TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 16

23 Ekim 2017 Pazartesi

 

Raporlar

1.- 693 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/869) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 23.10.2017) (GÜNDEME)

2.- 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/870) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 23.10.2017) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda insan kaçakçılarının elinden kurtarılan mağdurlara ve yakalanan insan kaçakçılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14012)

2.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15202)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSPARK'ta meydana gelen yolsuzluk olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15203)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da biri 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde olmak üzere toplam yedi kişinin kaçırılması olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15204)

5.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle kapatılan üniversitelerin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15205)

6.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İSPARK'ta meydana gelen yolsuzluk olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15281)

7.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da arızalı sokak lambalarına ve oluşan güvenlik sorununun çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15282)

8.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Suriyeli sığınmacıların ülkemize giriş yaparken sağlık kontrolünden geçip geçmediklerine, bulaşıcı hastalıklarda görülen artışa ve Mersin'deki AIDS vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15284)

9.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Antalya'da ve Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarının başlamasında enerji iletim hatlarının etkisinin araştırılmasına ve ormanlardaki enerji iletim hatlarının yenilenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15285)

10.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop Durağan Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının hizmete girme tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15286)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yöneticilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15287)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yöneticilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15290)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yöneticilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15291)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yükseköğretim Kurulu yöneticilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15295)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İnternet Üst Kurulu yöneticilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15296)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğalgaz ve Petrol Üst Kurulu yöneticilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15300)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Din İşleri Yüksek Kurulu yöneticilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15302)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu yöneticilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15305)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anıtlar Yüksek Kurulu yöneticilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15306)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMSF üyelerine ve danışman olarak görev yaptıkları şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15308)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15309)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMSF'ye ait taşınmazlara ve 1 Ocak 2003-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan araç ve diğer taşınır mal satış işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15310)

23.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Sakarya'da on aylık bebeğiyle birlikte kaçırılan ve tecavüz edilerek öldürülen Suriyeli hamile kadına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15311)

24.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılara yönelik şiddet vakalarına, sığınmacıların güvenliğine ve Suriyelileri hedef gösterenlerle ilgili işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15312)

25.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından 2017 yılı Temmuz ayında doğrudan temin yoluyla alınan mal, malzeme ve hizmet dökümüne ve doğrudan temin yönteminin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15313)

26.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, canlı hayvan, kırmızı et ve hububatta gümrük vergilerinin düşürülmesine ve üreticinin zararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15314)

27.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, parti sözcüsü tarafından AK Parti'den temizlendiği ifade edilen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15315)

28.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Mardin'de Süryanilere ait kilise, manastır ve diğer mülklerin Hazineye devrine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/15316)

29.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, bir açıklamasına ve Suriyelilerin kayıt dışı istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/15317)

30.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde genç bir kadının intihar vakası olarak açıklanan ölümüne, kadın intiharlarına ve bu intiharların araştırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15319)

31.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, milli istihdam seferberliği kapsamında gerçekleşen ilave istihdamlara ve verilen sözlerin yerine getirilmesinin takibine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15321)

32.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası koro çalışma binaları ve konser salonu inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15322)

33.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çivril ilçesindeki Kufi Çayı'nın kirlilikten arındırılmasına ve Kufi Çayı'nı kirleten kuruluşlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15323)

34.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, SGK'nın mühendis, mimar ve şehir planlamacılar için asgari ücretin TMMOB tarafından belirlenmesini düzenleyen protokolü iptal etmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15324)

35.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da iki yabancı firmaya kaya gazı çıkarılmasına yönelik lisans verilmesine ve yapılan çalışmaların çevreye, halk sağlığına ve deprem riskine etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15325)

36.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15326)

37.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, SGK'nın mühendis, mimar ve şehir planlamacılar için asgari ücretin TMMOB tarafından belirlenmesini düzenleyen protokolü iptal etmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15327)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen depremden sonra oturulamaz raporu verilen evlere ve vatandaşlar için alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15333)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi otopark işletmesi İspark'a dair yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15334)

40.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15335)

41.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, İzmit'ten çalışmak üzere bindiği bir gemide kaybolduğu belirtilen bir kişinin bulunmasına ve gemide FETÖ mensuplarının bulunduğu iddiasının araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15336)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, il kültür ve turizm müdürlüklerine yapılan müdür atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15337)

43.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde fiilen sahneye çıkma yaşını dolduran kadrolu ve sözleşmeli bale sanatçılarına, hangi birimlerde çalıştırıldıklarına ve özlük haklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15338)

44.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde müfettişlik için yeterlilik sınava giren ve başarılı olan personele ve atamalarının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15339)

45.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da bulunan tarihi Göbeklitepe'nin on beş aydır ziyarete kapalı olmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15340)

46.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'ye yeni bir öğretmenevi yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15341)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tematik liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15342)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan yatılı anadolu liselerine ve yatakhane bölümünün yıkılması planlananlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15343)

49.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'daki köy ve mezraların su sorununa ve ilde yaşanan su kesintilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15346)

50.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Çokal Barajı'nda oksijen düzeyinin düşmesine ve barajdaki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15348)

51.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, SMA hastalarına sağlanan tedavi ve ilaç desteklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15349)

52.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne başvuran bir hastanın Erzurum'a sevkinin yapılmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15350)

53.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, ALS hastalarına sağlanan teşhis ve tedavi imkanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15351)

54.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, ALS hastalarına, teşhis ve tedavi hizmetlerine ve bakım desteklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15352)

55.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli'ndeki araç geçiş sayılarına ve firmalara verilen geçiş garantilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15353)

56.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli'ndeki araç geçiş sayılarına ve bu projeler ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım maliyetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15354)