TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 111

17 Nisan 2018 Salı

 

Tezkere

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21.07.2016 Tarihli ve 1116 Sayılı Kararı ile Ülke Genelinde İlan Edilen ve 18.01.2018 Tarihli ve 1178 Sayılı Kararı Uyarınca Devam Etmekte Olan Olağanüstü Halin, 19.04.2018 Perşembe Günü Saat 01.00'den Geçerli Olmak Üzere 3 Ay Süre ile Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, kamu görevinden ihraç edilen bir hekimin emeklilik ikramiyesinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2018)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEOG sınavının yerine getirilen Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2006-2017 yılları arasındaki domuz eti satış ve tüketim miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların gıda üretiminde kullanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doktorlara yıpranma payı verilmesine ve maaşlarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında mobbing nedeniyle yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

9.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üniversitelerde yürütülen FETÖ soruşturmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mobilya üreticilerine yönelik desteklere ve borçlarının ertelenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerli üretim yapan firmalara alım garantisine dayalı teşvik verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hurda araçların trafikten çekilmesi düzenlemesinden sürücü kurslarında bulunan araçların yararlanabilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, at yarışlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretlilerin muayene ücretlerinden KDV alınması uygulamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara istihdam konusunda verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organize sanayi bölgelerinin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemiş parsellerin en az on kişilik istihdam öngören yatırımlar için bedelsiz verilmesi uygulamasından yararlanan firmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz sonrasında askeri okullardan çıkarılan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zirai ilaç kullanımına ve zirai ilaç kalıntılarına yönelik kontrollere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretin iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

22.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Eğribel Tüneli bağlantı yollarının yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında iflas eden esnaf sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

24.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Arsuz ilçesine 2018 yılında bütçeden ayrılan kaynağa ve yapılacak yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

25.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Defne ilçesinde 2018 yılında bilimsel kazı çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

26.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Şebinkarahisar Bölge Cezaevi ihalesinin iptal edilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

27.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde son on yılda meydana gelen öğretmenlere yönelik şiddet vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

28.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, 2018 yılı Mart ayı itibarıyla Kayseri ilinde yapılan denetimlere ve uygulanan yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, askerlikte geçen sürelerin emeklilik sürelerine eklenmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2018)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni ruhsat alan serbest muhasebeci ve mali müşavirlere destek verilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2018)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, staj sürelerinin emeklilik sürelerinden sayılması için düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2018)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile oda, dernek ve sendikalar tarafından üyelerine ve vatandaşlara verilen kartlara ve bu kartlar kullanılarak yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2018)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumları ile KİT'ler tarafından çıkarılan yayınlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2018)

34.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilindeki elektrik kayıp-kaçak oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

35.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde son beş yılda yaşanan intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında tütün kullanımının yasak olduğu yerlerde yapılan denetimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, suç olaylarının analiz ve veri değerlendirmesi yapılıp yapılmadığına ve boşanmaların nedenleri hakkında diğer bakanlıklara veri aktarımı sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okul kantinlerinde satılan ürünlerin denetimine ve öğrencilere beslenme alışkanlığı hakkında eğitim verilip verilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cep telefonu kullanımı ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Belediyespor Kulübü'nün ekonomik sorunlarına ve maddi yardım ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Kalesi çevresinde yapılması planlanan bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir mahallede bakım ve onarım çalışmaları yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sevgi evleri ve yurtlarda sportif faaliyetler için tesis ve spor eğitmeni olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sevgi evleri ve çocuk yuvalarında çocuk başına düşen psikolog ve uzman sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koruyucu aile uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardım sağlanan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, parçalanmış ailelere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AVM'lerde açık ya da ambalajlı gıda ürünü satışı yapılan yerlere yönelik denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sertifikasyon çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işitme cihazı kullanan kişi sayısına ve işitme cihazlarının üretimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınlara ve bunlara yönelik eğitimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman mühendislerinin kamuda istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin faaliyet gösterdiği illere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında ekilmesi gereken ürünler konusunda çiftçilere verilen eğitimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde kalp pili kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılan tarım makineleri ve ekipmanları ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1558) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında meslek hastalığı tanısı konulan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1559) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılan ilaç ithalatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1560) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın girişimcilere ait işletmelere ve kadın yöneticilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1561) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şeker ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların insan sağlığına olumsuz etkilerine rağmen yasaklanmamasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında bulaşıcı hastalık tespit edilen mültecilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kredi kullanarak iş yeri açan kadın girişimcilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve Nevşehir illerinde entegre bir patates işleme tesisi kurulmasına ve patates tüketimine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında evde sağlık hizmeti alan kişi sayısına ve illere göre verilen evde sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında iflas eden esnafla ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Başbakanlık personeli hakkında yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlıkla ilgili konularda ihtisası olmayan kişilerin kamuoyuna açıklama yapmalarının engellenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

