TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 37

27 Kasım 2017 Pazartesi

 

Teklifler

1.- 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununda ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1930) (Dışişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2017)

2.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın; 8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1931) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1932) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

4.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1933) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza İnfaz Koruma Memurlarına Emekli Olmaları Halinde Silah Bulundurma ve Silah Taşıma Ruhsatının Bedelsiz ve Süresiz Olarak Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1934) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1935) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

7.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1936) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

8.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in; 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1937) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1938) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1939) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

11.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1940) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

12.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1941) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1942) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5.3.1973 Tarih ve 584 Karar Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Teklifi (2/1943) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

15.-  Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı'nın; Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1944) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir milletvekilinin TBMM'deki ziyaretçilerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18455) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, TBMM'deki restorasyonlara ve Atatürk tablolarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18456) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, mahkeme kararıyla toplatılmasına karar verilen üç kitaba ve 2002'den bu yana toplatılan kitap sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18457) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

4.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Merkezinin kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18458) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, kayyum atandıktan sonra farklı bir grup tarafından devralınan kırtasiye mağazalarında bazı gazetelerin satılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18459) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18460) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Merkezinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18461) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGDF üyesi olan bir üniversite öğrencisinin kendilerini Kamu Güvenlik Timi olarak tanıtan bir grup tarafından kaçırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18462) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

9.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Hasankeyf Antik Kenti etrafında dinamitle yıkım çalışmaları yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18463) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

10.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, yeni üniversiteye giriş sisteminde tarih dersinin göz ardı edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18464) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

11.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, üniversiteye geçişteki sınav sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18465) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

12.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'ın bazı haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18466) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

13.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TRT İzmir Kent Radyoda dini içerikli programlar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18467) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

14.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da HES yapımına karşı çıkan bir çiftin tehdit edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18468) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

