TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 41

01 Aralık 2017 Cuma

 

Tezkere

 

1.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1364) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 22 Milletvekilinin, istifa eden ve yerine seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarının faaliyetleri ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2156) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

2.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay ve 20 Milletvekilinin, devlet ve vakıf üniversitelerin görev yapan akademik ve idari personelin unvan yükselmelerinde uygulanan kriterlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2157) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

3.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 21 Milletvekilinin, fındık taban fiyatlarının ve alım-satım politikasının belirlenmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2158) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

4.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 23 Milletvekilinin, Eskişehir'in Tepebaşı ve Alpu ilçelerini kapsayan bölgede yapılması planlanan termik santralin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2159) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

5.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 22 Milletvekilinin, fındığın üretiminden ve ihracatına kadar süreçte karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2160) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

6.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 19 Milletvekilinin, Şırnak'ta bir kömür ocağında 17 Ekim 2017 tarihinde meydana gelen maden faciasının ve madencilik sektöründeki işçi ölümlerinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2161) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

7.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul'da yürütülen yanlış şehirleşme politikalarının sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2162) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

8.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Şırnak'ta 17 Ekim 2017 tarihinde yaşanan maden kazasında kusuru bulunan kişi ve kuruluşların sorumluluklarının araştırılarak benzer kazaların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2163) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

9.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 19 Milletvekilinin, Ankara'da kuraklık nedeniyle çiftçilerin uğradıkları zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2164) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

10.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun Gülsan Sanayi Sitesinin yıkım kararının neden olacağı sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2165) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2017)

11.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 23 Milletvekilinin, Kocaeli bölgesindeki taş ocaklarının çevreye etkilerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2166) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

12.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 25 Milletvekilinin, obezitenin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2167) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

13.-  Ankara Milletvekili Murat emir ve 23 Milletvekilinin, Ankara'da EGO hangarları olarak bilinen alanda yürütülen bir projenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2168) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

14.-  Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Türkiye ekonomisinde israf, tasarruf ve yoksullaşmadan oluştuğu iddia edilen durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2169) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

15.-  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'de okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2170) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

16.-  Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Anayasa Mahkemesi'nin bazı milletvekilleri ile ilgili vermiş olduğu kararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2171) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

17.-  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 Milletvekilinin, erken okul terki vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2172) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2017)

18.-  Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Seyit Rıza, Said-i Nursi ve Şeyh Sait'in mezar yerlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2173) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

19.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2174) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

20.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütüne karşı alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2175) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

21.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep'teki imar değişikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2176) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 23 Milletvekilinin, istifa eden bazı belediye başkanlarının görevleri sırasında yapılan imar değişikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2177) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

23.-  CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 20 Milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2178) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

24.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 23 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2179) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN ve 26 Milletvekilinin, Cerrattepe'de maden çıkarılması ile ilgili yapılan her türlü ödemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2180) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

26.-  Ankara Milletvekili Murat EMİR ve 24 Milletvekilinin, nişasta bazlı şekerin zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2181) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 23 Milletvekilinin, cezaevlerinde annelerinin yanında kalan çocukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2182) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

28.-  İstanbul Milletvekili Didem ENGİN ve 26 Milletvekilinin, hayvan hakları ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2183) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2017)

29.-  Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2184) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

30.-  CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 26 Milletvekilinin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2185) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

31.-  İzmir Milletvekili Atila SERTEL ve 20 Milletvekilinin, hekimlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2186) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

32.-  Kayseri Milletvekili Çetin ARIK ve 20 Milletvekilinin, Yozgat'tan yapılan göçlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2187) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

33.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek BÖKE ve 21 Milletvekilinin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun etkin çalıştırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2188) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

34.-  Mardin Milletvekili Erol DORA ve 19 Milletvekilinin, Toplum Yararına Çalışma Programının etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2189) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

35.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, iş kazalarının ve işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2190) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

