TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 116

27 Nisan 2018 Cuma

 

Tezkereler

1.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1570) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

2.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1571) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1572) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

4.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1573) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

5.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1574) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

6.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1575) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1576) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1577) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

2.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, muhtarların görevleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümü ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1576) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

3.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, polis memurlarının ek göstergelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1577) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uzman jandarmaların eğitim sürelerinin fiili hizmetten sayılmasına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1578) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uzman jandarmaların terfi imkanlarına ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanan uzman çavuş sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1580) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 3269 sayılı Kanun gereği istifa sonrası kendi kurumuna da dönemeyen 35 yaş üstü uzman çavuşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1581) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, denetim kolaylığı sağlamak için ticari kamyonetlerin tek renk olması veya plaka uygulaması yapılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1582) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt içi yük taşımacılığında taban fiyat belirlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1583) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1584) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık personeline öğretim yılı başında hazırlık ödeneği verilmesine yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1585) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın ALO 174 hattına yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1586) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda güvenliği alanında yapılan denetimlere ve istihdam edilen personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1587) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tavuk eti üreten işletmelerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1588) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okul kantinlerinin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1589) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında ithal edilen buğday ve un miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1590) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1591) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektronik sigara satışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1592) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelere bütçeden aktarılan paylar üzerinden yapılan kesintilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1593) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1594) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında brucella hastalığı teşhisi konulan kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1595) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

22.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesinden güvenlik soruşturmasını geçemediği için yararlanamayan işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1596) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Meclis Sohbetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27101) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

2.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, TBMM'de görevli emniyet personelinin çeşitli sorunlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27102) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çatışmalardan arta kalan patlamamış mühimmatlar nedeniyle yaşamını yitiren kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27103) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

4.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Eximbank Genel Müdürünün özel bir şirketin ortağı olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27104) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, çeşitli illerde yapılan bazı operasyonlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27105) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27106) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

7.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Afrin Operasyonu sırasında yıkılan bir heykel ve bir ağaca ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27107) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de doğan ve geçici koruma statüsü kapsamında Türk vatandaşı olan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27108) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

9.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının 18 Mart için yapılan hutbe ve dualarının içeriğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27109) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

10.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da bazı okullarda TÜGVA adlı Vakıf tarafından düzenlenen etkinliklere katılım için öğrencilere baskı kurulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27110) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

11.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki bazı öğrenci topluluklarının faaliyetlerine izin verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27111) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'nın Ak Parti kongrelerine katılımı için yapılan ulaşım masraflarının nasıl karşılandığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27112) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, POHEM, POMEM ve PÖH alımlarında yaş sınırının yükseltilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27113) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OHAL kapsamında işten uzaklaştırılan, açığa alınan ve göreve iade edilen kişi sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27114) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda kadroya alınan şoför sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27115) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

16.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarına ve belediyecilik faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27116) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

17.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, KHK ile ihraç edilen kişilerin emekli maaşlarının ödenmediği ve sosyal yardımların engellendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27117) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

18.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınav sonuçları ve kura işlemleri hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27118) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

19.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27119) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

20.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 18 Mart'ta camilerde okutulan hutbelerde Atatürk'ün anılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27120) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

21.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, bazı kurum ve kuruluşların adlarından Türkiye ifadesinin çıkarılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27121) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu bulunan yüksek yargı üyelerinin cezaevi koşullarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27122) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilere yapılacak mazot desteğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27123) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şeker kotasına yönelik düzenlemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27124) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine Müsteşarlığı'nın toplam personel sayısına, kadın personeline ve personel giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27125) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, RTÜK'ün toplam personel sayısına, kadın personeline ve personel giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27126) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, geçici koruma kapsamında sevk merkezlerinde yaşayan mülteci sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27127) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hububat hasat döneminde ithalat vergilerinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27128) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çiftlik Bank'ın denetim sürecinde ihmal bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27129) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK'nın 2017 yılı sonu itibarıyla mevcut alacak miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27130) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

31.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Batman Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi açılması ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27131) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2018)

32.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, OHAL ile ilgili konular hakkında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27132) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mobbingle mücadele için alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27133) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27134) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

35.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sosyal medyada yer alan bir video hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27135) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

