TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 40

30 Kasım 2017 Perşembe

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1946) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1947) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

3.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1948) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

4.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 14/07/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1949) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

5.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1950) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1951) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1952) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1953) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1954) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1955) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1956) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2017)

12.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün; Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1957) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2017)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçi intiharlarının nedenleri hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Aksaray ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Aksaray ilinden başka illere aldıran kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/979) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Niğde ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Niğde ilinden başka illere aldıran kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkış yaparken yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin büyükşehir yapılması düşünülüp düşünülmediğine ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Kırşehir ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Kırşehir ilinden başka illere aldıran kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Nevşehir ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Nevşehir ilinden başka illere aldıran kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Yozgat ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Yozgat ilinden başka illere aldıran kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde ikamet eden mültecilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı Aralık ayı itibarıyla takipteki icra dosyası sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerindeki tutukluların mezun oldukları liselere göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında il özel idarelerince köylerde yapılan halı saha ve spor alanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinde sahne uygulayıcısı olarak çalışanların kadroya alınmaları ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında öğretmelere yönelik gerçekleşen şiddet olaylarına ve okullarda görülen bulaşıcı hastalık vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜİK'in milli gelir hesaplama yönteminde yaptığı değişikliğe ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hemşirelerin emekli maaşına döner sermaye ücreti yansıtılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vatani görevini yapmakta olan erlerin ve ailelerinin mektup ve kargo gönderilerinden ücret alınmamasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, zorunlu deprem sigortası primlerinin elektrik faturaları üzerinden tahsil edileceği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18734) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2017)

2.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD ve El-Kaide militanları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18735) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

3.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18736) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

4.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana işkence ve kötü muamele nedeniyle hakkında soruşturma ve dava açılan cezaevi görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18737) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

5.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana hakkında koruma kararı verilen kadınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18738) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

6.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gerçekleşen kadına şiddet olayları ve kadın cinayetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18739) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kadına yönelik şiddet nedeniyle açılan dava ve soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18740) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

8.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana mültecilerin ölümü ya da yaralanması nedeniyle hakkında soruşturma açılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18741) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

9.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana hakkında işkence ve kötü muamele nedeniyle soruşturma veya dava açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18742) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Karabük'te kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18743) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kahramanmaraş'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18744) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

12.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda İstanbul'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18745) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

13.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Iğdır'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18746) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

14.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Hakkari'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18747) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

15.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Gümüşhane'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18748) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

16.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Erzurum'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18749) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

17.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Elazığ'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18750) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

18.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Erzincan'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18751) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

19.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Diyarbakır'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18752) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

20.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Düzce'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18753) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

21.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Bitlis'te kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18754) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

22.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Çankırı'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18755) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

23.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Bayburt'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18756) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Bingöl'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18757) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

25.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Aksaray'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18758) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

26.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Batman'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18759) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

27.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Adıyaman'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18760) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

28.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Ağrı'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18761) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

29.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Yozgat'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18762) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

30.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana faili meçhul siyasi saldırılar sonucunda ölen ya da yaralananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18763) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

31.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Şırnak'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18764) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

32.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Van'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18765) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

33.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Niğde'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18766) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

34.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Şanlıurfa'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18767) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

35.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Siirt'te kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18768) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

36.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Rize'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18769) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

37.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Nevşehir'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18770) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

38.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Osmaniye'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18771) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

39.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Mardin'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18772) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

40.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Muş'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18773) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

41.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kırşehir'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18774) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

42.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kütahya'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18775) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

43.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kilis'te kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18776) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

44.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kırıkkale'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18777) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

45.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kars'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18778) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

46.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kastamonu'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18779) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

47.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Karaman'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18780) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

48.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk güçlerinin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurulan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18781) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

49.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk güçlerinin dur ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle gerçekleşen ölüm ve yaralanmalar nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18782) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

50.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybeden ya da yaralanan gazeteci sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18783) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

51.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana öldürme veya yaralama fiilleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18784) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

52.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana sahipsiz veya atılmış patlayıcı maddeler nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18785) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

53.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana öldürme veya yaralama olaylarına dahli bulunan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18786) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

54.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana toplantı ve gösterilerde gerçekleşen öldürme veya yaralama fiilleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18787) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

55.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk güçlerince müdahale edilen toplantı ve gösterilerde ölen ve yaralanan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18788) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

56.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana yasadışı örgütlerin saldırıları nedeniyle açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18789) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

57.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana yasadışı örgütlerce düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18790) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

58.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana ayrımcı nedenlerle gerçekleşen olaylarda ölen ve yaralananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18791) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

59.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gerçekleşen siyasi içerikli cinayet ve saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18792) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

60.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana askeri birliklerde gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18793) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

61.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gerçekleşen iş kazalarında ölen ve yaralananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18794) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

62.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana ülkemizde yaşamını yitiren veya yaralanan mültecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18795) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

63.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana yaşanan kadına şiddet olayları ve kadın cinayetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18796) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

64.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gözaltında işkenceye maruz kalma sebebiyle savcılığa başvuran kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18797) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

65.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gözaltında yaşamını yitirenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18798) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

66.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Çay-Kur mevsimlik işçilerinin özlük ve sosyal haklarıyla ilgili sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18799) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

67.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana cezaevinde işkenceye maruz kalma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18800) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

68.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddia edilenlere dair yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18801) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

69.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gözaltına alınan veya tutuklanan gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18802) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

70.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana cezaevlerinde yaşamını yitirenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18803) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

71.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana yasaklama veya erteleme kararı verilen toplantı ve etkinliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18804) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

72.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana toplatılmasına karar verilen süreli ve süresiz yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18805) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

73.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk tarafından müdahale edilen toplantı ve gösterilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18806) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

74.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kapatma veya faaliyetinin durdurulması kararı verilen dernek, vakıf gibi örgütlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18807) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

75.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana basın yayın kuruluşlarına verilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18808) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

76.-       İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Erzurum'da doğalgaz tarifesine indirim uygulanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18809) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

77.-       Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 23 Haziran 2017'de alımı yapılan fakat güvenlik soruşturmaları nedeniyle göreve başlatılmayan sözleşmeli sağlık personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18810) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

78.-       Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Türkiye genelinde FETÖ bağlantısı sebebiyle kapatılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18811) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

79.-       Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü yolunun yapımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18812) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

80.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk kuvvetlerine ait araçların karıştığı olaylarda hayatını kaybedenlere ve yaralananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18813) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

81.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk kuvvetlerine ait araçların neden olduğu ölümlü ve yaralanmalı kazalar sebebiyle açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18814) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

82.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk kuvvetlerine ait araçların neden olduğu ölümlü ve yaralanmalı kazalar sebebiyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18815) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

83.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan olaylar nedeniyle ödenen tazminatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18816) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

84.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana güvenlik güçlerine ait araçların karıştığı ölümlü olaylarda tutulan tutanaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18817) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

85.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kolluk güçlerine ait zırhlı araçların sürücülerinin yeniden eğitilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18818) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

86.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk güçlerince zırhlı araç kullanacak personelin seçim kriterlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18819) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

87.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2017 yılları arasında hakkında dava açılan jandarma, polis ve infaz koruma memurlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18820) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

88.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2017 yılları arasında işkence ve kötü muamele nedeniyle hakkında soruşturma açılan kolluk görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18821) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

89.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2017 yılları arasında AİHM'in işkence ve kötü muamele nedeniyle Türkiye aleyhine verdiği kararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18822) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

90.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yıllara göre işkence ve kötü muamele gerekçeleriyle AYM ve AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18823) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

91.-       Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Başbakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18824) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

92.-       Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan 2017 yılında belediyelere ve diğer kurumlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18825) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

93.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un daha yaşanabilir bir şehir olması için yapılacaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18826) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

94.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, OHAL sebebiyle akşam saatlerinde üniversite fakültelerinin kapılarının kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18827) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

95.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, HIV/AIDS ile mücadele konusunda planlanan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18828) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