15.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Türkiye Varlık Fonu yöneticileri için belirlenen ücretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18469) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1-2 Haziran 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde öğrenciler arasında yaşanan olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18470) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Ankara Çevre Düzeni Planı hakkındaki kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18471) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu bulunan yönetici ve yazarlarına süreli yayınlar ve mektup yasağı getirildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18472) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2016 yılları arasında toplumsal gösterilere yapılan müdahalelere, yapılan gözaltı ve tutuklamalar ile hakkında soruşturma ve dava açılan kolluk güçlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18473) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir İETT otobüsünde vatandaşları tehdit eden kişinin tespitine ve hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18474) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bazı belediye ihalelerini alan şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18475) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde DEAŞ'a militan kazandırmak amacıyla kurulan sözde okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18476) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSKİ'de işten çıkarılan iki taşeron işçisinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18477) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18478) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18479) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18480) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18481) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18482) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18483) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilecik İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18484) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18485) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18486) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18487) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18488) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük İl İnsan Hakları Kuruluna 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18489) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18490) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18491) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van Erciş Balık Bendi alanına girişte vatandaşlardan ücret talep edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18492) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul 3. Köprü projesinin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu'ndaki analizler açısından değerlendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18493) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18494) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde ülke genelindeki ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18495) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2016 yıllarında ve 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı genel müdürlükleri, iştirak ve şirketlerinde çalışanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18496) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yıllarında üniversiteden kaydını sildiren veya donduran öğrencilere ve yeniden öğrenim hayatına başlayanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18497) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2015 yıllarında İSKİ tarafından sağlanan suyun konut ve iş yerlerine göre fiyatına ve kalemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18498) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 ve 2016-2017 öğretim yıllarında İstanbul'daki okullar ve öğrencilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18499) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı ile 2017 yılının ilk dört ayında İSKİ tarafından sağlanan suyun konut ve iş yerlerine göre fiyatına ve kalemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18500) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yıllarında vatandaşlıktan çıkarılan kişi sayısına ve vatandaşlığa başvuran ve kabul edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18501) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da 2016 yılında ve 2017'nin ilk dört ayında bazı toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18502) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2016 döneminde kanser teşhisi koyulan hasta sayısına ve başarılı olan tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18503) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-Mart 2017 döneminde basılan kitap sayısına, türlerine ve dini içerikli olanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18504) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde verem tanısı koyulan hasta sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18505) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yıllarında tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle ele geçirilen tarihi eserlere, ülkemize geri getirilen tarihi eserlere ve kapalı bulunan müzelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18506) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Epilepsi hastalarına, tedavi sonrası iyileşenlere ve sürücü belgesi alanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18507) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 döneminde yabancılara satılan taşınmaz sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18508) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2016 döneminde yıllar itibarıyla uyuşturucu kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18509) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18510) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Valiliği tarafından açıklanan güneş battıktan sonra eylem yapılmasının yasaklanması yönündeki karara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18511) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında kaybolan kişilere ve çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18512) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde depremle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18513) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 döneminde İstanbul'da borç nedeniyle elektriği kesilen abone sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18514) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye girişi yasaklanan yabancı gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18515) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde İstanbul'da borç nedeniyle suyu kesilen abone sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18516) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yıllarında İstanbul'da borç nedeniyle doğal gazı kesilen abonelere, doğal gaz kesme işlemlerine ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18518) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Yönetim Kurulunun belirlenme sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18519) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Yemen'e yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18521) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Mısır'a yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18522) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, seçmen sayısına ve vatandaşlık verilen Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18523) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Suudi Arabistan'a yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18524) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığının 16 Nisan 2017 Referandumu için hazırladığı seçmen listelerinde çok sayıda Suriyeli olduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18525) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Katar'a yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18526) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18527) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Libya'ya yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18528) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18529) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Bahreyn'e yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18530) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18531) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3. Köprü'nün çevreye etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18532) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18533) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da minibüs ve taksilere kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18534) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18535) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2 Haziran 2017'de Taksim'de erkek arkadaşından şiddet gören bir kadının yardım isteğinin polis tarafından geri çevrildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18536) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18537) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısına ve ruhsat kriterlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18538) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD tarafından militan yetiştirmek üzere açılan yasadışı okullarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18539) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, parçalanmış ailelere ve korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18540) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18541) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KPSS soruşturmalarına ve suç işlediği tespit edilenlerin atamalarının iptal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18542) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde müvekkilleriyle görüşen iki avukatın kötü muamele gördüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18543) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de bulunan mülteci çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18544) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18545) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de bulunan Suriyeli çocuk sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18546) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18547) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis'te eşine şiddet uygulayan Suriyeli bir erkeğin serbest bırakılmasına ve kadına yönelik şiddete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18548) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kardeş Kal Türkiye adlı bir platform kurulduğu ve sosyal medya üzerinden örgütlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18549) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kişinin gözaltına alındığı olaya ve polislerle ilgili darp ve hakaret iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18550) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18551) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arazi ve bina tahsis ettiği dernek, vakıf ve diğer kuruluşlarla ilgili bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18552) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18553) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18554) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18555) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18556) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18557) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumu sürecindeki baskı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18558) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medyada referandumla ilgili görüş açıklayan cami ve cenaze imamlarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18559) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18560) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18561) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan ve el konulan vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti üyeleri ile by-lock ve eagle programlarını kullanan siyasilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18562) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da gözaltına alınan bir gazete çalışanının polislerce darp edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18563) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18564) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan hâkim ve savcılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18565) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 sonrası tutukevleri, gözaltı merkezleri ve karakollarda gözaltına alınıp sağlık merkezlerine ve hastanelere sevk edilerek tedavi gören kişi sayısına ve gördükleri tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18566) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18567) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan KÖYDES uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18568) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18569) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18570) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2008 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18571) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galataport Projesi'nin yapım sürecine yönelik iddialara ve Paket Postanesi'nin yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18572) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18573) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18574) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2006 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18575) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18576) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18577) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18578) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazeteye yönelik vergi denetim sürecine FETÖ tarafından etki edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18579) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18580) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18581) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18582) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18583) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18584) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18585) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18586) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Valiliği ve Alevi kurumlarının yaptığı güvenlik konulu toplantıya ve ibadet yerlerine yönelik olası terör saldırılarına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18587) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18588) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18589) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18590) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18591) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18592) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18593) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18594) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18595) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18596) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18597) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaz aylarında içme ve kullanma suyu sıkıntısının yaşandığı mahallelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18598) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18599) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'te bazı köy muhtarlarının referandum sonucuna göre görevden alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18600) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülke genelinde ve İstanbul'da özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18601) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18602) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde kapanan turizm işletmelerine ve ülkemize gelen turist sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18603) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde yıllar itibarıyla enerji girdileri ve enerji ithalatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18604) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı ve 2017 yılının ilk dört ayında İstanbul'da öğrenci kartı ve indirimli kart kullanan yolculara ve ücretsiz yolcu sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18605) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında İstanbul'daki hava kirliliği verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18606) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2015 yıllarında metro, Marmaray, belediye otobüsü ve özel halk otobüslerini kullanan yolculara ve elde edilen gelire ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18607) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ekim 2015-Mart 2016 ve Ekim 2016-Mart 2017 dönemlerinde kamu kurumları ve konutlardaki elektrik tüketimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18608) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da bazı yapı kooperatiflerinin üyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18609) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı tarafından yasaklanan bir işçi eylemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18610) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2017 yılları arasında güvenlik güçlerine ait araçların karıştığı kazalarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18611) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Paşabahçe Cam Fabrikası işçilerinin yürüyüşünün yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18612) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'deki kayıp ve zorla kaybettirme vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18613) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde akıllı kartlarla ilgili hesapların denetim raporlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18614) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