36.-  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, Çiftlik Bank ile Anadolu Farm'ın faaliyetlerine ve nitelikli dolandırıcılık vakalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27136) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

37.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, büyük veri analizi şirketlerine ve siyasi yönlendirme vakalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27137) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, yabancı bir veri analiz şirketinin Türkiye'de faaliyette bulunup bulunmadığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27138) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

39.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, IŞİD ile ticaret yaptığı iddia edilen bazı şirketlere ve IŞİD'le mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27139) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

40.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, İstanbul Bağcılar'da bir kişinin kaçırılarak işkenceye uğradığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27140) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

41.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, tutuklu bir kişiye yakınlarının cenazesine katılmak için izin verilmemesine ve çeşitli uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27141) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

42.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Türkiye Varlık Fonu yöneticileri için belirlenen ücretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27142) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

43.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, FETÖ'yle mücadeleye ve OHAL'in devam ettirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27143) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, asbest maddesinin zararlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27144) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27145) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

46.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27146) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'de yaşandığı iddia edilen elektrik kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27147) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27148) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27149) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27150) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27151) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27152) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27153) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

54.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, kayyım atanan bir inşaat şirketinin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27154) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27155) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27156) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27157) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27158) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27159) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27160) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27161) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

62.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in voleybol salonu ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27162) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27163) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27164) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

65.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesinin stadyum ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27165) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27166) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27167) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

68.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılından itibaren satılan fabrikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27168) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27169) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27170) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27171) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27172) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

73.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kanserojen madde içeren bazı oyuncakların yurda kaçak olarak sokulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27173) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27174) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

75.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, siber saldırılara karşı alınan önlemlere ve e-devlet uygulamalarının güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27175) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27176) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

77.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yabancılara vatandaşlık hakkı koşullarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27177) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27178) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27179) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27180) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27181) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27182) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27183) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27184) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27185) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27186) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2013-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27187) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

88.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın'ın Söke ilçesinde kurulması planlanan bir maden işletmesinin çevreye muhtemel etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27188) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

89.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Türkiye Diyanet Vakfına dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27189) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2018)

90.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.'nin sermaye artırımına gitme gerekçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27190) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

91.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, plastik şişede satılan suların muhtemel zararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27191) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

92.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, mobilya üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27192) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

93.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce vasfı değiştirilen yeşil alan, eğitim ve sağlık tesisi arazilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27193) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

94.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'nın Altındağ ilçesi sakinlerinin sağlık hizmetlerine ulaşımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27194) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vergi rekortmenleri listesinde olup bir suçtan tutuklanan veya hakkında dava açılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27195) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında bütçeden KİT'lere ve KİT'lerden bütçeye aktarılan tutarlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27196) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerde istihdam edilen personele dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27197) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

98.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi personelinin kadroya geçirilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27198) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27199) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

100.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Ceyhan Endüstri İhtisas Bölgesi için yapılan acele kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27200) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklarda mevcut kadrolu ve sözleşmeli danışman sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27201) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, silah taşıma ruhsatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27202) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

103.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, OHAL uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27203) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında en çok kar ve zarar eden KİT kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27204) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

105.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, siber saldırıların ve siber zorbalığın önüne geçmek için alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27205) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

106.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, e-devlet sisteminin güvenlik açıkları olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27206) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

107.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, bylock uygulaması kullandığı tespit edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27207) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

108.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul'da ele geçirilen kaçak oyuncakların incelenmesine ve kaçak olarak piyasaya sürülen oyuncakların tespitine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27208) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

109.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, İstanbul'da Emlak Konut'a ait bir inşaatta işçilerin Kürtçe konuşmalarının yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27209) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

110.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki KYK yurdunda yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27210) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

111.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, TRT Genel Müdürünün istifa edeceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/27211) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde ikinci bir noterin faaliyete geçip geçmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27212) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

113.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, tutuklu bir vatandaşın sağlık hizmetine erişiminde sorun yaşadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27213) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

114.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan ihbarlara ve yargı uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27214) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

115.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 10 Ekim Ankara Garı terör saldırısı davası firari sanığı hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27215) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

116.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, bir milletvekilinin FETÖ yargılamalarına yönelik iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27216) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KHK ile görevden ihraç edilip hakkında takipsizlik kararı verilenlerden görevlerine iade edilenlerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27217) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

