TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 33

17 Kasım 2017 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 19 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sisteminin neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2132) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 22 Milletvekilinin, ceza infaz ve koruma memurlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2133) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 20 Milletvekilinin, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan su baskınlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2134) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 26 Milletvekilinin, asker intiharları ve şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2135) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, mevcut ekonomik durumun ve yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2136) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 20 Milletvekilinin, ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen sınavlar hakkındaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2137) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

7.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve 22 Milletvekilinin, insan hakları alanında çalışan kişilerin karşı karşıya kaldığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2138) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

8.- Van Milletvekili Lezgin Botan ve 22 Milletvekilinin, Kürtçe şarkı ve ezgilerin Türkçeleştirilmesinin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2139) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

9.- Van Milletvekili Lezgin Botan ve 19 Milletvekilinin, Van Gölü havzasındaki kirliliğin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2140) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2017)

10.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 20 Milletvekilinin, fındık sektörüne ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2141) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2017)

11.-  Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Türkiye'deki yoksulluk ve yoksullaşma sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2142) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2017)

12.-  Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, barış bildirisi imzacısı akademisyenler, öğretmenler ve diğer kamu emekçilerine yönelik işten çıkartma, yargılama ve cezaların akademik özgürlükler bağlamında araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2143) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

13.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Çukurova bölgesindeki pamuk üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2144) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

14.-  Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ve 21 Milletvekilinin, 1937-1938 yıllarında Tunceli'de meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2145) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

15.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve 23 Milletvekilinin, bireysel silahlanmayı azaltma, silahsızlanmaya dönük farkındalığı artırma ve ateşli silahların alışverişini engelleme yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2146) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, son on beş yılda iptal edilen veya farklı nedenlerle uygulanmayan kamu projelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2147) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Arakan'da Müslümanların yaşadığı insan hakkı ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2148) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

18.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 19 Milletvekilinin, Şırnak'ta bir kömür ocağında meydana gelen maden faciasının tüm boyutları ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2149) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve 21 Milletvekilinin, Türk Telekom A.Ş.'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumun araştırılarak Kamu zararının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2150) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

20.-  Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ataması yapılmayan sağlık emekçilerinin sorunları ile güvenlik soruşturması uygulamasının neden olduğu hak kayıplarının tüm boyutları ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2151) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

21.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 19 Milletvekilinin, Türk futbolundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2152) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

22.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve 19 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2153) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2017)

23.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 19 Milletvekilinin, Van ili özelinde izlenen güvenlik politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2154) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

24.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 22 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadına yönelik her türlü cinsiyet ayrımcılığının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2155) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, meslekten ihraç edilen ve tutuklanan bir jandarma astsubayın durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13589)

2.- Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Hakkari-Van ve Yüksekova-Van arasındaki jandarma kontrol uygulamalarına yönelik şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14069)

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ÖSYM'de bugüne kadar yaşanan skandallar hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ve yükseköğretime yanlış yerleştirme sonucu öğrencilerin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16778)

4.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Ankara Üniversitesi'nin kamudan ihraç edilenlerin öğrenciliğini engelleyen yönetmelik değişikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16779)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığınca müdafilik görevinden yasaklanma konusunda Cumhuriyet savcılıklarına gönderilen bir yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16780)

6.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Ankara'da bulunan Atatürk Meydanı'nın bakım ve kontrollerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16781)

7.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınmak üzere çağrılan bir kişiye yöneltilen bir soruya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16782)

8.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Cumhurbaşkanı'nın resmi sosyal medya hesabındaki açıklama kısmından cumhuriyet kelimesinin çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16783)

9.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Erzurum Devlet Tiyatrosu'ndan ihraç edilen bir memura soruşturmayı yapan kişi tarafından etnik kökeni ve inancına dair sorular sorulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16784)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Ağustos 2017 tarihinde sokakta tacize uğrayan iki kadının şikayet için gittikleri polis tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16785)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İBB'ye ait bazı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu illerinde ticari faaliyette bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16786)

12.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, 20 Temmuz 2017'de Neve Şalom Sinagogu'na yapılan saldırıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16787)

13.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Hasankeyf Antik Kenti'nde kayalıkların dinamitle patlatılarak yıkılmasına ve tarihi yapıda meydana gelen zararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16788)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'da daha önce belirlenen deprem toplanma alanlarının çoğunun imara açıldığına dair iddialara ve halihazırdaki deprem toplanma alanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16789)

15.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprak sulama kanalına düşen ve boğularak hayatını kaybeden üç çocuğa ve olayın soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16790)

16.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Kürtçe konuşmak, şarkı söylemek veya halay çekmenin yasak olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16791)

17.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında belirlenen deprem toplanma alanlarına ve bu alanların imara açıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16792)

18.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Şırnak'ta Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan Ezidi bir çocuğun ailesine teslim edilmesi için istenen DNA incelemesinin yapılmamış olmasına ve ailesinden uzun süre ayrı kalmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16793)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kocaeli ilinde yaşlı bir kadının ameliyat geçirdikten hemen sonra tutuklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16795)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesindeki su şebekesi sorunlarına, ASKİ'nin aldığı hizmet bedeline ve Ankara'daki su sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16796)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesinde yapımı tamamlanan öğrenci yurdunun hizmete açılmama nedenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16797)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde inşa edilen Mogan Sel Kapanı projesi kapsamında arazileri sular altında kalan vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16798)

