TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 22

2 Kasım 2017 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2071) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul Adalar ilçesinin muhtelif sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2072) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

3.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 22 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2073) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

4.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 19 Milletvekilinin, bazı okullar hakkında depreme dayanıklı olmadıkları gerekçesiyle verilen yıkım kararlarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2074) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

5.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, 10 Ekim 2015 Ankara Gar patlamasının araştırılarak olası yeni terör saldırılarına karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2075) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Marmara Bölgesindeki yapıların depreme uygun hale getirilmesi ile etkili ve sürekli bir deprem ve acil durum yönetimi için gerekli mevzuat değişiklikleri ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2076) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

7.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve 21 Milletvekilinin, Çukurova'daki endüstri ve sanayi alanları ile yapılar korunarak kent belleğinin gelecek nesillere aktarılması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2077) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

8.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, 6360 sayılı Kanun nedeniyle büyükşehir belediyesi statüsündeki iller ile köy ve mahallelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2078) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 19 Milletvekilinin, IŞİD'in öldürdüğü iddia edilen iki askerin ve tüm terör örgütlerince çeşitli sebeplerle alıkonulan Türk askerlerinin akıbetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

10.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2080) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da yaşanan sel baskınlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2081) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'un Pendik ilçesi sınırlarında yer alan 10 bölge için alınan acele kamulaştırma kararlarının amaca ve kamu yararına uygunluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2082) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

13.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, engelli vatandaşlara yönelik cinsel-fiziksel şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2083) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

14.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, Adana'da ve Türkiye'de artan işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2084) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

15.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 21 Milletvekilinin, Bakanlar Kurulunca yayımlanan ithalat kararnamelerinin Türkiye'de tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2085) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

16.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde çalışan geçici işçilerin kadro sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2086) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, ülkemizde çiftçiliğin ve çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2087) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Avrupa'yı sarsan zehirli yumurta skandalının Türkiye'ye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2088) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

19.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenlerinin ve yangınların sık görüldüğü bölgelerdeki ekolojik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2089) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

20.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 20 Milletvekilinin, Ankara içme suyu şebekesine verilen Kızılırmak suyunun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2090) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

21.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, tarımda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2091) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

22.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanan uyuşturucu madde bağımlılığı sorununun nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2092) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

23.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, "ateş-buz" adlı bir uyuşturucunun tehlikelerinin ve Gaziantep'te uyuşturucu bağımlılığı vakalarındaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2093) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

24.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve 20 Milletvekilinin, sentetik uyuşturucuların imali, satışı ve kullanılmasının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2094) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2017)

25.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 21 Milletvekilinin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2095) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2017)

26.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2096) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2017)

27.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kullanımı giderek yaygınlaşan ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucuların imali, dağıtımı, satışı ve kullanımına dair süreçlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2097) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

28.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasının siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2098) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

29.-  Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve 34 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2099) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2017)

30.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, sanayi politikalarının ve stratejilerinin eksik ve yetersiz yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2100) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

31.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizde bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2101) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

32.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 23 Milletvekilinin, dolaşım sistemi rahatsızlıklarının nedenlerinin ve giderek artış göstermesinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2102) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)