TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 19

30 Ekim 2017 Pazartesi

 

Teklifler

1.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1884) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (1885) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

3.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1886) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın; 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1887) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

5.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin; Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1888) (Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

6.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1889) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:          18.10.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İlk ve Orta Dereceli Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi Derslerinin Sayısının Arttırılması, Yüzme ve Jimnastik Derslerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1890) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1891) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1892) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1893) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1894) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

12.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın; 25/4/2006 Tarihli ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1895) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2017)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1896) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, cezaevleri ile ilgili soru ve Meclis araştırması önergeleri ile dilekçelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17288) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, bir ziyaretçi hakkındaki giriş yasağına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17289) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

3.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile ilgili soru ve Meclis araştırması önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17290) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM bahçesindeki çevre düzenlemesine ve çiçeklerin bakımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17291) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2017)

5.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, ABD Büyükelçiliğine devredildiği iddia olunan AOÇ arazisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17292) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, erişimin engellenmesi kararı verilen bir gazete haberine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17293) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

7.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 15 Temmuz anısına basılan hatıra paralara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17294) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

8.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Türkiye Varlık Fonuna devrinden sonra PTT'de yapılan mali işlemler ve alınan kararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17295) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Varlık Fonu denetim raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17296) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

10.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELSO İşletmesince alınan sıkmalık meyve miktarına ve zarar edilen ürünlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17297) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

11.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yolcu otobüslerinin karıştığı kazalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17298) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

12.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kış saati uygulamasının kaldırılmasından kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17299) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

13.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Göçerler Mevkiinde çalılık alanda bulunan Atatürk heykeline ve Atatürk heykellerine yönelik saldırıların önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17300) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

14.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik ve Eskişehir illerinde yoğun kar yağışı sonucu sera ve tarım alanlarında meydana gelen zararların tazminine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17301) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Mavi Balina isimli bilgisayar oyununun ülkemizden indirilmesinin engellenmesine ve çocukları korumaya yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17302) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'deki otomobil istatistiklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17303) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

17.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, sanal para birimi Bitcoin'in yasal statüsüne ve bu konudaki çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17304) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

18.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde ÖSYM tarafından düzenlenen sınav günlerinde otopark ücreti alınması uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17305) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

19.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'daki çevreci çift cinayetinin intihar eden katil zanlısına ve olaya dair iddianamenin bulunduğu aşamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17306) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

20.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, R/V BİLİM-2 araştırma gemisinin bakımı sırasında görev yapan personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17307) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

21.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ODTÜ ormanından geçen yollar için kesilen ve nakledilen ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17308) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

22.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da toplu taşıma hizmeti veren araçlara, taşıtların oluşturduğu hava kirliliğine ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17309) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

23.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, kamu olanaklarının bazı basın kuruluşlarının desteklenmesi, bazı diğer basın kuruluşlarının da cezalandırılması için kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17310) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

24.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, mevsimlik işçi olarak çalışıp okula gidemeyen çocukların durumuna ve çocuk işçiliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17311) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

25.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, bazı büyükşehir belediyeleri ve bakanlıklarca bazı vakıf ve derneklere tahsis edilen taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17312) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesinde 2016 yılında lisansüstü eğitimde görülen bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17313) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Merasim Sokak'taki terör saldırısında iki gözünü kaybeden bir çocuğa gazilik maaşı bağlanmamış olmasına ve çocuğun kaydını yapmayan özel okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17314) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay Başkanı tarafından basın yayın kuruluşlarına yapılan ziyaretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17315) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

29.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, kemikli sığır eti ithalatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17316) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

30.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, OHAL KHK'ları ile yapılan kamudan ihraç ve iade işlemlerine ve OHAL İnceleme Komisyonu'nun çalışma usulüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17317) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

31.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17318) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

32.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerinde bulunan ağır hastalara, tedavi ve muayene gereksinimlerinin karşılanmasına ve bu konuda görevi ihmal eden personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17319) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

33.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, engellilere verilecek aylık ve destekler ile Bakanlık kapsamında engelliler için bir fon kurulup kurulmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17320) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimine, 2017 yılında eğitim alan kişilere ve sahte sertifikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17321) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'da işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17322) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17323) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Kırşehir ilinde işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17324) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17325) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat'ta işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17326) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

40.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, taşeron işçilerle ilgili bazı sayısal verilere ve kadroya alınmalarına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17327) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

41.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, tarım sektöründe mevsimlik işçi olarak çalışan çocukların eğitim sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17328) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, su ürünleri mühendisleri ve balıkçılık teknoloji mühendislerinin mesleki yetkinliğinin belirlenmesine yönelik yasal çalışmanın ne zaman yapılacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17329) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

43.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından Bartın Amasra'da yapılması öngörülen bir kamulaştırma işlemine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17330) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

44.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2016 yılında kış saati uygulamasına son verilmesinin enerji tasarrufu açısından sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17331) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

45.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17332) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

46.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17333) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

47.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, FETÖ'ye ait olup devlet yurduna dönüştürülmemiş yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17334) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

48.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17335) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

49.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, KYK yurtlarına, özel yurtlara ve üniversite öğrencilerinin yurt sorununun çözümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17336) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 ve 2017 yıllarında Türkiye'de bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17337) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

51.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılında ve önerge tarihi itibarıyla büyüklüklerine göre ülkemizde bulunan tarımsal işletme sayılarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17338) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17339) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17340) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17341) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17342) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17343) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'da hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17344) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17345) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17346) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17347) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17348) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17349) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde son beş yılda ağıl ve ahır yapımı için yapılan hibe desteği başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17350) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılı kiraz üretimi miktarına, dikili kiraz ağaçlarının sayısı ve türlerine ve kiraz üreticilerine sağlanan desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17351) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde iline ait kiraz üretim verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17352) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında Niğde ilindeki elma üretimi, dikili elma ağacı sayısı, kayıtlı üretici sayısı ve verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17353) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17354) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17355) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları Aksaray ili küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık istatistiklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17356) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları Niğde ili küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17357) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları Yozgat ili küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17358) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları Nevşehir ili küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık istatistiklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17359) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17360) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılları Kırşehir ili küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17361) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'de hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17362) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17363) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17364) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17365) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17366) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17367) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'de yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için Kırşehir için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17368) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde yapılması planlanan tarım ve hayvancılık yatırımlarına ve 2018 yılı için bütçeden talep edilmesi öngörülen tutara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17369) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

83.-  Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, yer fıstığı üretiminin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17370) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

84.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hükümetin tütün politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17371) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

85.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, fındığa verileceği açıklanan destek bütçesine ve fındık üreticilerinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17372) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

86.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın İpekyolu Belediyesi'nde cadde ve sokak isimlerinin kayyum tarafından değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17373) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

87.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylar sonrası yapılan işlemler ve idarenin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17374) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2017)

88.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te iki gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17375) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

89.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak Belediyesi'nde yapılan işten çıkarmalara, belediyenin bazı yıkım kararlarına, kayıp demirbaş ve borçlanma iddialarına ve kayyumun maaşına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17376) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılında ve önerge tarihi itibarıyla İstanbul'da bulunan lokanta, kahvehane ve eğlence merkezi gibi sosyal alanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17377) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

91.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da kartlı su sayaçları için vatandaşlardan alınan ücretlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17378) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

92.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, mafya olaylarına ve yasa dışı yapılanmalara karşı alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17379) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Kültür Turizm İl Müdürünün yaptığı görevler, terfileri ve maaşına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17380) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

94.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir'de UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi alan ve yapıların kalıcı listeye alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17381) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

95.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Almanya'da bir üniversitede sözde Ermeni soykırımı konusunda düzenlenen bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17382) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

96.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bir ortaokul kantininde öğrencilere haremlik selamlık hizmet verildiğine yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17383) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

97.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın belirli gün ve haftalar çizelgesinde yer almamasına ve bu bayramların yer aldığı sosyal etkinlik ve yarışma yönetmeliklerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17384) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

98.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, sözleşmeli öğretmenlerin atanma, göreve başlama ve eş durumu tayinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17385) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

99.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir ilinde öğretmen ve idarecilerin geçici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17386) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

100.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, okullardaki eksiklikler ve öğretmenlerin çabalarıyla yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17387) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kış saati uygulamasının kaldırılmış olması nedeniyle öğrencilerin ve velilerin yaşadığı iddia edilen zorluklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17388) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

102.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın bazı ilçelerindeki okulların ihtiyaçlarının tespitine ve eksiklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17389) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Yozgat ilinde yapılan ücretsiz okul kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17390) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Yozgat ilinde taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17391) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kırşehir ilinde taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17392) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Nevşehir ilinde taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17393) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Niğde ilinde taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17394) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

108.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17395) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

109.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde taşımalı eğitim yapılan köy okulu ve taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayıları ile son beş yılda kapanan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17396) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

110.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'de 2017-2018 eğitim öğretim yılında dağıtılan ücretsiz kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17397) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde yapılan ücretsiz okul kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17398) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Niğde ilinde yapılan ücretsiz okul kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17399) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de 2017-2018 eğitim öğretim yılında dağıtılan ücretsiz kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17400) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılında dağıtılan ücretsiz kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17401) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

115.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, okul servislerinde aranan standartlar ve bunların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17402) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