161.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Şırnak Üniversitesi'nin akademik personel alım ilanının kişilere özel olarak tanzim edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18615) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

162.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, zırhlı polis araçlarının karıştıkları ölümlü ve yaralanmalı kazalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18616) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılındaki bireysel kredi borcu toplamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18617) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında kaçak ürün nedeniyle hakkında işlem yapılanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18618) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık hizmetlerinden yararlanan Suriyeli sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18619) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı resmi ilan fiyat tarifesinin yayınlanma zamanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18620) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

167.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'deki çay fabrikalarının OSB'ye taşınması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18621) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

168.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Tunceli'deki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18622) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

169.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Muş'taki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18623) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

170.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Hakkari'nin üretim ve istihdam bakımından geliştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18624) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

171.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Siirt'teki işsizlik sorunu ve açılmayan havaalanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18625) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

172.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Gümüşhane'nin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18626) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

173.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Elazığ'ın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18627) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

174.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Trabzon'daki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18628) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

175.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bayburt'un çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18629) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

176.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Batman'ın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18630) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

177.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Yalova'daki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18631) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

178.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Edirne'deki çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18632) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

179.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18633) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

180.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kamu çalışanlarının mesai sonrası kurumlarında kalmamalarına yönelik Başbakanlık talimatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18634) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

181.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir televizyon kanalındaki bir görüntüye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18635) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TTA Gayrimenkul A.Ş.'nin gelir kaynaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18636) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

183.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Özelleştirme İdaresince özelleştirme kapsamında bedelsiz olarak devri yapılan taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18637) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

184.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18638) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

185.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, iş başvurusu YÖK tarafından kabul edilmeyen bir vatandaşa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18639) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

186.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin borçlarına ve personel sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18640) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'nın bazı ilçe ve köylerinin ulaşım, güvenlik ve sağlık hizmeti sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18641) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

188.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, FETÖ'nün finans ve istihdam kaynağı olduğu iddia edilen bir şirketin çalışanlarından kamuya yerleşenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18642) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'nin son on yılda kurum içi ve kurum dışından temin ettiği yapımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18643) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

