TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 34

20 Kasım 2017 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Antalya'nın Gürsu Mahallesi'nde üç köpeğin zehirlenerek patilerinden tellere çivilenmesi olayına ve bu olayın sorumlularının yakalanmasına için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/957) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

2.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan bir raporda özelleştirilmesi öngörülen Zonguldak'taki bir maden sahasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/958) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

3.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan bir raporda özelleştirilmesi öngörülen maden sahaları arasında rödovans marifetiyle işletilen saha olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/959) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

4.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, elektrik üretiminde yerli kömür kullanan santrallere verilen teşviklere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/960) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

5.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, elektrik üretiminde yerli kömür kullanan santrallere verilen teşvikten yararlanan firmalara ve elektrik üretim miktarlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/961) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

6.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan bir raporda özelleştirilmesi öngörülen maden sahaları arasında gösterilen Zonguldak'taki bir maden sahasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

7.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan bir raporda yer alan Zonguldak'taki bir maden sahasına termik santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/963) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yetiştirme yurtlarından ayrılan çocuklara ve bu çocukların suça karışma oranlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/964) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yetiştirme yurtlarından reşit olduktan sonra ayrılıp son beş yılda işe yerleştirilenlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/965) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yetiştirme yurtlarında son beş yılda sosyal proje kapsamında meslek edindirme kursuna giden kişi sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yetiştirme yurtlarından son beş yılda evlatlık olarak alınan kişi sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/967) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerinin üreticilere damızlık keçi ve teke sağlama olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, grevli toplu iş sözleşmesi yapabilen sendika sayısı ile sendikalı işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş güvenliği uzmanı ve doktor bulundurma zorunluluğu olmayan iş yerlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

15.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, alkol satışının belli saatler arasında yasaklanması uygulamasına ve alkol satış yasağına uyulmadığı gerekçesiyle kesilen cezalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda intihar eden ve şiddete maruz kalan hekim ve sağlık çalışanı sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullarda istihdam edilen psikolojik danışman ve rehber öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde İŞKUR tarafından hizmetli verilmeyen okullara ve Niğde ilinde bu kapsamda görev yapan hizmetli sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

 

 

       Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında yıllara göre cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14946)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kastamonu'da bir askeri birlikte gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan askerlerin durumuna ve askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15183)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde kamu görevinden çıkarılanların üniversiteye kayıt yaptıramayacağına dair yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16889)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı yirmi yedi köyde üç aydır yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16890)

5.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, hastaneye götürülecek tutuklu bir milletvekiline jandarma tarafından kelepçe takılmak istenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16891)

6.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Ilısu Barajı Projesi kapsamında Hasankeyf'in sular altında kalacak olmasına, tarihi alanda dinamit kullanımına ve bölgedeki kurtarma kazılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16892)

7.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Samsun'da oynanan bir maçta cezaevinde açlık grevi yapan iki kişi hakkında açılan pankart nedeniyle yapılan tutuklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16893)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir sloganın suç teşkil edip etmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16894)

9.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin bazı ilçelerinde Bulgaristan sınırından canlı hayvan ve karkas et kaçakçılığı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16895)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Silivri Cezaevi'nde bulunan iki tutuklunun kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16896)

11.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Altındağ Belediyesi tarafından 3-6 yaş arası çocuklar için açılan yüzme kursunda kız ve erkek çocukların ayrılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16897)

12.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Amasya ilinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16898)

13.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, IŞİD'in finansal yöneticisi olan teröristin Türkiye'de yaşadığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16899)

14.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, MİT görevlilerinin Kuzey Irak'ta PKK tarafından alıkonulduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16900)

15.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Varlık Fonu'na ait yıllık faaliyet ve mali denetim raporu hazırlanıp hazırlanmadığına ve hazırlanmış ise TBMM'ye gönderilip gönderilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16901)

16.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Milletvekili Celal Doğan'ın isminin şehirdeki bulvar, okul gibi çeşitli yerlerden kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16902)

17.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, bir ceza yargılamasında savcı tarafından yapılan itiraza ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16903)

18.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına talimat içerikli bir yazı gönderildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16904)

19.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, hastaneye götürülecek tutuklu bir milletvekiline kelepçe takılmak istenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16905)

