TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 17

24 Ekim 2017 Salı

 

Rapor

1.- Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/886) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 501) (Dağıtma tarihi: 24.10.2017) (GÜNDEME)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Borç İdaresi Kurulu yöneticilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesini 24.10.2017 tarihinde geri almıştır. (7/15304)