TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 109

12 Nisan 2018 Perşembe

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/936) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/937) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/938) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2281) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2282) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

3.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2283) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2284) (Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2285) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

6.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2286) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

7.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2287) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018)

8.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2288) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2018)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2289) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2018)

10.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2290) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2018)

11.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; Atıksu Altyapı Tesisi Olmayan Yerlerde Atıksu Bedeli Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi (2/2291) (Çevre; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 30.03.2011 Tarihli ve 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2292) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

 

            Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genç girişimcilik desteği verilen kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23637)

2.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24263)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Artvin'de bir tiyatro oyununun gösteriminin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24290)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'ın Gürpınar ilçesinde bir çocuğun hayatını kaybetmesine yönelik yapılan soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24291)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, et ithalatına ve hayvancılığın durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24292)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir inşaat firmasının faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24293)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir tiyatro oyununun yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24294)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, vergi muafiyetine sahip vakıfların protokol listesine girmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24295)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir hastanede çocuk gebeliklerin bildirilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24296)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Valiliğinin bir tiyatro oyununa ve sanatçısına yönelik yasak kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24297)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Valiliği tarafından iptal edilen Genç Bi Şenlik organizasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24298)

12.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24299)

13.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, PYD/YPG'nin terör örgütü statüsüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24300)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan iki kişiye dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle ateş açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24301)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Yüksel Caddesinde bulunan İnsan Hakları Anıtı'nın bariyerle çevrili olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24302)

16.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da sosyal medyada paylaştığı haber ve fotoğraflar nedeniyle hakkında dava açıldığı iddia edilen bir gazeteciye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24303)

17.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanlığına dair sorulara yanıt verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24304)

18.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Suriye'deki operasyonlara katılmak üzere askerlik şubelerine başvuran Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24305)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Tabipler Birliği yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24306)

20.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da doğal gaz alt yapısının hala tamamlanamamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24307)

21.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24308)

22.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Çorum'un ulaşım alt yapısı ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24309)

23.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Iğdır'ın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24310)

24.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Karabük'teki taşeron işçilerin kadroya alınma durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24311)

25.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Burdur'un çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24312)

26.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Düzce'nin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24313)

27.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Özgür Suriye Ordusu üyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24314)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Fatih Projesi kapsamında tablet yerine bilgisayar dağıtılması kararı alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24315)

29.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2003-2017 yılları arasında yurt dışına verilen göçlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24316)

30.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de Belediye tarafından yapılan bir inşaata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24317)

31.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, televizyon kanallarının siyasi parti liderlerine ayırdıkları canlı yayın sürelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24318)

32.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'da TSK arazisi olan Cephanelik Korusu'nda bulunan ağaçların kesilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24319)

33.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Sinop Nükleer Santrali Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24320)

34.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Çay-Kur Genel Müdürünün kadın spor kulüplerine yardım yapmanın günah olduğunu söylediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24321)

35.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Suriye'den Türkiye'ye yapılan roket saldırılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24322)

36.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, TMSF'ye devredilen Boydak Holding'e atanan kayyumlara ve şirketin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24323)

37.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, ÇAYKUR Genel Müdürünün yaptığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24324)

38.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Keçiören - ODTÜ otobüs hattına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24325)

39.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışma hızının doğurabileceği olumsuzluklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24326)

40.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, üniversite hastanelerinin 2018 yılı itibarıyla sağlık sektörüne olan borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24327)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yerlileştirme Yüksek Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24328)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında gerçekleşen birleşme ve satın almalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24329)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, siber suçlara yönelik işlemlere ve mevzuatın yeterli olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24330)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uluslararası kongre sayısı bakımından dünya sıralamasındaki yerimize ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24331)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerel para birimleri ile yapılan ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24332)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kuruluşlarınca vatandaşlardan tahsil edilen ücretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24333)

47.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul'da faturasını ödemediği gerekçesiyle suyu ve doğalgazı kesilen hanelerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24334)

48.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kıbrıs gazilerinin geçim sıkıntılarına ve tanınması istenen bazı haklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24335)

49.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, emekli maaşlarına dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24336)

50.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, üniversite hastanelerinin kamu ve özel kesime olan borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24337)

51.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki Cankurtaran Tünelinin açılışının gecikmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24338)

52.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Gazi Üniversitesindeki bir kadroya yapılan alımda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24339)

53.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Kızılay kumbaralarında toplanan ikinci el kıyafetlerin özel bir şirketçe yurt dışına gönderildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24340)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okullarda yaşanan seçmeli ders sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24341)

