TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 13

18 Ekim 2017 Çarşamba

 

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1870) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1871) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1872) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1873) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluşuna İlişkin Kanun Teklifi (2/1874) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

6.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın; Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1875) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1876) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

8.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın; Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1877) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1878) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1879) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

11.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1880) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2017)

12.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1881) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Kanun Teklifi (2/1882) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2017)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılının ilk dokuz ayında gümrük vergisi düşürülerek veya sıfırlanarak yurt dışından yapılan gıda ürünü alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan tarımsal düzenleme, teşvik ve desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2017)

3.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında yapılan işe alımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

4.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Antalya'nın Gürsu Mahallesi'nde üç köpeğin zehirlenerek patilerinden tellere çivilenmesi olayına ve bu olayın sorumlularının yakalanmasına için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ortaöğrenim öğrenci yurtları ile ilgili bazı verilere ve bu yurtların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşımalı eğitim sistemine ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/901) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan et satışına ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/902) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullarda görev yapan sözleşmeli, vekil ve ücretli öğretmenler ile atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/903) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

9.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, 2002 yılından itibaren 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında adli işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/904) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

10.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, 17 Ağustos Depremi'nden sonra kurulan Deprem Fonu'na, Kocaeli'deki orta ve ağır hasarlı binalara ve deprem toplanma alanlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

11.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı iki mahallenin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamına alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/906) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

12.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Gebze Belediyesinin Kirazpınar Mahallesi'ndeki evlerin yıkımı konusunda mahalle sakinlerine yaptığı tebligata ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

13.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nin alt yapı, sağlık ve sosyal hizmet alanlarındaki sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

14.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'deki kamu hastanelerinin röntgen teknisyeni ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde kamu görevinden çıkarılanların üniversiteye kayıt yaptıramayacağına dair yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16889) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı yirmi yedi köyde üç aydır yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16890) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, hastaneye götürülecek tutuklu bir milletvekiline jandarma tarafından kelepçe takılmak istenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16891) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2017)

4.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Ilısu Barajı Projesi kapsamında Hasankeyf'in sular altında kalacak olmasına, tarihi alanda dinamit kullanımına ve bölgedeki kurtarma kazılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16892) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Samsun'da oynanan bir maçta cezaevinde açlık grevi yapan iki kişi hakkında açılan pankart nedeniyle yapılan tutuklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16893) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir sloganın suç teşkil edip etmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16894) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

7.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin bazı ilçelerinde Bulgaristan sınırından canlı hayvan ve karkas et kaçakçılığı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16895) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Silivri Cezaevi'nde bulunan iki tutuklunun kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16896) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2017)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Altındağ Belediyesi tarafından 3-6 yaş arası çocuklar için açılan yüzme kursunda kız ve erkek çocukların ayrılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16897) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Amasya ilinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16898) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

11.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, IŞİD'in finansal yöneticisi olan teröristin Türkiye'de yaşadığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16899) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

12.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, MİT görevlilerinin Kuzey Irak'ta PKK tarafından alıkonulduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16900) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

13.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Varlık Fonu'na ait yıllık faaliyet ve mali denetim raporu hazırlanıp hazırlanmadığına ve hazırlanmış ise TBMM'ye gönderilip gönderilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16901) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2017)

14.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Milletvekili Celal Doğan'ın isminin şehirdeki bulvar, okul gibi çeşitli yerlerden kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16902) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2017)

15.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, bir ceza yargılamasında savcı tarafından yapılan itiraza ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16903) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

16.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına talimat içerikli bir yazı gönderildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16904) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2017)

17.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, hastaneye götürülecek tutuklu bir milletvekiline kelepçe takılmak istenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16905) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde kalan tutuklu bir gazeteciye verilmek istenen kitapların cezaevi yönetimince geri gönderilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16906) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İzmir'de iki genç kadını darp eden ve bu esnada olaya müdahale etmeyen polisler hakkında yapılan işlemlere ve son on yılda emniyet mensuplarının sorumlu olduğu kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16907) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

20.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da meydana gelen ve yargıya intikal eden bir cinsel istismar olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16908) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2017)

21.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesinde okul öncesi eğitim gören bir çocuğun serviste unutularak hayatını kaybetmesine ve okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilgili Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16909) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

22.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Mardin'in İzbırak Köyü'nde yaşayan bir rahibenin karşılaştığı sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16910) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

23.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16911) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

24.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin Merkez ve Demirköy ilçelerine bağlı bazı köylerinde Bulgaristan'dan canlı hayvan ve karkas et kaçakçılığı yapıldığına dair iddialara ve konu ile ilgili işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16912) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

25.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin bazı ilçelerinde Bulgaristan sınırından canlı hayvan ve karkas et kaçakçılığı yapıldığı iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16913) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kars Harakani Havaalanı'nda avukat bir çifte tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen bir polis memuruna ve hakkındaki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16914) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

27.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 2017 yılı 3. Dönem Amirlik Eğitimi Sınavı mülakatında elenen adaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16915) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

28.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin Merkez ve Demirköy ilçelerine bağlı bazı köylerinde Bulgaristan'dan canlı hayvan ve karkas et kaçakçılığı yapıldığına dair iddialara ve konu ile ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16916) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

29.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Cumhuriyet Caddesi'nde şarkı söyleyen iki çocuğun gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16917) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2017)

30.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesinde okul öncesi eğitim gören bir çocuğun serviste unutularak hayatını kaybettiği olayda mevzuata aykırı kusurların denetimlerde tespit edilmemiş olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16918) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

31.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı İzbırak köyünde bulunan kilisedeki rahibenin hakaret, tehdit ve saldırı nedeniyle yaptığı şikayetlerin sonuçlandırılmamış olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16919) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

32.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Hasankeyf'te yapılmakta olan HES projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16920) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2017)

33.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Muş'ta ve Türkiye genelinde imam hatip ortaokulu veya lisesine dönüştürülen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16921) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

34.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde okul müdürü atamaları için bir sendika tarafından torpil listesi gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16922) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

35.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesinde okul öncesi eğitim gören bir çocuğun serviste unutularak hayatını kaybettiği olayda mevzuata aykırı kusurların denetimlerde tespit edilmemiş olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16923) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

36.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Suriye sınırından geçmeye çalışan mültecilere işkence yapıldığına dair görüntülerin soruşturulmasına ve sınıra duvar örülmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16924) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

37.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin bazı ilçelerinde Bulgaristan sınırından canlı hayvan ve karkas et kaçakçılığı yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16925) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

38.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, kanser hastalarının tamoksifen etken maddeli ilaçlara ulaşmada yaşadıkları güçlüklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16926) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

39.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'taki hekim ve sağlık personeli eksikliğine ve sorunun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16927) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

40.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Cizre Devlet Hastanesi'nde sekiz aylık hamile bir kadının hayatını kaybetmesine, hastanede kadın doğum uzmanı bulunmamasına ve diğer eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16928) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

41.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, OHAL KHK'ları ile ihraç edilen yan dal uzmanı hekimlere ve özel hastanelerde yan dalda iş bulamayanların ana dalda çalışma izni için yaptıkları başvuruların yanıtsız bırakılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16929) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.09.2017)

42.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, THY yayını olan Skylife dergisinde Atatürk ile ilgili haber, makale ve benzeri yazılara yer verilmediği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16930) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)