118.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Silivri Cezaevi'nde kalmakta olan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27218) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

119.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü kadınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27219) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

120.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü çocuklar ile hamile ve doğum yapan kadınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27220) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

121.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27221) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

122.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27222) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

123.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, cezaevlerinde kalan çocuklarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27223) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

124.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Adli Tıp Kurumu tarafından hükümlülere verilen sağlık raporlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27224) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

125.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, cezaevlerinde kalan kadınlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27225) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

126.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, şartlı tahliye başvurularına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27226) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

127.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, tutuklu ve hükümlülerle ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27227) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

128.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, hakim ve savcıların tayin taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27228) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

129.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, babası vefat eden bir tutukluya mazeret izni verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27229) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

130.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde noter açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27230) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

131.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda ihalesi yapılan, bitirilen ve hizmete açılan cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27231) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

132.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27232) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

133.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, cezaevlerinde bulunan öğrenci sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27233) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

134.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27234) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

135.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27235) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

136.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, çocukların şiddet ve istismardan korunmalarına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27236) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yılın dört ayında verilen engelli aylıklarının her ay verilmesi talebine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27237) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

138.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir kadın öğretmenin eşi tarafından darp edilmesine ve kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27238) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın cinayetlerinin engellenmesi için alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27239) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yiyecek ve yakacak yardımı alan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27240) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

141.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27241) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 12 Mart 2018 itibarıyla Bakanlık birimlerince satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27242) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27243) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

144.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27244) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

145.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, organik solucan gübresi yetiştiriciliğine yönelik teşviklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27245) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 12 Mart 2018 itibarıyla tekstil sanayine yönelik olarak yürütülen çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27246) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mart 2018 itibarıyla tekstil sanayine yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27247) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 12 Mart 2018 itibarıyla tekstil sanayinde üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27248) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, dizel motor üretimi ve yerli otomobil projelerinin durumuna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27249) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mart 2018 itibarıyla TÜBİTAK'ta dijital verileri analiz edecek uzman bulunmadığı iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27250) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

151.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Ceyhan Endüstri İhtisas Bölgesi için yapılan acele kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27251) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

152.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27252) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

153.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadınların hamilelik veya başka sebeplerle iş hayatında maruz kaldığı ayrımcı uygulamalara ve alınacak önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27253) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

154.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, FETÖ mensubu oldukları iddiasıyla tutuklanan veya yargılanan TSK mensuplarının emeklilik işlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27254) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeronların kadroya alınma sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

156.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, SGK'ya dair çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27256) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

157.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra emekli olan kamu personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27257) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

158.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'daki taş ocaklarında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27258) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

159.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, sendika üyelik aidatlarını sendika hesaplarına yatırmayan işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27259) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

160.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, işsizlik oranlarına ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

161.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İstanbul'da bir inşaatta meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden bir işçiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27261) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2018)

162.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Sakarya'da bir inşaatta meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden bir işçiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27262) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2018)

163.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Samsun'da bir inşaatta meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden bir işçiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27263) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2018)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında istihdam edilen ve istihdamdan çekilen çocuk sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27264) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27265) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sosyal koruma sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27266) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27267) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iş gücü piyasasına dair çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27268) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis'teki kadın işsizliği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27269) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, istihdam piyasasına dair bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27270) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

171.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, raporlu ilaçların reçete edilmesinden kaynaklanan iş yüküne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27271) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

172.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27272) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

173.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında kurum içi eğitimler kapsamında anlaşma yapılan şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27273) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

174.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta ve Burdur'da verilen maden arama ruhsatlarına ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27274) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

175.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı bir mahallenin imar planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27275) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

176.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bir araziye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ticaret ve turizm imarı verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27276) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

177.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, asbest denetimi ve asbest sökümü kontrolü ile ilgili yönetmelik çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27277) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

178.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Koyu'nda orkinos yetiştiriciliği için alınan ÇED kararları ile ilgili mahkeme kararlarına ve mahkeme kararlarının uygulanmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27278) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

179.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Yığılca ilçesinde kurulan bir çimento fabrikasının çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27279) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında inşaat demiri üreticilerine yönelik olarak yapılan denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27280) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