68.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Amasra'da madencilik sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirketin çalışanlarını sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle işten çıkardığı ve tazminatlarını ödemediği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

69.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, büyüme verisinin açıklanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

70.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yeşilada Mahallesi'nin imar planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

71.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun ili güzergahına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2018)

72.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Şeyh Said, Said-i Nursi ve Seyid Rıza'nın mezar yerlerine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2018)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Meclis Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen bir tiyatro gösterisi ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26675) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

2.-      İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Meclis Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen bir tiyatro gösterisi ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26676) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

3.-      Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Meclis Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen bir tiyatro gösterisi ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26677) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

4.-      Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Meclis Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen bir tiyatro gösterisi ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26678) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2018)

5.-      İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Meclis Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen bir tiyatro gösterisi ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26679) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2018)

6.-      Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Meclis Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen bir tiyatro gösterisi ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26680) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2018)

7.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bazı harcamalar ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26681) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2018)

8.-      Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, bir kamu görevlisinin yaptığı bir açıklama nedeniyle kamudan ihraç edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26682) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

9.-      Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konutu Yerleşkesi yapımı için kesildiği iddia edilen ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26683) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2018)

10.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Adana'da su borcu nedeniyle ceza kesilen yaşlı bir kadına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26684) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

11.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Mersin'de gözaltına alınan kadınların zorla başlarının açtırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26685) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

12.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir mezarlığın tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26686) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

13.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da bir gazeteci hakkında açılan davaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26687) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

14.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir derneğin kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26688) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26689) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26690) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Batman ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26691) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bayburt ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26692) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bingöl ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26693) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bitlis ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26694) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26695) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Düzce ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26696) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Elazığ ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26697) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26698) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26699) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümüşhane ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26700) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hakkari ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26701) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Iğdır ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26702) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kahramanmaraş ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26703) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karabük ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26704) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26705) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kars ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26706) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kastamonu ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26707) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırıkkale ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26708) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26709) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26710) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kütahya ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26711) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mardin ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26712) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26713) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26714) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26715) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26716) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Siirt ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26717) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şanlıurfa ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26718) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şırnak ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26719) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26720) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26721) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyarbakır ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26722) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26723) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adıyaman ilinde 2017 yılında açılan ve kapanan işyerleri ile kredi kullanan esnaf sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26724) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

51.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir katı atık depolama alanına dökülen atıklarla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26725) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

52.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki otobüs duraklarının eksikliklerine ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26726) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

53.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26727) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

54.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26728) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

55.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26729) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

56.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26730) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

57.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26731) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

58.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26732) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

59.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26733) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

60.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26734) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

61.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26735) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

62.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26736) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

63.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26737) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

64.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26738) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

65.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26739) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

66.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26740) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

67.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26741) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

68.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26742) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

69.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26743) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

70.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26744) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

71.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26745) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

72.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26746) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

73.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26747) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

74.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26748) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

75.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'daki köylerin su sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26749) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında ülke genelinde tüketilen alkollü içecek ve sigara miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26750) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bankalar adına vatandaşlara gönderilen sahte e-posta ve mesajlara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26751) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde son beş yılda doğan yabancı uyruklu çocuk sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26752) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki toplam yabancı sayısına ve Türk vatandaşlığına geçenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26753) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, konut üretimine dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26754) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

81.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünün yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26755) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

82.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Japonya'da bir gazetede Sinop'a yapılacak nükleer santralle ilgili olarak yer alan iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26756) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

83.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başbakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26757) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

84.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Gürcistan Hükümeti'nin Türkiye'den patates ithalatını yasaklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26758) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

85.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26759) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

86.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, THY'nin Ordu-Giresun Havalimanı'na yönelik sefer planlamalarına ve bilet fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26760) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

87.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Çiftlikbank adlı şirkete yönelik mali denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26761) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

88.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'deki eski Sümerbank fabrikasının Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26762) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

89.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Sümerbank'ın İzmir'de bulunan eski basma fabrikası tesisleri ve arazilerinin akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26763) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sivil vatandaşlara tanınan yıllık mermi alma hakkının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26764) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

91.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Haymana-Polatlı yolunun onarımına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26765) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