55.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Balıkesir Kepsut Cezaevinde bir mahkumun öldürülmesi olayına yönelik yargı sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24342)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Manisa Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklandığı iddia edilen bir çocuk oyununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24343)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, meslek ve oda birliklerine yönelik başlatılan mevzuat çalışmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24344)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü'nün camilerine imam görevlendirilmesi talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24345)

59.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, mitingde söylediği bir söze ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24346)

60.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24347)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24348)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24349)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24350)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Niğde ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24351)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24352)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24353)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24354)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24355)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24356)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Özelleştirme Fonu'na aktarılan bir şirketin tasfiyesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24357)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24358)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İlbank A.Ş.'de görevli taşeron şirket elemanlarının kadroya alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24359)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24360)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin hizmet alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24361)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24362)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vazife malulû askerlerin şehit sayılmalarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24363)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Bakır A.Ş.'ye satılan taşınmazlarla ilgili Danıştay kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24364)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24365)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24366)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24367)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24368)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24369)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24370)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24371)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24372)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24373)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kafkas Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24374)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24375)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24376)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24377)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24378)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24379)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24380)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24381)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Marmara Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24382)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24383)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24384)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş Alparslan Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24385)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24386)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24387)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24388)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24389)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24390)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24391)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24392)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24393)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24394)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin Artuklu Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24395)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24396)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24397)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24398)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24399)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24400)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24401)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24402)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24403)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24404)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Niğde ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24405)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24406)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24407)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24409)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24410)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24411)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum Teknik Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24412)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı Karatekin Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24413)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24414)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24415)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24416)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24417)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24418)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24419)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24420)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24421)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24422)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Personel Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24423)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24424)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24425)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24426)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kafkas Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24427)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24428)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Niğde ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24429)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24430)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24431)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24432)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24433)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24434)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24435)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24436)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24437)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize Üniversitesinde 2010-2017 arasında yapılan yurt dışı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24438)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24439)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bartın Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24440)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24441)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Artvin Çoruh Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24442)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Marmara Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24443)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş Alparslan Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24444)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24445)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24446)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24447)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin Artuklu Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24448)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Ocak 2018 itibarıyla boş bulunan engelli kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24449)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24450)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24451)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24452)

165.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, hükümetin su kıtlığına yönelik bir eylem planı olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24453)

166.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, terör örgütleri tarafından kaçırılan asker ve polislere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24454)

167.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2017 yılında İzmir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne başvuran kadınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24455)

168.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kadın cinayetlerindeki artışa ve ateşli silah kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24457)

169.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ekonomik sebeplerle meydana gelen adli vakalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24458)

170.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, UBER adlı şirketin Türkiye'de faaliyet göstermesinin taksicilere etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24461)

171.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, vermiş olduğu bir soru önergesi hakkında yapılan bir sosyal medya paylaşımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24462)

172.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Silivri Cezaevi'nde kalan on iki tutuklunun Kırıkkale Cezaevi'ne nakil esnasında darp edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24463)

173.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Tarsus T Tipi Cezaevindeki hasta bir mahkumun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24464)

174.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bakanlıkça müdafilik görevinden yasaklanma konusunda Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen bir yazıya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24465)

175.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, bir tutuklunun ölüm orucuna başlamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24466)

176.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, bir vakfa düzenlenen operasyona ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24467)

177.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Konya Ereğli T Tipi Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülere ailelerinin gönderdiği elbiselerin iade edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24468)

178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilip tekrar tutuklananlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24469)

179.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının cenazelerine katılması hususunda izlenen usule ve bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24470)

180.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunları nedeniyle yapılan tahliye taleplerinin reddine dair verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24471)

181.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde gerçekleşen yurt yangınına dair davaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24472)

182.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir hakimin gerekçeli karar tutanağının üstüne yabancı dilde yazdırdığı bir ibareye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24473)

183.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24474)

184.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul'daki bir hastanede reşit olmayan gebeler ile ilgili gerekli bildirimlerin yapılmamasına ve olaya yönelik iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24475)

185.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İstanbul'daki bir hastanede reşit olmayan gebeler ile ilgili gerekli bildirimlerin yapılmamasına ve olaya yönelik iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24476)

186.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mardin'de bir kadının maruz kaldığı cinsel saldırı olayıyla ilgili dava sürecine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24477)

187.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, İstanbul'daki bir hastanede reşit olmayan gebelerin ilgili makama bildirilmediği iddiasına ve reşit olmayan gebelerin durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24478)

188.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, devlet koruması altındaki çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24479)

189.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 3 yaşında bir bebeğe yönelik olarak gerçekleşen cinsel istismar vakasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24480)

190.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve Bakanlığa yapılan bir bilgi edinme başvurusuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24481)