181.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Karali Çay Fabrikası'nın çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27281) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında Bakanlık birimlerince abone olunan gazetelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27282) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mart 2018 itibarıyla Bakanlıkça alınan tasarruf tedbirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27283) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında Bakanlık ile Türk cumhuriyetleri,dost ve akraba topluluklar arasında ortak yürütülen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27284) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında Bakanlık ile KKTC arasında ortak yürütülen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27285) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on iki ayda partikül maddeler nedeniyle hava kirliliğinde kılavuz değerlerin aşıldığı illere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27286) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un risk haritasında tahrifat yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27287) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

188.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, çay fabrikalarından kaynaklanan çevre kirliliğine yönelik denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27288) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nin bir vakfa devredileceği yönündeki iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27289) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mart 2018 itibarıyla Bakanlıkça naylon torbaların kullanımının azaltılması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27290) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

191.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27291) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

192.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'daki içme suyundaki arsenik miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27292) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

193.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AB ile imzalanan geri kabul anlaşması kapsamında geri alınan sığınmacı sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27293) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında Bakanlık ile Türk cumhuriyetleri,dost ve akraba topluluklar arasında ortak yürütülen projelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27294) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında Bakanlık birimlerince abone olunan süreli yayınlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27295) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında Bakanlık ile KKTC arasında ortak yürütülen projelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27296) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mart 2018 itibarıyla Bakanlıkça alınan tasarruf tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27297) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında Bakanlıkça dağıtılan plaket sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27298) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye ile İran arasında gümrük kapılarında yaşanan sorunların çözümüne yönelik girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27299) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında Bakanlık birimlerince abone olunan gazetelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27300) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

201.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27301) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi destekleri kapsamında yürütülen projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27302) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

203.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, döviz kurundaki yükselişe ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27303) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

204.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, TURQUALITY programı kapsamında verilen teşviklere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27304) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

205.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, sürdürülebilir büyümeye ve işsizlik verilerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27305) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

206.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27306) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

207.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, dolar fiyatındaki artışın dış borçlara etkisine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27307) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

208.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında kurum içi eğitim verilen Bakanlık personeline ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27308) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

209.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EPDK tarafından 2017 yılında depolama lisansı iptal edilen ve lisans verilen şirket sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27309) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

210.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doğalgaza erişimi olmayan illere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27310) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EPDK'nin 2017 yılında yaptırım uyguladığı işletme sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27311) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EPDK'nın gelir ve giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27312) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yıldaki akaryakıt tüketim verilerine ve akaryakıtın kalitesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27313) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

214.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 15 yıldaki petrol ve doğalgaz aramalarının sonuçlarına ve maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27314) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

215.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, 2017 yılında borçlarını ödememe gerekçesiyle elektriği kesilen kamu ve özel sektör kuruluşlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27315) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, LPG'nin yaygınlaşması için yapılacak çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27316) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

217.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında EPDK tarafından lisans verilen şirket sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27317) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

218.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta ve Burdur'da verilen maden arama ruhsatlarına ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27318) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

219.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da elektrik dağıtımı yapan şirketin abonelerden güvence bedeli talep etmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27319) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

220.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27320) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

221.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Kütahya'nın Domaniç ilçesine doğal gaz hizmeti verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27321) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

222.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali'nde üretimin durdurulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27322) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

223.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal sulamada kullanılan elektriğe dair bazı işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27323) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

224.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27324) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

225.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın 2017 yılındaki giderlerinin kalemlere göre dağılımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27325) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

226.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KYK Genel Müdürlüğü için 2018 bütçesinden ayrılan kaynağa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27326) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KYK yurtlarına dair çeşitli verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27327) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27328) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öncelikli burs verilen öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27329) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, burs ve öğrenim kredilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27330) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yapılan ve yapılması planlanan gençlik merkezlerinin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27331) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, lisanslı spor antrenörleri ve spor kulübü sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27332) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gençlik Merkezlerinde verilen Değerler Atölyesi seminerlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27333) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KYK yurtlarında depreme ve yangına karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27334) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Spor Genel Müdürlüğü'ne spor tesisleri için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27335) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yüzme sporunun özendirilmesi için yapılan faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27336) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars Kafkas Üniversitesi kız yurdundaki hijyen koşullarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27337) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamuya ait spor tesislerinin kulüplerin kullanımına açılıp açılmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27338) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27339) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