96.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2017 yılları arasında Ankara'daki barajların doluluk oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18829) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

97.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayyum atanan belediyelerde işe alınan ve işten çıkarılan çalışanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18830) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

98.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Trabzon'un Of ilçesindeki Ballıca Kuran Kursu'nda öğrencilerini dövdüğü iddia edilen hoca hakkındaki soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18831) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

99.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'ta bir okul müdürünün erkek öğrencilere elini öptürdüğü iddiasına ve olaya yönelik soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18832) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda yakınları tarafından yaralanan, öldürülen, hakkında koruma kararı verilen kadın sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18833) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

101.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, eski Tavas Devlet Hastanesi binasının durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18834) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

102.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, AFAD ve ilgili birimlerin olası doğal afet ve savaş durumlarına yönelik hazırlıklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18835) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

103.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir sokaktaki kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18836) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

104.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Temelli ilçesinde yaşayan vatandaşların su sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18837) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/18838) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18839) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18840) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/18841) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/18842) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/18843) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/18844) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

112.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, Hazine Müsteşarlığı tarafından borçlanma yoluyla nakit fazlası oluşturulmasına ve Merkez Bankası'nın altın rezervlerindeki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/18845) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/18846) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/18847) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

115.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, cezaevlerinin yetersiz ve bakımsız olduğu yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18848) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

116.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'in Midyat ilçesinde 23 tutuklunun yemekten zehirlendikleri iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18849) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

117.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, cezaevleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18850) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

118.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18851) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

119.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Gaziantep'te bir yavru köpeğin kulaklarının kesilmesi olayının sorumlularına yönelik soruşturma yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18852) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18853) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18854) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

122.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2011-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18855) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18856) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18857) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

125.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2011-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18858) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18859) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18860) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

128.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18861) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

129.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında araçlara takılan cam filmi sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18862) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

130.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, araçlara cam filmi taktırılmasını yasaklayan yönetmelik değişikliğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18863) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18864) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18865) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

133.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18866) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

134.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, SGK İzmir Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin satıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18867) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

135.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 2017 yılı Ekim ayı içerisinde gerçekleşen iş kazaları sonucu hayatını kaybeden veya yaralanan işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18868) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

136.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda kamu ve özel işyerlerinde çalışanlarca mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18869) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18870) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18871) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

139.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde acele kamulaştırmaya konu edilen taşınmazların yıkım işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18872) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2017)

140.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, çimento fabrikalarından kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18873) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

141.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Hakkari Yüksekova'da devam eden altyapı çalışmalarına, su ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenme sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18874) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

142.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, denizlerde oluşan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18875) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

143.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18876) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

144.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılması planlanan bir termik santrale ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18877) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

145.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, çimento torbalarının işçi sağlığına uygun hale getirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18878) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

146.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da afet mağduru aileler için yapılan konutların son durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18879) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18880) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18881) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

149.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18882) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

150.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18883) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18884) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18885) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

153.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2011-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18886) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18887) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18888) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

156.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18889) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

157.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2010-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Denizli'de yürütülen yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18890) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18891) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

159.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18892) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

160.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, amatör futbol müsabakalarında ambulans ve sağlık ekibi bulunmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18893) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

161.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2010-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Denizli'de yürütülen yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18894) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18895) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18896) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

164.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, nar üretim, tüketim ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18897) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2017)

165.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18898) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kuru fasulye üretiminin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18899) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18900) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18901) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

169.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Habur Sınır Kapısı'ndan giriş çıkış yapan araç ve şahıs sayısına ve işlem süresine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18902) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

170.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş çıkış yapan araç ve şahıs sayısına ve işlem süresine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18903) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

171.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2011-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18904) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18905) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18906) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

174.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Yunusemre Belediyesi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18907) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

175.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, başpolis memurlarının tazminat talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18908) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

176.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18909) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

177.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Yunusemre Belediyesinde basın danışmanı olan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18910) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de trafik kazalarındaki artışın nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18911) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

179.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp yapılan dolandırıcılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18912) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

180.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, eski Tavas Devlet Hastanesi binasının uyuşturucu kullanan öğrenciler tarafından kullanıldığı yönündeki şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18913) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

181.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Balıkesir Belediye Başkanının eşinin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18914) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18915) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18916) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

184.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'in yatırım ve istihdam bakımından iller arasındaki yerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18917) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

185.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2011-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18918) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18919) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18920) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

188.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2003-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18921) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

189.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, eser sahipleri için toplanan şahsi kopyalama harcı gelirlerinin genel bütçeye dahil edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18922) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, personel yokluğundan kapatılan kütüphanelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18923) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

191.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye yeni bir halk kütüphanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18924) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18925) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18926) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

194.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Kamu İhale Kanunu'nda ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarının ihaleleriyle ilgili olarak yapılmak istenen bir değişikliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18927) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

195.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında haksız arama, yakalama ve tutuklama işlemleri sebebiyle Hazine aleyhine açılan davalara ve ödenen tazminat miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18928) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

196.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18929) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit ve gazi ailelerine sağlanan ÖTV muafiyetine getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18930) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

198.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, eser sahipleri için toplanan şahsi kopyalama harcı gelirlerinin genel bütçeye dahil edilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18931) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18932) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18933) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

201.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ataması yapılamayan engelli öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18934) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2017)

202.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, ders kitaplarının yeniden basılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18935) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

203.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınavlarda soruların çalınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18936) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

204.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, sözleşmeli öğretmen alımlarındaki sözlü sınav komisyonunun oluşumunda yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18937) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

205.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için basım izni verilen veya sorun tespit edilen kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18938) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

206.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2013-2017 yılları arasında ortaokul öğrencilerinin okul başarı puanı ve TEOG başarı sıralamasına ait verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18939) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

207.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kimya ve kimya teknolojisi öğretmenlerinin kadro ve atama sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18940) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

208.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Fransızca öğretmenlerinin kadro ve atama sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18941) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

209.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, mevsimlik tarım işçilerinin okula devam edemeyen çocuklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18942) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

210.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevlerine son verilen sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18943) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

211.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18944) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, beslenme dostu okullar projesinin başarı oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18945) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, beyaz bayrak alan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18946) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

214.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir öğretmenin öğrencilerine bir şiir ezberlettiği için hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18947) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

215.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Ahmetli Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrenciler arasında gerçekleştiği iddia olunan cinsel taciz ve şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18948) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

216.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir okulda din dersinde anlatıldığı iddia edilen bir konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18949) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18950) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18951) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

219.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18952) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

220.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz'de PKK ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18953) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

221.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatı konusundaki tutumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18954) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

222.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Rusya'dan hava savunma sistemi alımına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18955) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18956) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18957) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

225.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi eğitimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18958) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

226.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2003-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18959) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

227.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapılan arazi toplulaştırmasında ortaya çıkan bazı sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18960) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18961) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18962) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

230.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Şehir Hastanesi'nin kolay ulaşılabilir olmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18963) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

231.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18964) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

232.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18965) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

233.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, evinde ölü bulunan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18966) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

234.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, yoğun çalışma koşulları nedeniyle intihar ettiği iddia edilen sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18967) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

235.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18968) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Merkez İnönü Mahallesi'nin sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18969) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

237.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, hekim intiharlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18970) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

238.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, sürücü ehliyeti için gereken sağlık raporlarının aile hekimlerince verilmesi uygulamasının doğurduğu sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18971) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

239.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Ege Bölgesi'ndeki anne ölüm hızlarının yüksekliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18972) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

240.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, kömürlü termik santrallerin yol açtığı hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18973) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

241.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'ta mevcut ve yapılması planlanan termik santrallerin halk sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18974) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

242.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Bakanlığa yerleşen fakat güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmayan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18975) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18976) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18977) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

245.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18978) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

246.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18979) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

247.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kuzey Marmara Otoyoluna dair çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18980) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

248.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Şanlıurfa'dan Kıbrıs'a uçak seferleri düzenlenmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18981) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

249.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki illerdeki karayolu uzunluklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18982) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