92.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir parktaki kanal çalışmalarına ve parkın kullanıma açılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26766) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

93.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Suriyeli göçmenlere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26767) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

94.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26768) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

95.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, TOKİ tarafından yurt dışında yapılan inşaatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26769) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

96.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinde kadroya alınacak işçilere mülakatta sorulduğu iddia edilen sorulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26770) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

97.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların haklarının iadesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26771) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

98.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, orman muhafaza memurlarının özlük haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26772) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26773) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26774) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26775) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26776) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26777) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26778) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26779) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26780) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26781) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26782) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26783) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26784) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26785) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26786) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26787) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26788) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26789) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26790) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26791) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26792) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26793) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26794) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26795) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26796) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26797) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26798) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

125.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, hakkında yapılan FETÖ ihbarının asılsız olduğu tespit edilen kişilere ve OHAL Komisyonu çalışmalarının hızlandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26799) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26800) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26801) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26802) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26803) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26804) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26805) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26806) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26807) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2013-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26808) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26809) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26810) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26811) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26812) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26813) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26814) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26815) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26816) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26817) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26818) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26819) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26820) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26821) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26822) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26823) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26824) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26825) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26826) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

153.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Erciyes Tıp Fakültesi'nde görevli taşeron işçilerine kadroya geçiş sınavında meslekle alakasız sorular sorulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26827) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26828) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

155.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Suriye'ye yapılan çimento ihracatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26829) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26830) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26831) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26832) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26833) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26834) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26835) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26836) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26837) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26838) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26839) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26840) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26841) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26842) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26843) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26844) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2013-2017 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26845) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

172.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, 2015-2017 yılları arasında Bakanlıklarca yapılan ihalelere yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26846) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

173.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, hapishanelere bazı yayınların alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26847) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2018)

174.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, DPB'li bir siyasetçinin Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi'nde darp edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26848) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

175.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, FETÖ mensupları hakkındaki soruşturmalar ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26849) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

176.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, bazı seçim ve halk oylamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26850) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

177.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26851) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

178.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26852) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

179.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, sokakta çalıştırılan çocukların korunması için alınacak önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26853) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

180.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, cemaat bağlantılı yurtlarda kalan ve okullara giden çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26854) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

181.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26855) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan lisanssız yazılımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26856) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

183.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa OSB'de bazı firmalara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmediği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26857) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

184.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26858) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

185.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK'nın son iki yılda verdiği açıklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26859) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

186.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26860) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

187.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26861) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26862) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Siirt ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26863) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şanlıurfa ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26864) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

191.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şırnak ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26865) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

192.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26866) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

193.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26867) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

194.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyarbakır ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26868) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

195.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26869) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

196.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kahramanmaraş ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26870) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karabük ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26871) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

198.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26872) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

199.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kars ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26873) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

200.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kastamonu ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26874) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

201.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırıkkale ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26875) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26876) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26877) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kütahya ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26878) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mardin ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26879) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26880) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

207.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26881) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

208.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Düzce ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26882) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

209.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Elazığ ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26883) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

210.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26884) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26885) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümüşhane ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26886) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hakkari ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26887) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

214.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Iğdır ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26888) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

215.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adıyaman ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26889) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26890) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

217.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26891) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

218.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Batman ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26892) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bayburt ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26893) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

220.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bingöl ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26894) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bitlis ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26895) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

222.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26896) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

223.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, çocukların sokakta çalıştırılmasını ve 15 yaşın altındaki çocukların sanayide çalıştırılmasını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26897) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

224.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, bir televizyon kanalının çalışanlarının maaşlarının ödenmemesinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26898) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

225.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, yapı denetim sisteminde denetim firmasının müteahhitlerce belirlenebilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26899) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

226.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26900) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tayvan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26901) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Togo ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26902) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tuvala ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26903) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tunus ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26904) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tongo ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26905) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ukrayna ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26906) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Umman ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26907) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

234.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Venezuela ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26908) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uruguay ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26909) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ürdün ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26910) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yemen ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26911) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vietnam ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26912) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yeni Zelanda ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26913) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suudi Arabistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26914) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zimbabve ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26915) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Slovakya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26916) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uganda ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26917) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şili ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26918) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Slovenya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26919) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tacikistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26920) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sudan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26921) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26922) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Somali ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26923) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tanzanya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26924) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tayland ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26925) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkmenistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26926) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

253.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26927) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

254.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, döviz kuru ve cari açık politikasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26928) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