23.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 21 Ağustos 2017 tarihinde Konya'nın Karapınar ilçesinde Suriyeli sığınmacıların ev ve iş yerlerine yapılan saldırının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16799)

24.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Kadın Emeğini Değerlendirme Pazarı'nın kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16800)

25.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da imara açıldığı iddia olunan bazı deprem toplanma alanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16801)

26.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TMSF'ye devredilen FETÖ bağlantılı şirketlerin satış ve tasfiye işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16802)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriyeli sığınmacıların sayısı, ikamet yerleri, kayıtları, statüleri, Türkiye'ye maliyeti ve diğer bazı konulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16803)

28.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Kızılcahamam'da sıcak asfalt plent üretim faaliyeti yapan bir tesise ve ilgili şirketin denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16804)

29.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı tarafından belediyelerle ilgili olarak yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16805)

30.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Sözcü gazetesi soruşturması için yapılan bilirkişi görevlendirmesine, yemin tutanağına ve tutanağın UYAP'a ne zaman kaydedildiğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16806)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu çalışanlarına yapılan zam teklifine ve Memur-Sen'in ilk istediği zam oranından vazgeçme nedenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16807)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 yılından bu yana yapılan DGS sınavlarındaki FETÖ şüphesinin araştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16808)

33.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Beşiktaş'ta bir huzurevinin yakınına kurulan baz istasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16809)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Üsküdar Ünalan Mahallesinde bulunan deprem toplanma alanının bir vakfa verildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16810)

35.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Halk Eğitim Merkezlerinde verilen halk oyunları kurslarının durdurulma gerekçesine ve 2002 yılından itibaren bu kurslara katılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16811)

36.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin Liman İşletmesine bazı eski hükümlü çalışanların alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16812)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bakanlıklar ve kamu bankalarının reklam verecekleri televizyon kanallarının belirlenme kriterlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16813)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına ve bu alanların ilanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16814)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, zorla kaybedilenlerle ilgili soruşturmalara, AİHM'de alınan kararlara ve AİHM'de devam eden bir davaya verilen savunmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16815)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van T Tipi Cezaevi'nde 5 Temmuz 2017 tarihinde koğuşlara baskın düzenlenerek mahkumların dövüldüğü yönündeki iddialara ve cezaevi yönetici ve görevlileri hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16816)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyonu kapsamında yapılan çalışmalara, 20 Temmuz 2017-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşen iş kazalarına ve hayatını kaybeden işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16817)

42.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, geç teslim, kusurlu veya eksik işler sebebiyle TOKİ aleyhine açılan davalar nedeniyle ödenen tazminatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16818)

43.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Suriyeli öğrencilerin sınavsız olarak devlet üniversitelerine yerleştirildiği iddiasına ve bu öğrencilere yapılacak mali yardıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16819)

44.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya grupların ve bir kamu görevlisinin bunlara üyelik, mensubiyet, iltisak yahut irtibatının belirlenmesinin yasal çerçevesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16820)

45.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP Eş Genel Başkanı ve bazı milletvekillerini gözaltına alan ve tutuklayan yargı mensuplarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16821)

46.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16823)

47.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Elazığ T Tipi Cezaevi'nde kadın tutuklu ve hükümlülerin darp edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16824)

48.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16825)

49.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, ciddi sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılıp iki ay sonra tekrar tutuklanan Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki bir kişiye ve hakkındaki farklı sağlık raporlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16826)

50.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, hakim ve savcı atamalarıyla ilgili bazı iddialara, 24 Aralık 2017 tarihinde yapılacak sınava ve hakim ve savcı açığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16827)

51.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir milletvekiline gönderilen kitapların cezaevi yönetimi tarafından geri yollanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16828)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ceza ve infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin izlemesine izin verilen televizyon kanallarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16829)

53.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Elazığ 2 No'lu Cezaevi'nde bir tutukluya hücre cezası verilmesinin gerekçesine ve hücre cezası uygulanan tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16830)

54.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Tarsus T Tipi Cezaevi'nde 6 aylık bir bebeğin X-Ray cihazından geçirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16831)

55.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Antalya E Tipi Cezaevi'nde bulunan bir tutuklunun şüpheli ölümünün soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16832)

56.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, son beş yılda hayvanlara karşı işlenen suçlara, cezaların caydırıcılığının artırılmasına ve sahipli ve sahipsiz hayvanlar arasında bir ayrım bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16833)

57.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, tutuklu bulunan Van Erciş Belediyesi eş başkan yardımcısının Van T Tipi Cezaevi'nde darp edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16834)

58.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, tutuklu milletvekilleriyle görüşmek için yaptıkları başvuruların yanıtsız bırakılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16835)

59.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Konya'da bir engelli rehabilitasyon merkezinde hastalara işkence yapıldığı yönündeki iddiaların soruşturulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16836)