240.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27340) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

241.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, öğrenci yurtlarında yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27341) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

242.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27342) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

243.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kars ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27343) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

244.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kastamonu ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27344) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

245.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırıkkale ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27345) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

246.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27346) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

247.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mardin ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27347) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27348) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

249.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kütahya ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27349) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

250.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27350) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

251.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27351) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

252.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümüşhane ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27352) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hakkari ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27353) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

254.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Iğdır ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27354) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

255.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kahramanmaraş ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27355) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karabük ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27356) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

257.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Batman ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27357) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

258.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bayburt ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27358) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bingöl ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27359) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bitlis ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27360) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

261.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27361) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

262.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Elazığ ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27362) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

263.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27363) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

264.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şanlıurfa ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27364) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Siirt ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27365) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27366) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27367) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

268.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27368) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şırnak ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27369) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

270.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27370) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

271.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27371) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

272.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27372) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

273.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adıyaman ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27373) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

274.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki mera alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27374) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

275.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genç çiftçi destekleme programına dair çeşitli verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27375) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

276.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tıbbi ve aromatik bitki tarımıyla uğraşan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27376) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

277.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016-2018 yılları arasında genç çiftçilerin desteklenmesi projesinden faydalananlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27377) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

278.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 300 Koyun Projesinin küçük ölçekli üreticiler için farklılaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27378) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

279.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in uygulama sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27379) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

280.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM bünyesindeki buzağı ölüm oranının düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27380) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

281.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, şaraplık üzüm sektörüne yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27381) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

282.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Karataş ilçesindeki bir meranın kiralanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27382) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

283.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tarım alanlarının korunmasına ve koruma altına alınan bazı ovalarda termik santral kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27383) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

284.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Rusya'ya ihraç edilen domateslerin sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle imha edildiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27384) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

285.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, organik solucan gübresi yetiştiriciliğine yönelik teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27385) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sulamaya dair politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27386) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tarımda etkin su kullanımına yönelik araç ve tekniklerin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27387) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi uygulamasının faaliyete geçip geçmediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27388) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mart 2018 itibarıyla Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip üretici sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27389) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Adalar açıklarında yasak olan balık avlanmaları için kesilen cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27390) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki bazı atamalara yönelik iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27391) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mart 2018 itibarıyla Bakanlık birimlerince çiftçilere verilen sulama eğitimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27392) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

293.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sentetik gıda üretiminin etkilerinin araştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27393) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

294.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ekmekte patates unu kullanılmasına yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27394) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

295.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal sulamada ruhsata tabi olmayan tesisleri kendisi yapıp bedelini kamulaştırma aşamasında alan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27395) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

296.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sertifikalı patates tohumu üreten firmaların denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27396) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

297.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eşek sütünün üretimi ve pazarlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27397) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

298.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates ihracat teşvik priminin artırılması talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27398) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

299.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates tohumlarının denetlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27399) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

300.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilerin elektrik faturalarını hasat zamanı ödeme taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27400) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

301.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hileli gıda satışına yönelik yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27401) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

302.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27402) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

303.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Toprak Mahsulleri Ofisine ait bazı taşınmazların satılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27403) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

304.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27404) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

305.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılan buğday ve un ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27405) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

306.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ABD tarafından çelik üzerine koyulan ek gümrük vergisinin etkilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27406) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

307.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde tecavüz iddiasıyla yapılan şikayetlere ve bunlar için yapılan işlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27407) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan sağlık hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27408) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca doğrudan mal alım yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27409) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasında ele geçirilen kaçak hayvansal yağ miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27410) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelerden iptal edilenlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27411) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca davetiye yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27412) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

313.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kapanan esnaf işletmesi sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27413) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

314.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27414) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

315.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş çıkış yapan araç ve şahıs sayısı ile toplam işlem süresine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27415) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

316.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kamu çalışanlarının Cumhurbaşkanı'nın katılacağı bazı mitinglere katılımının zorunlu tutulduğu yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27416) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

317.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, sivil vatandaşlara tanınan yıllık ateşli silah mermisi edinme hakkının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27417) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

318.-   Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, patlamamış mühimmatların neden olduğu ölüm ve yaralanmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27418) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