20.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde kalan tutuklu bir gazeteciye verilmek istenen kitapların cezaevi yönetimince geri gönderilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16906)

21.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İzmir'de iki genç kadını darp eden ve bu esnada olaya müdahale etmeyen polisler hakkında yapılan işlemlere ve son on yılda emniyet mensuplarının sorumlu olduğu kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16907)

22.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da meydana gelen ve yargıya intikal eden bir cinsel istismar olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16908)

23.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesinde okul öncesi eğitim gören bir çocuğun serviste unutularak hayatını kaybetmesine ve okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilgili Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16909)

24.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Mardin'in İzbırak Köyü'nde yaşayan bir rahibenin karşılaştığı sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16910)

25.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16911)

26.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin Merkez ve Demirköy ilçelerine bağlı bazı köylerinde Bulgaristan'dan canlı hayvan ve karkas et kaçakçılığı yapıldığına dair iddialara ve konu ile ilgili işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16912)

27.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kars Harakani Havaalanı'nda avukat bir çifte tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen bir polis memuruna ve hakkındaki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16914)

28.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 2017 yılı 3. Dönem Amirlik Eğitimi Sınavı mülakatında elenen adaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16915)

29.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin Merkez ve Demirköy ilçelerine bağlı bazı köylerinde Bulgaristan'dan canlı hayvan ve karkas et kaçakçılığı yapıldığına dair iddialara ve konu ile ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16916)

30.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Cumhuriyet Caddesi'nde şarkı söyleyen iki çocuğun gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16917)

31.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesinde okul öncesi eğitim gören bir çocuğun serviste unutularak hayatını kaybettiği olayda mevzuata aykırı kusurların denetimlerde tespit edilmemiş olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16918)

32.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı İzbırak köyünde bulunan kilisedeki rahibenin hakaret, tehdit ve saldırı nedeniyle yaptığı şikayetlerin sonuçlandırılmamış olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16919)

33.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Hasankeyf'te yapılmakta olan HES projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16920)

34.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Muş'ta ve Türkiye genelinde imam hatip ortaokulu veya lisesine dönüştürülen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16921)

35.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde okul müdürü atamaları için bir sendika tarafından torpil listesi gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16922)

36.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesinde okul öncesi eğitim gören bir çocuğun serviste unutularak hayatını kaybettiği olayda mevzuata aykırı kusurların denetimlerde tespit edilmemiş olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16923)

37.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Suriye sınırından geçmeye çalışan mültecilere işkence yapıldığına dair görüntülerin soruşturulmasına ve sınıra duvar örülmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16924)

38.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Hakkari'de ve Diyarbakır'da SİHA ile öldürülen kişilere, SİHA ve İHA sayılarına ve kullanımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16931)

39.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da suyun pahalılığına, ASKİ'nin açıkladığı su fiyatları ile ödenen su fiyatları arasındaki farka ve ASKİ bütçesinden su ve kanalizasyon dışındaki hizmetlere aktarılan kaynağa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16932)

40.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16933)

41.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Beytepe Köprüsü kavşağındaki trafik yoğunluğunun düşürülmesine, sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesine ve Çayyolu metrosuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16934)

42.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması uygulamasının neden devam etmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16935)

43.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Gürpınar ilçesinin girişinde bulunan Kürtçe-Türkçe-İngilizce "Hoş Geldiniz" tabelasının kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16936)

44.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait iken satış kararı alınan bir binanın kullanılmak üzere Ensar Vakfı'na devredildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16937)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bazı mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan TOKİ konutlarında metrekare fiyatının değişmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16938)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 KPSS sınavında başarılı olarak 2017 yılında ataması yapılan öğretmenlere ve Sağlık Bakanlığına atananların güvenlik soruşturmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16939)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım alanı iken imara açılan arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16940)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında ülkemizde konut satın alan yabancılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16942)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Varlık Fonu'nun ilk yılındaki gelir ve giderleri ile yapılan reklam harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16943)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Varlık Fonu'nun çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16944)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hızlı kredi büyümesinin makroekonomik dengelere etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16945)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Varlık Fonu'nun denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16946)

53.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, kayyum atanan DBP'li belediyelerde kayyum atandıktan sonra yolsuzluk tespit edilip edilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16947)

