TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 23

3 Kasım 2017 Cuma

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

1.- Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve 33 Milletvekilinin, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2103) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybeden kişilerle ilgili adli süreçlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14080)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yıllarında açılan davalara ve 2011-2016 yıllarında sonuçlanan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14356)

3.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlü çocukların kaldığı bir koğuşta yaşanan cinsel istismar ve cebir olayıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14370)