319.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, bireysel silahlanmaya ve azaltılmasına yönelik politikalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27419) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

320.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeyken özelleştirilen bir şirketin Belediye ile yapmış olduğu işlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27420) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

321.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda ve OHAL süresince intihar eden kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27421) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

322.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki Çıkrıkçılar yokuşunun sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27422) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

323.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda din değiştiren Türk vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27423) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

324.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancılarla evli olan Türk vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27424) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

325.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul Büyük Şehir Belediyesince gerçekleştirilen duvarlara saksı ve çiçek uygulamasının maliyetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27425) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2018)

326.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı bir mahalledeki su depolarının yenilenmesi talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27426) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, su kullanımına dair mevzuata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27427) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSKİ'nin su fiyatları için uyguladığı tarifelendirme sistemine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27428) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'ye kaçak yollardan insan soktuğu gerekçesi ile yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27429) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

330.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Ümraniye Belediyesi'nin kesin hesap cetvelinin kabulüne yönelik yargılama sürecine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27430) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

331.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27431) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

332.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusundaki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27432) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

333.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'in Karesi Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan bazı arazilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27433) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

334.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, askerlerin kullanımı için alınan botların standartlarına ve teminine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27434) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

335.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Hakları Anıtı'ndaki levhanın sökülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27435) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

336.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kayıp ve çalıntı olarak kayıtlara geçen silah sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27436) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

337.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, yurt dışında faaliyet gösteren şirketlere yönelik teşviklere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27437) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

338.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27438) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

339.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Göbeklitepe arkeoloji sahasındaki çalışmalar ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27439) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

340.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 15 yılda onarılan kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27440) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

341.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Göbeklitepe arkeolojik alanına beton dökülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27441) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2018)

342.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, turizm politikalarına ve turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27442) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

343.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan tarihi Narmanlı Han'ın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27443) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2018)

344.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Göbekli Tepe'de yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27444) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2018)

345.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Datça ilçesindeki kullanılmayan eski hükümet konağının akıbetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27445) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

346.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27446) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

347.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, halk kütüphanelerinin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27447) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

348.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsisi için başvuru yapılan arsalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27448) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

349.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 3628 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen mal bildirimi ve hediye işlemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27449) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

350.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Datça eski hükümet binasının akıbetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27450) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

351.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, raporlu ilaçların reçete işlemlerinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27451) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

352.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27452) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

353.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan fiyatların güncellenmesi ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27453) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

354.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27454) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

355.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, kamu görevinden ihraç edilen 2 Eğitim-Sen temsilcisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27455) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

356.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, bir ilahiyatçının görüşlerini destekleyen mahiyette sosyal medya paylaşımları bulunan bir Bakanlık bürokratına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27456) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

357.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürünün okullarda dağıttırdığı iddia edilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27457) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

358.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, tepki çeken sosyal medya paylaşımlarında bulunan bir öğretmen hakkında uygulanan disiplin işlemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27458) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

359.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hakkari ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27459) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

360.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Iğdır ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27460) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

361.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kahramanmaraş ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27461) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

362.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karabük ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27462) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

363.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bitlis ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27463) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

364.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27464) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

365.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Elazığ ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27465) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

366.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27466) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

367.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27467) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

368.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyarbakır ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27468) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

369.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27469) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

370.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27470) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

371.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27471) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

372.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şırnak ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27472) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

373.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümüşhane ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27473) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

374.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adıyaman ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27474) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

375.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27475) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

376.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27476) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

377.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Batman ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27477) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

378.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bayburt ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27478) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

379.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bingöl ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27479) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

380.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27480) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

381.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kars ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27481) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

382.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kastamonu ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27482) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

383.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırıkkale ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27483) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

384.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27484) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

385.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27485) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

386.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kütahya ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27486) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

387.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mardin ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27487) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

388.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şanlıurfa ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27488) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

389.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Siirt ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27489) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

390.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27490) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

391.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27491) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

392.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27492) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

393.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilindeki öğrenci, öğretmen, hizmetli ve okullara dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27493) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

394.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TÜGVA adlı Vakfın yayın organında yer alan Karşı Cins Rehberi başlıklı yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27494) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

395.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, TÜGVA adlı Vakfın yayın organında yer alan Karşı Cins Rehberi başlıklı yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27495) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

