TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 31

15 Kasım 2017 Çarşamba

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, TBMM personeli ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18068) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

2.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevli sözleşmeli bir avukatın Belediyeyi maddi zarara uğrattığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18069) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

3.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18070) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Atatürk'e hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddia edilen bir kişiye uygulanacak yaptırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18071) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madencilik sektöründe kullanılan makinaların yerli üretimle karşılanmasına yönelik politikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18072) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kalsit çıkaran firmalara sağlanan desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18073) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Enerji İhtisas Bölgesine yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18074) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı köylerin kuyulardan su çıkarılması için güneş enerjisi sistemlerinin kurulması taleplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18075) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

9.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Güvenpark'a otopark yapma planlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18076) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

10.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18077) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

11.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan bazı işçilerin işten çıkarılma sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18078) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

12.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bazı FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18079) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

13.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 14 yaşında bir gencin ölümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18080) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ulusal ve uluslararası alanda iş yapan müteahhitlere ve yaptıkları işlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18081) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemize 2016 ve 2017 yıllarında gelen dış yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18082) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sicil affından faydalanarak olumsuz kredi sicili ortadan kalkan ve halen olumsuz kredi siciline sahip kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18083) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kredi kullanan esnaf ve sanatkarlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18084) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnaf ve sanatkarlarla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18085) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki fırın, yemekhane ve lokanta sayılarına ve üretilen ekmek miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18086) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

20.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan vize politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18087) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir ilahiyatçı tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımına ve 2002-2017 yılları arasında tespit edilen ensest vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18088) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Mutlukent Mahallesi'nde bulunan bir kavşaktaki sinyalizasyon eksikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18089) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

23.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir çocuğun yaşamını yitirdiği olayla ilgili sonradan ortaya çıkan kamera kayıtlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18090) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

24.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, turistik amaçlı olarak Türkiye'ye gelen ABD vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18091) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi plakalı makam araçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18092) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'nın bazı semtlerindeki yapı kooperatiflerinin üyelerinin yüksek yargı üyeleri ve bürokratlardan oluştuğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18093) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

27.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, şehit ve gazi yakınlarına sağlanan istihdam hakkının kapsamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18094) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

28.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da uluslararası standartlara uygun yeni bir stad yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18095) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

29.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Milli Tarım Projesine ve bu proje kapsamında verilen desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18096) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

30.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ülkemizden yurt dışına yaşanan beyin göçüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18097) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

31.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bulanık ve Geçitli köylerinin derelerinin ıslahına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18098) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

32.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Geçici Cami Görevlisi olarak işe alınıp Toplum Yararı Programına kaydırılarak temizlik işçisi olarak görevlendirilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18099) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

33.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, OHAL KHK'ları ile kamudan ihraç edilen ve haklarında yargısal işlem yapılan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18100) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

34.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, geçici cami görevlisi iken İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Hizmet Programı kapsamında görevlendirilen kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18101) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

35.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı'na geçici cami görevlisi olarak alınan personele kadrolarının İŞKUR bünyesinde temizlik işçisi olarak bildirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18102) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

36.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünde Sayıştay tarafından tespit edilen bazı hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/18103) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

37.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Van ve Samsun illerinde bulunan banka sayısına ve 2002-2017 yılları arasında kullandırdıkları kredi büyüklüğüne ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/18104) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

38.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Antalya L Tipi Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18105) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

39.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mersin'de gözaltına alınan bir grup avukata ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18106) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

40.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, tutuklu gazetecilere cezaevlerinde kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18107) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

41.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı esnasında hayatını kaybeden kişilerle ilgili olarak açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18108) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

42.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ceza ve infaz kurumlarındaki yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlü istatistiklerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18109) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

43.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde gerçekleştiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18110) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

44.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili bazı verilere ve ihale ile temin edilen elektronik kelepçe miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18111) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, adli bilirkişilere ve raporlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18112) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

46.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir çocuğun yaşamını yitirdiği olayla ilgili sonradan ortaya çıkan kamera kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18113) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

47.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yapılan saldırı sonrasında yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18114) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

48.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, FETÖ bağlantılı hakim ve savcıların yaptığı yargısal işlemlerin yeniden incelenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18115) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

49.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, ülkemizde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18116) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, infaz ve koruma memurlarının muhtelif sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18117) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

51.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18118) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

52.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yabancı ülkelerde tutuklu bulunan vatandaşlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18119) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye'de tutuklu bulunan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18120) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

54.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, mahkeme kararıyla toplatılmasına karar verilen üç kitaba ve 2002 yılından itibaren yasaklanan veya toplatılan kitap sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18121) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

55.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, kadına yönelik şiddet vakalarına ve yargı süreçlerine dair bazı veriler ile Gaziantep'te kocasından sistematik işkence gördüğü iddia edilen bir kadının durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18122) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2017)

