TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 26

8 Kasım 2017 Çarşamba

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1897) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1898) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1899) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1900) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1901) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

6.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1902) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

7.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1903) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

8.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1904) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

9.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1905) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2017)

10.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1906) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2017)

11.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1907) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Kamu Bankalarından Yapacakları Para Transferlerinde Ücret Kesintisi Yapılmamasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1908) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1909) (Dışişleri ile Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1910) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1911) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1912) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

17.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; 12 Eylül 1980 Askeri Darbe Rejiminin Kararları ve Kanunları ile Mağdur Olanlara ya da Yakınlarına Maddi ve Manevi Tazminat Verilmesi ve de Darbe Sürecinin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1913) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bir kelimenin tutanaklarda yazılışına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17847) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

2.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, 26. Yasama Dönemi'nde iade edilen önergelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17848) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

3.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir çocuğun karakoldan atılan havan mermisiyle hayatını kaybetmesi hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17849) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir ve Düzce Belediye başkanlarının istifasına, kayyum atanan belediyelere ve görevden alınacağı iddia edilen belediye başkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17850) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir çocuğun hayatını kaybettiği ve bir çocuğun ağır yaralandığı olaydaki patlayıcı madde türüne, kara mayınları ve sahipsiz patlayıcıların temizlenmesine ve bunlar nedeniyle meydana gelen diğer ölüm ve yaralanmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17851) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Varlık Barışı uygulaması kapsamında Türkiye'ye yurt dışından gelen kaynakların miktarına, türüne ve ne kadarının yurt dışına çıkarıldığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17852) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'un Varlık Fonu'na devrinin amacına, sonucuna ve devirden sonra ÇAYKUR yönetiminde veya yönetim anlayışında bir değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17853) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Türkiye Varlık Fonu'nun kaynaklarına, faaliyetlerine, harcamalarına ve yeniden organizasyon ihtiyacının nedenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17854) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde kurulacağı açıklanan Enerji İhtisas Bölgesi için 2017 yılı ve 2018 yılında yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17855) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

10.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz gelirlerine ve faizin dinen hükmüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17856) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

11.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'nın Karacabey ilçesinden geçen Canbalı Deresi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili Valiliğin yaptığı incelemeye ve kirliliğe neden olan fabrikaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17857) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

12.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsil ve tanıtım harcamalarının öngörülenin üzerinde gerçekleşmesine ve alınacak tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17858) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çağlayan köyünün yol sorununun ne zaman çözüleceğine ve mevcut çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17859) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesi Altıparmak ve Yaylalar köyleri arasındaki yolun yağmurlu bir günde asfalt yapılması nedeniyle tahrip olduğuna dair iddialara ve yol yapım çalışmalarının kontrolüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17860) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, yabancılara yapılan konut satışlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17861) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

16.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, TÜİK verilerine göre Mersin ve Adana illerinin gelire dayalı göreli yoksulluk oranında ilk sırada bulunmasının nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17862) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, dernek ve vakıflara ait öğrenci yurtlarında görevli personel hakkında taciz ve benzeri iddialarla açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17863) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 - 2017 yılları arasında çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden asker sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17864) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'daki trafik sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17865) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

20.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, 2016 Aralık ayında IŞİD tarafından servis edilen bir videoya ve görüntülerde yer aldığı iddia edilen Türk askerlerinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17866) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2/b yasası olarak bilinen 6292 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17867) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

22.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Türkiye tarafından İnterpol'e yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17868) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uzlaşma sonucu vergi borcu silindiği iddia edilen şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17869) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

24.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 10 Ekim 2015 Ankara Garı patlamasına ait delillerin araştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17870) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17871) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17872) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17873) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17874) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