396.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'taki bazı okullarda sınıf kapılarına tank, helikopter, savaş uçağı resimlerinin asılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27496) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

397.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, bazı ulusal bayramların Belirli Gün ve Haftalar Listesinden çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27497) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

398.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, eğitim alanında bazı vakıflarla yapılan protokollerin iptalinin söz konusu olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27498) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

399.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, cemaat bağlantılı yurtlarda kalan ve okullara giden çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27499) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

400.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, yükseköğretim programları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27500) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

401.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okuldan uzaklaştırılan ve ilişiği kesilen öğrenciler ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27501) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

402.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, FATİH Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27502) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

403.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, mülakat uygulaması ile ilgili Danıştay kararına ve sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27503) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

404.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ders kitaplarında cinsiyet ayrımcılığına etki eden içeriklere ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27504) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

405.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, siber zorbalığın engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

406.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, okullardaki donanım ve personel yetersizliği ile spor faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27506) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

407.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenler için yapılacak performans değerlendirmesinin yaratabileceği olumsuz etkilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27507) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

408.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki okuma yazma oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27508) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

409.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Erzin ilçesindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27509) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

410.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27510) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

411.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin yabancı dil eğitimiyle ilgili sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27511) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

412.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta Yalvaç Bağkonak İlköğretim Okulu'nun kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27512) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

413.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, okul kantinlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27513) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

414.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Alo 147 telefon hattının yol açtığı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27514) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

415.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, FATİH Projesi'nin sonlandırıldığı ve öğrencilere tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtılacağı yönündeki haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27515) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

416.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, uzman çavuşların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27516) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

417.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27517) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

418.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, askerlerin kullanımı için alınan botların standartlarına ve teminine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27518) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

419.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, ağaçlandırma seferberliği kapsamında gönderilecek mektuplara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27519) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

420.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yabani domuzlardan zarar gören çiftçilere verilecek desteğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

421.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de yapımı devam eden sulama kanalı, baraj, içme suyu, gölet ve dere ıslahı projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27521) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

422.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta ve Burdur'da verilen maden arama ruhsatlarına ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27522) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

423.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27523) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

424.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Yaygın Göleti inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27524) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

425.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Bakanlığın Trakya bölgesine yönelik projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27525) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

426.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, su kaynaklarının durumuna, içme ve sulama suyu sorunlarına ve kuraklık için alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27526) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

427.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, endemik bitkilerin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27527) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

428.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27528) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

429.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tıp fakültelerine dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27529) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

430.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilerden alınan ilaç katkı payının kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27530) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

431.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ithal ilaçlar ile ilgili fiyat politikasına ve yerli ilaç üretimine yönelik teşviklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27531) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

432.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Batman'daki hastanelerin branş ve yan dal eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27532) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

433.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de son on yılda kanser teşhisi koyulan hastalara ve kanseri önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27533) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

434.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 5 yılda intihar eden sağlık çalışanları ve tıp öğrencilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27534) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

435.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, anestezi teknikerlerinin istihdam sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27535) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

436.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya Şehir Hastanesi ihalesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27536) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

437.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hasta başına düşen doktor sayısı ve doktorların çalışma saatlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27537) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

438.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki talasemi hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27538) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

439.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi kapsamında atanan sözleşmeli sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27539) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

440.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, tıp fakültesi hastanelerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27540) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

441.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, raporlu ilaçların reçete edilmesinden kaynaklanan iş yüküne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27541) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

442.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27542) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

443.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Gümüşhane'ye yapılan 200 yataklı hastanenin ne zaman açılacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27543) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

444.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan fiyatların güncellenmesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27544) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

445.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, çeşitli illerde öğrencilerin yaşadığı gıda zehirlenmelerine ve olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27545) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

446.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, mart ayı içerisinde bazı okul ve yurtlarda yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27546) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

447.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Ordu Üniversitesinde yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27547) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

448.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin ve ilçelerindeki sağlık personeli ve ambulanslara dair verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

449.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Antalya'da bulunan sağlık personeli ve ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27549) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

450.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye'de görülen zika virüsü vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27550) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

451.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bazı okullarda yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27551) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

452.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Tokat Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27552) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

453.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki KYK yurdunda yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27553) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

454.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27554) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