116.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İstanbul'da oluşturulan Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonuna ve Suriyeli öğrencilerin imam hatip okullarına yönlendirilmesine yönelik kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17403) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

117.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Cevizlidere Mahallesinde bulunan Süheyla Sıtkı Alp İlkokulu'ndaki bir sınıfta tavanın çökmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17404) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

118.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bugüne kadar yapılan TEOG sınavları kapsamında yerleştirilen öğrencilerin yıl bazında okul türlerine göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17405) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

119.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2017 yıllarında okullarda ve okul servislerinde meydana gelen kaza ya da ihmal nedeniyle yaralanan veya hayatını kaybeden öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17406) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

120.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, meslek liselerinden MYO'lara sınavsız geçiş hakkının kaldırılmasının MYO'ların öğrenci sayısına etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17407) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

121.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, mevsimlik işçi olarak çalışan ve okula gidemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17408) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

122.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, TEOG sınavının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17409) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

123.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelindeki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17410) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17411) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'deki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17412) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17413) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

127.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17414) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

128.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17415) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

129.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ovasında sulama suyuna bağlı olarak meydana gelen ürün kayıplarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17416) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

130.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Soma Devlet Hastanesi'nde yaralanan bir temizlik işçisinin SGK ile anlaşması bulunmayan bir özel hastaneye gönderilmesine ve özel hastane faturasının ödenmesi için başlatılan bağış kampanyasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17417) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cizre Devlet Hastanesi'nde bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden sekiz aylık hamile bir kadına hastanede kadın doğum uzmanı bulunmadığından müdahale edilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17418) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

132.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, sağlık hizmetlerinden farklı adlar altında alınan ücretlere ve Suriyelilere tanınan ayrıcalıklardan doğan sorunların giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17419) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2017)

133.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, sağlık mevzuatına aykırı olarak ilaç adı altında ürün satışlarının denetimine ve Adana'da zayıflama hapı nedeniyle yaşamını yitiren bir vatandaşa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17420) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Atatürk Mahallesinde bulunan bir hastanede bir fare bulunması ve hastanenin denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17421) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

135.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, evlenecek çiftlere yapılan sağlık kontrolleri için hazırlanan risk değerlendirme raporundaki bir sorunun temel haklara aykırı olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17422) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

136.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17423) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

137.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, KPSS 2017/5 ile Bakanlık kadrolarına ataması yapılan 12500 kişinin arşiv ve güvenlik soruşturmalarının ne zaman sonuçlanacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17424) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

138.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından ihalelerin 3 ila 6 aylık sürelerde yapılması nedeniyle taşeron işçilerin yaşadıkları hak kayıplarının ve sıkıntıların giderilmesine ve taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17425) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

139.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyü sakinlerinin E-5 Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmelerinin sağlanması için alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17426) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

140.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Mardin'in Midyat İlçesinde çevre yolu üzerindeki okul bölgesinde yapılması istenen bir üst geçide ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17427) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

141.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, çocukları şiddete yönelten ve intihara sürükleyen bilgisayar oyunlarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17428) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

142.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gençlerin intiharına neden olduğu iddia edilen Mavi Balina isimli bilgisayar oyununa ve ülkemizde indirilmesinin engellenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17429) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AR-GE Fonu'na aktarılan paralara ve Fon'dan desteklenen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17430) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Türkiye-İran arasındaki demiryolu projesinin güzergahının değiştirildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14272)

2.-      İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, haberleşme cihazlarından TRT'ye aktarılan bandrol ücretlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15135)

3.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da bazı şirketlere kayyum olarak atanan bir avukata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15357)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gazilik unvanı ve hakları verilen kişilere ve bunlardan geri alınanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15358)

5.-      İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Mardin'de Süryanilere ait olup Hazine'ye devredildiği iddia edilen arazi ve diğer mülklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15359)

6.-      İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir gazeteye yapılan operasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15360)

7.-      İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, IŞİD tarafından şehit edilen iki askerin ailelerine bilgi verilip verilmediğine ve terör örgütleri tarafından kaçırılan asker, polis, korucu ve sivil vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15361)

8.-      İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, OHAL'in ne zaman kaldırılacağına ve Suriyeli sığınmacıların güvenliği ve yaşam koşulları ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15365)

9.-      Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15367)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Harran Üniversitesi'nde görevli akademisyenler hakkında hazırlandığı iddia olunan fişleme dosyasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15368)

11.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman Belediyesi'nin internet sayfasındaki bir ismin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15369)

12.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Adıyaman'daki göç ve işsizlik sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15370)

13.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Ağrı'nın sosyal ve ekonomik açıdan geliştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve turizm gelirinin yükseltilmesi ile şehre tıp fakültesi açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15371)

14.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Aksaray'ın yol, hastane, havaalanı gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15372)

15.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Gaziantep'te trafik, terör ve uyuşturucu kullanımı gibi sorunların çözülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15374)

16.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Gaziantep'te spor tesisi ihtiyacının karşılanmasına, sanayinin geliştirilmesine ve çeşitli sorunların giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15375)

17.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Sinop'ta göç ve işsizliğin önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15376)

18.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Sinop'taki hastanelerin sorunlarının çözümü, kestane balı üretiminin teşviki, turizm yatırımları ve otopark sorununun giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15377)

19.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Zonguldak'ta kömür sahalarında çalışırken işsiz kalan vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15378)

20.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, tutuklu 177 gazeteci bulunduğu iddialarına ve basın kartı uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15379)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Çayyolu'nda bir arazinin sağlık tesisinden ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15380)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yapılan bazı altyapı çalışmalarının yollarda meydana getirdiği bozuklukların giderilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15383)

23.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Göksu yol ayrımına yapılmasına karar verilen iki üst geçidin yapılmama nedenine ve Ankara'daki yaya güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15384)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMSF'ye ait taşınmazlara ve 1 Ocak 2010 -11 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan araç ve diğer taşınır mal satış işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15385)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15386)

26.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriyeli sığınmacı kadınlara yönelik işlenen cinsel suçlara, Sakarya'da Suriyeli bir kadının ve çocuğunun öldürüldüğü olaya ve son on beş yılda erkek şiddeti ve cinsel suçlarla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15398)

27.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, kentsel dönüşüm yıkımları esnasında asbestli binaların tespitine, alınacak önlemlere ve asbestin imhasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15401)

28.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, yerel yönetimlere aktarılan ödeneklerde kesinti yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15402)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Siverek ve diğer ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylere verilen elektrik hizmetine ve yapılan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15406)

30.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, 2002 yılından itibaren TTK Amasra Taşkömürü İşletmesine yapılan yatırımlara, üretim, işçi sayısı ve çalışma koşullarındaki gerilemeye ve müessese ile ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15407)

31.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak kent merkezine giden araçlara kontrol noktalarında yapılan aramalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15417)

32.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak ve Hakkari'nin il statüsünden kanun hükmünde kararname ile çıkarılacağına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15418)

33.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 7 Temmuz 2017 tarihinde Ankara Adliyesi'nde Reyhanlı davasına katılan bir ailenin polis tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15419)

34.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Çatak Belediyesine atanan kayyum tarafından bir parkın adının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15420)

35.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin Kızıltepe'de bulunan bir heykelin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15421)

36.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Pamukkale ören yeri giriş ücretinin ve işletmelerdeki fiyatların yüksekliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15422)

37.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2017 LYS sınavındaki başarı sıralamalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15430)

38.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kışlada intihar vakalarına ve askerlere verilen psikolojik desteğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15433)

39.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, yasal olmayan klinik ya da hastanelerin denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15438)

40.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, gebe veya yeni doğum yapmış kadınların gözaltı işlemleri esnasında verilen raporlara ve hastane sevki vermeyen hekimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15439)

41.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, tren garı, otogar ve havaalanı gibi ulaşım merkezlerine giden toplu taşıma araçlarının saat çizelgelerinin belirlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15440)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki araç geçiş sayılarına ve yapımcı şirkete verilen taahhüde ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15441)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamudan ihraç edilen ve açlık grevi yapan iki kişi hakkındaki yargılama sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15448)

44.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, bir gazetede yayınlanan telefon dinleme iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15450)

45.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, KHK ile işten çıkarılan açlık grevindeki iki kişinin tutuklanmalarına ve İçişleri Bakanı tarafından yapılan bazı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15451)

46.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da gözaltına alınan bir vatandaşa işkence uygulandığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15452)

47.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, insan hakları alanında çalışan bazı kişilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15454)

48.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP Eş Genel Başkanını Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya kelepçeli olarak götürülmesi yönündeki girişime ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15455)

49.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, OHAL kapsamındaki akademisyen ihraçlarına ve Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15457)

50.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, milletvekilliği düşürülen bir siyasi parti eş genel başkanına ve FETÖ bağlantılı yargı görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15459)

51.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Okmeydanı'nda gözaltına alınan on üç kişinin işkence gördüğüne dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15460)

52.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bir siyasi parti üyesinin silahlı tehdit içeren sosyal medya paylaşımıyla ilgili yapılan işlemlere ve bireysel silahlanmadaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15461)

53.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Valiliği'nin sonradan serbest bırakılan üç kişinin Gevaş Emniyeti saldırısının faili olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15462)

54.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bir akademisyenin yazısında yer alan haberlerle ilgili işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15463)

55.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, 15 Temmuz'un yıl dönümü için tasarlanan afişlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15464)

