TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 15

20 Ekim 2017 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 21 Milletvekilinin, OHAL döneminde yaşanan iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2013) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2017)

2.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 19 Milletvekilinin, çocukları suça yönlendiren faktörlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2014) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2017)

3.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 23 Milletvekilinin, Şırnak'ta sağlık hizmetlerinden yararlanılmasında ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2015) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'da yaşanan afetlerin nedenlerinin ve ortaya çıkan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2016) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, güvenlik hizmeti sunmakla görevlendirilen kamu ve özel sektör birimlerinin parlamenter denetiminin sağlanması yollarının ve mevzuattaki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2017) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2017)

6.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 21 Milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2018) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2017)

7.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 23 Milletvekilinin, devlet hastanelerinin taşınmasının ortaya çıkardığı mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2019) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2017)

8.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye'nin kaynak zenginliğinin ve bunun sürdürülebilirliğini tehdit eden ekolojik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2020) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2017)

9.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 21 Milletvekilinin, ensest ile etkin mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2021) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2017)

10.-  HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 21 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile ilgili bazı usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2022) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.09.2017)

11.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 21 Milletvekilinin, iktidar tarafından eğitime siyasi müdahaleler yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2023) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2017)

12.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 22 Milletvekilinin, son dönemde okul servislerinin karıştığı olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2024) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2017)

13.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, eğitim emekçilerinin sorunlarının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2025) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2017)

14.-  Van Milletvekili Lezgin Botan ve 21 Milletvekilinin, eğitim sistemindeki değişikliklerin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2026) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

15.-  Van Milletvekili Lezgin Botan ve 21 Milletvekilinin, anadilde eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2027) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2017)

16.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2028) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2017)

17.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 Milletvekilinin, yeni eğitim müfredatı ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2029) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2017)

18.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 Milletvekilinin, yargıya müdahale edildiği ve yargı bağımsızlığını yitirdiği yönündeki iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2030) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

19.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve 19 Milletvekilinin, eğitimde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2031) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2017)

20.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve 19 Milletvekilinin, başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye genelinde çocukların suda boğulma vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2032) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, Şanlıurfa Baro Başkanı'nın polisler tarafından darp edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2033) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2017)

22.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 19 Milletvekilinin, Ağrı'da meydana gelen trafik kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2034) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2017)

23.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 25 Milletvekilinin, Saya işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2035) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2017)

24.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 22 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütü tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2036) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2017)

25.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TMSF tarafından el konulan ve satılan medya kuruluşları ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2037) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2017)

26.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin yargılamada çeşitli sorunlara yol açtığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2038) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2017)