455.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, karayollarından 2017 yılında elde edilen gelir tutarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27555) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

456.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yapılması planlanan karayollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27556) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

457.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolları Genel Müdürlüğünde görevli memurların öğrenim durumlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27557) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

458.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolları Genel Müdürlüğünün toplam personel sayısına, kadın personeline ve personel giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27558) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

459.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında meydana gelen yoldan kaynaklı trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma sayılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27559) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

460.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2017 yılındaki gelir ve giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27560) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

461.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, atıl durumda bulunan gemilere ve kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27561) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

462.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, sivil havacılık şirketlerindeki pilotların standartların üzerinde sürelerde çalıştırıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27562) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

463.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya Finike-Elmalı-Korkuteli duble yol çalışmalarının durdurulduğu yönündeki haberlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27563) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

464.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, gezinti gemilerindeki su kaydıraklarının sökülmesi kararına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27564) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

465.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27565) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

466.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Samandağ Çevlik-Arsuz arasındaki karayolunun tamamlanmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27566) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

467.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yaptığı bir açıklamaya ve havacılık ve uzay teknolojileri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

 

Genel Görüşme Önergesi

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Türkiye'de gençlerin ve üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2018)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 21 Milletvekilinin, zor durumda olan küçük esnafın güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2788) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018)

2.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve 20 Milletvekilinin, GAP ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2789) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018)

3.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 21 Milletvekilinin, Çiftlik Bank olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2790) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018)

4.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 22 Milletvekilinin, devlet içerisindeki cemaat ve benzeri yapılarla ilişkisi olanların tespit edilmesi, FETÖ'nün eğitim sisteminden tamamen temizlenip temizlenmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2791) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018)

5.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kurubük Koyu'nun kiralanması ve ihaleye çıkarılması süreçlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2792) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018)

6.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul'daki Üçüncü Havalimanı inşaatında meydana gelen işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2793) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2018)

7.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandumla ilgili çeşitli iddiaların ve o tarihten günümüze kadar yaşanan siyasi gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2794) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

8.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 21 Milletvekilinin, OHAL KHK'ları ile kapatılan askeri okul öğrencileri ve ihraç edilen kamu görevlileri ile ilgili mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2795) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

9.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 19 Milletvekilinin, gıda ve su sağlığını tehdit eden kanser yapıcı maddelerin halk sağlığına olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2796) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018)

10.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve 21 Milletvekilinin, kadınların işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2797) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018)

11.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve 21 Milletvekilinin, çay üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2798) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018)

12.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 20 Milletvekilinin, Hatay'da uyuşturucu kullanımının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2799) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018)

13.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Mahir Ünal tarafından, parti içinde yapıldığı ifade edilen FETÖ temizliğinin detaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2800) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018)

14.-  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 Milletvekilinin, annesi hapiste olan çocukların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2801) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018)

15.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 19 Milletvekilinin, dolandırıcılık vakalarının sosyolojik, psikolojik, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki açıdan araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2802) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2018)

16.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 21 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın ve ateşli silahlar nedeniyle meydana gelen ölüm ve yaralanmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2803) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2804) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018)

18.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 20 Milletvekilinin, otizmli bireylerin yaşadıkları ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2805) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018)

19.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 21 Milletvekilinin, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen ayrımının ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2806) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, inşaat maliyetlerindeki artışın etkilerinin ve müteahhitlere ödemelerin yapılmamasından kaynaklanan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2807) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018)

21.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ve 20 Milletvekilinin, Muğla'daki doğal sit alanlarının kaldırılması veya sit derecelerinin düşürülmesi ile kıyı şeridindeki yapılaşma tehdidinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2808) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaşanan elektrik kesintilerinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2809) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018)

23.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 19 Milletvekilinin, Çanakkaleli çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2810) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018)

24.-  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 Milletvekilinin, çocukların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2811) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2018)

25.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 21 Milletvekilinin, Çanakkale'deki çiftçilerin sorunlarının ve Tarım Sigortaları Havuzu Sistemi ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2812) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2018)

26.-  Van Milletvekili Lezgin Botan ve 19 Milletvekilinin, Van'ın Erciş ilçesinde gazetecilerin kolluk güçleri tarafından tehdit edildiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2813) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2018)