TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 25

7 Kasım 2017 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğrenci yurtları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli maaşlarının hesaplanma yöntemine ve 2013-2017 yılları arasında maaşları düşen engelli sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/944) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rusya ile 2016 ve 2017 yıllarında gıda alanında gerçekleşen ithalat-ihracat miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerinde çocukları ile birlikte bulunan tutuklu kadın sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Şeker Fabrikaları Kurumunda geçici işçi statüsünde çalışan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/947) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan işlerde çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/948) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atama bekleyen sağlık meslek lisesi, sağlık meslek yüksekokulu ve üniversite mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/949) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesinde çevre sağlığı teknikerlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında tutuklu bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli maaşlarının hesaplanma yöntemine ve 2013-2017 yılları arasında maaşları düşen engelli sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/952) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ataması yapılanlardan sınavda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılanlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/953) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelliler ile ilgili uzman personel ve doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/954) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2017)

13.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, cinsel suçlardaki artışa ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/955) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, röntgen teknisyenlerinde görülen tiroit kanseri vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, üzüm üretimi ve üzümcülük yaparak geçimini sağlayan çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2104) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, bazı belediyelerdeki kayyum uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2105) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

3.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve 20 Milletvekilinin, atanamayan öğretmenlerin sorunlarının ve genç öğretmen intiharlarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2106) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, TRT'de yapılan iş ve işlemlere yönelik bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2107) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, OHAL İnceleme Komisyonu kararlarının denetlenmesi ve hatalı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2108) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

6.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasakları sırasında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin teşhis ve tespitinde ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2109) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

7.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, Tarsus Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2110) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da yaşanan afet olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2111) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

9.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 Milletvekilinin, Üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2112) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2017)

10.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 19 Milletvekilinin, üzüm üreticilerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2113) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2017)

11.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Hasankeyf'in korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2114) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

12.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, yargının yürütme karşısında zayıfladığı iddiasının ve adalete duyulan güvenin sarsılmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2115) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 21 Milletvekilinin, ÖSYM Başkanlığınca yapılan uygulamalar hakkındaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2116) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

14.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2117) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

15.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki cemaat ve tarikat yapılanmaları ile bakanlıklar ve idarenin bu yapılarla ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2118) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Sözcü Gazetesine yönelik yapıldığı iddia edilen algı operasyonunun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2119) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının sebeplerinin ve uygulanan ulaşım politikalarının trafik kazalarına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2120) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)