250.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2010-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Denizli'de yürütülen yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18983) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18984) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18985) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Sözcü gazetesine yapılan operasyona ve sahibi hakkındaki soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15388)

2.-      Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, İmralı F Tipi Cezaevi'nde avukat görüşlerinin engellenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15389)

3.-      Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Soma maden faciası davasına bakan hakim ve savcıların yerlerinin yaz kararnamesiyle değişmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15390)

4.-      Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Elazığ Cezaevi'nde bulunan bir mahkumun muayene ve tedavi taleplerinin karşılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15391)

5.-      Van Milletvekili Adem Geveri'nin, hâkim ve savcı adaylığı sınavı mülakatlarında siyasi saiklerle hareket edildiği yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15392)

6.-      Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir kişinin nakiller sırasında ve cezaevlerinde uğradığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15393)

7.-      Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Diyarbakır'da cezaevinde bulunan akciğer kanseri hastası bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15394)

8.-      İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, cezaevinde annesiyle kalan bir bebek için doğum günü pastası talebinin reddedilmesine ve cezaevlerindeki 0-6 yaş arası çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15395)

9.-      Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, tutuklu bir siyasi parti genel başkanı hakkındaki davalarla ilgili Bakanlıkça savcılıklardan bilgi notu talep edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15396)

10.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Bakanlığın tutuklu yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında yürütülen davalarla ilgili savcılıklardan bilgi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15397)

11.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, iki gazetecinin tutuklu yargılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15449)

12.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, OHAL KHK'ları ile ihraç edilen ve cezaevinde açlık grevi sürdüren iki kişiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15456)

13.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, 667 ve 668 sayılı KHK'lar ile şüphelinin avukatıyla görüşmesine getirilen kısıtlamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16072)

14.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir mahkumun Kilis L Tipi Cezaevi'ne sevkine ve cezaevinde işkence gördüğüne dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16073)

15.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir tutuklamaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16075)

16.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan ve otuz üç kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16076)

17.-  Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, cezaevlerindeki mahkumların sorunlarına ve bu sorunların giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16077)

18.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Amasya E Tipi Cezaevi'nde hükümlülere ve ailelerine şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16078)

19.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi Müdürü hakkında eski görev yerlerinde soruşturma açılıp açılmadığına ve cezaeviyle ilgili işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16079)

20.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, yargı süreci devam eden iki kişiyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığının terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla kitap yayınlamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16080)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Ardanuç Adliyesi'nin 2012 yılında kapatılmasına, vatandaşların yargı hizmetlerine ulaşımda yaşadığı sıkıntının giderilmesine ve Adliyenin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16081)

22.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Tarsus T Tipi Cezaevi'ndeki bir kadın mahkumun darp edildiği ve çenesinin kırıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16082)

23.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gözaltına alınan bir kişinin işkence ve tacize uğradığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16083)

24.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bazı sahillerde görülen alg patlamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16503)

25.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, ABD Büyükelçiliğine devredildiği iddia olunan AOÇ arazisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17292)

26.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 15 Temmuz anısına basılan hatıra paralara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17294)

27.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Türkiye Varlık Fonuna devrinden sonra PTT'de yapılan mali işlemler ve alınan kararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17295)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Varlık Fonu denetim raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17296)

29.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELSO İşletmesince alınan sıkmalık meyve miktarına ve zarar edilen ürünlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17297)

30.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yolcu otobüslerinin karıştığı kazalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17298)

31.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kış saati uygulamasının kaldırılmasından kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17299)

32.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Göçerler Mevkiinde çalılık alanda bulunan Atatürk heykeline ve Atatürk heykellerine yönelik saldırıların önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17300)

33.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik ve Eskişehir illerinde yoğun kar yağışı sonucu sera ve tarım alanlarında meydana gelen zararların tazminine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17301)

34.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Mavi Balina isimli bilgisayar oyununun ülkemizden indirilmesinin engellenmesine ve çocukları korumaya yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17302)

35.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde ÖSYM tarafından düzenlenen sınav günlerinde otopark ücreti alınması uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17305)

36.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'daki çevreci çift cinayetinin intihar eden katil zanlısına ve olaya dair iddianamenin bulunduğu aşamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17306)

37.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, R/V BİLİM-2 araştırma gemisinin bakımı sırasında görev yapan personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17307)

38.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ODTÜ ormanından geçen yollar için kesilen ve nakledilen ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17308)

39.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da toplu taşıma hizmeti veren araçlara, taşıtların oluşturduğu hava kirliliğine ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17309)

40.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, kamu olanaklarının bazı basın kuruluşlarının desteklenmesi, bazı diğer basın kuruluşlarının da cezalandırılması için kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17310)

41.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, mevsimlik işçi olarak çalışıp okula gidemeyen çocukların durumuna ve çocuk işçiliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17311)

42.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, bazı büyükşehir belediyeleri ve bakanlıklarca bazı vakıf ve derneklere tahsis edilen taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17312)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesinde 2016 yılında lisansüstü eğitimde görülen bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17313)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Merasim Sokak'taki terör saldırısında iki gözünü kaybeden bir çocuğa gazilik maaşı bağlanmamış olmasına ve çocuğun kaydını yapmayan özel okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17314)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay Başkanı tarafından basın yayın kuruluşlarına yapılan ziyaretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17315)

46.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, kemikli sığır eti ithalatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17316)

47.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, OHAL KHK'ları ile yapılan kamudan ihraç ve iade işlemlerine ve OHAL İnceleme Komisyonu'nun çalışma usulüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17317)

48.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17318)

49.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerinde bulunan ağır hastalara, tedavi ve muayene gereksinimlerinin karşılanmasına ve bu konuda görevi ihmal eden personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17319)

50.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, engellilere verilecek aylık ve destekler ile Bakanlık kapsamında engelliler için bir fon kurulup kurulmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17320)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimine, 2017 yılında eğitim alan kişilere ve sahte sertifikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17321)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'da işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17322)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17323)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Kırşehir ilinde işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17324)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17325)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat'ta işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17326)

57.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, taşeron işçilerle ilgili bazı sayısal verilere ve kadroya alınmalarına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17327)

58.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, tarım sektöründe mevsimlik işçi olarak çalışan çocukların eğitim sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17328)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, su ürünleri mühendisleri ve balıkçılık teknoloji mühendislerinin mesleki yetkinliğinin belirlenmesine yönelik yasal çalışmanın ne zaman yapılacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17329)

60.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından Bartın Amasra'da yapılması öngörülen bir kamulaştırma işlemine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17330)

61.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2016 yılında kış saati uygulamasına son verilmesinin enerji tasarrufu açısından sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17331)

62.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17332)

63.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17333)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 ve 2017 yıllarında Türkiye'de bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17337)

65.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılında ve önerge tarihi itibarıyla büyüklüklerine göre ülkemizde bulunan tarımsal işletme sayılarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17338)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17339)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17340)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17341)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17342)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17343)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'da hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17344)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17345)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17346)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17347)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17348)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17349)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17350)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılı kiraz üretimi miktarına, dikili kiraz ağaçlarının sayısı ve türlerine ve kiraz üreticilerine sağlanan desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17351)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde iline ait kiraz üretim verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17352)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında Niğde ilindeki elma üretimi, dikili elma ağacı sayısı, kayıtlı üretici sayısı ve verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17353)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17354)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17355)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları Aksaray ili küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık istatistiklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17356)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları Niğde ili küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17357)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları Yozgat ili küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17358)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları Nevşehir ili küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık istatistiklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17359)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17360)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları Kırşehir ili küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17361)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'de hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17362)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17363)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17364)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17365)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17366)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17367)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'de yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için Kırşehir için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17368)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17369)

97.-  Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, yer fıstığı üretiminin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17370)

98.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hükümetin tütün politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17371)

99.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, fındığa verileceği açıklanan destek bütçesine ve fındık üreticilerinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17372)

100.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın İpekyolu Belediyesi'nde cadde ve sokak isimlerinin kayyum tarafından değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17373)