56.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Türk bayrağının değiştirilmesiyle elde edilen 15 Temmuz görsellerine ve 15 Temmuz afişlerindeki asker resimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15465)

57.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, FETÖ operasyonlarına ve örgütün TSK'daki yapılanma sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15466)

58.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Şehitlik ve Havuzbaşı mahallelerinin su ve yol sorununa ve bölgeye doğalgaz hattı götürülmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15467)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Maltepe'deki meydanın kapasitesine ve İstanbul Valiliği'nin açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15468)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, El Kaide'nin kurucularından birinin isminin İstanbul'da bir caddeye verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15469)

61.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 15 Temmuz 2016 sonrası OHAL kapsamında Diyarbakır'da işten çıkarılan SES üyesi sağlık personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15470)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazeteye yapılan operasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15471)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15472)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KHK ile işten çıkarılan ve Ankara'da oturma eylemi yapan bir kişinin üzerine plastik mermi ile ateş açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15473)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da gözaltına alınan bazı vatandaşlara işkence uygulandığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15474)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu bulunan bir gazetecinin cezaevinde uğradığını iddia ettiği fiziksel ve psikolojik muamelelerin soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15475)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne faaliyetlerini yürütebilmesi için kaynak aktarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15476)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yıllarında saldırıya uğrayan basın kuruluşlarına, yapılan mali denetimlere ve tutuklanan ve mahkum edilen gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15477)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, referandumla ilgili YSK tarafından alınan kararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15478)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1966 Varto depremi mağdurlarına yapılan deprem konutları için hak sahiplerinden para istendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15479)

71.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Anıtkabir'in bakımsızlığına ve personel yetersizliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15480)

72.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'nin onayına sunulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15481)

73.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarının ve yerel yöneticilerinin değerlendirilmesi amacıyla kamu kurumlarının kullanılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15482)

74.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Anıtkabir'in bakımsızlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15483)

75.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 677 sayılı KHK ile kapatılan bir derneğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15484)

76.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Keçiören Yükseltepe Mahallesi'nin internet ve sabit telefon alt yapısı ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15485)

77.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara Bilkent'te yapımı devam eden şehir hastanesine ulaşım için monoray kullanımı planlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15486)

78.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Türk Telekom hissedarı bir şirketin özelleştirme için kullandığı kredileri ödeyemediğine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15487)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de yasa dışı çalışan ABD, Kanada, Avustralya ve AB ülkeleri vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15488)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarının 2016 yılında ve 2017 yılının ilk beş ayındaki reklam giderlerine ve reklam tutarına göre ilk on yayın organına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15489)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 669 sayılı KHK ile kapatılan askeri okulların öğrencilerinin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurabilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15490)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de bulunan yabancı sermayeli şirketlerin sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15491)

83.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde bir derneğin çocuklara ve gençlere yönelik seminer programına izin verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15492)

84.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 675 sayılı KHK ile atama işlemleri iptal edilen subay ve astsubay adaylarının hak arama yollarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15493)

85.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bir yılı aşkın süredir başvuru almamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15494)

86.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kapatılan askeri okulların öğrencilerinin OHAL Komisyonu'na başvurabilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15495)

87.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İzmir'in Kiraz ilçesinde kız çocuklarının kaçırılarak zorla evlendirilmesi vakalarının soruşturulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15578)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15579)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15580)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15581)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15582)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15583)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15584)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15585)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15586)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15587)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15588)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15589)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15590)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15591)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15592)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15593)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15594)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15595)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15596)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15597)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15598)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15599)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15600)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15601)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15602)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15603)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15604)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15605)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15606)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15607)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15608)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15609)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15610)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15611)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15612)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15613)

123.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İl Müdürlüğünün yeni hizmet binasına ve inşaatın ne zaman bitirileceğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15614)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılında çalışmaya başlayan kadın işçilere ve iş yerlerindeki kreşlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15615)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15616)

126.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15617)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15618)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15619)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15620)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15621)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15622)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15623)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15624)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15625)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15626)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15627)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15628)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15629)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15630)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15631)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15632)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15633)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15634)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15635)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15636)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15637)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15638)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15639)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15640)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15641)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15642)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15643)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15644)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15645)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15646)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15647)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15648)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15649)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15650)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15651)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15652)

162.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15688)

163.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, 2011 yılından itibaren Türkiye'ye gelen sığınmacılara, çalışma izni verilenlere, kayıt dışı çalışanlara ve sığınmacılara yönelik istihdam stratejisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15689)

164.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, kentsel dönüşüm kapsamındaki bina yıkımlarında asbest araştırması yapılmasına ve denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15690)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde ve ülke genelinde işyeri ve çalışan sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15691)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda ve 2016-2017 yıllarında meydana gelen iş kazalarına ve vefat eden ve iş göremez duruma gelen kişilerin dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15692)

167.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, SGK tarafından Nisan 2017'de yapılan görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15693)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker fabrikalarında, demir yollarında ve diğer kurumlarda çalışan geçici işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15697)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15699)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki bazı köylerin düz alanlara taşınmasının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15701)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ulukışla Çiftehan Köyü'nde yaşanan su kesintilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15702)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında saptanan anız yakımlarına, yapılan cezai işlemlere ve anız yakan kişilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15703)

173.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15704)

174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik faturalarına yansıyan TRT payına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15707)

175.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Bor Enerji İhtisas Bölgesi ile ilgili 2015 yılında alınan kararın ne zaman uygulanacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15709)

176.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15710)

177.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı tarım ürünlerinin gümrük vergilerinde yapılan indirime, üretimdeki düşüşe ve çiftçilerin ekonomik sorunlarının giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15714)

178.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2016 yılında yapılan pestisit analizlerinde tespit edilen klorpirifos kalıntılarına, bunlarla ilgili işlemlere ve piyasadan toplanan ve klorpirifos içeren tarım zehirlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15715)

179.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, buğday alım fiyatının revize edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15716)

180.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 2017 buğday taban fiyatının geç açıklanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15717)

181.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, buğday alım fiyatının belirlenmesine, çiftçiden alınan KDV oranına, hububat ithalatında yabancı satıcılardan alınan vergilere ve dışa bağımlılığın azaltılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15718)

182.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sudan'dan kiralanan tarım arazisine ve varsa bu nedenle yerli üreticinin uğradığı maddi zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15719)

183.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15720)

184.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da bazı siyasi partilerin yönetici ve üyelerine yönelik olarak gerçekleşen gözaltı işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15722)

185.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan bir anıtın yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15723)

186.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, biber gazı kullanımına, sağlığa etkilerine ve Model 5 biber gazına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15724)

187.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Çatak ilçesinde Körüklü Vadisi'nde bulunan köprünün yıktırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15725)

188.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, OHAL döneminde DBP belediyelerinden ihraç edilen kamu çalışanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15726)

189.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Nevşehir'de bir şehit cenazesine CHP Genel Başkanı'nın gönderdiği çelengin protokol sırasından çıkarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15727)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında meydana gelen motosiklet kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15728)

191.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suriyeli çocuklarla ilgili kayıtlara göre son beş yılda hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuklara, kaç çocuğun bulunduğuna ve kayıpların nedenlerinin araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15729)

192.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, büyükşehir belediyelerinde hayata geçirilmesi planlanan iTaksi uygulamasıyla vatandaşların ses ve görüntü kaydının alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15730)

193.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı'nın değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15731)

194.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle alınan tedbirlere ve uğranılan zararların tazminine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15732)

195.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı mahallelerin ulaşım, temizlik ve aydınlatma imkanlarına ve mahallelerde bulunan baz istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15733)

196.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15734)

197.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, İstanbul Gazi Mahallesi'nde dur ihtarına uymayan bir araca polisin ateş açması sonucu iki gencin hayatını kaybettiği ikisinin de ağır yaralandığı olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15735)

198.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nin kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15736)

199.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılması planlanan polis özel harekat alımlarında ve çarşı ve mahalle bekçilik alımında yaş sınırının yükseltilmesine yönelik taleplere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15737)

200.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15738)

201.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur Valiliği tarafından turistik balon uçuşlarının üç ay süreyle yasaklanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15739)

202.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Klazomenai antik kenti ile ilgili çalışmalara ve verilen desteğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15740)

203.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan dört antik kente yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15741)

204.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Nation antik kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15742)

205.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde yer alan Panaztepe antik kentine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15743)

206.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Seferihisar yakınlarında bulunan Teos antik kentiyle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15744)

207.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Kalesi'nin turistik değerinin açığa çıkarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15745)

208.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Kalesi'ni de kapsayan tarihi bölgeye yönelik master plan uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15746)

209.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da metro inşaatı alanlarında yabancı arkeoloji enstitülerinin kazı çalışmaları yaptığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15747)

210.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Aliağa yakınlarında bulunan Kyme antik kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15748)

211.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15749)

212.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Larissa Antik Kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15750)

213.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan dört antik kentle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15751)

214.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, son beş yıl içinde yapılan üniversite sınavlarında illerin başarı sıralamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15754)

215.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne yüksek lisans başvurusu alınma zamanına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15755)

216.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Özel Kuvvetler Komutanlığı astsubaylık kursiyerlerinin mağduriyetine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15760)

217.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15762)