56.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, çocuk esirgeme yurtlarının çocuk evlerine dönüştürülme sürecine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18123) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

57.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili bazı verilere ve ihale ile temin edilen elektronik kelepçe miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18124) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

58.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Bakanlığa bağlı huzurevlerindeki ücret artışına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18125) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

59.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, son dönemde intihar eden kişi sayısına ve intiharların sebeplerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18126) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOSGEB ile ilgili bazı verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18127) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

61.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Malatya'ya yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18128) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

62.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde meydana gelen ve dört işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18129) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekli aylıklarının ödenme şekline ve buna dair bazı istatistiklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18130) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çalışanların ve İŞKUR'a iş için başvurmuş olanların eğitim durumu istatistiklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18131) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

65.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, tütün ticaretine yönelik yapılması düşünülen bir yasal düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18132) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılı öncesine ait sigorta prim borçları silinen esnaf, işveren ve çiftçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18133) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlıktan çalışma izni alarak yerel yönetimlere işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18134) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK kodları değiştirilerek toplu sözleşme yapma hakkı engellenen sendikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18135) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplum yararına çalıştırılanların sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18136) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardım almakta iken işe girenlere dair bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18137) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

71.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 2017 Eylül ayına ait iş kazası verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18138) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

72.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, TÜPRAŞ'ın İzmir Aliağa'daki rafinerisinde meydana gelen patlamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18139) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

73.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, emeklilere avans imkanı sağlanması iddialarına ve emeklilik aylığı bağlanmasında yaşanan gecikmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18140) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

74.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, iş kazalarının önlenmesine ve İzmir Aliağa Tüpraş Rafinerisinde meydana gelen patlamaya yönelik incelemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18141) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

75.-  Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, iş kazaları sonucu yaşanan ölümlerin engellenmesi için yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18142) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

76.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, İşsizlik Sigortası Fonuna yönelik Sayıştay raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18143) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

77.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'de çeşitli kategorilerdeki çalışan ve emekli sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18144) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

78.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, depreme karşı alınan önlemlere ve deprem vergisi gelirlerinin kullanım alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18145) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji Kimlik Belgesi alınan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18146) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

80.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Yenice Çırpılar Termik Santrali projesinin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18147) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atık toplama işinde çalışanların koşullarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18148) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

82.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Malatya'ya yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18149) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

83.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak ve Kütahya illeri arasında bulunan Murat Dağı'nda altın madeni kurulmak üzere ÇED raporu düzenlendiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18150) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'ın Eskil ilçesinde yapılan toplulaştırma uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18151) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

85.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Cambalı Deresinde görülen balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18152) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2017 yılında Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18153) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

87.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, İstanbul'un bazı ilçelerinde kullanılan rögar kapaklarının üzerinde Allah yazdığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18154) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

88.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik olarak başlattığı vize yasağı uygulamasına ve konuyla ilgili bazı açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18155) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

89.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Doğu ve Güneydoğu illerinde bireysel kredi borcu nedeniyle el konulan maaş tutarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18156) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

90.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, tütün ticaretine yönelik yapılması düşünülen bir yasal düzenlemeye ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18157) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

91.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18158) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

92.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli köyünün elektrik direklerinde yaşanan soruna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18159) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

93.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Malatya'ya yapılan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18160) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

94.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Ampute Milli Futbol Takımına ayrılan bütçeye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18161) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

95.-  Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Çukurova Tarım İşletmeleri Müdürlüğü uhdesindeki bazı arazilerin satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18162) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

96.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Urfa'da tarım alanında yaşanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18163) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18164) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilere sağlanan desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18165) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18166) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18167) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

101.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TMO aracılığıyla fındık alımına ve sürçte yaşanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18168) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

102.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, sap ve saman ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18169) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

103.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ülkemizin 2000-2017 yılları arasındaki hayvan varlığına, ithalat miktarına, hayvancılığa yönelik desteklere ve kuzu ithal edilmesine yönelik karara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18170) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

104.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18171) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, D8 ülkeleriyle yapılan ihracat ve ithalat verilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18172) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında ithal edilen oyuncaklara ve bunların denetimlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18173) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

107.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Muğla Seydikemer - Kaş karayolunda kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen bir operasyonda şüphelilere kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18174) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

108.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18175) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

109.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Valiliği'nin çatışmada ölen ve örgüt üyesi olduğu ifade edilen kişiler hakkındaki açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18176) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

110.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı esnasında hayatını kaybeden kişilere ve devam eden TOKİ inşaat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18177) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

111.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Tuzla İçmeler Mahallesinde yaşayan bazı vatandaşlardan evlerini boşaltmalarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18178) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