54.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Sağlık Bakanlığı ambulans uçaklarında bir tarikat liderinin sıfatının kullanıldığına ve bakanlıklarda farklı tarikat ve cemaatlerin etkin olduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16948)

55.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin büro personeli alımı için açtığı ilanla ilgili torpil iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16949)

56.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Iğdır'da bulunan Şehit Mehmet Çavuş Anıtının adının değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16950)

57.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Çiğirler Mahallesi'nde bulunan asfalt üretim tesisine, tesisin insan ve çevre sağlığına etkisine ve taşınmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16951)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda yurt dışına gönderilen personelden hakkında FETÖ bağlantısı sebebiyle işlem yapılanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16952)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cizre Devlet Hastanesi'nde bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden sekiz aylık hamile bir kadına hastanede kadın doğum uzmanı bulunmadığından müdahale edilmediği iddiasına ve olayın soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16953)

60.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Türkiye Varlık Fonu başkanının görevden alınmasına ve Fonun ekonomik büyümeye katkısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16954)

61.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, okul servis araçlarının ve şoförlerinin denetimine, yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonun ve mevzuat hükümlerinin yeterliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16955)

62.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, faytonlarda çalıştırılan atların sağlık durumlarının kontrolüne, atların eziyet görmesinin engellenmesine ve alternatif ekolojik ulaşım yöntemlerinin hayata geçirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16956)

63.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, kamuda 6 ay çalışma şartına tabi olan geçici işçilerin 2017 yılına özel olarak çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16957)

64.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankaray istasyonlarına kurulan smart bankolara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16958)

65.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, insan ticaretine konu edilen Suriyeli genç kadın ve çocukların durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16959)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelinde yollara yerleştirilen trafik polisi aracı maketlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16960)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, suda boğulma vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16961)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Panama Belgeleri olarak bilinen belgelere yönelik araştırmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16962)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bağış yoluyla kurumlar vasıtasıyla kesilen kurbanlara, yurt dışında yapılan kurban kesimlerine, toplanan kurban derilerine ve bu faaliyetlerin denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16963)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, deprem toplanma alanlarının kapasitelerine ve imara açılan alanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16965)

71.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, üst düzey MİT yöneticilerinin terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16967)

72.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, 2017 Ocak-Ağustos döneminde yapılan borçlanma miktarına ve net borçlanma limitlerinin nasıl hesaplanarak uygulandığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16968)

73.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, 2017 yılı Mayıs ayında ataması yapılan sağlık çalışanlarının göreve başlatılmama nedenine ve mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16969)

74.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 694 sayılı KHK ile TMSF ile ilgili yapılan değişikliklere ve TMSF'ye devredilen veya TMSF'nin kayyım olduğu şirketlerle ilgili işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16970)

75.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16971)

76.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara-Haymana karayolunda kullanılan asfaltın kalınlığına ve projenin toplam maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16972)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarınca kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlara ve atıl durumda bulunan kamuya ait taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16973)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıl içinde Kızılay'a yapılan kan bağışlarına, kan ve kan ürünlerinin stok dağılımlarına ve son bir yılda gönüllü bağışçı sayısındaki değişime ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16974)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Radyo ve Diyanet TV için bütçeden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16975)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen emlak sayısına, toplanan kira gelirlerine ve bu gelirlerden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16976)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda gerçekleşen silahla yaralama vakalarının önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16977)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO'lu ürünlerin kullanımının İslam dini açısından değerlendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16978)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yatırım yaparak Türk vatandaşı olan yabancılara ve turkuaz kart sahiplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16979)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kentsel dönüşüm projelerinde yıkılan konutlar ve yerlerine yapılan binalardaki daire sayıları ile hak sahiplerine gayrimenkul sertifikası verilmesi uygulamasından yararlananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16980)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda bakanlar kurulu üyelerince yapılan yurt dışı ziyaretlerine ve gidilen ülkelerle imzalanan anlaşmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16981)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Halk Bankası'na borçlu esnafa, hakkında dava açılanlara ve 2016-2017 yıllarında icra yoluyla tahsilat yapılanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16982)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016-2017 yıllarında kayıtlara geçen kız kaçırma olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16984)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ruhsatlı silahlarla ilgili bazı sayısal verilere ve ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16985)