218.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, 2010-2017 yılları arasında asbeste maruz kalan hastalara ve asbestin neden olduğu hastalıklarla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15763)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı hastanelerin başarı sıralamasına ve uzman hekim sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15764)

220.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarındaki hasta sevk işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15765)

221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yatan hasta sayılarına ve yatak kapasitesi yetersiz olan illere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15766)

222.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılı sezaryen doğum sayılarına ve son beş yıldaki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15767)

223.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki devlet hastanelerinin muayene ve yatak kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15768)

224.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15769)

225.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin revize edilmesine ve şirketlere verilen taahhütlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15770)

226.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yapım şartnamesinde araç garantisi verilip verilmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15772)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-İstanbul arası E-5 yolu üzerinde, özellikle İzmit bölgesinde girişleri açık olan mazgallara ve bunlarla ilgili önlem alınmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15773)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye havaalanı yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15774)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bazı köylerinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15775)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde-Ankara arasında otoyol yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15776)

231.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15777)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üzerine ipotek tesis edilen arazi ve konutlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15778)

233.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Suriyeli engelli mültecilerin sosyoekonomik sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15780)

234.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi olayları döneminde polisler hakkında yapılan suç duyurularına, suç duyuruları sonucunda ve re'sen açılan soruşturma ve davalara ve soruşturmalarla ilgili takipsizlik kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15781)

235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2004-2016 yılları arasında kartellerle ilgili tespitlere, yargıya intikal eden ve sonuçlanan davalara ve kartellerle mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15783)

236.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Bölümüne ve 2016 yılında hizmet verilen hasta sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15785)

237.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında adli işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15787)

238.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15788)

239.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tüketicilere ait telefon numaralarının reklam şirketlerine satıldığı iddiasıyla yapılan suç duyurularına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15789)

240.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Şakran Cezaevi ile ilgili kötü muamele ve işkence iddialarının soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15790)

241.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hasta tutuklu ve hükümlülerin revire çıkma ve hastaneye gitme başvurularının reddedildiği ve tedavilerinin yapılmadığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15791)

242.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15792)

243.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiçek üretim kooperatiflerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15800)

244.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15801)

245.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nin altyapı, sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15802)

246.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da Planlı Alanlar Tipi İmar Yönetmeliğinin uygulanmamasına ve yeraltı su seviyesinin yarattığı riske ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15803)

247.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, İsrail tarafından Doğu Akdeniz'de çıkarılan doğalgazın transfer sürecine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15808)

248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aşırı ve kontrolsüz tarım ilacı kullanıldığına yönelik iddiaların araştırılmasına, arı ölümlerine ve ilaç kullanımının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15848)

249.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2017 yılları arasında satışı yapılan tarıma elverişli arazilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15849)

250.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal elektriğin daha ucuza verilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15850)

251.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15851)

252.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin hayatını kaybettiği operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15852)

253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul'da taksilere yerleştirilen bir cihaz ile ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15853)

254.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında telefon dolandırıcılığı nedeniyle emniyete yapılan başvurulara, yakalanan suçlulara ve ağırlaştırılmış ceza uygulamalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15854)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel güvenlik personeli yetiştiren eğitim kurumlarına, özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15855)

256.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, taltif ödemesi yapılan Emniyet personelinden FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15856)

257.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Haliliye Belediyesi çalışanlarının çalışma saatlerine, ücretlerinin düzenli ödenip ödenmediğine ve fazla mesai ücreti alamadıklarına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15857)

258.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, iTaksi uygulamasıyla yolcuların görüntü ve ses kayıtlarının alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15858)

259.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, 18 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da yaşanan sağanak yağışa, oluşan maddi zarara ve İstanbul'daki altyapı hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15859)

260.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde sağlık ocağı, doğalgaz, spor alanları gibi hizmetlerin bulunmamasına ve ne zaman getirileceğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15860)

261.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan antik yerleşim yerlerine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15861)

262.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Phokaia antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15862)

263.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Kemalpaşa'da bulunan antik kentlerin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15863)

264.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Bergama antik kentinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15864)

265.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Erythrai antik kentine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15865)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15873)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15874)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15875)

269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15876)

270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15877)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15878)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15879)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15880)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15881)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15882)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15883)

277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15884)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15885)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15886)

280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15887)

281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15888)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15889)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15890)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15891)

285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15892)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15893)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15894)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15895)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15896)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15897)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15898)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15899)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15900)

294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15901)

295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15902)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15903)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15904)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15905)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15906)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15907)

301.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, radyologların çalışma şartlarına ve yıpranma paylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15908)

302.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kamu hastanelerinde tıbbi dokümantasyon ve sekreter olarak çalışan kişilere ve atama bekleyen mezunlar için 2017 yılında planlanan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15909)

303.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, radyoloji teknikerlerinin istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15910)

304.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, E-90 karayolundaki ağır vasıta trafiğinin azaltılması için yapılabilecek çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15911)

305.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mağazalarda alışveriş yapan vatandaşlardan cep telefonu numarası istenmesine ve söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15912)

306.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Türk Telekom A.Ş.'nin finansal durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15913)

307.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, İstanbul'da yaşanan sağanak yağış sonrası Avrasya Tüneli'nin bir katının hizmete kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15914)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da kırk iki akademisyenin gözaltına alınmasına ve gözaltı işlemi sırasında cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik aletlerin dijital kopyasının alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15917)

309.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve eğitim ve yurt faaliyetleri için vakıflara tahsis edilmesi öngörülen taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15919)

310.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016 yılındaki depremden zarar gören ev sahiplerine yapılacak yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15920)

311.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, biber gazı kullanımına, kullanılan biber gazlarına ve kullanma talimatlarına uygun olmayan şekilde biber gazı kullanan polislere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15921)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Üsküdar Salacak sahilinde bulunan DSİ arazisine yapılan inşaata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15923)

313.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni'nin beş aydır yayınlanmamasına, 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere ve Milli İstihdam Seferberliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15929)

314.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Mavişehir'de spor alanı olarak görünen iki araziye Bakanlıktan imar izni çıkmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15931)

315.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin atama ve rotasyon işlemlerine dair bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15932)

316.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Eskişehir Koyunağılı köyünde bulunan ve kayyuma devredilen maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15935)

317.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, tarım ve hayvancılıkta üretimin artması, dışa bağımlılığın azalması ve fiyatların düşmesi için yapılacak çalışmalar ile Tohumculuk Kanunu'nun yeniden gözden geçirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15937)

318.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye'de palm yağı kullanan şirketlere ve bunların takip ve denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15938)

319.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'ne bağlı bir kültür merkezinin adının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15939)

320.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin katıldığı bir iftar programına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15940)

321.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ticari taksilere zorunlu hale getirilen çalışma ruhsatına ve itaksi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15941)

322.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'daki OSB'lere ve İstanbul Valisi'nin buralarda bir görevi bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15942)

323.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'deki alışveriş merkezlerinde Belediye tarafından çalışma ruhsatı verilen mağazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15943)

324.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kocaseyit Mahallesi'nin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15944)

325.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Bornova ilçesindeki antik kentler ve Yeşilova Höyüğü ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15945)

326.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Pitane antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15946)

327.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Agora antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15947)

328.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes antik kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15948)

329.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Kadifekale ve Pagos antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15949)

330.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Symrna antik kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15950)

331.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, arkeolojik kazılarda yaşanan finans sorununun çözümüne ve işçi çalıştırma, denetleme, güvenlik ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15951)

332.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tamamen uluslararası bir statüye alınmasının olası etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15952)

333.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, OHAL sürecinde kadro hakkını kaybeden, ihraç edilen ve işsiz kalan akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15953)

334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15956)

335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15957)

336.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15958)

337.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15959)

338.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15960)

339.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15961)

340.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15962)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15963)

342.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15964)

343.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15965)

344.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15966)

345.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15967)

346.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15968)

347.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15969)

348.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15970)

349.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15971)

350.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15972)

351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15973)

352.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15974)

353.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15975)

354.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15976)

355.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15977)

356.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15978)

357.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15979)

358.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15980)

359.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15981)

360.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15982)

361.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15983)

362.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15984)

363.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15985)

364.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15986)

365.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15987)

366.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15988)

367.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15989)

368.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15990)

369.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Derme Sulama Birliğine yapılan denetimlerde ortaya çıkan usulsüzlüklere ve birlik başkanının görevden alınmamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15991)

370.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi devlet hastanesinde işten çıkarılan taşeron işçilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15992)

371.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15993)

372.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15994)

373.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15995)

374.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15996)

375.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15997)

376.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15998)

377.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15999)

378.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16000)

379.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16001)

380.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16002)

381.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16003)

382.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16004)

383.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16005)

384.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16006)

385.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16007)

386.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16008)

387.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16009)

388.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16010)

389.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16011)

390.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16012)

391.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16013)

392.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16014)

393.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16015)

394.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16016)

395.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16017)

396.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16018)

397.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16019)

398.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16020)

399.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16021)

400.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16022)

401.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16023)

402.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16024)

403.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16025)

404.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16026)

405.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16027)

406.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Devlet Hava Meydanları İşletmesinde havacılık tazminatı ödenen personele ve SGK primlerine havacılık tazminatının dahil edilip edilmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16028)

407.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Anıtkabir İmar Planı'nı da ilgilendiren bir kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16029)