101.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylar sonrası yapılan işlemler ve idarenin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17374)

102.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te iki gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17375)

103.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak Belediyesi'nde yapılan işten çıkarmalara, belediyenin bazı yıkım kararlarına, kayıp demirbaş ve borçlanma iddialarına ve kayyumun maaşına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17376)

104.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılında ve önerge tarihi itibarıyla İstanbul'da bulunan lokanta, kahvehane ve eğlence merkezi gibi sosyal alanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17377)

105.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da kartlı su sayaçları için vatandaşlardan alınan ücretlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17378)

106.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, mafya olaylarına ve yasa dışı yapılanmalara karşı alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17379)

107.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Kültür Turizm İl Müdürünün yaptığı görevler, terfileri ve maaşına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17380)

108.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir'de UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi alan ve yapıların kalıcı listeye alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17381)

109.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Almanya'da bir üniversitede sözde Ermeni soykırımı konusunda düzenlenen bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17382)

110.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bir ortaokul kantininde öğrencilere haremlik selamlık hizmet verildiğine yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17383)

111.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın belirli gün ve haftalar çizelgesinde yer almamasına ve bu bayramların yer aldığı sosyal etkinlik ve yarışma yönetmeliklerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17384)

112.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, sözleşmeli öğretmenlerin atanma, göreve başlama ve eş durumu tayinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17385)

113.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir ilinde öğretmen ve idarecilerin geçici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17386)

114.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, okullardaki eksiklikler ve öğretmenlerin çabalarıyla yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17387)

115.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kış saati uygulamasının kaldırılmış olması nedeniyle öğrencilerin ve velilerin yaşadığı iddia edilen zorluklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17388)

116.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın bazı ilçelerindeki okulların ihtiyaçlarının tespitine ve eksiklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17389)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Yozgat ilinde yapılan ücretsiz okul kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17390)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Yozgat ilinde taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17391)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kırşehir ilinde taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17392)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Nevşehir ilinde taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17393)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Niğde ilinde taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17394)

122.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17395)

123.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17396)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'de 2017-2018 eğitim öğretim yılında dağıtılan ücretsiz kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17397)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde yapılan ücretsiz okul kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17398)

126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Niğde ilinde yapılan ücretsiz okul kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17399)

127.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de 2017-2018 eğitim öğretim yılında dağıtılan ücretsiz kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17400)

128.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında dağıtılan ücretsiz kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17401)

129.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, okul servislerinde aranan standartlar ve bunların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17402)

130.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İstanbul'da oluşturulan Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonuna ve Suriyeli öğrencilerin imam hatip okullarına yönlendirilmesine yönelik kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17403)

131.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Cevizlidere Mahallesinde bulunan Süheyla Sıtkı Alp İlkokulu'ndaki bir sınıfta tavanın çökmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17404)

132.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bugüne kadar yapılan TEOG sınavları kapsamında yerleştirilen öğrencilerin yıl bazında okul türlerine göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17405)

133.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2017 yıllarında okullarda ve okul servislerinde meydana gelen kaza ya da ihmal nedeniyle yaralanan veya hayatını kaybeden öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17406)

134.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, meslek liselerinden MYO'lara sınavsız geçiş hakkının kaldırılmasının MYO'ların öğrenci sayısına etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17407)

135.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, mevsimlik işçi olarak çalışan ve okula gidemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17408)

136.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, TEOG sınavının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17409)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelindeki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17410)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17411)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'deki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17412)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17413)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17414)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17415)

143.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ovasında sulama suyuna bağlı olarak meydana gelen ürün kayıplarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17416)

144.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyü sakinlerinin E-5 Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmelerinin sağlanması için alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17426)

145.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Mardin'in Midyat İlçesinde çevre yolu üzerindeki okul bölgesinde yapılması istenen bir üst geçide ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17427)

146.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, çocukları şiddete yönelten ve intihara sürükleyen bilgisayar oyunlarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17428)

147.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gençlerin intiharına neden olduğu iddia edilen Mavi Balina isimli bilgisayar oyununa ve ülkemizde indirilmesinin engellenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17429)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AR-GE Fonu'na aktarılan paralara ve Fon'dan desteklenen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17430)

149.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına ve açıklanan memur zammına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17431)

150.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, imam hatip okullarına kayıt yaptıran öğrencilere burs verilmesine yönelik uygulamalara, imam hatip okullarına ayrıcalık tanındığı iddiasına ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17432)

151.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ODTÜ ormanından geçmesi öngörülen yol projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17433)

152.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, kardeşi 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan bir milletvekilinin atandığı yeni göreve ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17434)

153.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, üniversitelerin dünya sıralamalarında gerilemesine, yükseköğretimin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ve 2002-2017 yılları arasında açılan üniversitelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17435)

154.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Silivri Kapalı Cezaevi'nde kadın tutukluların kullandığı tuvalet ve banyoların karşısına kamera koyulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17436)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Eğitim-Sen üyesi olup görev yerleri değiştirilen öğretmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17437)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni müfredat kapsamında hazırlanan bir ders kitabında evlilik konusunda yer verilen ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17438)

157.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ODTÜ'de yapılan ağaç kesimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17439)

158.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına bastırılan madeni 1 TL hatıra parası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17440)

159.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, İstanbul'un Global Finansal Merkezler Endeksi'ndeki sırasının gerilemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17441)

160.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ODTÜ ormanı içerisinde başlatılan yol çalışmasında protokol dışına çıkıldığı ve doğaya zarar verildiği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17442)

161.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Türkiye Varlık Fonu'nun gelir-gider durumuna, denetimine ve Fonun hedeflenen amaca ulaşıp ulaşmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17443)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, OHAL sürecinde kapatılan basın kuruluşlarının mallarının TMSF tarafından satışa çıkarılmasına ve bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17444)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17445)

164.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Kanal İstanbul Projesi'nin ihalesine tek firmanın katılmasına ve proje güzergahının değişme ihtimaline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17446)

165.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, kapatılan İMC TV'den müsadere edilen ve kanala ait olmayan ekipman ve malzemelerin TMSF tarafından satışına ve TMSF tarafından yapılan diğer satışlardaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17447)

166.-   Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, Ankara İncek Mezarlığında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylara ve sorumlularla ilgili işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17448)

167.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Ankara İncek Mezarlığında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylara ve sorumlularla ilgili işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17449)

168.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, İçişleri Bakanı'nın bulunduğu bir fotoğrafa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17450)

169.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Sağlık Bakanlığı binasının taşınmasına ve ODTÜ ormanında yapılan yol inşaatının amaçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17451)

170.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Rektörlüğü ve Ankara Valiliği arasında yapılan protokole, ODTÜ ormanında yapılan ağaç kesimlerinde protokole uyulmadığı iddialarına ve yapılan yola bağlantılı alanlardaki lüks inşaatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17452)

171.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'nın Kepez ilçesinde bir makilik alana atılmış şekilde bulunan Atatürk heykeline ve Atatürk düşmanlığının artmasına göz yumulduğu yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17453)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasında yapılan protokol ve Vakfa tahsis edilen taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17454)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıp olduğu ve zorla kaybettirildiği iddiasıyla haklarında yetkili mercilere başvuru yapılan kişi sayısına, gözaltında kayıpların araştırılmasına ve kayıplar konusunda kapsamlı bir politika belirlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17455)

174.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Musa Anter davasının halen sonuçlanmamış olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17456)

175.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Cumhurbaşkanı tarafından plaket verilen bir belediye başkanı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17457)

176.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, 17/25 Aralık sonrası FETÖ okullarına ve bu okullara çocuklarını gönderenlere teşvik verildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17458)

177.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, liselere girişte yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17459)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevinde açlık grevini sürdüren iki kişinin duruşmasından önce avukatlarına yapılan gözaltı işlemine ve işkence iddialarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17460)

179.-   Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Ödül Töreni'nin yapılmasının Beyoğlu Kaymakamlığınca yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17461)

180.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17463)

181.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 444'lü hizmet hatlarının kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17464)

