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'teki bir kilisenin restorasyonuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19593) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

609.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ağrı'da bir köyün kayıtlarda görünmemesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19594) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

610.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, cam filmi nedeniyle kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19595) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

611.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, güvenlik soruşturması ve arşiv taraması olumsuz sonuçlanan memur adaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19596) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

612.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen derneklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19597) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

613.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19598) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

614.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19599) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

615.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19600) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

616.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19601) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

617.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Şanlıurfa'da hizmet veren bir çadır kentin kapatılmasıyla işsiz kalacak kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19602) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

618.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van Kapıköy Gümrük Müdürlüğünde yapılan operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19603) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

619.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19604) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

620.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19605) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

621.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19606) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

622.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19607) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

623.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu özel işbirliği ile son üç yılda başlanan projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19608) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

624.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19609) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

625.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kalkınma ajanslarından ayrılan personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19610) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

626.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19611) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

627.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19612) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

628.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19613) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

629.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19614) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

630.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2010-2017 yılları arasında Diyarbakır genelinde alınan teşvik belgesi sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19615) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

631.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19616) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

632.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19617) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

633.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19618) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

634.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19619) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

635.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19620) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

636.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19621) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

637.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Latmos'un korunması için alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19622) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

638.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak Beytüşşebap Mal Müdürlüğüne gönderilen bir ödenekle ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19623) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

639.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19624) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

640.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19625) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

641.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19626) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

642.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19627) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

643.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19628) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

644.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, vakıf ve derneklere yapılan bağışlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19629) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

645.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bütçe açığındaki artışın nedenlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19630) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

646.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Kamu İhale Kanunu'nda ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarının ihaleleriyle ilgili olarak yapılmak istenen bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19631) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

647.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da eğitim konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19632) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2017)

648.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Öğretmen Strateji Belgesi'nde yer alan performans sisteminin olası sakıncalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19633) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

649.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19634) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

650.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19635) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

651.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19636) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

652.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19637) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

653.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarından formasyon alanların öğretmen olabilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19638) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

654.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Foça ilçesinde okul servislerinin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19639) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

655.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, toplatılan ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19640) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

656.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, karma eğitim karşıtı bir şahsın okullarda seminer verdiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19641) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

657.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Karaman Spor Lisesinde cihatçı terör örgütlerine üyeliği özendirici bir kitap dağıtıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19642) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

658.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, öğretmenlerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19643) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

659.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Tokat'ta açılan bir imam hatip lisesine ismi verilen tarihi şahsa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19644) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

660.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İstanbul'da bir öğretmen hakkındaki şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19645) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

661.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19646) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

662.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19647) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

663.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19648) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

664.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19649) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

665.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19650) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

666.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19651) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

667.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19652) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

668.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19653) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

669.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19654) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

670.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19655) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

671.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19656) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

672.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19657) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

673.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için su kaynaklarının korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19658) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

674.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Marmara Adası'ndaki bazı meraların özel kişilere tahsisi nedeniyle hayvancılığın olumsuz etkilenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19659) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

675.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, DSİ'ye bağlı bazı şantiyelerin nakit sıkıntısı nedeniyle kapatılacağı iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19660) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

676.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Aladağlar'dan çıkan Ecemiş Suyu'nun kullanımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19661) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

677.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Silvan Tüneli ikmal ihalesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19662) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

678.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılan bir dalgakırana ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19663) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

679.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19664) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

680.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, intihar eden hekim ve sağlık personeline dair verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19665) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

681.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19666) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

682.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19667) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

683.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19668) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

684.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19669) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

685.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, yurt dışından getirilmesi gereken iki ilacın tedarikinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19670) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

686.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, ülkemizin milli gelirden sağlığa ayrılan pay bakımından OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19671) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

687.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, obeziteyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19672) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

688.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSANTE hastanesinin tam kapasiteyle çalışabilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19673) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

689.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19674) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

690.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Yaşamkent'te bulunan konut olarak projelendirilmiş bir binanın üst düzey bir bürokratın talimatıyla hastane olarak kiralandığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19675) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

691.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alo 182 MHRS çağrı merkezine yapılan aramaların ücretli olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19676) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

692.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şanlıurfa ve ilçelerindeki sağlık personeli ve ambulans sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19677) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

693.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir yanık vakasına yapılan eksik müdahaleye ve sağlık personeli yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19678) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

694.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, tıbbi sekreterlerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19679) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

695.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19680) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

696.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19681) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

697.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19682) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

698.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19683) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

699.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu icra işlemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19684) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

700.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19685) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

701.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlığa ait olan veya kiralanan ulaşım araçlarına ve bunların yakıt giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19686) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2017)

702.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19687) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

703.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, trafik kazalarının azalmasıyla sağlanan ekonomik kazanımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19688) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

704.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Keşan Enez karayolu için ayrılan ödenek miktarına ve projenin tamamlanma tarihine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19689) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

705.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'dan yapılan uçuş ve feribot seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19690) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa ilinin sağlık hizmetlerinden yeterli payı almasına yönelik çalışmalara, sağlık personeli ve yatak ihtiyacının karşılanmasına ve ilde dolaşım sistemi hastalıklarında görülen artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16761)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Eyyübiye Hastanesi çalışanlarının sendikal haklarının engellendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16762)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da engelli vatandaşların engelli maaşı alabilmek için hastaneden almak zorunda oldukları raporlara ve işlem süresine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16763)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 10-18 yaş arası diyabet hastası çocuklara, insülin pompası için yapılan ödemeye ve sensöre dayalı kan şekeri ölçümü uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16764)

5.- Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan bir mahkum hakkındaki sağlık raporlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16765)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeline, gelirlerine, kurumla ilgili bazı iddialara ve müfettiş raporlarında yer alan tespitlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16766)

7.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana Şehir Hastanesi'nin açılması sonrasında mevcut sağlık kurumlarının ve personelinin devir durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16767)

8.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili verilere ve Amatem adlı merkezlerin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16768)

9.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, acil servislerdeki aşırı yoğunluğu önlemeye ve sağlık personelinin acil servis dallarını tercih etmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16769)

10.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'da Suriye uyruklu vatandaşlarca işletildiği iddia olunan kaçak polikliniklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16770)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yer altından sondaj ile çıkarılan suların kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16771)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında ülkemizden yurt dışına çalışmaya giden doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16772)

13.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, cerrahi alet üretimi yapan bir Alman firmasından son on beş yılda satın alınan ürünlere, ürünlerin düşük kaliteli olduğuna dair iddialara ve firmanın Türkiye yetkilisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16773)