29.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, son 15 yılda devlet kurumlarına atanan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17875) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Hava Kurumunun gelirlerinin artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17876) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında sorumluluk alanına giren kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/17877) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/17878) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/17879) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanına giren kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/17880) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında sorumluluk alanına giren kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/17881) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/17882) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/17883) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanına giren kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/17884) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında sorumluluk alanına giren kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/17885) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/17886) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/17887) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanına giren kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/17888) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında sorumluluk alanına giren kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/17889) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/17890) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/17891) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanına giren kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/17892) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

47.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, piyasada dolaşımda bulunan madeni bir liralara ve hatıra paralarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/17893) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında sorumluluk alanına giren kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/17894) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/17895) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/17896) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanına giren kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/17897) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

52.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili davada sorumlu savcı hakkında görevi ihmal iddiasıyla bir tahkikat başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17898) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

53.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son on beş yılda Atatürk'e hakaret nedeniyle hakkında soruşturma açılan kişilere, soruşturmaların sonucuna, halen cezaevindeki kişi sayısına ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17899) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

54.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2007-2014 yılları arasında ve 2014 yılından sonra Cumhurbaşkanına hakaret dolayısıyla hakkında kovuşturma izni verilen kişi sayısına ve soruşturmaların sonucuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17900) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

55.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklulara suçlu kimlik kartı takma baskısı yapıldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17901) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

56.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17902) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

57.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara'da yeni bir adliye binasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17903) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

58.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Ankara Adliyesinin bölünerek bazı birimlerin farklı semtlere taşınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17904) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de 2017 yılında kapanan ve iflas erteleme başvurusu yapan şirket sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17905) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17906) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17907) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17908) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17909) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

64.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, kadınları hedef haline getiren söylemlerde bulunan kişilerle ilgili işlemlere, bu söylemlerdeki artışa ve son bir yılda işlenen kadın cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17910) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2017)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17911) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17912) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17913) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17914) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

69.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara Mamak Sosyal Hizmetler Merkezi personelinin ve Merkezden hizmet alan bazı vatandaşların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17915) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17916) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17917) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17918) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17919) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17920) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17922) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17923) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

78.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, İş Kazalarında Hedef Sıfır Kampanyasına ve iş kazalarında hayatını kaybeden veya yaralananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17924) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17925) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17926) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17927) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17928) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

83.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 2011-2017 yılları arasında ve Bakanlığı süresince Bakanlık tarafından verilen yoğunluk artışlı plan tadilatlarına ve iptal edilenlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17929) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki Darboğaz Göleti'nde yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17930) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre Düzen Planı uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17931) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17932) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17933) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17934) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17935) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17936) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17937) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17938) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17939) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17940) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17941) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17942) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17943) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

98.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesiyle ilgili Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının uygulanıp uygulanmayacağına ve yaz saati uygulamasının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17944) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2017)

99.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da yaşanan elektrik kesintilerine, işletmenin denetimine ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17945) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

100.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak ve Kütahya illeri arasında bulunan Murat Dağı'nda altın madeni kurulmak üzere ÇED raporu düzenlendiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17946) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17947) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17948) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17949) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17950) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

105.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına dair çeşitli verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17951) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

106.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Süper Lig ve 1. Lig futbol karşılaşmalarındaki tribün doluluk oranlarına ve bilet fiyatlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17952) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17953) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17954) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17955) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17956) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

111.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, tarımsal üretimin desteklenmesine ve artan maliyetlerin ve piyasa manipülasyonlarının önüne geçilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17957) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılının ilk dokuz ayındaki kırmızı et üretimi ve ithal et girişine dair verilere, bu verilerin 2016 yılı ile karşılaştırılmasına ve fiyatlardaki artışa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17958) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı için bakliyat üretimine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17959) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda dikilen ceviz ve badem ağaçları ile 2016 ve 2017 yıllarında yapılan üretim ve ithalat miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17960) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, anız yakımlarına karşı yeni önlem ve çalışmalar düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17961) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda sektöründe hileli gıda ürünleri ve fiyat spekülatörlerinden kaynaklanan sorunlara karşı yapılan çalışmalara ve saptanan hileli ürün ve spekülatörlerle ilgili uygulamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17962) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sap ve samanın tarlada yakımının ve ortaya çıkan ekonomik kaybın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17963) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patatesin tohumluk üretim alanlarının belirlenmesi yönünde bir çalışma düşünülüp düşünülmediğine ve ekim yasağı olan alanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17964) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarla destekleme primi alan çiftçi sayısına, desteklerden yararlanan ilk on ile ve başvuru tarihini geçiren çiftçilere yeni bir hak tanınıp tanınmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17965) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