182.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, son on beş yılda büyükşehirlerde imar planlarında eğitim alanı olarak tescilliyken vasfı değiştirilen parsellere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17465)

183.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nın olağanüstü genel kurula gitme kararı almasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17466)

184.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, bir ilahiyatçı tarafından kadınların giyim kuşamı ve yaşam şekliyle ilgili olarak yapılan açıklamaya ve bu kişinin başkanı olduğu merkeze ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17467)

185.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, son bir yılda kamuda işe yerleştirilen şehit yakınlarına ve yerleştirmelere yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17468)

186.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, yoksullukla, işsizlikle ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadeleye yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17469)

187.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana ve Mersin illerinin yoksulluk oranının yüksekliğine ve kamu yatırımlarından yararlanma durumlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17470)

188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hasan Dağında gözlemlenen volkanik hareketliliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17472)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında ithal edilen gıda ürünleri ve bu ürünlerin yerli muadillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17473)

190.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, IŞİD'in Türkiye'deki çeşitli işletmeler üzerinden para akladığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17475)

191.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Mardin'de yürütülen bir dava ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bir yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17476)

192.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, bir ilahiyatçı tarafından kadınların giyim kuşamı ve yaşam şekliyle ilgili olarak yapılan açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17477)

193.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, cezaevlerinde ve geri gönderme merkezlerinde bulunan göçmen, mülteci, geçici koruma statülü kişi ve sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17478)

194.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 5 Haziran 2015 tarihinde HDP'nin Diyarbakır mitingine yapılan IŞİD saldırısıyla ilgili dava sürecine ve ortaya çıkan görüntülere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17479)

195.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, resmi ilan ve reklamların adaletsizce dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/17480)

196.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, milli ekonomiye kazandırılma amacıyla ilgili mevzuat kapsamında yurt dışından getirilen varlıkların dolar cinsinden değerine ve dağılımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/17482)

197.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2017 yılları arasında yıllara göre kredi faiz oranlarının değişimine ve vatandaşların bankalara ödedikleri kredi faiz miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/17485)

198.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, cezaevleriyle ilgili bazı istatistiki verilere ve cezaevlerindeki doluluk oranının artmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17486)

199.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, HDP'nin yönetici ve üyeleri hakkında yürütülen soruşturma dosyalarında yer alan parti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17487)

200.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde bazı tutukluların darp edildiği ve diğer bazı hak ihlallerinin yaşandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17488)

201.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ operasyonları kapsamında hakkında işlem yapılan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17489)

202.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Lice Belediyesi Eş Başkanı'nın Van T Tipi Kapalı Cezaevi'nde uğradığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17490)

203.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, OHAL sürecinde gözaltına alınan avukatlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17491)

204.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Elazığ T Tipi Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülere keyfi ve hukuk dışı muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17492)

205.-   Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, Siirt E Tipi Cezaevinde kalan ve sağlık sorunları olan bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17493)

206.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun faaliyetleri ve çalıştırılan tutuklu ve hükümlülerin durumlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17494)

207.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2017 yılları arasında yıllara göre Manisa'da icra takibi başlatılan esnaf ve sanatkar sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17495)

208.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, OHAL ile birlikte cezaevlerinde hak ihlallerinin ve kötü muamelenin arttığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17496)

209.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17497)

210.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17498)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17499)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17500)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17501)

214.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17502)

215.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17503)

216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17504)

217.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17505)

218.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17506)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17507)

220.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki icra dairesi sayısına ve icra işlemleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17508)

221.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 17 Ağustos 2017 tarihinde Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar ettiği ileri sürülen bir tutuklunun ölümünde şüpheli hususlar bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17509)

222.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mersin'de bıçaklanarak öldürülen Suriyeli bir çocuğa ve Suriyeli göçmen çocukların korunmasına yönelik tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17510)

223.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizde ve Manisa ilinde tespit edilen çocuk yoksulluğu oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17511)

224.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da 2002-2017 yılları arasında SGK prim borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17513)

225.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, ayakkabı üretim sektöründe çalışan saya işçilerinin başlattığı iş bırakma eylemine ve bu işçilerle ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17515)

226.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17517)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17518)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Osmaniye ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17519)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Kırşehir ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17520)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Nevşehir ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17521)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Aksaray ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17522)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Yozgat ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17523)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Çankırı ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17524)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Muş ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17525)

235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Aksaray ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17526)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Nevşehir ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17527)

237.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Kırşehir ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17528)

238.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Osmaniye ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17529)

239.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğrenci servislerinde çalışan şoför sayısına, servis şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluğu uygulanıp uygulanmadığına ve pedagojik formasyon, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilip verilmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17530)

240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Kilis ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17531)

241.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Rize ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17532)

242.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Ağrı ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17533)

243.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Van ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17534)

244.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Çankırı ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17535)

245.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Yozgat ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17536)

246.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Muş ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17537)

247.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Van ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17538)

248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Ağrı ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17539)

249.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Rize ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17540)

250.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Kilis ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17541)

251.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Karaman ilinde kapanan ve açılan iş yeri sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17542)

252.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17543)

253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17544)

254.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17545)

255.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17546)

256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17547)

257.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17548)

258.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17549)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17550)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17551)

261.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilindeki 2017 yılı işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17552)

262.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Karaman ilindeki mesleki yeterlilik belgesi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17553)

263.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak kent merkezinde yıkılan mahallelerde yasalara aykırı yapılaşmaya gidildiği yönündeki iddialara, inşaat firmalarına ve denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17554)

264.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak kent merkezinde yıkılan mahalleler için planlanan yerleşim kriterlerine, nüfus oranına ve yerel dinamiklerin sürecin dışında bırakıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17555)

265.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak kent merkezinde yıkılan mahalleler için planlanan yapılaşmaya ve yapımına başlanan inşaatlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17556)

266.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak kent merkezinde yıkılan mahallelerde başlanan inşaatların dayanağı imar planlarına, yıkımı devam eden yapılara ve Şırnak'a yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17557)

267.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarının imar değişikliğine konu edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17558)

268.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da okulların, kamu binalarının, apartman ve müstakil evlerin depreme dayanıklılık açısından değerlendirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17559)

269.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir ve çevresine yönelik bazı imar uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17560)

270.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, deprem erken uyarı sistemi kurulmasına yönelik çalışmalara ve olası bir depreme yönelik önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17561)

271.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Berlin'de bulunan iki belediyenin Türkçe dersleri için sınıf kirası istemesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17562)

272.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin birim fiyatına, çiftçilerin elektrik borçlarına ve tarımsal üretimde elektrik girdi maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17563)

273.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yolsuzluklarla ilgili olarak yaptığı bir açıklamaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17567)

274.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2017 yılları arasında Manisa'da tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçi sayısına ve ödenen desteklerin tür ve miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17568)

275.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki tarım arazilerinin 2002-2017 yılları arasındaki durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17569)

276.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, saman ithalatına ve yem bitkisi ekimi için verilen teşvik ve desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17570)

277.-   Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, Siirt Merkez ilçe Aktaş Köyü'nde klor tankı vanasının açılması nedeniyle zehirlenen vatandaşlara ve köyde alınan sağlık tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17572)

278.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, herhangi bir yakını FETÖ firarisi olan Antalya milletvekili bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17573)

279.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın milletvekillerine yaptığı Ankapark gezisi davetini ne zaman gerçekleştireceğine ve projedeki ertelemeler ile kar-zarar durumunun incelenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17574)

280.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayyum atanan belediyelere ve bu belediyelerde yapılan ihale ve hizmet alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17575)

281.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak kent merkezinde kolluk güçleri tarafından çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17576)

282.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Erciş ilçesinde keyfi olarak kesildiği iddia edilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17577)

283.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, terör örgütleri tarafından kaçırılan polis ve askerlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17578)

284.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta yürüttüğü parti çalışmaları sırasında şahsının ve Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17579)

285.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki Suriyeli göçmen sayısına ve Suriyeli göçmenlerin 2011 yılından itibaren Türkiye genelinde ve Manisa ilinde karıştıkları adli vaka sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17580)

