TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 27

9 Kasım 2017 Perşembe

 

Teklifler

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1914) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Öğrenim Gören Öğrencilerimize Şehir İçi ve Şehir Dışı Ulaşımın Ücretsiz Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1915) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

3.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1916) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

4.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1917) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

5.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1918) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

6.- Arvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1919) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

7.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 11/09/1981 Tarihli ve 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1920) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)