TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KAĞITLAR

No: 4

04 Ekim 2017 Çarşamba

 

Rapor

 

1.- 691 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/860) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 04.10.2017) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-                    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okul yöneticilerinin atanmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

2.-                    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan çiçek tohumu ve çiçek fidesi ithalatına ve yerli ürün yetiştirme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

3.-                    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süresi içinde tamamlanamayan hastane inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

4.-                    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yapımına başlandığı halde tamamlanamayan cezaevi inşaatlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

5.-                    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

6.-                    Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, TÜBİTAK projelerinde yer alan akademisyenlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

7.-                    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zirai tarım ilacı ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

8.-                    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, traktör ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

9.-                    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tohum ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

10.-                Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda tarım için yurt dışından yapılan alımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

11.-                Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyü'ndeki tarihi manastırın korunması ve restorasyonu için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)