TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 44

08 Aralık 2017 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 21 Milletvekilinin, sağlık çalışanlarının yaşadığı temel sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2203) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, fazla mesai yapmanın ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2204) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, ülkemizin arkeolojik, kültürel ve tarihi değerlerinin turizmde ön plana çıkarılması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2205) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, ülke genelinde yer altından enerji ile çıkarılan sulama suyu kullanan çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2206) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 22 Milletvekilinin, behçet hastalığı konusunda kamuoyunun aydınlatılması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2207) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 22 Milletvekilinin, okul servislerinin güvenliğinin ve denetim esaslarının yeterliliğinin, araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2208) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

7.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 22 Milletvekilinin, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2209) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin, abonelik gerektiren hizmetlerden alınan açma kapatma bedellerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2210) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

9.- Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Haziran 2015 tarihinden bu yana gözaltına alınıp tutuklanan muhaliflerin maruz kaldığı hukuksuzluklar ile keyfi ve hatalı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2211) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 20 Milletvekilinin, milli şuurun ve manevi değerlerin çocuklara ve gençlere kazandırılması için müfredata eklenmesi gereken derslerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2212) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

11.-  Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, tutuklu milletvekillerinin maruz kaldıkları iddia edilen hukuksuzlukların ve yasama faaliyetlerine katılamamalarına dair mevcut durumun tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2213) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

12.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 19 Milletvekilinin, işsizliğin sosyoekonomik boyutlarının tespiti ile ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2214) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

13.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 19 Milletvekilinin, fakirliğin sosyoekonomik boyutlarının tespiti ile ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2215) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

14.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 19 Milletvekilinin, esnafın sorunlarının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2216) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

15.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 19 Milletvekilinin, emeklilerin geçim sorunlarının ve gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2217) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

16.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 19 Milletvekilinin, eğitim sisteminde çağın gereklerine uygun programların ortaya konulması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2218) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, Türk sporundaki eksikliklerin tespiti ile sporun geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2219) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 21 Milletvekilinin, kadın cinayetleri başta olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin nedenlerini araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2220) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

19.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 22 Milletvekilinin, Giresun ve ilçelerinde balıkçılık sektöründe gelişme sağlanması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2221) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

20.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 20 Milletvekilinin, kontrolsüz bireysel silahlanmanın tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2222) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

21.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 29 Milletvekilinin, Yunanistan tarafından işgal edildiği iddia edilen Ege adalarının durumunun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2223) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

22.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 21 Milletvekilinin, kamu ihalelerinde gerçekleştiği iddia edilen yolsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2224) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

23.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 22 Milletvekilinin, yerel basın kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2225) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, son 15 yılda uygulanan ekonomi politikasındaki yanlışlıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2226) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'nin Gümrük Birliği sürecinin değerlendirilmesi ve sorunlara çözüm üretilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2227) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

26.-  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 Milletvekilinin, engelli bireylerin eğitim hakkına erişimin önündeki engeller ile okulu bırakma nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2228) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

27.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve 22 Milletvekilinin, sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet, baskı ve mobbing vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2229) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

28.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve 20 Milletvekilinin, İstanbul'un metrobüs sorununun tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2230) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

29.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hayatını kaybeden bir tutuklunun ölümüne yönelik şüphe iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2231) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2017)

30.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, kamuda çalışan mevsimlik işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2232) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

31.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, organ ve doku bağışının önemini vurgulamak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2233) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2017)

32.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'deki kadın intiharlarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2234) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

33.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ve 19 Milletvekilinin, jeotermal enerji santrallerinin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2235) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

34.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 21 Milletvekilinin, hekimlerin meslek hayatlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2236) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

35.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 21 Milletvekilinin, yerli otomobil üretme konusunda ortaya çıkan mali ve bürokratik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2237) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)