286.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17581)

287.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteciler ile kaçak yollardan Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17582)

288.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilinde bulunan Kırık köyünün ulaşım, su ve çevre temizliği sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17583)

289.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'nde polis karakolu bulunup bulunmadığına ve mahallede güvenlik ve asayişin nasıl sağlandığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17584)

290.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Suriyeli sığınmacılara yönelik projelere ve sığınmacılara hizmet veren kurum ve kuruluşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17585)

291.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bir gazetecinin Van Özalp Belediyesi yetkililerince ifadeye çağrıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17586)

292.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Van'ın Özalp ilçesine atanan kayyumun ilçe müftülüğüne bazı konularda talimat verdiği ve bazı şahısları ifadeye çağırdığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17587)

293.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı ve Vizyon Projeleri 3. Etap Bulvar Çalışmaları projesinde çocuk işçi çalıştırıldığı ve iş güvenliği önlemi alınmadığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17588)

294.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nın reklam afişlerinde Kürtçe'nin kullanılmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17589)

295.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2017 yılları arasında Manisa'da yürütülen arkeolojik kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17590)

296.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlık bünyesindeki arkeolog kadrosu ve istihdam edilen arkeolog sayıları ile 2017 yılında istihdamı planlanan arkeolog sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17591)

297.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki kentsel, arkeolojik, tarihsel, kültürel ve doğal sit alanları hakkında 2002-2017 yılları arasında yapılan işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17592)

298.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Rhodiapolis Antik Kentinde yer alan Opramoas Anıtının restorasyonunda yapılan hatalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17593)

299.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türkiye'nin Dünya Turizm Örgütü İcra Kurulu adaylığı ve seçim süreci ile son yıllarda turizmde yaşanan gerilemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17594)

300.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Devlet Tiyatrolarına dair çeşitli istatistik ve politikalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17595)

301.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, taşra teşkilatında görev yapan defterdar yardımcılarının özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17596)

302.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, vergi kimlik numarasına sahip yabancı uyrukluların ve Suriyeli sığınmacıların sayılarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17597)

303.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, 2017-2018 eğitim dönemi için hazırlanan müfredat değişikliğine ve bazı Bakanlık birimlerinin uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17598)

304.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü'nün odasında Atatürk portresi bulunmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17599)

305.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, müfredatta yapılan bazı değişiklikler ve anadolu imam hatip liselerine kayıt yaptıran öğrencilere burs uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17600)

306.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından okullara beşinci sınıftaki öğrencilerin yüzde otuz beşinin imam hatip liselerine kazandırılmasına yönelik yazı gönderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17601)

307.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülke genelinde ve Konya'da el konulan FETÖ'ye ait yurtlara, bunlardan devlet yurduna dönüştürülenlere ve çeşitli vakıf ve derneklere devredilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17602)

308.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, atama ve yer değiştirmelerle ilgili bazı uygulamalar karşısında öğretmenlerin psikolojik durumuna, il ve branş bazında norm kadro sayısına ve norm fazlası olarak görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17603)

309.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, TEOG sınavının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17604)

310.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir ortaokulun eğitim öğretim yılı açılışının Kur'an okunarak yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17605)

311.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, TEOG sınavının kaldırılmasına ve yerine getirilecek sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17606)

312.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, TEOG'un kaldırılması kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17607)

313.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, İstanbul Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonu kararında Suriyeli öğrencilerin imam hatip okullarına yönlendirilmesi ifadelerinin yer aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17608)

314.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, proje okulu uygulamasıyla söz konusu okullara yapılan öğretmen atamalarına ve Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'ne yapılan atamalardaki torpil iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17609)

315.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Sosyal Bilgiler 7. Sınıf ders kitabında yer alan iletişim ve insan ilişkileri ile yaşayan demokrasi ünitelerinden Bakanlığın rahatsızlık duyduğuna ve kitabın toplatıldığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17610)

316.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Çaldıran ilçesindeki okullarda kullanılacak kömürün ihalesiz olarak alındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17611)

317.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki okulların depreme dayanıklılık durumuna ve yapılan güçlendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17612)

318.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa ili ve ilçelerindeki derslik açığına ve okul inşaatlarına yapılan yatırım miktarlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17613)

319.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2017 yılları arasında yıllara göre Manisa'nın üniversite yerleştirme sınavlarındaki başarı sıralaması ile öğrencilerin en başarılı ve başarısız oldukları derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17614)

320.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2017 yılları arasında Manisa'da öğrenci başına gerçekleştirilen eğitim harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17615)

321.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, TEOG sınavının kaldırılması ve yerine getirilmesi planlanan sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17616)

322.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bir ilkokulda para karşılığı İngilizce kitap seti verildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17617)

323.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Talim Terbiye Kurulu içindeki ders kitapları inceleme biriminin kapatıldığına dair iddialara ve son beş yılda toplatılan okul kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17618)

324.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitim sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17619)

325.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, terör örgütleri tarafından kaçırılan polis ve askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17620)

326.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde sulu tarım oranının potansiyele göre düşüklüğüne, yeraltından su çıkarılarak tarım yapılan alanlara ve elektrik enerjisi için ödenen tutara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17621)

327.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2017 yılları arasında Manisa'da doğal afetler veya insani sebeplerin etkisiyle yok olan ağaç sayısına ve ağaçlandırma yapılan alan miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17622)

328.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın orman varlığının 2002-2017 arasında gösterdiği değişime, orman yangınlarına ve başka amaçlar için tahsis edilen orman arazilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17623)

329.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, GSM operatörleri, internet sağlayıcıları ve uydu TV yayını sunan şirketlerce alınan açma kapatma bedellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17637)

330.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Mardin-Midyat Devlet Karayolu üzerinde bulunan Hop Geçidinde yapılan iyileştirme ve yol genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17638)

331.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, AK Parti hükûmetleri döneminde ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklere, TEOG sınavının kaldırılmasına ve yeni sisteme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17641)

332.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Isparta Müftülüğünün başlattığı Gülistan projesine ve gençlere cami etkinliklerine katılım karşılığında maddi değeri yüksek hediyeler dağıtılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17642)

333.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan referandumla ilgili açıklamalara ve bölge ile ticari ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17643)

334.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Hacıtuğrul-Gedikli kavşağı ile Polatlı arasında kalan yolda yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17644)

335.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Yeşilkent ve Yeşilvadi sitelerinin doğalgaz ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17645)

336.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Cazibe Merkezleri Programı'na ve destek başvuru sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17646)

337.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Katarlı bazı iş adamlarının Şanlıurfa ziyaretine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17647)

338.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Ankara Çankaya'daki Saraçoğlu mahallesinin riskli alan ilan edilmesi ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına devredilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17648)

339.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde yapılması planlanan maden ocağı ve hazır beton tesisi projesi için İzmir Valiliğince ÇED gerekli değildir kararı verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17649)

340.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında yıllara göre yoksulluk verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17650)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında Türkiye'de yolsuzluk ile ilgili olarak açıklanan verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17651)

342.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 22 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Türkiye'nin basın özgürlüğünde dünya genelindeki sıralamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17652)

343.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa Barosu Başkanı'nın Viranşehir Adliyesi'nde gözaltına alındığı iddiasının araştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17653)

344.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında Türkiye sınırlarında, karasularında veya Türkiye çıkışlı uluslararası sularda yaralanan veya hayatını kaybeden mültecilere, insan kaçaklığı nedeniyle hakkında soruşturma veya dava açılan kişilere ve kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17654)

345.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ODTÜ'ye tahsis edilen ve düzenleme ortaklık payı ile Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek olan araziye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17655)

346.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası kayyum atanan belediyelere ve bu belediyelerce yapılan ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17656)

347.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal Bilgiler 7. sınıf kitabının toplatılması iddialarına ve basın özgürlüğüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17657)

348.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında geri ödemesi yapılamayan kredi tutarına, devlet ödemesine dönüşen toplam banka alacağına ve son beş yılda kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle icralık olan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17658)

