TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 18

27 Ekim 2017 Cuma

 

Rapor

1.- Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 502) (Dağıtma tarihi: 27.10.2017) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında işten çıkarılan kadın işçilerle ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçi sendikası üyesi olan kadın sayısı ile kadın iş yeri temsilcisi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/928) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mühendislerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılmasına ve İŞKUR'a 2017 yılında başvuran mühendis sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/929) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında tutuklanan imam hatip lisesi mezunu olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/930) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu görevinden ihraç edilenlerden komisyon kararı ile göreve iade edilenlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Topluma Kazandırma Kanunu'ndan yararlananlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/932) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk suçlulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/933) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, turizm sektörü ile ilgili bazı verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/934) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocukları suça teşvik ettiği iddia edilen yurt dışı lisanslı internet oyunlarının takibine ve yasaklanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/935) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı itibarıyla ülkemizde faaliyet gösteren yabancı şirket ve yabancı ortaklı şirket sayısı ile yabancı ülkelerin kendi KİT'leri kanalıyla ülkemizde aldıkları taşınmazlara ve yaptıkları yatırımlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/936) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılan altın ithalatına ve Darphane tarafından basılan altın miktarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/937) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocukları suça teşvik ettiği iddia edilen yurt dışı lisanslı internet oyunlarının takibine ve yasaklanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/938) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlete ait olup kiraya verilen taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/939) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul Şehir Üniversitesine satışı yapılan bir taşınmaza ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/940) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görev yaptığı halde kadrosu özelleştirme kapsamında olmayan kurum ve kuruluşlarda bulunan personel sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/941) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz sonrası FETÖ ile bağlantısı tespit edilerek el konulan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine devredilen bina sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/942) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2017)

 

Genel Görüşme Önergeleri

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, tutuklu milletvekillerinin durumu ile ilgili genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2017)

2.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ekonomide özellikle bütçe dengeleri, vergilendirme ve yasal borçlanma sınırı açısından meydana gelen değişiklikler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'da taksilerde ses ve görüntü kaydı alınması konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, Düzce'nin Yığılca ilçesine kurulması planlanan çimento fabrikasının muhtemel etkilerinin hakkında bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 25 Milletvekilinin, akademisyenlere yönelik gözaltı ve tutuklama olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2039) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, işçi ölümlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2040) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, Riva Deresi’nin kirlenmesini önlemek adına yapılacakların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2041) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, terörle mücadele konusunda ihmali olan kamu görevlilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2042) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

5.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 24 Milletvekilinin, Türkiye'de çocuk işçiliğinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2043) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 20 Milletvekilinin, Madımak olayının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2044) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

7.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve 27 Milletvekilinin, eğitim sisteminin eksikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2045) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

8.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sağlık alanında yapılan açığa almaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2046) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, gözaltındaki kişilere kötü muamelede bulunulduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2047) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

10.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, Malatya ve diğer illerde meydana gelecek bir depremin ortaya çıkaracağı sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2048) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

11.-  Siirt Milletvekili Besime Konca ve 21 Milletvekilinin, 20 Ağustos 2016 tarihinde IŞİD terör örgütü tarafından bir düğüne düzenlenen terör saldırısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2049) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 19 Milletvekilinin, Kars'ın Arpaçay İlçesinde bir ortaokul öğretmeninin öğrencileri ile cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2050) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

13.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 20 Milletvekilinin, çalışan mahkûmların iş koşulları ve ücretleri ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2051) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

14.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 19 Milletvekilinin, kamu özel işbirliği ve yap işlet devret projelerindeki kamu zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2052) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

15.-  Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 26 Milletvekilinin, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bir oylamayla ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2053) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

16.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 19 Milletvekilinin, HDP yöneticilerinin tutuklanması ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2054) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

17.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 19 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen köylerde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2055) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

18.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, bonzai kullanımının önlenmesi için alınacak önlemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2056) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

19.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ve 22 Milletvekilinin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı lobi şirketlerinden hizmet alındığı iddialarının ve Malta belgelerinde yer alan çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2057) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

20.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, çocuk işçiliğinin ve çocukları çalışmaya iten nedenlerin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2058) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 27 Milletvekilinin, toplu taşıma araçlarında görüntü ve ses kaydı alınması uygulamasının olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2059) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, işsizlik sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2060) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

23.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 20 Milletvekilinin, engelli vatandaşların istihdamda yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

24.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'da taksilerde ses ve görüntü kaydı alınması uygulamasına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2062) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

25.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 21 Milletvekilinin, kısırlığa yol açan faktörlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2063) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

26.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve 20 Milletvekilinin, kadın cinayetlerinin sosyolojik ve psikolojik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, milli takım başta olmak üzere futbolda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2065) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, ülkemizde sınavlardaki matematik başarısının düşük olmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2066) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

29.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 24 Milletvekilinin, olası depremler konusunda mevcut eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2067) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

30.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 21 Milletvekilinin, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara yönelik iddiaların ve Kurumun altyapı eksikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2068) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, gelir gider dengesizliğinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2069) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, su sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2070) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)