408.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, 2013 yılı öncesi FETÖ yapılanmasının gelişimine ve örgütle irtibatı, iltisakı veya aidiyeti nedeniyle hakkında işlem yapılan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16030)

409.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da bir bankanın şubeleri önünde yapılan kazı çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16031)

410.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ulus Tarihi Kent Projesine ve tarihi konakların yıkımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16032)

411.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilgili MGK açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16033)

412.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul'da 18 Temmuz 2017 gecesi başlayan şiddetli yağışa ve imar değişikliklerinin sel felaketine etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16034)

413.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, çocuklara uygulama esaslarına aykırı şekilde davrandığı tespit edilen Kuran kursu personeline ve hizmet içi seminerlerde şiddetin önlenmesine yönelik eğitim verilip verilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16035)

414.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Yedikule Bostanları için yapılacak olan Kentsel Tasarım Parkı projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16036)

415.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İstanbul'da başlayan İTaksi uygulaması kapsamında taksilerde ses ve görüntü kaydı yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16037)

416.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da başlayan İTaksi uygulaması kapsamında taksilerde ses ve görüntü kaydı yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16038)

417.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Ankara Kızılay'da yapılan bir anma törenine kolluk kuvvetleri tarafından müdahale edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16039)

418.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da insan hakları savunucuları ve meslek örgütü yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16040)

419.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, KHK ile kapatılan askeri okullardan mezun öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16041)

420.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, OHAL kapsamında kapatılan vakıf üniversitelerinin FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan personeline yönelik bir düzenleme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16042)

421.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da yatılı bir erkek Kur'an kursunda cinsel istismara uğrayan 9 yaşındaki çocuğa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16043)

422.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir Kuran kursunda yaşanan cinsel istismar olayına, kursların denetimine, personel seçimine ve Kuran kursu, yurt ve eğitim kurumlarında yaşanan istismar vakalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16044)

423.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, TSK tarafından Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirilen operasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16045)

424.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediye Meclisinin aldığı su bedeli kararına ve ilde yapılan Rabia heykeli ve saat kulesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16046)

425.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ilköğretim ve liselere yönelik müfredat taslağında öngörülen değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16047)

426.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Demokratik Toplum Kongresi bünyesinde çalışma yürütüp gözaltına alınan ve tutuklanan kişilere ve tutuklanma gerekçelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16048)

427.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, OHAL Komisyonu'nun inceleme alanının genişletilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16049)

428.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz 2016'dan sonra yurt dışında gayrimenkul edinen kişi sayısına, gayrimenkullerin bulundukları ülkelere ve ödenen miktarlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16053)

429.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, hafriyat kamyonu ve beton mikserlerinin neden olduğu ölüm ve yaralanma vakalarına ve bir televizyon dizisinde geçen ifadelerle ilgili işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16054)

430.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2017 yılları arasında ve son bir ay içinde Ankara'da şebeke suyu kaynaklı olarak sağlık kurumlarına başvuran vatandaşlara ve şebeke suyuna dair sorunların çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16055)

431.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ve HGS cezalarına yönelik şikayetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16056)

432.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 17 Aralık 2016 tarihli YDUS sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16057)

433.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi ilişkilerin ekonomik etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16059)

434.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 18 yaş altı evli olan çocuk sayısına ve son beş yılda kıyılan imam nikahlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16060)

435.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurum ve kuruluşlarının gazete aboneliklerine ve günlük gazete alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16061)

436.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16062)

437.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Türkiye'de çalışan imam ve müezzinlere, yabancı uyruklulara ve yurt dışına gönderilenler ile sınır dışı edilenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16063)

438.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Hopa Cankurtaran Tüneli inşaatındaki gecikmeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16064)

439.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye genelinde ve Artvin ilinde kaç kilometre bölünmüş yol yapıldığına ve Artvin'de bölünmüş yol inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16065)

440.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Cerattepe'de hastalanan hayvanlara, kuzey maden galerisinden zehirli sıvı sızıntılarının olduğu iddiasının incelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16066)

441.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 1998 Adana depreminde konutları zarar gören vatandaşlara yapılan parasal yardımların geri istenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16067)

442.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde yapımı süren toplu konut projesine, proje için ayrılan parsellerin dışında ağaç kesiminin önlenmesine ve projede kesilmesi öngörülen ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16068)

443.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak ilindeki engelli vatandaşlara ve istihdamlarına dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16069)

444.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da taksilerde kullanılan İTaksi uygulamasının yazılımına ve hizmet alınan şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16070)

445.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, emekli astsubay eşinin sosyal medya paylaşımları sebebiyle pasaportları iptal edildiği iddia olunan bir anne ve kızına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16071)

446.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, vatani görevini yapmakta olan erlerin ve ailelerinin mektup ve kargo gönderilerinden ücret alınmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16074)

447.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaç ilde sevgi evi bulunduğuna, buralarda kalan çocuk sayısına, illere göre koruyucu aile yanında kalan çocukların dağılımına ve koruyucu ailelerdeki çocuklar için yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16085)

448.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sevgi evlerinde çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle işten çıkarılan personel olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16086)

449.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çocuk Gözlem Evleri bulunan illere, buralarda kalan çocuk sayısına ve on sekiz yaş sonrası iş bulması sağlananlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16087)

450.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık oluru ile evlatlık verilen çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16088)

451.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yetiştirme yurdu sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklardan son beş yılda istihdam sağlananlara, işe devam ve işten ayrılma durumlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16089)

452.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sevgi evlerinde kalan çocukların eğitim olanaklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16090)

453.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, engelli vatandaşlara dair verilere ve engellilerin istihdam olanaklarının genişletilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16091)

454.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, 2002 yılından bu yana kamu ve özel sektörde çalıştırılan taşeron işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16094)

455.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda SGK'nın yaptığı tüm sosyal yardımlara ve bu yardımlar için ödenen tutara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16096)

456.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'deki yeşil kartlı ailelere ve son on beş yılda ödenen tutara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16097)

457.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK denetim görevlilerinin son yirmi yılda yıllar itibarıyla sayısına ve idari üst düzey SGK yöneticilerinin kaçının denetim görevinden geldiğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16098)

458.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son yirmi yılda yetim, dul, şehit, hastane giderleri, eczane ilaç ödemeleri ve yeşil kartlı ödemeleri için ayrılan bütçe ve ödenen miktara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16100)

459.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş Köyü'nde çalışacak bir maden şirketinin köylüleri mağdur edeceği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16103)

460.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1923-2002 ve 2003-2016 yılları arasında yabancılara satılan konut sayılarına ve arsa büyüklüklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16104)

461.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve bölge komisyonlarının üyelerine ve çalışma esaslarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16105)

462.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Tavas ilçesinde Devlet Hastanesi ulaşım yolunda yapılan bina inşaatına, yolun istimlak işlemlerine ve hastaneye ulaşımın ne zaman sağlanacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16106)

463.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16107)

464.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16108)

465.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16109)

466.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16110)

467.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16111)

468.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16112)

469.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16113)

470.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16114)

471.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16115)

472.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16116)

473.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16117)

474.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16118)

475.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16119)

476.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16120)

477.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16121)

478.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16122)

479.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16123)

480.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16124)

481.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16125)

482.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16126)

483.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16127)

484.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16128)

485.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16129)

486.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16130)

487.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16131)

488.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16132)

489.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16133)

490.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16134)

491.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16135)

492.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16136)

493.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16137)

494.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16138)

495.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16139)

496.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16140)

497.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki enerji santrallerinde arıza nedeniyle veya arıza olmaksızın kullanılmayan kapasiteye ve santrallerde sürdürülebilir üretim sağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16144)

498.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan doğalgaz depolama ve sıvılaştırılmış gaz terminali yatırımlarına, devam eden yatırımlara ve mevcut depolama olanaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16146)

499.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan enerji iletişim şebekesi yenileme ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16147)

500.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'un ikinci sürgün döneminde yaptığı yaş çay alımına, kontenjan uygulamasına ve müstahsilin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16148)

501.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday üreticilerinin desteklenmesine ve buğday ithalatıyla ilgili uygulamaların gözden geçirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16149)

502.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16150)

503.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile çiftçiliğinin desteklenmesi için 2016 ve 2017 yıllarında verilen teşviklere ve bunlardan yararlanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16151)

504.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı bölgelerde üreticilerin sulama birliği borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16152)

505.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sıcaktan zarar gören ürünlerin hasar tespitinin yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16153)

506.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki organik tarım üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16154)

507.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, bundan sonraki KPSS yerleştirmelerinde yapılması planlanan Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü mezunu atamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16155)

508.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 18 Temmuz 2017'de Bursa'da yaşanan dolu afeti nedeniyle çiftçilerin uğradıkları zararın tespit ve tazminine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16156)

509.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, genç çiftçilere 30000 TL hibe uygulaması karşılığında dağıtılan hayvanlara, şap hastalığı taşıyan hayvanların dağıtıldığı iddiasına, proje sonuçlarına ve küpe affına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16157)

510.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Trakya topraklarının tarımsal potansiyeli yüksek araziler ve tarımsal sit alanı kapsamına alınmasına ve tarım topraklarının amaç dışı kullanımının önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16158)

511.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Boyabat Gökırmak Havzasındaki ekili çeltiklerde ilk kez görülen zararlının araştırılmasına, alınacak önlemlere, çiftçinin uğradığı zarara ve desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16159)