349.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Telekom A.Ş.'nin çoğunluk hissesine sahip şirketin kredi taksitlerini ödeyemediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17659)

350.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan makam ve hizmet araçlarına, son beş yılda yapılan alımlara, ödenen tutara ve kiralık olarak kullanılan araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17660)

351.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde OSB tarafından 2004-2010 yılları arasında sanayiciye bedelsiz olarak tahsis edilen arsaların bedellerinin ilgili kurumlarca Niğde OSB'ye ödenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17661)

352.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Varlık Fonu'nun faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17662)

353.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli basın yayın kuruluşlarına ödenen reklam tutarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17663)

354.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sanal bahis ve yasadışı sanal kumara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17664)

355.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iklim değişikliğinin müstakbel etkisi sebebiyle İstanbul için yapılan nüfus planlamasına, baraj inşaatlarına ve barajlardan etkileneceği iddia edilen bölgelerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17665)

356.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 27 Eylül 2017 tarihi itibarıyla ülke genelinde branşlara göre mevcut öğretmen sayısına ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17666)

357.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işkence gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan kolluk görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17667)

358.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işkence gerekçesiyle hakkında dava açılan kolluk görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17668)

359.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında yetkili mercilere kötü muamele iddiasıyla yapılan şikayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17669)

360.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hükümetin işkenceye sıfır tolerans politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17670)

361.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığının bazı dernek ve vakıflarla imzaladığı protokollere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17671)

362.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında illere ve belediyelere göre vakıflara devredilen arsa, arazi ve bina sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17672)

363.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek ve vakıflara bina ve arsa verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17673)

364.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından bulundukları ülkelerdeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17674)

365.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında üniversite eğitimi alan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17675)

366.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesindeki aydınlatma sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17676)

367.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Alpu Mahallesi Şekerpınar mevkiinde yayaların karayolundan güvenli geçiş yapabilmelerinin sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17677)

368.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Şehir Hastanesi'nde toksik madde zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden taşeron temizlik işçisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17678)

369.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesinde yer alan Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi'nin turistik olarak geliştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17679)

370.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Rize il karayolu sınırındaki yüzme alanına giden tali yola ağır tonajlı araçların girmesinin yasaklanması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17680)

371.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine 2015-2017 yılları arasında afet kapsamında yapılan maddi yardımın nerelere harcandığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17681)

372.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Tepebaşı köyünün içme suyu sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17682)

373.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan sel felaketleri için sağlanan maddi yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17683)

374.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki köy yollarının güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17684)

375.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin merkez ve ilçe köylerinde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17685)

376.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesinin turizm bölgelerinde cep telefonlarının çekmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17687)

377.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'deki bir anadolu imam hatip lisesinde Atatürk resim ve büstlerinin depoda yere atılmış olarak saklandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17688)

378.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli köyünün gölet ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17689)

379.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde iki köy arasındaki bir karayolunun asfaltlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17690)

380.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, küresel iklim değişikliğinin etkilerine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17691)

381.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtların bazı derneklere ve vakıflara devredilmesine, bu yurtlarda çalışan görevlilerin eğitim durumuna ve bu yurtlarda gerçekleşen bazı kazalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17692)

382.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu görevinden ihraçları sonrasında açlık grevi sürdüren iki kişinin savunma haklarının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17693)

383.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kadıköy metro istasyonunda bir çello sanatçısının iki polisin kötü muamelesine maruz kaldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17694)

384.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlük Lojmanlarının bir vakfa bedelsiz olarak tahsis edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17695)

385.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Diyarbakır'ın Lice İlçesindeki iki parkın isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17696)

386.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'nın TÜİK verilerine göre yoksullukta ilk sıraya yükselmesine ve şehre yönelik kamu yatırımları ile proje taahhütlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17697)

387.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, Düzce'de sendikalı işçilerin sürdürdüğü greve yönelik kolluk müdahalesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17698)

388.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Adana Kürkçüler Cezaevi'nde kalan bir tutuklunun Diyarbakır'a götürülerek gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17699)

389.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, son dönemde yeni açılan cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17700)

390.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet edenlere uygulanan yaptırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17701)

391.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki tutuklu ve hükümlülerin çeşitli kriterlere göre sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17702)

392.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sakarya'da danışmanlık hizmeti veren bazı şirketlerin hukuka aykırı faaliyet gösterdiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17703)

393.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, tutuklu milletvekillerine mahkemeye ya da hastaneye götürülürken kelepçe takılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17704)

394.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Eylül 2017 itibarıyla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ve kapasite sorununun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17705)

395.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, tutuklu bulunan Şırnak İdil Belediye eş başkanının cezaevinde maruz kaldığı iddia olunan hak ihlallerine ve uzun tutukluluk süresine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17706)

396.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, evde bakım hizmeti alan hasta ve bakım için maaş bağlanan kişi sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17707)

397.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, engelli vatandaşlara sunulan hizmetlere ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yasal düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17708)

398.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015 ve 2016 yılları ile 2017'nin ilk 9 ayında gerçekleşen evlenme ve boşanmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17709)

399.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, OHAL döneminde gerçekleşen kadına yönelik şiddet olaylarına ve kamudan ihraç edilen kadın sayısının kadın istihdam düzeyine etkisine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17710)

400.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Kimya Mühendisleri Odasına karşı açılan bir davaya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17711)

401.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, Düzce'de sendikalı işçilerin sürdürdüğü greve yönelik müdahaleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17713)

402.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17714)

403.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ayakkabı imalatında çalışan kayıtlı işçilere, kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelere ve sayacıların talepleri üzerine denetim ve müfettiş görevlendirmesi yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17715)

404.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma Devlet Hastanesi'nde iş kazası geçiren taşeron işçisine ameliyat faturası karşılığında borç senedi imzalatıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17716)

405.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, bakanlığı süresince yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17717)

406.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Karacabey ilçesinden geçen Canbolu Deresi'ndeki balık ölümlerine, derenin temizlenmeme nedenine ve dereye fabrika atığı bırakılmasının durdurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17718)

407.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Menemen ilçesinde yapılmak istenen maden ocağı, kırma eleme ve hazır beton tesisi projesinin olumsuz etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17719)

408.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Canbolu Deresinde yaşanan balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17720)

409.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017'nin ilk 9 ayında izin verilen yeni yapılara, bina yıkımlarına ve ülke genelindeki ruhsatlı yapı sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17721)

410.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mesud Barzani'ye Turgut Özal döneminde diplomatik Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17722)

411.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, helal gıda sertifikalandırma çalışmalarına ve GDO'lu yemle beslenen hayvan ürünlerinin bu kapsamda olup olmadığına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17724)

412.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan ayçiçek yağı ihracat ve ithalatına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17725)

413.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Türkiye'de bölgesel ve sınıflar arası gelir dağılımı eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17726)

414.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, taraf olunan petrol sözleşmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17727)

415.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki HES sayısına, son beş yıl içinde yapılan HES'lere ve bunlar için gerçekleştirilen harcamalar ile üretilen enerji miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17728)

416.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, kalıcı yaz saati uygulamasının elektrik tüketimine etkisini açıklayan bir rapora ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17729)

417.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, yaz saati uygulaması ile ilgili olarak hazırlanan rapora ve Bakanlıkça açıklanan değerler ile meslek odalarının tespitleri arasındaki farklılığa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17730)

418.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'un düve alım desteği kapsamına alınmama ve IPARD'dan yararlandırılmama sebebine ve 2018 yılı programında bulunup bulunmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17732)

419.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlerin haklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17733)

420.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17734)

421.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, canlı hayvan ve kırmızı et ithali ile hayvancılığın geliştirilmesine dair politikalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17735)

422.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, saman ithali ve bunların denetimi ile genel olarak yem bitkileri üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17736)

423.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulusal Et Konseyi ve çalışmaları ile besiciler için hayvan başı destek uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17737)

424.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yetiştirilen elma türlerine ve coğrafi işaret tescil belgesi verilen ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17738)

