TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 32

16 Kasım 2017 Perşembe

 

Teklifler

 

1.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın; 4 Kasım Gününün Tutuklu Seçilmişlere Özgürlük Günü Olarak Tanınmasına Dair Kanun Teklifi (2/1921) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1922) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 37 Milletvekilinin; 19.10.2015 Tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi (İhlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi (2/1923) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 38 Milletvekilinin; 29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1924) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1925) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2017)

6.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1926) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Öğrenim Gören Gençlerimize İnternet Hizmetinin Ücretsiz Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1927) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1928) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2017)

 

       Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ 2 Nolu Cezaevi'nde yaşandığı iddia edilen darp olayı hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ve son beş yılda cezaevi çalışanları hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14444)

2.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, pasaportuna el konulan, zayi kaydı konulan, pasaportu iptal edilen, hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulan ve pasaport başvurusu reddedilen kişi sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14774)

3.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'in İnhisar ilçesinde HES, kum-çakıl ocakları ve kırma-eleme-yıkama tesisleri projeleri için alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14776)

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, belediyelerin gelirlerine yönelik düzenlemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14777)

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Gördes ilçesindeki nikel-kobalt madeninde 2017 yılında üç defa devrilen sülfürik asit tankeriyle ilgili mevzuata aykırı hareket edenlere ve çevreye verilen zarara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14778)