89.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, geçici cami görevlisi olarak işe başlayıp Toplum Yararına Çalışma Programı'na kaydırılan kişilerin istihdam sürelerine ve sözleşme yapılması veya kadro verilmesi düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16986)

90.-  Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un, Diyanet İşleri Başkanlığının devletin uygun görmediği kişilerin cenaze ve defin işlemlerinin camilerde ve cami görevlilerince yapılmamasına yönelik bir genelgesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16987)

91.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Şanlıurfa T Tipi Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16988)

92.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16989)

93.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, anneleri cezaevinde olduğu için cezaevinde kalmak zorunda kalan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16990)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tutuklu ve hükümlüler, cezaevleri ve adliye binalarına dair bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16991)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Adliye Sarayı inşaatının gecikme nedenine ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16992)

96.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Konya Seydişehir Kapalı Cezaevi ile ilgili hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16993)

97.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, ensest konusundaki mevzuat eksikliğine ve son on beş yılda gerçekleşen adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16994)

98.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çanakkale açık cezaevinde kalan mahkumların nesli tükenmekte olan saka kuşlarını yakalayarak sattıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16995)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Niğde'de yapılan yargılamalar neticesinde hakkında işlem yapılan kamu görevlilerine ve daha sonra görevine iade edilenlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16996)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki cezaevlerinde bulunan mahkum sayısına ve ebeveynlerinden dolayı cezaevinde bulunan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16997)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ operasyonları kapsamında hakkında işlem yapılan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16998)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ operasyonları kapsamında hakkında işlem yapılan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16999)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ operasyonları kapsamında hakkında işlem yapılan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17000)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ operasyonları kapsamında hakkında işlem yapılan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17001)

105.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, Silivri Cezaevi'ndeki bir tutukluya Agos gazetesinin verilmemesine ve mahkumlara verilmesi yasaklanan süreli ve süresiz yayınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17002)

106.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ensest vakalarına, mevzuattaki yerine ve mağdurların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17003)

107.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17004)

108.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yaşanan kadına yönelik şiddet vakalarına ve kadın cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17005)

109.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda ülkemizde doğan çocuk sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17006)

110.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriyeli kız çocuklarının para karşılığında satıldığı iddialarına ve alınması planlanan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17007)

111.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, ensest vakalarına, bu vakalarla ilgili araştırma ve verilere, bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara, mağdurlara verilen hizmetlere ve ensestle ilgili kapsamlı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17008)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtlarda bakılan çocukların okula başlama yaşlarına, okula gönderilme oranlarına ve 2017 yılında üniversite sınavındaki başarı oranlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17009)

113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17010)

114.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Suriyeli genç kadın ve çocukların yaşlı erkeklere satıldığına dair iddiaların incelenmesine, Suriyelilerle yapılan gayri resmi evliliklere ve Suriyeli kadınların korunmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17011)

115.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17012)

116.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17013)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17014)

118.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17015)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek edinme kurslarına katılan mültecilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17016)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik ve geçici işçi statüsünde sigortalı olarak çalışanlara ve bunların kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17017)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık, barınma, eğitim ve sosyal ihtiyaçları için inşa edilen yapıların bulunduğu illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17018)

122.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik tarım işçilerinin yerleşim alanlarına, sosyal sigortadan ve analık sigortasından yararlandırılmalarına ve çocukları için kreş ve bakımevi kurulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17019)

123.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Osmaniye ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17020)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Kırşehir ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17021)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Nevşehir ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17022)

126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Aksaray ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17023)

127.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Yozgat ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17024)

128.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Muş ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17025)

129.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Van ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17026)

130.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Ağrı ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17027)

131.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Rize ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17028)

132.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Kilis ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17029)

133.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Karaman ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17030)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Çankırı ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17031)