60.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pembe otobüs uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16837)

61.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 01.06.2017 tarihi itibarıyla Erzurum'daki toplam emekli, memur, işçi ve sigortalı sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16839)

62.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Kocaeli'de bir beton santrali ve taş ocağında iş yeri hekiminin pnömokonyoz bulgusu tespit ettiği işçilere, firmanın teftişine ve firma hakkında hekimin işine son verilmesi üzerine bir işlemde bulunup bulunulmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16840)

63.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara ve emeklilerle ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16841)

64.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, tamoksifen sitrat etken maddeli meme kanseri ilacına erişimde yaşanan sorunlara ve piyasada bulundurulmama nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16842)

65.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, kamu kurumlarında engelli istihdamı için öngörülen kadroların boş kaldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16843)

66.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın 1/100 binlik planına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına, şehirdeki fay hatlarının tespitine ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16844)

67.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Danamandıra köyü çevresinde bulunan taş ocaklarına, köy ortasından geçen hafriyat kamyonlarına, köy sakinlerinin zararına ve güvenliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16845)

68.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve 1. derece SİT alanı olan Saraçoğlu Mahallesi'nin geleceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16846)

69.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki elektrik kesintilerine ve üreticilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16847)

70.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da taş ve maden ocakları nedeniyle yaşanan tahribata ve alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16848)

71.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde görülen şarbon hastalığına yönelik karantina uygulamasındaki eksikliklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16852)

72.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Tunceli'de çıkan orman yangınlarına ve yangınlara müdahale edilmediğine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16853)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç A.Ş., Asfalt A.Ş. ve benzeri şirketlerin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde iş almasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16854)

74.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce merkez Bostanlık köyü ve yakınındaki köylerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16855)

75.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Saruhanlı ilçe belediyesinde iltimasla işe başlatıldığı iddia edilen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16856)

76.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'nın Salihli ilçesindeki su kesintilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16857)

77.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, TÜİK'in araştırma ilkelerine ve araştırma sonuçlarının yayınlanmadan önce denetimine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16858)

78.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Konya ilinin istihdam ve yatırım tutarı bakımından Türkiye genelinde kaçıncı sırada olduğuna ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16859)

79.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Aliağa'da bulunan Kyme Arkeolojik Müzesi'nin karakola dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16861)

80.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bütçe açığının kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16862)

81.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası getirilen Özel İşlem ve Özel İletişim Vergilerine ve toplanan paranın nerelerde kullanıldığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16863)

82.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, dini bayramlar öncesinde emeklilere birer maaş ikramiye ödenmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16864)

83.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, imam hatip liselerinin üniversite başarı ortalamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16865)

84.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü'nün kendisini bir siyasi partinin temsilcisi olarak tanımladığı sosyal medya paylaşımlarına ve rektör atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16866)

85.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, İzmir Atatürk Lisesi'nde bazı öğretmenlere ve yöneticilere sendika mensubiyeti temelli baskı ve haksız uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16867)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2017 yılında Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16868)

87.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türkiye genelinde ve İzmir'de bulunan özel anaokullarına ve kreşlere, okul öncesi eğitim kurumlarında ve servis taşımacılığı yapan firmalarda aranan şartlara ve yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16869)

88.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'da depreme dayanıksız olup yıkılması gereken bazı okullara öğrenci kaydı alınıp alınmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16870)

89.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, okul servislerinin denetimine ve korsan servis araçlarının önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16871)

90.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da Suriyeli öğrencilerin okul kayıtlarında adres şartı aranmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16872)

91.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından halk oyunları kurslarının durdurulma gerekçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16873)

92.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen ek ders karşılığı ücretli öğretmenlik ilanına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16874)

93.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Bursa'da Suriyeli öğrencilerin okul kayıtlarında adres şartı aranmamasına ve uygulamanın yapıldığı diğer illere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16875)

94.-  İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik açılan halk oyunları kurslarının yasaklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16876)

95.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Antalya Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imam hatiplere kaydolan öğrenci sayısının artırılmasına yönelik olarak okullara gönderilen yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16877)

96.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen personele ve TSK'nın mevcut personel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16878)

97.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, son dönemde TSK personelince yaygın şekilde kullanıldığı iddia olunan bazı sembollere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16879)

98.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda meydana gelen yangına ve bölgenin imara açılıp açılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16880)

99.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, engelli vatandaşlara, istihdamlarına ve engellilik oranlarının yeniden değerlendirilmesi, derecelendirilmesi ve engelli istihdamının teşvikine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16881)

100.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2017 yılında Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16882)

101.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, tamoksifen sitrat etken maddeli meme kanseri ilacına erişimde yaşanan sorunlara ve piyasada bulundurulmama nedenine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16883)

102.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2016 yılının Ekim ayında ataması yapıldığı halde güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmayan hekimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16884)

103.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, tamoksifen sitrat etken maddeli meme kanseri ilacının stok sıkıntısına ve çözümüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16885)

104.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda asma tavanın çökmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16886)

105.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılacağı açıklanan havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16887)

106.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Wikipedia'ya erişim engeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16888)