512.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yer alan bir parkın isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16160)

513.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesine yönelik adli sürece ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16161)

514.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da 17 Temmuz 2017 akşamı başlayan yoğun yağmur yağışına ve şehrin alt yapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16162)

515.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Gebze Belediyesi tarafından Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan evlerin yıkımına yönelik olarak yapılan tebligata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16163)

516.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Nevşehir'de bir şehit cenazesine CHP Genel Başkanı'nın gönderdiği çelengin protokol sırasından çıkarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16164)

517.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, 24 Haziran 2017'de Silopi'de zırhlı araç çarpması sonucu bir vatandaşın yaralandığı olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16165)

518.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sulak Köyü'ne yapılan kolluk müdahalesinde bazı kişilerin gözaltına alınırken darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16166)

519.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, İstanbul'da bir kişinin öldürüldüğü operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16167)

520.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, ticari taksilerde yolcuların görüntü ve ses kaydının alınmasına yönelik başlatılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16168)

521.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği ev baskınına katılan polislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16169)

522.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, İstanbul'da bir düğün konvoyunda zafer işareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16170)

523.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul'da başlayan iTaksi uygulaması kapsamında taksilerde ses ve görüntü kaydı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16171)

524.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16172)

525.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16173)

526.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16174)

527.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16175)

528.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul'da 16 Temmuz 2017 tarihindeki KPSS için mazeret izni verilmeyen ve aynı gün şehit olan polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16176)

529.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16177)

530.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16178)

531.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda belediyelerce öğrencilere verilen burslara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16179)

532.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Valiliklerin örtülü ödeneğe ayırdıkları miktara, öğrencilere ödedikleri burslara ve ailelere ödedikleri yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16180)

533.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, koruma görevi yapan polislere ve koruma tahsis edilen devlet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16182)

534.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Barosu'nda görevli bir avukata ters kelepçe uygulaması yapılmasına ve sürece dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16183)

535.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16184)

536.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında devam eden bilimsel kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16185)

537.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Aktaş Yenimahalle'de bulunan Konstantin Helena Kilisesinin restorasyonu ile ilgili çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16186)

538.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bilimsel kazılar sırasında rastlanan bir kiliseye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16187)

539.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında Bakanlığın desteği ile ilçe, kasaba ve köylerde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere ve aktarılan maddi desteğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16188)

540.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2016 yılları arasında arkeolojik kazı yapılan alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16189)

541.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2016 yılları arasında arkeolojik kazı yapılan alanlardan çıkarılan eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16190)

542.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2016 yılları arasında Bakanlık izniyle kazı ve araştırma yapan kişi ve kurumlar ile özel izinle yapılan kazı ve araştırmalar sonucu elde edilen envanterli eserlere ve maddi değerlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16191)

543.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2016 yılları arasında vatandaşlarca tesadüfen bulunan tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16192)

544.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16193)

545.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16194)

546.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16195)

547.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16196)

548.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16197)

549.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16198)

550.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16199)

551.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16200)

552.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16201)

553.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16202)

554.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16203)

555.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16204)

556.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16205)

557.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16206)

558.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16207)

559.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16208)

560.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16209)

561.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16210)

562.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16211)

563.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16212)

564.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16213)

565.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16214)

566.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16215)

567.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16216)

568.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16217)

569.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16218)

570.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16219)

571.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16220)

572.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16221)

573.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16222)

574.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16223)

575.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16224)

576.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16225)

577.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16226)

578.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16227)

579.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16228)

580.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Hypaiapa antik kenti ve Birgi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16229)

581.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, tahakkuk ettiği halde tahsil edilmeyen vergilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16230)

582.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kiracısı vakıf olan taşınmazlara ve bunların kira geliri için ödenen vergilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16231)

583.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ege Denizi'nde Türkiye'ye ait olup Yunanistan tarafından işgal edildiği ve asker yerleştirildiği iddia edilen adalarla ilgili diplomatik ve askeri önlemlere ve Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasını ihlaline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16239)

584.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devrinin ardından sınıf değişikliği, askerlik yapamaz, komando olamaz belgeleri ve uzun süreli istirahat raporlarında yaşanan artışa ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16240)

585.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, kışlalarda meydana gelen zehirlenme vakalarına ve TSK'ya gıda güvenliği hizmetinin nasıl verildiğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16241)

586.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin bazı bölümlerinin Sancaktepe'ye taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16245)

587.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, eczanelerin ve ilaç sektörünün sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16246)

588.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15-19 yaş ve 20-24 yaş dilimlerinde HIV vakalarının artışı ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16247)

589.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16248)

590.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektronörofizyoloji teknikerlerinin istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16249)

591.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektronörofizyoloji teknikeri kadrolarına alım yapılmama nedenine, alımlarda kanuna aykırı işlemlere ve yapılan denetimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16250)

592.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Urla'da boş bir arazide atıl olarak beklediği iddia edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16251)

593.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, 1.tip SMA hastalarının bir bölümü için geri ödeme kapsamına alınan Spinraza adlı ilacın tüm SMA hastalarına temininin sağlanmasına, ilaca talep ve erişim sorunlarının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16252)

594.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mersin Şehir Hastanesi'ne ve uzman hekim açığının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16253)

595.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, 2016 yılı Ekim ayında açığa alınan PTT çalışanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16254)

596.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle işletme hakkını alan firmayla ilgili bazı iddialara, alt yapı yatırımlarına, gayrimenkul satış gelirlerine ve feshedilen iş akitlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16255)

597.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Nevşehir Kapadokya bölgesindeki turizmcilerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16257)

598.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadeleye, belediye ve TOKİ arasındaki anlaşmazlığa ve işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16258)

599.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Ardahan ilinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16259)

600.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Van-Şırnak karayolu projesine, Van çevre yolu projesine ve Van'da işsizliğin önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16260)

601.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Van ilinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16261)

602.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, TBMM Başkanı'nın makam aracı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16262)

603.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, müftülere evlendirme yetkisi getiren düzenlemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16263)

604.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesinin su ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16265)

605.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, il ve ilçe müftülerine evlendirme yetkisi verilmesine yönelik kanun tasarısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16266)

606.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul'da yaşanan sel felaketine, kentleşme ve imar politikalarına ve afet riskinin azaltılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16267)

607.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1966 yılında Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla 2009 yılında Erzurum'un Hınıs ilçesinde yapılan deprem konutları için hak sahiplerinden para istendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16268)

608.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16269)

609.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, terör olayları nedeniyle engelli hale gelen ve gazi statüsündeki memurlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16270)

610.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir il ve ilçelerinde yaşanan işsizlik sorununa ve çözüme yönelik yatırım ve çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16271)

611.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin Midyat'ta bulunan AFAD kampından zorla çıkarıldığı iddia olunan Ezidîlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16272)

612.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Mardin'in Midyat ilçesindeki AFAD kampında kalan Ezidilerin kamptan çıkmaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16273)

613.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesi Uluç Mahallesi'nde bulunan metruk binalara ve güvenlik sorununun çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16274)

614.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 2002 yılından bu yana sözlü ve fiziki şiddete uğramış olan sağlık çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16275)

615.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Kuzey Irak'ta yapılacak bağımsızlık referandumuna yönelik afişlerdeki haritalarda bazı illerimize yer verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16276)

616.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, 2016 yılında ortaya çıkan Panama Belgeleri'nde adı geçtiği iddia edilen Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16277)

617.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk heykeline saldıran şahsın akıl sağlığına yönelik rapor bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16278)

618.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'un Eyüp ilçesinde Defterdarlık Mahallesi'nde bulunan Abdülvedüt türbesinin bulunduğu alanın imar durumunun değiştirilmesine ve alanla ilgili işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16279)

619.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara ve diğer bazı şehirlerin girişlerinde emniyet gerekçesiyle yapılan tek şerit uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16280)

620.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin taşınmasına ve okul arazisinin kullanım amacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16281)

621.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, çocuk işçilere ve çocukların çok ağır işlerde çalıştırıldığı iddialarının araştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16282)

622.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Edremit ilçesinde açılan halk plajındaki tuvalet, soyunma odası ve otoparkın 1. dereceden SİT alanı olan Dilkaya Höyüğü ile Ermeni mezarlığı olarak bilinen alana yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16283)

623.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2010 KPSS puanıyla kamuya yerleştirilen personele, hakkında FETÖ ile mücadele kapsamında işlem yapılanlara ve ihraç edilenlerin yerine 2010 KPSS puanına göre alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16284)

624.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, TMSF tarafından el konulan FETÖ'ye ait şirketlerle ilgili satış sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16285)

625.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi'nin müftülük tarafından kullanım amacına ve bahçenin nasıl taşınacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16286)

626.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından protokol imzalanan bir vakfa ve protokolün iptalinin söz konusu olup olmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16287)

627.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bakan yardımcılarının ve KİT'lerde, bağlı ortaklıklarda, çoğunluğu kamuya ait şirketlerde, belediyelere bağlı şirketler ile özelleştirme ve Varlık Fonu kapsamındaki şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16288)

628.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Anadolu Ajansı'nda çalışan personel sayısına, kurumun 2016 yılı gelir ve giderleri ile kar zarar durumuna, kuruma aktarılan kamu kaynağına, abone sayısına, abonelik gelirlerine ve hisse yapısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16289)

629.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16290)

