TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 124

10 Mayıs 2018 Perşembe

 

Raporlar

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 Milletvekili, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 25 Milletvekili, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 22 Milletvekili, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekili, Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekili, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 33 Milletvekili, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 Milletvekili, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekili, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 Milletvekili, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve 25 Milletvekili, Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 24 Milletvekili, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 23 Milletvekili, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekili, İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 21 Milletvekili, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 23 Milletvekili, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekili, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 22 Milletvekili, Ankara Milletvekili Murat Emir ve 23 Milletvekili, Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve 20 Milletvekili, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 21 Milletvekili, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 23 Milletvekili, MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, HDP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve 34 Milletvekilinin; Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/114, 365, 378, 494, 702, 884, 1423, 1431, 1442, 1449, 1597, 1787, 1808, 1949,1955, 1970, 2056, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099) (S. Sayısı: 558) (Dağıtma Tarihi: 10.05.2018) (GÜNDEME)

2.- Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve 47 milletvekili, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 23 milletvekili, Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve 27 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 milletvekili, İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 19 milletvekilinin; Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/135, 298, 1150, 2002, 2101, 2103, 2104, 2112, 2113) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma Tarihi: 10.05.2018) (GÜNDEME)

3.- 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı (1/949) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 10.05.2018) (GÜNDEME)