190.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin duble yol ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18644) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

191.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/18645) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

192.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, OHAL süresince görevden alınan hakim ve savcılar ile bunların baktığı davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18646) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

193.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Tarsus T Tipi Cezaeevindeki kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18647) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

194.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, cezaevlerinde gerçekleştiği iddia edilen keyfi uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18648) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

195.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Elazığ T Tipi Cezaevindeki kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18649) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

196.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Soma Maden Kazası davasına bakan mahkeme heyetindeki değişikliklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18650) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

197.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, 13 Ekim 2017'de İstanbul'da bir genç kızı ruhsatsız silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın gözaltına alınma şekline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18651) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

198.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bakanlık tarafından ağır ceza başsavcılıklarına bir talimat gönderildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18652) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

199.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hakim ve savcı aday adaylarının yazılı sınav sonrasında yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18653) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

200.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yeni açılan cezaevinde ve diğer bazı cezaevlerinde avukatlara ve ziyaretçilere asma kilit satışı yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18654) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

201.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, yapılacak ve yapılmakta olan cezaevlerinin ihale bedellerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18655) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

202.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Adıyaman Üniversitesi Rektörünün yapmış olduğu bir açıklamaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18656) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

203.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Bakanlığın kadına yönelik şiddet davalarına müdahillik durumuna ve kadın cinayetleriyle ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18657) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

204.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, kamuda geçici statüde çalıştırılan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18658) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

205.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, TÜİK tarafından açıklanan istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18659) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170 hattına gelen çağrı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18660) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

207.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir Odunpazarı ilçesinde OSB yanında bulunan bir arazinin TOKİ'ye devredildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18661) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

208.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Menemen'de ÇED izni verilen taş, maden ve mermer ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18662) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

209.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılması planlanan yat limanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18663) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

210.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, çay fabrikalarında sıvılaştırılmış doğalgaz kullanımının artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18664) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

211.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Soma'da bulunan taş ocağına yönelik şikayetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18665) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

212.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde yapılacak maden ocağına ve ocak için verilen ÇED gerekli değildir kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18666) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

213.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Ege ve Akdeniz'de bulunan Türkiye'ye ait bazı adalara Yunanistan tarafından asker yerleştirildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18667) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

214.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konut Yerleşkesi'nin inşası için ayrılan bütçeye ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18668) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

215.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Rusya'ya yapılacak yaş sebze ve meyve ihracatı için yetki verilen firmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18669) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

216.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Rusya'ya yapılacak domates ihracatına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18670) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

217.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale Atikhisar Barajı civarında başlayacak olan altın arama faaliyetinin olası etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18671) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

218.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, 17 Ekim 2017'de Şırnak'ta meydana gelen maden faciasıyla ilgili idari soruşturmaya ve işletmenin denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18672) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

219.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, özelleştirilen madenlerde meydana gelen iş kazalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18673) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

220.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Stadının yapım sürecine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18674) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

221.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kapatılan bir KYK yurduna ve KYK yurtlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18675) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

222.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kapatılan ve bir derneğe devredilen KYK yurduna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18676) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

223.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, aktarlarda satılan bitkisel ürünlerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18677) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

224.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, mahalleye dönüşen köylerde 3. şahıslara kiralanan meralara ve köylülerin sürecin dışında kaldıkları iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18678) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

225.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Çukurova bölgesinde beyaz sinek ve Akdeniz meyve sineğinin pamuk ve diğer ürünlere verdiği zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18679) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

226.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, pamuk üretimindeki verimliliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18680) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

227.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, il ziyaretleri için kiralanan uçağın masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18681) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

228.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, istifası gündeme gelen büyükşehir belediye başkanlarını konu eden bir köşe yazısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18682) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

229.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Kamu Güvenliği Teşkilatı adlı bir grup tarafından bazı kişilerin kaçırıldığı ve darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18683) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