630.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yemek ve temizlik hizmetlerini karşılayan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16291)

631.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2006 tarihinde Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki çocuğun öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ve 2002-2017 yılları arasında Türkiye genelinde çocuklara karşı gerçekleşen saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16292)

632.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Türkiye'nin İngiltere'den vatandaşları izlemeye yönelik yazılımlar satın aldığı iddiasını içeren bir habere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16293)

633.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir köşe yazısında yer alan camilerde rüşvet pazarlıkları yapıldığına yönelik iddiaların soruşturulmasına ve 2010-2017 yılları arasında hakkında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçundan işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16294)

634.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında kadına yönelik şiddete dair bazı verilere ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair politikaların geliştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16295)

635.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türk Ticaret Bankası emeklilerinin munzam sosyal güvenlik emekli ve yardım sandığı yönetimine dair usulsüzlük iddialarına ve yönetimin görevden uzaklaştırılmama sebebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16296)

636.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, motosikletlerin trafikteki yerini anlatmak üzere bilgilendirici çalışmalar yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16297)

637.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Keçiören ilçesi Yeşiltepe Mahallesi ve Çankaya ilçesi Boztepe Mahallesi'nde sokak aydınlatmalarının çalışmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16298)

638.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, son beş yılda engellilere yönelik gerçekleşen cinsel ve fiziksel şiddet olayları ile saldırıların önlenmesi ve kısa sürede tespitine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16299)

639.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 10 Haziran 2017 tarihinde yaşanan dolu afeti nedeniyle çiftçilere yapılacak yardımlara ve kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16300)

640.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Afrika ülkelerine gönderilecek öğrencilerin seçim kriterleri ile başvuran ve seçilen öğrencilerin cinsiyet dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16301)

641.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da yayın yapan bir özel televizyon kanalına belediyelerce verilen reklamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16302)

642.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/16303)

643.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Anadolu Ajansı'nın abone yapmadığı medya kuruluşları ile son beş yıl içinde tahsil edilen ve edilemeyen abonelik ücretlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16304)

644.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, TRT bünyesinde çalışan personele, 2002 yılından itibaren yapılan işe alımlara ve FETÖ bağlantısı gereği hakkında işlem yapılanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16305)

645.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16306)

646.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/16307)

647.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/16308)

648.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/16310)

649.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı davalarda yapılan tutuklunun tahliyesine itiraz uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16311)

650.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 677 sayılı KHK'nın 4. maddesine göre terör nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunup sınavlara giremeyecek kişilerin 12-18 yaş grubu çocukları kapsayıp kapsamadığına ve ceza infaz kurumlarında öğrenimlerine devam eden çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16312)

651.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 2015 ve 2016 yıllarında cezaevlerinde çocuklara işkence ve kötü muamele iddiasıyla başlatılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16313)

652.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, ceza infaz kurumlarına, çocuklar için yapılan ceza infaz kurumlarında veya çocuk eğitimevlerinde kalan çocuklara ve ceza infaz kurumlarındaki çocuk ölümlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16314)

653.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir gazetecinin saçının zorla kesildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16315)

654.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16316)

655.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Haziran 2013-Ağustos 2017 arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında dava açılanlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16317)

656.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde bulunan çölyak hastası tutuklu ve hükümlülere, çölyak hastaları için cezaevlerinde alınan tedbirlere ve Karaman M Tipi Cezaevi'ndeki hasta bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16318)

657.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van T Tipi ve F Tipi cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele olaylarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16319)

658.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ ilindeki huzurevi ihtiyacının karşılanmasına ve huzurevlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16320)

659.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini öngören kanun tasarısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16321)

660.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kardeşlerinin ve yakın akrabalarının kamu görevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16322)

661.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de koruyucu aile uygulamasında cinsiyet baz alınarak yapılan değişikliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16323)

662.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan engelli merkezine dair iddiaların soruşturulmasına, söz konusu kurumun denetimine ve engelli bireylere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16324)

663.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi kampüsünde hayatını kaybeden bir öğrencinin şehit sayılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16325)

664.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16326)

665.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16327)

666.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16328)

667.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, KOSGEB tarafından uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında son beş yılda düzenlenen kurslara ve kurslardan sonra kendi işletmesini kuran kişilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16329)

668.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, KOSGEB Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde Adana'da yapılan uygulamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16330)

669.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16331)

670.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, sigortalı bir işte çalışmadan önce doğum yapan kadınlara borçlanma hakkı tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16332)

671.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçilere dair verilere ve çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16333)

672.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili bazı iddialara ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında adli ve idari işlem yapılan Bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16334)

673.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, solvent içeren kimyasallarla çalışan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16335)

674.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı itibarıyla engelli memur sayısına ve boş kadrolara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16336)

675.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4/C'lilere 65 yaşına kadar çalışma hakkı verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16337)

676.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, grev hakkından yararlanan ve toplu iş sözleşmesi yapan sigortalı işçi sayısı ile grevli toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16338)

677.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, grev hakkından yararlanamayan ancak toplu iş sözleşmesi yapabilen sendika ve işçi sayısına, sigortalı işçi çalışan iş yeri ile sendikalı iş yeri sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16339)

678.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Çankaya ilçesi Eti Mahallesi'nde bulunan ve SGK ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen trampa kapsamında devredilen taşınmaza ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16340)

679.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, üretimde yaşanan artışın istihdama yansıması için işçilerin çalışma koşullarının işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16341)

680.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 20 Temmuz 2017 tarihinde Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde hayatını kaybeden beş işçinin sigortasız çalıştırıldığına dair iddialara ve şirket ve yöneticileri hakkında yapılan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16342)

681.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16343)

682.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da son on beş yılda iş kazası nedeniyle ölen ya da yaralanan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16344)

683.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, ÇED gerekli değildir kararı verilen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16345)

684.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İstanbul Fikirtepe bölgesinde Bakanlık ve Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan hava kirliliği ölçümlerine, PM10 ve PM2.5 kirleticilerine dair değerlerin yüksekliğine ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16346)

685.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Artvin Cerattepe'de maden sahasından çıkan atıkların su kaynaklarını kirlettiğine dair iddialara, yapılan denetimlere ve Cerattepe'deki madencilik faaliyetinin ekonomiye ve kamuya yararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16347)

686.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bazı sahillerde görülen alg patlamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16348)

687.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli il ve ilçelerinde kentsel dönüşümle ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16349)

688.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sivas Karşıyaka Mahallesi Tarihi Kesik Köprü yakınlarında görülen balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16350)

689.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Van'ın Edremit ilçesinde halk plajı ve tuvaletinin Dilkaya Höyüğü ile Ermeni mezarlığı olarak bilinen alana yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16351)

690.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Fethiye Körfezi'nde yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16352)

691.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16353)

692.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari kent merkezinde devam eden yol yapım çalışmalarına ve ne zaman bitirileceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16354)

693.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, yaz dönemi kararnamesi ile atanan bir büyükelçiye ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16355)

694.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16356)

695.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, buğday, arpa, mısır, pirinç, canlı büyükbaş, küçükbaş ve et ithalatında vergilerin sıfırlanmasına dair kararla üreticilerin yaşayacağı mağduriyetlerin telafisine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16357)

696.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16360)

697.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16361)

698.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16362)

699.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16363)

700.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16364)

701.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16365)

702.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16366)

703.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16367)

704.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16368)

705.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16369)

706.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16370)

707.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16371)

708.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16372)

709.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16373)

710.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16374)

711.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16375)

712.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16376)

713.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16377)

714.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16378)

715.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16379)

716.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16380)

717.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16381)

718.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16382)

719.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16383)

720.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16384)

721.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16385)

722.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16386)

723.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16387)

724.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16388)

725.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16389)

726.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16390)

727.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16391)

728.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16392)

729.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16393)

730.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16394)

731.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Türkiye Petrolleri'nde çalışan 500 civarında işçi için yapılacak olan erken emeklilik uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16395)

732.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Türkiye Petrolleri'nin faaliyet alanının daraltılmasına ve saha hizmetleri faaliyetlerinin TPIC'e devredilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16396)

733.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlara ve akaryakıttan alınan vergilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16397)

734.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin bazı uygulamalarına yönelik iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16398)

735.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinden elektrik ihtiyacını karşılayan mezra ve köylerde yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin uğradığı zarara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16399)

736.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16400)

737.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı bazı köylerde köylülerin üzerinde fosfat bulunan tapulu arazilerinde özel bir şirketin çalışma yapmasına ve köylülerin evlerinden tahliyelerine dair tebliğin soruşturulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16401)

738.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16402)

739.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Soma ilçesinde TKİ Ege Linyit İşletmesine ait kentsel dönüşüm kapsamındaki arazilere ve üzerinde müessese idare binası ve lojman yapılması için gerçekleştirilen son ihaleye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16403)

740.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da Suruç Ovası Sulama Projesi kapsamındaki ekili tarım arazilerine su verilmediği iddiasına ve Akçakale ilçesinde pamuk ve mısır ekimi yapan çiftçinin zararının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16415)

741.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, AB tarafından pestisit nedeniyle ithalatı yasaklandığı için ihracattan geri dönen tarım ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16416)

742.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, klorpirifos zehri tespit edilen ve bu nedenle AB ülkelerinden iade edilen gıda miktarlarına ve iade edilen gıdaların imha edilip edilmediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16417)