255.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tüketici güven endeksinin artırılmasına yönelik politikalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26929) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

256.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26930) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

257.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, ABD'nin bazı ürünlere getireceği ek gümrük vergilerine karşı alınacak önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26931) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

258.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kripto para birimlerine yönelik para politikalarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26932) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

259.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'de yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26933) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

260.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, 2017 yılında kullanılan kayıp kaçak elektrik miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26934) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

261.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26935) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

262.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Van'da başlatılan sayaç okuma uygulaması sonrasında gerçekleşen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26936) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

263.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı kapsamında desteklenen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26937) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

264.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, sahte antrenörlük belgelerine ve yapılan işlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26938) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

265.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26939) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

266.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, tarım ürünleri üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26940) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

267.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ucuza satılan tavuk döner ve benzeri gıdalarla ilgili denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26941) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

268.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, doğal afetlerin tarım sektörü üzerindeki etkilerine karşı alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26942) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

269.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26943) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

270.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Bosna Hersek'ten ithal edilen ve hastalık görülen karkas etlerinin imha sürecine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26944) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

271.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, içme sularında ve gıdalarda mikroplastiklerin olup olmadığına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26945) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

272.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aspartam. Sakkarin, Asesulfam ve Suklaroz ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26946) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

273.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününde gönderilen SMS'lere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26947) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

274.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26948) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

275.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, FETÖ şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden bir öğretmene ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26949) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

276.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Edremit ilçesi Kaymakamının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdiği iddia edilen bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26950) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

277.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Ankara Valiliğince Alevi örgüt temsilcileriyle yapılan güvenlik toplantısına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26951) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

278.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Hatay'ın Samandağı ilçesindeki bir ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26952) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

279.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karabük ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26953) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

280.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26954) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

281.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kastamonu ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26955) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

282.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adıyaman ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26956) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

283.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırıkkale ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26957) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

284.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26958) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

285.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26959) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

286.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26960) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

287.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26961) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

288.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kütahya ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26962) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

289.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Batman ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26963) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

290.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26964) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

291.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bayburt ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26965) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

292.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26966) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

293.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bingöl ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26967) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

294.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26968) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

295.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bitlis ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26969) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

296.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Siirt ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26970) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

297.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26971) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

298.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şanlıurfa ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26972) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

299.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Düzce ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26973) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

300.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şırnak ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26974) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

301.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Elazığ ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26975) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

302.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26976) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

303.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26977) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

304.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyarbakır ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26978) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

305.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26979) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

306.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26980) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

307.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26981) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

308.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mardin ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26982) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

309.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümüşhane ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26983) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

310.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26984) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

311.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hakkari ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26985) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

312.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kars ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26986) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

313.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Iğdır ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26987) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

314.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kahramanmaraş ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26988) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

315.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir çocuğun yerde bulduğu bir cismin patlaması sonucunda yaralanmasına ve açılan soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26989) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

316.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana-Kozan arası taşımacılık yapan firmalara kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26990) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

317.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'nın Çayyolu ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26991) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

318.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, İstanbul Valiliği tarafından gösterimi yasaklanan bir filme ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26992) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

319.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi personel sayısına ve diğer kurumlara atananlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26993) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

320.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı bir mahalledeki hırsızlık olaylarına karşı alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26994) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

321.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26995) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

322.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'ın Samandağ ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan bir gencin ölümü ile ilgili soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26996) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

323.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, POMEM alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26997) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

324.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26998) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

325.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyarbakır ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26999) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

326.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarına ve belediyecilik faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27000) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

327.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27001) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

328.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27002) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

329.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şırnak ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27003) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

330.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şanlıurfa ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27004) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

331.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Siirt ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27005) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

332.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27006) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

333.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27007) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

334.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27008) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

335.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27009) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

336.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mardin ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27010) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

337.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kütahya ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27011) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

338.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27012) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

339.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27013) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

340.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırıkkale ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27014) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

341.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kastamonu ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27015) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

342.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kars ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27016) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

343.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27017) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

344.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karabük ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27018) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

345.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kahramanmaraş ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27019) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

346.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Iğdır ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27020) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

347.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hakkari ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27021) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

348.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümüşhane ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27022) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

349.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27023) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

350.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27024) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

351.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Elazığ ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27025) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

352.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Düzce ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27026) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

353.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27027) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

354.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bitlis ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27028) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

355.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bingöl ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27029) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

356.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bayburt ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27030) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

357.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Batman ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27031) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

358.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27032) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

359.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27033) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

360.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adıyaman ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27034) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