425.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, domuz eti ithalatına, ülkemizde kurulan domuz çiftliklerine ve uygulanan avlanma yasaklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17739)

426.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı içinde sağlık personeli kadrolarına ek atama yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17740)

427.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki şeker pancarı stoğuna, son beş yılda yapılan NBŞ ithalatına, ithalat izinlerinin artırılma nedenine ve NBŞ kullanımındaki yükselişe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17741)

428.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılıkta belirli bir modelde veteriner hekim hizmeti verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17742)

429.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, damızlık birliği tohumlama faaliyetlerinin nasıl yapıldığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17743)

430.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki çiftçilerin 2017 yılındaki kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17744)

431.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Canbolu Deresinde yaşanan balık ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17745)

432.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki tarım alanlarının çeşitli kriterlere göre 2017 yılı verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17746)

433.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 10 yılda çeşitli nedenlerle tarım dışı kalan alanlar ile hububat ve bakliyat ekimi miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17747)

434.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, Düzce'deki bir iş yerinde gerçekleşen grev sırasında kolluk kuvvetleri gözetiminde dışarıya mal, makine, alet ve edevat çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17749)

435.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Ankara Valiliğinin Çankaya ilçesinin pek çok yerinde eylem ve etkinlikleri yasaklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17750)

436.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, 5 Haziran 2015 tarihinde HDP'nin Diyarbakır mitingine yapılan IŞİD saldırısıyla ilgili olarak ortaya çıkan görüntülere ve ihmal iddialarının araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17751)

437.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sakalar Mahallesi sakinlerinin eğitim, ulaşım ve altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17752)

438.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı Köyünde verilen bazı kamu hizmetlerindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17753)

439.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gözlek Mahallesinde verilen bazı kamu hizmetlerindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17754)

440.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi sakinlerinin eğitim, ulaşım ve altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17755)

441.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yollarbaşı Mahallesi sakinlerinin eğitim, ulaşım ve altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17756)

442.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Germen Mahallesinde verilen bazı kamu hizmetlerindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17757)

443.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Arslanbaba Mahallesi sakinlerinin eğitim, ulaşım, çevre ve altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17758)

444.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Toklu Mahallesinde verilen bazı kamu hizmetlerindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17759)

445.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Mutlu, Küçük Mutlu ve Ulaklı mahallelerindeki ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17760)

446.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi sakinlerinin eğitim, ulaşım ve altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17761)

447.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Balmumcu'da alt geçit üzerine asılan bir pankarta ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17762)

448.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Büyükşehir Belediyesince açılan bir kreşte belediyeye atanan kayyum tarafından yapılan değişikliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17763)

449.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana ve Mersin illerinin yoksulluk oranının yüksekliğine ve kamu yatırımlarından yararlanma durumlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17764)

450.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesi Divarlı kasabasında bilimsel kazı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17767)

451.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarının ilk 9 ayına ait bazı turizm verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17768)

452.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, vergilerin bütçe gelirleri içerisindeki yeri ve alt kalemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17769)

453.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu şeker fabrikalarında çalışan geçici işçilerin kadroya ne zaman alınacağına ve şeker fabrikalarının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17770)

454.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, yurtlarda barınan öğrencilere yapılacak yardımları düzenleyen kanun maddesinde yapılmak istenen değişikliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17771)

455.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık merkez sağlık kurulu tarafından engellilik oranı yeniden tespit edilerek ücret kesintisine uğrayan engelli sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17772)

456.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'de Merkez Sağlık Kurulu tarafından engel oranı yeniden tespit edilerek ücret kesintisine uğrayan kişi sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17773)

457.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de Merkez Sağlık Kurulu tarafından engel oranı yeniden tespit edilerek ücret kesintisine uğrayan kişi sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17774)

458.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'da Merkez Sağlık Kurulu tarafından engel oranı yeniden tespit edilerek ücret kesintisine uğrayan kişi sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17775)

459.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat'ta Merkez Sağlık Kurulu tarafından engel oranı yeniden tespit edilerek ücret kesintisine uğrayan kişi sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17776)

460.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilinde Bakanlık merkez sağlık kurulu tarafından engellilik oranı yeniden tespit edilerek ücret kesintisine uğrayan engelli sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17777)

461.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde Bakanlık merkez sağlık kurulu tarafından engellilik oranı yeniden tespit edilerek ücret kesintisine uğrayan engelli sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17778)

462.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilinde Bakanlık merkez sağlık kurulu tarafından engellilik oranı yeniden tespit edilerek ücret kesintisine uğrayan engelli sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17779)

463.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Köprü Mezrası'nda ikamet eden çocukların taşımalı eğitimden yararlanamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17780)

464.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, ilköğretimden ortaöğretime geçişte yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17781)

465.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, eğitim sistemiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17782)

466.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında temel eğitimdeki öğrenci sayısına ve bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17783)

467.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda taşımalı eğitim nedeniyle kapatılan okul sayısına, Niğde ilinde kapatılan okullara ve okul bulunmayan köy ve kasabalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17784)

468.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suriyeli öğrencilerle ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17785)

469.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel okullarla ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17786)

470.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEOG'un kaldırılacağına dair açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17787)

471.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, atanamayan öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17788)

472.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında bulunan Maarif Vakfı'na bağlı okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17789)

473.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitime tahsis edilen kamu kaynaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17790)

474.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında Bakanlığa bağlı olarak eğitim veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17791)

475.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, yurt dışında FETÖ/PDY kontrolünde bulunup Maarif Vakfı'na devredilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17792)

476.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin ve bunlardan devlet desteği alanların sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17793)

477.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı Ağustos ayında atanacağı açıklanan on bin öğretmenin göreve başlama tarihlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17794)

478.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında görev yapan ücretli ve vekil öğretmen sayısına ve yeni öğretmen alım zamanına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17795)

479.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Valiliği nezdinde yapılan ve imam hatip okullarına yönelik bir takım kararlar alındığı iddia edilen bir toplantıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17796)

480.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Ankara Gölbaşı'nda inşaatı bitmediği halde öğrenci alımına başladığı iddia olunan KYK yurduna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17797)

481.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, engelli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17798)

482.-   Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı'nın rehber öğretmenlerin çalışmaları hakkında yeni bir yönetmelik hazırlandığına dair açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17799)

483.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, son dönemde asker ve polisler tarafından yaygın şekilde kullanıldığı iddia olunan bazı sembollere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17800)

484.-   İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, yabancılarla işbirliği ile yürütülen savunma sanayi projelerine ve yerli üretim oranlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17801)

485.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Özel Kuvvetler Komutanlığında astsubaylık kursunu kazanan kişiler hakkında KHK ile yapılan bir düzenlemeye ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17802)

486.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan Deniz Astsubay Hazırlama Okulu binasının Kıyı Emniyet Müdürlüğüne devredildiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17803)

487.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'nün Ecemiş suyu projesinin uygulanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17804)

488.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bacalı köyünün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17805)

489.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Canbolu Deresinde yaşanan balık ölümlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17806)

490.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Yenişehir Ovasının sulama imkanlarına ve Gökçesu Göletinin son durumuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17807)

491.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, sulama birlikleri ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17808)

492.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapılan ve yapılması planlanan göletler ve barajlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17809)

493.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesinin Karabayır bölgesindeki yer altı ve yağmur sularının gölet olarak değerlendirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17810)

494.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat'a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile Yozgat'ın Bakanlık yatırımlarındaki sıralamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17839)

495.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile Aksaray'ın Bakanlık yatırımlarındaki sıralamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17840)

496.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'e yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile Kırşehir'in Bakanlık yatırımlarındaki sıralamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17841)

497.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'e yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile Nevşehir'in Bakanlık yatırımlarındaki sıralamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17842)

498.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile Niğde'nin Bakanlık yatırımlarındaki sıralamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17843)

499.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün İzmir'in Menemen ilçesinde kurmayı planladığı maden ocağı, kırma-eleme, hazır beton tesisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17844)

500.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesi ile Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17846)