TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 123

09 Mayıs 2018 Çarşamba

 

Raporlar

 

1.- AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Adana'nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın Vakasının Araştırılması ve Benzer Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması ve Kamusal Eğitim ve Barınma Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp Yaygınlaştırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/392) (S. Sayısı: 494) (Dağıtma Tarihi: 09.05.2018) (GÜNDEMDE).

2.- AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/518) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma Tarihi: 09.05.2018) (GÜNDEMDE).

3.- AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/601) (S. Sayısı: 555) (Dağıtma Tarihi: 09.05.2018) (GÜNDEMDE).

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Kuzey Irak'a düzenlenen hava operasyonlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1607) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2018)