230.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, belediye başkanlarının istifa süreçlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18684) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

231.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, DBP'li belediyelere atanan kayyumların çeşitli suçlar nedeniyle görevden alındıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18685) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

232.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep'te toplu taşıma için kullanılan Akıllı Kart sistemi hesaplarında açık tespit edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18686) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

233.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Salihli Belediyesi tarafından yapılan jeotermal enerji ihalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18687) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

234.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu madde kullanımı ile imal ve ticareti sebebiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18688) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

235.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ihaleleri hakkındaki Sayıştay raporuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18689) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

236.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, kayyum atandığı dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bütçe hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18690) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2017)

237.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polis intiharlarına ve polislerin ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesine yönelik tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18691) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

238.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Cizre Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18692) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

239.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Beytüşşebap Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18693) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

240.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Görümlü Belde Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18694) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

241.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, İdil Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18695) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

242.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, kayyum atandığı dönemde Şırnak merkezdeki Kumçatı Belediyesinin bütçe hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18696) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

243.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki bazı belediyelerin doğrudan temin yolu ile kamuyu zarara uğrattıkları ve bazı çevrelere haksız kazanç sağladıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18697) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

244.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Sırtköy Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18698) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

245.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Silopi Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18699) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

246.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren yapılan borçlanmalara ve gayrimenkul satışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18700) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

247.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18701) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

248.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Uludere Belediyesi'ne kayyum atanmasından itibaren Belediye bütçesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18702) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

249.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'nce sokakta yaşayan köpeklerin toplatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18703) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

250.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD terör örgütü mensubu 900 kişinin ülkemize giriş yaptığı yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18704) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

251.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, kongre turizminde yaşanan gerilemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18705) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

252.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa Gölmarmara Belediyesi'nin arazi takası uygulamalarına yönelik bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18706) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli ve emekli maaşlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18707) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

254.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da bir koleje ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18708) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

255.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, vatandaş olmayanların Türkiye'de konut edinmelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18709) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

256.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, OHAL KHK'si ile üniversiteleri kapatıldığı için işsiz kalan akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18710) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

257.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, yeni üniversiteye giriş sisteminde tarih dersinin göz ardı edildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18711) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

258.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, sözleşmeli öğretmenlerin atama ve yer değiştirme sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18712) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

259.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, imam-hatip liselerine ve öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18713) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

260.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Türk Maarif Vakfı'na ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18714) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

261.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Nusrettin Mahallesinde bulunan Atatürk İlkokulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18715) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

262.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, değiştirilen üniversiteye giriş sınavı sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18716) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

263.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tuzla İçmeler'de yıkılıp yerine yenisi yapılan bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18717) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

264.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da FETÖ ile iltisaklı olup el konulan öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18718) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

265.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, OHAL'in ilanından bu yana Bakanlığa atanan personel hakkında yapılan güvenlik soruşturması uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18719) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

266.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, taşımalı eğitim uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18720) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

267.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'deki Suriyelilere verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18721) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

268.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, sağlıkla ilgili son on beş yıla ait çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18722) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de rastlanan bir böcek türüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18723) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2017)

270.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mevcut hizmet birimlerine ve acil servise başvuran hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18724) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

271.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Şehir Hastanesinde yemek fiyatlarının yüksek olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18725) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

272.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, sağlık turizmine yönelik politikalara ve istatistiklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18726) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

273.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, inme hastalığı konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18727) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

274.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Çocuk ve Doğum Hastanesinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18728) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

275.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 694 sayılı KHK ile kapatılan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun geçmiş harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18729) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

276.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, yaşlı bakım teknikerlerinin görev tanımlarının yapılmamış olmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18730) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

277.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Ankara-Sivas YHT hattında yaşanan gecikmeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18731) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

278.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, köprü ve tünellerde her iki istikamette ücret uygulanacağı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18732) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

279.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'daki yol inşaatlarının uzun süre bitirilmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18733) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)