120.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'nın Karacabey ilçesinden geçen Canbalı Deresi'nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle alınan numunelere ve yapılan incelemelerin sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17966) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

121.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Mersin'de meyve üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17967) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17968) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17969) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17970) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17971) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pancardan elde edilen biyoetanol yakıtıyla ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17972) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

127.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker pancarı üretiminde ar-ge çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17973) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

128.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, esnaf ve sanatkarların yapılmasını bekledikleri yasal düzenlemelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17974) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17975) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17976) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17977) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17978) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

133.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatiflere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17979) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, silahlı fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan üç kişi ve ilgili oldukları vakıf ve siyasi parti hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17980) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

135.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili dönemin Ankara Valisi ve emniyet yetkilileri hakkında yürütülen bir soruşturma bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17981) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

136.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2014 yılından itibaren sosyal medya üzerinden terörü övmek veya devlet büyüklerine hakaret nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler ile söz konusu tespitlerin nasıl yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17982) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

137.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, nikah kıyma yetkisinin il ve ilçe müftülüklerine de verilmesini öngören kanun tasarısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17983) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

138.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, yaylalarda kaçak olduğu söylenen bazı evlerin yıkımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17984) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

139.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesinin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17985) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

140.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, karayollarına konulan maket polis ve ambulans araçlarının yaptırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17986) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17987) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17988) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17989) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17990) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

145.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Saruhanlı ilçe belediyesinde satışı yapılan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17991) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

146.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde konut alanından sanayi alanına çevrilen yerlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17992) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

147.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Saruhanlı ilçe belediyesinde gerçekleştirildiği iddia olunan bir müfettiş incelemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17993) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

148.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde bulunan bir dershanenin çatı katının ruhsat durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17994) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

149.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Saruhanlı ilçe belediyesinin personeliyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17995) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

150.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde yapı denetim firmalarınca ödenmesi gereken yapı denetim ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17996) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

151.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Saruhanlı ilçe belediyesinin malzeme alım işlerine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17997) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

152.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Saruhanlı Belediyesindeki bazı çalışanlar hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17998) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

153.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Saruhanlı İlçe Belediyesinde bütçe limitleri aşılarak alım yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17999) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18000) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18001) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18002) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18003) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

158.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Göllüdağ Kapı Arslanları'nın Kayseri'den alınarak Niğde Müzesi'ne ne zaman nakledileceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18004) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18005) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18006) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18007) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18008) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

163.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, 2018 yılı bütçesinde yapılması öngörülen vergi artışlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18009) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2017)

164.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, yap-işlet-devret ve yap-kirala-devret modeli ile yapılan projeler için verilen garanti ve ödenecek kira miktarlarına ve garanti nedeniyle yapılan ödemelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18010) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

165.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, 6670 sayılı Kanun uyarınca KDV tutarlarının nakden iadesine yönelik sektör, mal ve hizmet gruplarına göre Şubat 2017 tarihinden itibaren yapılan çalışmalara ve 2016-2017 yılları itibarıyla KDV alacaklarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18011) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

166.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanarak satın aldıkları araçlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18012) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

167.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, mazot fiyatlarında indirime gidilmesine ve tarımsal destek ödemelerinin artırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18013) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18014) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18015) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18016) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18017) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

172.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin çalışma ruhsatına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18018) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