135.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında doğum izni sonrasında tanınan kısmi süreli çalışma hakkından yararlanan kadınlara ve erkeklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17032)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17034)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarında boş bulunan engelli memur ve işçi kadrolarına ve bu kadrolara ne zaman atama yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17035)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17036)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde İŞKUR'a müracaat eden kişilere, son beş yılda işe giren ve işten çıkan kişi sayılarına ve istihdama yönelik kamu ve özel sektör yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17037)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılının ilk 8 ayında İŞKUR vasıtasıyla işe giren kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17038)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımda ve sanayide istihdam edilenler ile 657'ye tabi çalışan kişi sayılarına ve 2017 yılında işten ayrılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17039)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımda ve sanayide SGK ve 657 sayılı Kanun kapsamındaki çalışan sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17040)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılının ilk sekiz ayında İŞKUR vasıtası ile belediyelerde işe giren kişi sayılarına, Ağustos ayı itibarıyla SGK'lı kişilere, işten çıkarılan ve ayrılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17041)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı Mayıs ayıdan itibaren ve 2016 yılının aynı döneminde meydana gelen iş kazalarına, yaşamını yitiren ve sakat kalan işçilere dair bazı verilere ve iş yerlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17042)

145.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, KHK ile kapatılan işyerlerinde çalışanların sigorta sicillerinde gözüken SGK'ya ait 36 numaralı işten çıkarma kodu nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17044)

146.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17045)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kentsel dönüşümde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, yapı denetimine ve deprem toplanma alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17046)

148.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kabakoz mevkiinin sanayi alanına çevrilmesiyle yükselen emlak vergilerine, binaların mahalle sakinlerinden ucuza alınıp pahalıya satılmak istendiğine dair iddialara ve konuyla ilgili müfettiş görevlendirmesi yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17047)

149.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, çöpleri toplanmayan kırsal yerleşim birimlerine ve atık yönetimi konusundaki yetersizliklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17048)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, otoyol kenarlarındaki hava kirliliğinin denetimine ve buralarda ikamet eden insan sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17049)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17050)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17051)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17052)

154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17053)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17054)

156.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17055)

157.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17056)

158.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, arıtma tesislerinin sayısına ve denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17057)

159.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17058)

160.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Yunanistan'ın 31 Ağustos 2017 tarihinde Türk hava sahasını ihlaline, gayri askeri statüdeki adalara yapılan askeri ziyaretlere ve bunlarla ilgili nota verilip verilmediğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17059)

161.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Türk vatandaşlarının AB ülkeleri için vize serbestîsi kazanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17060)

162.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17061)

163.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17062)

164.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, güneş enerjisi santrali işletmelerine şebekeye fazla güç verdiği gerekçesiyle ödeme yapılmaması uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17063)

165.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın bazı mahallelerinde elektrik sayaçlarının yerden 8 metre yükseklikteki direklere yerleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17064)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 Eylül ayı itibarıyla elektrik enerjisi tüketen mesken sayısına ve kilovatsaat fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17065)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi yer alan illere ve Niğde ilindeki uygulamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17066)

168.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'nın Karaisalı ilçesinde yolda duran ve araç trafiğine engel olan elektrik direklerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17067)

169.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17105)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilere yapılan destek ödemelerinde geçen yıla göre artışa gidilmemesine, desteklerin üretim dönemi sonunda belirlenmesine ve ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17106)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pamuk üretimiyle ilgili bazı verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17107)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal destekleme ödemelerine dair bazı veriler ile ödemelerin etki ve denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17108)

173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tavuk üretim çiftliklerine ve yumurta ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17109)

174.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı et alımına ve alım yapılan firmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17110)

175.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Patates Üreticileri Birliği kurulup kurulmayacağına ve tohumluk üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17111)

176.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, anız yangınlarına karşı alınan tedbirlere, başka ülkelerde kullanılan yöntemlere başvurulmasına ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ortak bir projenin söz konusu olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17112)

177.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, TMO'nun fındık için maliyetin altında fiyat belirleyip yeteri kadar fındık alımı yapmamasına ve fındık üreticilerinin mağduriyetlerini gidermeye yönelik yeni fiyat veya taban fiyat açıklaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17113)

178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tütün üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17114)

179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, roundup isimli tarım ilacının kullanımıyla ilgili verilere ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17118)

180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sığır, koyun, keçi türü hayvanların kayıtlarına dair bazı verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17121)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvan kesimevlerine, kesilen hayvan sayısına ve et üretimi ve satışı yapılan yerlerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17122)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda kodeksi kapsamındaki ürünler ve yerli tohumun korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17123)