36.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 21 Milletvekilinin, Batman Eski Belediye Başkanı Edip Solmaz'ın yaşamını yitirdiği olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2191) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

37.-  Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, hükümetin ekonomi politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2192) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

38.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 23 Milletvekilinin, kışlalarda yaşanan zehirlenme vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2193) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

39.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 22 Milletvekilinin, 6360 Sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerinin altyapı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2194) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

40.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca KAYIŞOĞLU ve 22 Milletvekilinin, bazı salgın hastalıkların tekrar baş göstermesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2195) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

41.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 23 Milletvekilinin, bebek, beş yaş altı çocuk ve anne ölüm oranlarının düşürülmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2196) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, kayyum atanan belediyelerde kayyumların icraatları sebebiyle hak ihlalleri yaşandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2197) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

43.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, Artvin sanayi esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2198) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

44.-  Malatya Milletvekili Veli AĞBABA ve 23 Milletvekilinin, kayısının üretiminde, satışında, pazarlamasında ve tanıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2199) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

45.-  Mardin Milletvekili Erol DORA ve 19 Milletvekilinin, işçi intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2200) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

46.-  Mardin Milletvekili Erol DORA ve 19 Milletvekilinin, kayısı üretimi, satışı, pazarlaması, tanıtımı ve desteklemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2201) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

47.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, sporda şike, doping ve şiddeti teşvik edici nitelikteki programların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2202) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

 

       Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, FETÖ/PDY mensubu yargı görevlilerinin yürüttüğü davaların yeniden incelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15532)

2.- Van Milletvekili Adem Geveri'nin, cezaevlerindeki çocuklara yönelik işkence ve taciz olaylarının soruşturulmasına ve bir derneğin raporuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15533)

3.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, tutuklu bulunan bir siyasi parti genel başkanına yönelik adli uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15534)

4.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, İzmir'de gözaltına alınan hamile bir kadının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15535)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, son on beş yılda gerçekleşen kadına yönelik şiddet vakalarına ve yargı süreçlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15536)

6.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, kamu görevinden ihraç edildikleri için açlık grevi sürdüren iki kişi hakkındaki gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15537)

7.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu E Tipi Kapalı Cezaevinde hayatını kaybeden engelli bir mahkumun aynı koğuştan yedi mahkum tarafından işkence edilerek öldürüldüğüne dair iddialara ve cezaevi yönetimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15538)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15539)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15540)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15541)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15542)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15543)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15544)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15545)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15546)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15547)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15548)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15549)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15550)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15551)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkinn Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15552)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15553)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15554)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15555)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15556)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15557)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15558)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15559)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15560)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15561)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15562)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15563)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15564)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15565)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15566)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15567)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15568)

38.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, bir milletvekilinin sosyal medya hesabından yaptığı bazı açıklamalara ve Giresun'da FETÖ ile mücadeleye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15569)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15570)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15571)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15572)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15573)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15574)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında on yedi yaşını bitirmemiş olanlar için Aile Mahkemesinden alınan evlenme izni kararıyla gerçekleşen evliliklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15575)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerinde çocuğu ile birlikte kalan kadın tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15576)

46.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, Trabzon Bahçecik Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir kadın ve bebeğinin kaybolduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15577)

47.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye Futbol Direktörünün karıştığı bir darp olayından sonra görevden alınıp alınmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15847)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarsus C ve T tipi cezaevlerinde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerinin soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15916)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016- 17 Temmuz 2017 tarihleri arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan kişilere ve hakkında işlem yapılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15922)

50.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, bir milletvekilinin kesinleşen mahkumiyet kararının avukatlardan önce Anadolu Ajansı'na ulaşmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15926)

51.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Elazığ Cezaevi'nde tutukluların gardiyanlarca darp edildiği ve işkence gördüğü iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15927)

52.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, OHAL uygulamalarından etkilendiği halde OHAL Komisyonu'na başvuru imkanı bulunmayan kişilerin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15928)