743.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bakanlar Kurulu Kararı ile et ve bazı tarım ürünlerinin ithalatında öngörülen sıfır gümrük vergisi uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16418)

744.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Akdeniz meyve sineği zararlısı ile mücadeleye, ihracatta geri dönüşlere karşı alınan önlemlere ve zararlı kalıntısı veya klorpirifos maddesi görülen ürünlerin akıbetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16419)

745.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Et ve Süt Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen ithalat yetkilerinin çiftçilere olumsuz etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16420)

746.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, GDO'lu mısır ve soya ürünlerinin hayvan yemi ya da yem ham maddesi olarak kullanılabilmesine, kullanımının denetimine ve Biyogüvenlik Kurulu üyelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16421)

747.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da yapılan Akziyaret sulama projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16422)

748.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, içeriğinde genetiği değiştirilmiş organizma bulunan ürünlere, GDO'lu ürünlerin insan sağlığına zararına ve yem amaçlı ithal edilen GDO'lu soya ve mısırın amacı dışında kullanılmasının engellenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16423)

749.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16424)

750.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, son on yılda ekilen ve dikilen tarım arazilerinde yaşanan azalışa, bu durumun engellenmesine yönelik çalışmalara ve ilaç, mazot ve gübre fiyatlarının yüksekliğinin tarıma etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16425)

751.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, bitkisel ve hayvansal gıda ürünlerinin denetimlerine ve iç piyasada ürünler son tüketiciye ulaşmadan önce ilaç kalıntı tahlili yapacak bir laboratuvar sisteminin ne zaman kurulacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16426)

752.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda balıkların telef olduğu iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16427)

753.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Maçka Demokrasi Parkı'nda bulunan kafelerin temizlik denetimlerine ve fiyat uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16431)

754.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iki yüz adet yeni otobüs alımı kararına ve Bakanlığa borçlanma talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16432)

755.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Saruhanlı İlçe Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16433)

756.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi Büyük Çamlıca Caddesi'nde yaşanan yol çökmesine ve Çamlıca-Libadiye tünel inşaatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16434)

757.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesinde ve sonrasında ruhsatsız silah kullanan kişi sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16435)

758.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin sağlıklı bir yaşam sürmesi ve refahı için atılacak adımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16436)

759.-   Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un, Van Edremit'te 1. derece arkeolojik SİT alanı olan höyük ve mezarlık alanı üzerine plaj ve müştemilatının yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16437)

760.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın Edremit ilçesinde açılan halk plajındaki tuvalet, soyunma odası ve otoparkın 1. dereceden SİT alanı olan Dilkaya Höyüğü ile Ermeni mezarlığı olarak bilinen alana yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16438)

761.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe, ruhsatlı silahlara, bunlarla meydana gelen ölümlü vakalara ve silah satışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16439)

762.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşların şehir içinde gündelik hayatlarını devam ettirebilmesi için aldığı tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16440)

763.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Yığılca ilçesinde inşaatı süren çimento fabrikasının çevreye ve üreticilere etkilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16441)

764.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16442)

765.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, polislerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16443)

766.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, OHAL süresince çalışma saatleri artırılan polislere fazla çalışma ödemesi yapılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16444)

767.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Haziran 2013-Ağustos 2017 arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16445)

768.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkan olduğu tarihten itibaren alınan büyükşehir belediyesi meclis kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16446)

769.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Küçüksu Mesire Alanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt döküldüğüne dair iddialara ve alanın belediyeye tahsis işleminin iptaliyle ilgili mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16447)

770.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16448)

771.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bandırma Edincik Mahallesi'ndeki tarihi eserlerin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16449)

772.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16450)

773.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Van'ın Edremit ilçesinde halk plajı ve tuvaletinin Dilkaya Höyüğü ile Ermeni mezarlığı olarak bilinen alana yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16451)

774.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, TÜİK verilerine göre 2006 ve 2007 yıllarında ülkemizdeki müzelerde bulunan eser sayısında meydana gelen değişikliğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16452)

775.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Yozgat'ta bulunan Mercimek Tepe Höyüğü için kazı çalışmalarının başlatılmasına ve höyüğün ortaya çıkarılarak turistlerin ziyaretine açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16453)

776.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16454)

777.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, otel doluluk oranlarını gösteren TÜİK verilerine ve turizm gelirlerindeki düşüşe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16455)

778.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Et ve Süt Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen ithalat yetkilerinin değerlendirme kriterlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16456)

779.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, kamu kuruluşlarındaki makam aracı sayısına ve bunların yakıt ve bakım masraflarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16457)

780.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son on yılda uyuşturucu madde ticareti yaparken yakalanan ve gelir vergisine tabi tutulan kişilere ve toplanan gelir vergisine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16458)

781.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Özelleştirme Yüksek Kurulunca Şanlıurfa'daki bazı sosyal donatı alanlarının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16459)

782.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16460)

783.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılındaki engelli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16461)

784.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yer değişikliği talep eden yükseköğrenim kurumları personelinin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16462)

785.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mesleki açık liselerin yüz yüze ders ve atölye uygulamalarıyla hafta içi yapılan ders saatlerinin okul normu ders yükü içinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16463)

786.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran Üniversitesi Birecik MYO'da öğrencilere sağlanan sosyal ve kültürel imkanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16464)

787.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Bakanlığın protokol imzaladığı bir vakfa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16465)

788.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir il ve ilçelerinde ilk ve orta öğretimde öğretmen, yönetici ve diğer personel açığına ve eğitimdeki sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16466)

789.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Ensar Vakfı ile beş yıllık protokol imzalanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16467)

790.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16468)

791.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Bakanlığın protokol imzaladığı bir vakfa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16469)

792.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, mülakat ile yapılan sözleşmeli öğretmen alımlarına ve Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16470)

793.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, 1994-2015 yılları arasında Kayseri'de hayırseverler tarafından yaptırılarak Bakanlığa devredilen okullara ve imam hatip okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16471)

794.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 4+4+4 sistemine geçilmeden önceki ve sonraki beş yıllık dönemlerde okula devam etmeyen kız çocuklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16472)

795.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık ve vakıflar arasında imzalanan protokollerin usul ve esaslarına ve vakıfların kurs açma yetkilerinin mahiyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16473)

796.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi binasının taşınma gerekçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16474)

797.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Anadolu ve Fen liselerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin haftalık ders saatinin artırılmasına ve Biyoloji ve Yabancı Dil derslerinin haftalık ders saatlerinin düşürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16475)

798.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın Milli Eğitim Müdürü tarafından Aydın Milli Eğitim Müdür Yardımcılıklarına yapılan atamalara ve hemşehricilik iddialarının soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16476)

799.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 4+4+4 sistemine geçilmeden önceki ve sonraki beş yıllık dönemlerde Adana'da okula devam etmeyen kız çocuklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16477)

800.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde açılan Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans programının kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16478)

801.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16479)

802.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, sosyal medyada paylaşılan bazı videolara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16480)

803.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16481)

804.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Alakır Nehri üzerindeki HES firmasının yüzde on oranındaki can suyunu bırakmadığı ve Koca Dere üzerinden su taşıyarak derenin kurumasına neden olduğuna dair iddialara ve firmayla ilgili işlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16482)

805.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Bayındır ilçesinin bazı mahallelerinde çıkan orman yangınına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16483)

806.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Simav Çayı'nın kirlilik nedenleri, kirliliğin önlenmesi ve temizlenmesine yönelik çalışmalar ile Simav Çayı'na zehirli atık bırakan sanayi kuruluşlarına uygulanan cezai işlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16484)

807.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16485)

808.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'ndaki balık ölümlerine, çay suyunda yapılan testlere ve Melen Çayı'nın içme suyu olarak kullanımına onay veren raporlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16486)

809.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16487)

810.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yapılan DSİ hizmet binasına Meteoroloji ve Orman ve Su İşleri il müdürlüklerinin de taşınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16488)

811.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yaşanan sulama suyu sorununa ve çözümüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16489)

812.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esma Hanım Köyü'nün içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16490)

813.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Hasanlar Barajı'nın İSKİ Su Havzası'ndan çıkarılıp çıkarılmadığına ve Melen Çayı Projesi'ndeki suyun teminine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16491)

814.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal alanda çıkan orman yangınına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16492)

815.-   Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, 2002-2017 yılları arasında Botan Çayı'nda gerçekleşen can kayıplarına, nedenlerine ve sorumluların ortaya çıkarılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16493)

816.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Antalya'da bir köpeğin araçla ezilerek öldürülmesi olayına ve Hayvan Koruma Kanunu Tasarısı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16494)

817.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında Niğde ilinde vefat nedeni olarak görünen ilk on hastalığa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16495)

818.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, behçet hastalığıyla ilgili istatistiki verilere ve tedavi yöntemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16496)

819.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Erciş ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16497)

820.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16498)

821.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16499)

822.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'nın Karataş ilçesindeki hastane ve sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16500)

823.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Adana Şehir Hastanesine yönelik bina, personel ve kapasite planlamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16501)

824.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bulunan Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakınını darp eden özel güvenlik görevlileri ve sivil kişiler hakkında yapılan işlemler ile hastanın tedavisi yapılmadan çıkarılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16502)

825.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısına sahilin doldurulmasıyla yapılan köprülü kavşak projesine ve İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen çalışmaların sürmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16504)

826.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16505)

827.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilere ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16507)