183.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Samsun Valisi tarafından okul müdürlerinin katıldığı bir toplantıda yapılan bir konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17132)

184.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17133)

185.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak ve ilçelerinde parti çalışmaları esnasında kolluk kuvvetlerince sürekli takip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17134)

186.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emlak vergisi metrekare birim değerlerine yapılan itirazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17135)

187.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda suça karıştıkları için hakkında işlem yapılan Suriyelilere, cinayet işleyen ve cinayete kurban gidenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17136)

188.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, okullarda uyuşturucu satışının önlenmesine ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili sayısal verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17137)

189.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da reklam panolarıyla ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17138)

190.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, ODTÜ ormanı içerisinde başlatılan yol çalışmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Rektörlük arasında imzalanan protokole uygunluğun denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17139)

191.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Uzunmustafa Mahallesi'nde belediyece çöplerin toplanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17140)

192.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Havalimanı'nda bulunan on iki pasaport bankosundan altısında personel bulundurulmasına ve bankolarda görev yapan personelin çalışma süreleri ve mesai ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17141)

193.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı uyruklu kişilerle evlilik yapan vatandaş, vatandaşlık alan Suriyeli, son beş yılda Türkiye'de evlenen Suriyeli ve doğan Suriyeli çocuk sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17142)

194.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullarda uyuşturucu ve sigara kullanımının önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17143)

195.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki kuru sıkı silah satışlarına ve bunların gerçek silaha çevrilmesinden dolayı hakkında işlem yapılanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17144)

196.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın'da 2016 yılında yaşanan sel felaketinden ağır şekilde etkilenen Kurucaşile ilçesi ve köylerinde alt yapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17145)

197.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Ankara İncek Mezarlığında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yapılan saldırıya ve sorumlularla ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17146)

198.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17147)

199.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17148)

200.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17149)

201.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, 2010 yılından itibaren destek verilen filmlere, destek miktarlarına ve kriterlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17150)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında devam eden bilimsel kazılara ve son beş yılda müzelere kazandırılan eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17151)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve belediyeler işbirliği ile yapılan bilimsel kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17152)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde yer alan Yedi Odalar yeraltı şehrinin turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17153)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde kent merkezinde turizmin geliştirilmesi için Cullaz Sokağı, Kale ve Kadıoğlu Sokak'ta temizlik ve restorasyon çalışmaları yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17154)

206.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17155)

207.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, dolar yükseldiğinde yükselen akaryakıt fiyatlarının dolar düştüğünde düşmemesine ve akaryakıt fiyat dengesinin sağlanmasına yönelik bir proje bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17157)

208.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım ürünleri ve hayvansal ürün alım satımının borsaya tesciline ve illere göre ticaret borsalarına kayıtlı üye sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17159)

209.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, 29 Aralık 2015 tarihinde yapılan iş bırakma eylemine katılan öğretmenlerle ilgili disiplin cezası ve yer değişikliği uygulamalarına ve bunlar hakkındaki yargı kararlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17160)

210.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, lise üçüncü ve dördüncü sınıf ders kitaplarında bulunan evlilik ile ilgili bölümlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17161)

211.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, son bir ayda öğretmenlerin kendi istekleri dışında yapılan il dışı tayinlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17162)

212.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, sendikal eylem nedeniyle farklı illere gönderildikleri iddia olunan eğitim çalışanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17163)

213.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nde uygulamadaki sorunları giderecek değişikliklerin yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17164)

214.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17165)

215.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir erkek yurdunda yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili bir tarikatın adını korumak gayesiyle gazetecilere baskı yapıldığına dair iddialara ve okullarda yaşanan cinsel istismar vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17166)

216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullarda eğitim öğrenim gören mülteci çocuklara dair bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17167)

217.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Savunma Üniversitesi'ne bu yıl giren öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17168)

218.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, öğrencilere güvenli barınma imkanlarının sağlanmasına yönelik çalışmalara ve yurtların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17169)

219.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2017 TEOG sınavıyla ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17170)

220.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde on biri çocuk on iki kişinin yanarak can verdiği yurt yangınıyla ilgili ihmali tespit edilen kamu görevlilerine verilen idari cezalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17171)