173.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da bulunan bir limited şirkete ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18019) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında görev yapan kadrolu, sözleşmeli, vekil ve ücretli öğretmen sayıları ile okul müdürlerine, engelli öğretmenlere ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18020) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

175.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şahsa bağlı eğitim uzmanlarının özlük hakları ve maaşlarının düzenlenmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18021) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

176.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplu taşıma bulunan köylerde taşımalı eğitim alan öğrencilerden yol parası alınması uygulamasından doğan sorunların kış koşulları da dikkate alınarak çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18022) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğrenci sayısı kırkın altına düşen ortaöğretim kurumlarının kapatılması uygulamasının değiştirilmesine veya taşımalı eğitim ücretinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18023) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

178.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilere, okul çağında olup kayıtlı bulunmayan çocuklara ve okullardaki sınıf yoğunluklarına dair verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18024) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

179.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'daki depreme dayanıklı olmayan okullar ile öğretmen ve personel açığı, taşımalı eğitim ve ödenemeyen ödenek sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18025) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

180.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, 1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren yurt dışına gönderilen öğrencilere dair verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18026) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

181.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, öğrencilere dağıtılan kitaplara ve yapılan kırtasiye yardımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18027) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

182.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi adlı okulun statüsüne ve ders içeriklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18028) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

183.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, öğretmenler gününün Türkiye'de diğer ülkelerden farklı bir tarihte kutlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18029) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18030) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18031) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18032) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18033) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

188.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, atanan ve atanmayı bekleyen öğretmenler hakkında çeşitli istatistiklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18034) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

189.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18035) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

190.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Rusya'dan S 400 hava ve füze savunma sistemi alınmasına dair sözleşmenin şartlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18036) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18037) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18038) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18039) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18040) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

195.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 3269 sayılı Kanun'a tabi çalışan Uzman Çavuşların haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18041) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

196.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 3269 sayılı Kanun'a tabi çalışan Uzman Çavuşların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin hastalık ve arızlar listesine dahil olup olmadıklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18042) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 3269 sayılı Kanun'a tabi çalışan Uzman Çavuşların kadro durumu ve çalışma şartlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18043) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

198.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Tokat'ın Çamlıbel beldesinde yapılan sulama tesisinin ne zaman bitirileceğine ve projeden beklenen sonuçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18044) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

199.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Tokat Alpu Barajı Sulama Tesisi'nin ne zaman bitirileceğine ve projeden beklenen sonuçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18045) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

200.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Tokat'ta yapımı devam eden Turhal Gülüt sulama projesinin ne zaman bitirileceğine ve projeden beklenen sonuçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18046) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

201.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Melet Irmağı'nda yaşanan balık ölümlerine ve Topçam Barajı'ndan ırmağa yeterli cansuyu bırakılmadığına dair iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18047) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

202.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'un Saraydüzü ve Boyabat ilçelerinin on yedi köyünde yapılan arazi toplulaştırmalarıyla ilgili köylülerin şikayetleri hakkında yapılan işlemlere ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18048) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

203.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere bölgesindeki rehabilitasyon ve ağaçların çıkarılması işini kimin yürüttüğüne, işçilerin kayıtdışı ve iş güvenliği önlemleri alınmaksızın çalıştırıldığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18049) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

204.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanına çimento fabrikası yapılacağı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18050) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

205.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Suruç Ovasında sulamaya yönelik görülen sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18051) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

206.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Demirci İlçesinde yapılması planlanan Boyacık ve Sayık göletleri projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18052) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18053) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18054) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18055) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18056) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

211.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana Şehir Hastanesi'nde görevli hemşirelerin kıyafetlerine kontrol çipi takıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18057) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

212.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana Şehir Hastanesi'nde toksik madde zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden temizlik işçisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18058) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18059) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18060) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18061) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18062) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

217.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 2000 yılından bu yana Türkiye genelinde yapılan tonsillektomi, adenoidektomi ve septoplasti ameliyatlarının sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18063) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18064) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18065) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18066) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18067) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)