TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 114

20 Nisan 2018 Cuma

 

Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 7 Milletvekilinin Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi (4/147) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 552) (Dağıtma tarihi: 20.04.2018) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 21 Milletvekilinin, Ağrı'dan göçün nedenlerinin ve Ağrılı işçilerin ölümüne sebep olan koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2765) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

2.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, öğretmenlerin performanslarının değerlendirileceği yeni sistemin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2766) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

3.- Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ve 20 Milletvekilinin, eğitim kurumlarındaki cemaat örgütlenmelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2767) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, sanal bağımlılığın sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2768) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki orman varlığının, orman çalışanlarının ve orman etki alanındaki köylerin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2769) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, çocuk işçiliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2770) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 21 Milletvekilinin, büyük şehirlerde şehir içi trafik ve ulaşım sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2771) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 Milletvekilinin, Ankara'da istiridye mantarı üretimi için gerekli teşvik ve desteklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2772) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

9.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 20 Milletvekilinin, Antalya'da içme sularındaki arsenik oranının ve kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2773) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

10.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve zanaatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2774) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

11.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 20 Milletvekilinin, Beşparmak Dağları'nın eteklerinde bulunan ve yeni açılması planlanan maden işletmelerinin insanlara ve doğaya etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2775) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

12.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 19 Milletvekilinin, çay tarımı ve sanayisinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2776) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

13.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 20 Milletvekilinin, Temmuz 2015'ten itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2777) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

14.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 22 Milletvekilinin, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde elde edilerek tüketici ve seçmen tercihlerinin manipüle edilmesinin önüne geçilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2778) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

15.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, milletvekili yargılamalarında hukuksuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2779) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2018)

16.-  Van Milletvekili Adem Geveri ve 19 Milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2780) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2018)

17.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve 23 Milletvekilinin, Doğan Medya Grubu'nun satışında Ziraat Bankası'ndan Demirören Grubu'na sağlanan kredi ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2781) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2018)

18.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve 20 Milletvekilinin, 5 Nisan 2018 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan bir olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2782) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2018)

19.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli ve 21 Milletvekilinin, şehir hastanelerinin yapısal sorunlarının ve kamuya maliyetinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2783) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

20.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 19 Milletvekilinin, doktorları intihara sürükleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2784) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

21.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Van Valiliği tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına yazıldığı iddia edilen bir yazı ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018)

22.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 22 Milletvekilinin, Osmangazi Üniversitesi'nde dört kişinin ölümü ile sonuçlanan olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2786) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara hızlı ve kolay erişimin sağlanabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2787) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018)

  Gelen Kağıt 114'e ek