361.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'nın Çayyolu ilçesi Dodurga mahallesinde bir alanın hafriyat alanı olarak belirlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27035) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

362.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27036) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

363.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, sivil vatandaşlara tanınan yıllık mermi alma hakkının artırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27037) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

364.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, göçmenler için telefon kartı dağıtımı projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27038) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

365.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, sivillere tanınan yıllık mermi hakkının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27039) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

366.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Acıpayam Apa Köyü'nün elektrik altyapısı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27040) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

367.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, sivil vatandaşların mermi alma hakkının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27041) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

368.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kirmir Çayı bölgesindeki kum ocaklarının çevreye verdiği zarara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27042) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

369.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27043) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

370.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'da madde bağımlılığı ile mücadelede Bakanlığın rolüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27044) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

371.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Midyat'ta madde bağımlılığı ile mücadelede Bakanlığın rolüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27045) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

372.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27046) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

373.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 2018 bütçesinden ayrılan kaynağa ve yapılacak yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27047) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

374.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Çanakkale'deki 57. Alay Şehitliğinden Tekirdağlı şehitlerin isimlerinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27048) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

375.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, tarihi eserlere ve müze envanterlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27049) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

376.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Göbeklitepe sit alanında beton döküldüğü iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27050) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

377.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Çanakkale zaferiyle ilgili bir kamu spotunda Atatürk'e yer verilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27051) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

378.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27052) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

379.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Göbeklitepe arkeoloji sahasındaki çalışmalar ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27053) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

380.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki tarihi yapı ve sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27054) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

381.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27055) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

382.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Diyarbakır'da bir ortaokul öğrencisinin İstiklal Marşı'nı okuyamadığı için öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27056) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

383.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, FETÖ şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27057) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

384.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, İYEP kapsamında öğretmenlere verilen ek görevlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27058) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

385.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ücretli öğretmenlere nöbet tutturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27059) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

386.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde okuma oranları ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27060) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

387.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğretmen açığına ve derslik sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27061) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

388.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki öğretmen açığına ve derslik sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27062) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

389.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki okuma-yazma oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27063) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

390.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, öğrenci sayısı 100-200 arasında olan öğrenci yurtlarında otomatik yangın sistemi kurma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27064) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

391.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27065) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

392.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27066) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

393.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bartın İl Milli Eğitim Müdürünün bazı söz ve eylemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27067) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

394.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, devlet okullarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni bir milli eğitim politikası oluşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27068) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

395.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki okuma oranına ve eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27069) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

396.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27070) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

397.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27071) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

398.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, helikopter amfibi hücum gemisi ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27072) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

399.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Astsubaylıktan Subaylığa Statü Geçiş Sınavı baraj puanının 60 puana düşürülmesi talebine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27073) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

400.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27074) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

401.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, çam fıstığında görülen bir hastalığa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27075) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

402.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara için DSİ tarafından hazırlatılan Su Master Planı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27076) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

403.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, içme sularında mikroplastiklerin olup olmadığına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27077) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

404.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, şehir hastanelerinin denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27078) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

405.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Erzin ilçesindeki talasemi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27079) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

406.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarının yıpranma payına yönelik düzenleme talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27080) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

407.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki talasemi hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27081) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

408.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, aile hekimliklerinde çalışan personele yönelik ücret politikasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27082) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

409.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27083) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

410.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, hastane enfeksiyonu vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27084) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

411.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, diyaliz görevlilerine ve diyaliz teknikerlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27085) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

412.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinin faaliyette olan birimlerine ve personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27086) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

413.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, mide küçültme ameliyatlarına dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27087) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

414.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, mikroplastiklerin yol açabileceği sorunların araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27088) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

415.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan talasemi hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27089) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

416.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, sivil havacılık faaliyetlerinin denetimine ve İran'da düşen bir uçağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27090) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

417.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, pilotların mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27091) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

418.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27092) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

419.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına ait yabancı bayraklı gemilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27093) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

420.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, sivil havacılık faaliyetlerinin denetimine ve İran'da düşen bir uçağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27094) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

421.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'ın havalimanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27095) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

422.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Mavi Balina isimli bilgisayar oyununun ülkemizden indirilmesinin engellenmesine ve çocukları korumaya yönelik tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27096) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

423.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana-Mersin hızlı tren hattı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27097) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

424.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27098) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

425.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'de deniz ulaşımının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27099) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

426.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İZBAN'ın sözleşme gereği TCDD'ye ödeyeceği meblağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27100) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)