112.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, sosyal medyada dolaşan bir videoda görünen bir kişiye ve Şırnak Valiliği'nin 24 Temmuz 2017 tarihli açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18179) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

113.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terörist saldırıda yaşandığı iddia edilen ihmallere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18180) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

114.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili bazı verilere ve ihale ile temin edilen elektronik kelepçe miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18181) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

115.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, belediyeler için geliştirilen EBYS ve YBS yazılımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18182) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

116.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın bazı mahallelerinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18183) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

117.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nin ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18184) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

118.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, şehirler arası yol kenarlarına yerleştirilen maket polis araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18185) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

119.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Büyükdere mahallesinde deniz kenarındaki koruma bariyerlerinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18186) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

120.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18187) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

121.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Iğdır ve Van arasındaki karayolunun trafiğe kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18188) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

122.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Şanlıurfa Gürcütepe Höyüklerinin yer aldığı arkeolojik sit alanı üzerinde çevre yolu çalışması yapıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18189) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

123.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı Bakanlık çalışanlarının ek göstergelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18190) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

124.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya Mevlana Müzesi'nde bulunan Şeb-i Arus Havuzunun yerinden kaldırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18191) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından itibaren vergi affı ve vergi yapılandırmalarından yararlanan şirketlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18192) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

126.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, tütün ticaretine yönelik yapılması düşünülen bir yasal düzenlemeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18193) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

127.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, halk eğitim merkezlerindeki halkoyunları kurslarının açılmasının durdurulma nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18194) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

128.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, eğitim politikaları ve özel okulların eğitim sistemindeki yerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18195) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

129.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında imzalanan protokol uyarınca verilecek değerler eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18196) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

130.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Malatya'ya yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18197) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

131.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Karabağlar Kestanepazarı İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18198) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

132.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'de on bir okulda kız erkek ayrı eğitim verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18199) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

133.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir'de bir ortaokulda müfredat dışı eğitim verildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18200) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, öğretmenlerin okul yöneticisi olarak atanma şartlarına ve imamların ücretli öğretmen olarak derse girdiği iddia edilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18201) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

135.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Devlet okullarındaki yöneticilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden seçildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18202) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

136.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, öğretmen sayısının yetersizliği nedeniyle okullarda görevlendirilen kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18203) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

137.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, 12. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabında Nusayrilik başlığında yer verilen bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18204) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

138.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir Bergama Ulubatlı Hasan Ortaokulu'nun taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18205) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

139.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Ankara Garı saldırısını protesto etmek için greve giden bazı öğretmenler hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18206) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

140.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, eğitim sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18207) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

141.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, örgün eğitimdeki kadın öğretmen ve okul yöneticisi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18208) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

142.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, üniversiteye giriş sınavına yönelik sistem değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18209) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

143.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, okullaşma oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18210) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

144.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Rusya ile S-400 füzeleri için yapılan anlaşmanın detaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18211) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2017)

145.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında esir düşen TSK personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18212) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

146.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, TSK bünyesindeki engel tanıma sistemi bulunmayan hava araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18213) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

147.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, hava ve füze savunma sistemleri konusunda NATO ülkeleri ile yapılan görüşmelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18214) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

148.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Malatya'ya yapılan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18215) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

149.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Bulancak Orman İşletme Müdürlüğünün yeniden açılmamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18216) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

150.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlık bünyesinde ihale edilen projelerin hak edişlerinin zamanında ödenmediği iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18217) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

151.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel ormanlarındaki ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18218) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

152.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son bir yılda güvenlik soruşturmasını geçemeyen hekimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18219) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

153.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'da aktif bir yanık ünitesi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18220) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kanser verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18221) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarının mali haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18222) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

156.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Malatya'ya yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18223) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

157.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, SGK'nın emeklilik talebinde bulunan tüm engellileri rapor için hastaneye sevk etmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18224) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

158.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, antibiyotik kullanımının sınırlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18225) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

159.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, ALS hastalarının tedavisiyle ilgili yapılan çalışmalara ve ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18226) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Halk Sağlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri kurumlarının 2011-2017 yılları arasındaki harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18227) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

161.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, hasta bakım teknisyenlerinin istihdam sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18228) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

162.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, şehir hastanelerinin ihaleleri arasındaki farklılıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18229) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

163.-   Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, ülke genelindeki hastanelerin yoğum bakım ünitesi kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18230) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

164.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, intihar eden kişilerin çeşitli kıstaslar itibarıyla sayılarına ve intihar olaylarının engellenmesi için alınması düşünülen önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18231) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

165.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'ın Malatya-Elazığ-Diyarbakır Yüksek Hızlı Tren Projesine dahil edilmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18232) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

166.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, PTT'nin personel alımında yaşanan mağduriyetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18233) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

167.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, PTT Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Danışmanı olarak çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18234) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

168.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2017 yılında Konya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18235) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)