221.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılan yaz saati uygulamasının öğrenciler üzerindeki etkisine ve devam edip etmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17172)

222.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Sümer Lisesi'nin arka bahçesine şehir kütüphanesi yapılacağına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17173)

223.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 16 Temmuz 2017 tarihinden itibaren emekli olan öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17174)

224.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, okullara dağıtılan altıncı sınıf Türkçe kitabında uygunsuz bir karikatüre yer verilmesine ve kitabın incelenme ve ihale sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17175)

225.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Bakanlığa bağlı özel okul, devlet okulu ve yurt sayısına ve yangın merdiveni bulunmayanların eksiklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17176)

226.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17177)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17178)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17179)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17180)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17181)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17182)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17183)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17184)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17185)

235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17186)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Halk Eğitim bünyesinde çalışan usta öğreticilerin kadroya alınmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17187)

237.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmen açığına, kadrolu ve ücretli öğretmenler arasındaki maaş farkına ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17188)

238.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17189)

239.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17190)

240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17191)

241.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17192)

242.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17193)

243.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilindeki okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17194)

244.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde öğrenci olmaması ya da başka sebeplerle kapanan ve atıl durumda bulunan okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17195)

245.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde öğrenci olmaması ya da başka sebeplerle kapanan ve atıl durumda bulunan okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17196)

246.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde öğrenci olmaması ya da başka sebeplerle kapanan ve atıl durumda bulunan okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17197)

247.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde öğrenci olmaması ya da başka sebeplerle kapanan ve atıl durumda bulunan okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17198)

248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde öğrenci olmaması ya da başka sebeplerle kapanan ve atıl durumda bulunan okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17199)

249.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde okullarda bulunan ekipmanların yeterliliğine ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17200)

250.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde okullarda bulunan ekipmanların yeterliliğine ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17201)

251.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde okullarda bulunan ekipmanların yeterliliğine ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17202)

252.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde okullarda bulunan ekipmanların yeterliliğine ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17203)

253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni eğitim öğretim yılında Niğde ilindeki öğrenci sayısı ile ilköğretim ve ortaöğretime göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17204)

254.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni eğitim öğretim yılında Kırşehir ilindeki öğrenci sayısı ile ilköğretim ve ortaöğretime göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17205)

255.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni eğitim öğretim yılında Aksaray ilindeki öğrenci sayısı ile ilköğretim ve ortaöğretime göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17206)

256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni eğitim öğretim yılında Yozgat ilindeki öğrenci sayısı ile ilköğretim ve ortaöğretime göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17207)

257.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni eğitim öğretim yılında Nevşehir ilindeki öğrenci sayısı ile ilköğretim ve ortaöğretime göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17208)

258.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğretmen açığına, kadrolu öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve vekaletle görev yapan okul müdürü sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17209)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğretmen açığına, kadrolu öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve vekaletle görev yapan okul müdürü sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17210)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğretmen açığına, kadrolu öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve vekaletle görev yapan okul müdürü sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17211)

261.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğretmen açığına, kadrolu öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve vekaletle görev yapan okul müdürü sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17212)

262.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğretmen açığına, kadrolu öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve vekaletle görev yapan okul müdürü sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17213)

263.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde okulların öğrenci sayısına göre yeterliliğine, sınıflardaki öğrenci sayısının ortalamasına ve bu oranın düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17214)

264.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde okulların öğrenci sayısına göre yeterliliğine, sınıflardaki öğrenci sayısının ortalamasına ve bu oranın düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17215)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde okulların öğrenci sayısına göre yeterliliğine, sınıflardaki öğrenci sayısının ortalamasına ve bu oranın düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17216)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde okulların öğrenci sayısına göre yeterliliğine, sınıflardaki öğrenci sayısının ortalamasına ve bu oranın düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17217)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde okulların öğrenci sayısına göre yeterliliğine, sınıflardaki öğrenci sayısının ortalamasına ve bu oranın düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17218)

268.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki okullarda öğrencilerin ısınmalarının nasıl sağlandığına ve ısınma olanakları bulunmayan okul olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17219)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki okullarda öğrencilerin ısınmalarının nasıl sağlandığına ve ısınma olanakları bulunmayan okul olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17220)

270.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilindeki okullarda öğrencilerin ısınmalarının nasıl sağlandığına ve ısınma olanakları bulunmayan okul olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17221)

271.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki okullarda öğrencilerin ısınmalarının nasıl sağlandığına ve ısınma olanakları bulunmayan okul olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17222)

272.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki okullarda öğrencilerin ısınmalarının nasıl sağlandığına ve ısınma olanakları bulunmayan okul olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17223)

273.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17224)

274.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17225)

275.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin fen bilimleri alanında TEOG başarı sıralamasına ve ilde bulunan imam hatip ve meslek liselerinin TEOG puan ortalamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17226)

276.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'in fen bilimleri alanında TEOG başarı sıralamasına ve ilde bulunan imam hatip ve meslek liselerinin TEOG puan ortalamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17227)

277.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'ın fen bilimleri alanında TEOG başarı sıralamasına ve ilde bulunan imam hatip ve meslek liselerinin TEOG puan ortalamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17228)

278.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat'ın fen bilimleri alanında TEOG başarı sıralamasına ve ilde bulunan imam hatip ve meslek liselerinin TEOG puan ortalamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17229)

279.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'in fen bilimleri alanında TEOG başarı sıralamasına ve ilde bulunan imam hatip ve meslek liselerinin TEOG puan ortalamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17230)

280.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde il merkezinde okul yurtlarında kalan öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17231)

281.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray il merkezinde okul yurtlarında kalan öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17232)

282.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat il merkezinde okul yurtlarında kalan öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17233)

283.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir il merkezinde okul yurtlarında kalan öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17234)

284.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir il merkezinde okul yurtlarında kalan öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17235)

285.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde ilk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir önceki yılda aldıkları disiplin cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17236)

286.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde ilk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir önceki yılda aldıkları disiplin cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17237)

287.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde ilk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir önceki yılda aldıkları disiplin cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17238)

288.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde ilk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir önceki yılda aldıkları disiplin cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17239)

289.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde ilk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir önceki yılda aldıkları disiplin cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17240)

290.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde okullarda bulunan ekipmanların yeterliliğine ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17241)

291.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, yapılacak öğretmen atamalarına, öğretmen açığının ve atanamayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ve sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat sınavı uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17242)

292.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, ataması yapılıp henüz göreve başlatılmayan öğretmenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17243)

293.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yedek parça eksikliği nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş olan tanklara ve Almanya'nın diplomatik tavrının ülkemize askeri malzeme ihracatına etkisine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17244)

294.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17245)

295.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Hatay Yayladağı'nda askerlere şiddet uyguladığı iddia edilen bölük komutanı hakkında yapılan soruşturmaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17246)

296.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Rusya'dan alınması öngörülen S-400 füzelerinin maliyetine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17247)

297.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında çıkan orman yangınlarına ve söndürme çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17248)

298.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17249)

299.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'nde çıkan orman yangınının nedenine ve yanan bölgenin imara açılacağına dair iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17250)

300.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, son beş yılda Gölhisar, Çavdır ve Acıpayam ovalarında kuruyan sulak alanlara, baraj ve göletlerin kurumasının önlenmesine ve damlama sulama sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17251)

301.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangınına ve Kars Orman İşletme Müdürlüğü'nün donanım yeterliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17252)

302.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17253)

303.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın temsil ve tanıtım harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17276)

304.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17279)

305.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ve taksitli ödenebilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17280)

306.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde-Nevşehir arası ana bağlantı yolu üzerinde bulunan Ağcaşar köyünde sıkça gerçekleşen ölümlü trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17281)

307.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, okul servis şoförlerinin mesleki yeterliliklerine ve denetimlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17282)

308.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin yurt binalarında ve bahçelerinde baz istasyonu bulunamayacağına dair hükmüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17283)

309.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda temeli atılan havaalanlarına, bunlardan kaçının faaliyete geçtiğine, yapılan yatırım miktarına ve havaalanlarına iniş sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17285)

310.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1998 yılında temeli atılan Pozantı-Ankara yolunun tamamlanma durumuna ve maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17286)