191.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TÜBİTAK Başkanının aldığı maaşa ve kendisine verildiği iddia edilen kredi kartına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24484)

192.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, geçici barınma merkezlerinde çalışan taşeron işçilerin kadro düzenlemesi dışında tutulduğu iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24485)

193.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, son beş yılda gerçekleşen işçi ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24486)

194.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, inşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarına ve son bir yılda Adana'da iş kazası sonucu gerçekleşen ölümlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24487)

195.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İstanbul 3. Havalimanı inşaatında 400 işçinin hayatını kaybettiği yönündeki haberlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24488)

196.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, İstanbul'da yapılan çeşitli köprü, tünel, ulaşım hattı inşaatları ile 3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24489)

197.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, gece vardiyasında çalışan kadınların faydalanacağı servis hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24490)

198.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, İzmir'in Çiğli ilçesinde usulsüzlük nedeniyle bir grup işçinin primlerinin iptal edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24491)

199.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Bucak ilçesindeki OSB projelerindeki kamulaştırma bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24492)

200.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Sinop Nükleer Santrali Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24493)

201.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, imar yolsuzluklarıyla ilgili bir demecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24494)

202.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Türkiye'deki hava kirliliği durumuna ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24495)

203.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, 2004 yılından bu yana yapılan bina yıkımlarında ortaya çıkan asbest miktarına ve tehlikenin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24496)

204.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de eski bir kurşun fabrikasındaki radyoaktif maddelerin bertarafını üstlenen şirketin sahayı terk ettiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24497)

205.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ege adalarından bazılarının işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24498)

206.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Çamrak Köyü'nün elektrik altyapısı ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24499)

207.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'daki doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24500)

208.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın bazı ilçelerindeki taş ocaklarının yerleşim yerlerine mesafesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24501)

209.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bakanlıkta yapılan atamalarda liyakatin gözetilmediği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24504)

210.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bakanlık özel kalem müdürlüğü ile ilgili iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24505)

211.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Tarım Kredi Kooperatiflerinde yapıldığı iddia edilen yolsuzluklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24506)

212.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, çiftçilere verileceği söylenen damızlık koyunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24507)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tohumculuk şirketlerine ve tohum çeşitlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24508)

214.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt ürünleri üretiminde başka maddeler kullanılarak hile yapılmasının önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24509)

215.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, şeker fabrikası sayısına ve şeker üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24510)

216.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, narenciye üretimine ve üreticilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24511)

217.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'un yurt içi ve yurt dışı satışlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24512)

218.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlerin fiili hizmet zammı düzenlemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24513)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kırsal kalkınma projelerinin IPARD düzeyine getirilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24514)

220.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, havza bazlı destekleme modeli kapsamında verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24515)

221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personelinin kadroya alınması talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24516)

222.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, IPARD kapsamında desteklenen projelere ve bunlardan iflas edenlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24517)

223.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu çalışanlarına bazı mali ve sosyal hakların verilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24518)

224.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kimyasal yoğurtlarda kullanılan jelatinin içeriğine ve üretimlerinin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24519)

225.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, bir televizyon kanalında üreticilerin sağlığa zararlı ilaçlar kullandıkları yönünde yapılan haberlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24520)

226.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, aktarlarda satılan bitkisel ürünlerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24521)

227.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Türkiye karasularında görülen balon balıklarının olumsuz etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24522)

228.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, bir tv kanalının kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24526)

229.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te düzenlenen bir etkinliğin yasaklanmasına ve parti binasındaki afişin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24527)

230.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, 25 Ocak 2001 tarihinden beri haber alınamayan iki kişinin akıbetine ve gözaltında kaybedilme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24528)

231.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kıyı kenar çizgisi sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24529)

232.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Temmuz 2017'de Hakkari Yüksekova'da bir kişinin hayatını kaybettiği operasyona yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24530)

233.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Halk Özel Harekatı adlı derneğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24531)

234.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, bir kaçırılma olayının adli ve idari makamlarca takip edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24532)

235.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, bir vakfa düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24533)

236.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Erzurum'da bir kahvehanenin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24534)

237.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Erzurum'da bir kahvehanenin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24535)

238.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Baklan İlçesi Hadım mahallesinin yol ve aydınlatma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24536)

239.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son iki yılda gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24537)

240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24538)

241.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bazı özel halk otobüslerinde 65 yaş üstü yolculardan ücret talep edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24539)

242.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Pamukkale Üniversitesi Teknokent'te bulunan bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirilmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24540)

243.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerine dair 2016 Sayıştay Raporundaki bazı hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24541)

244.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara Niğde otobanının Ankara'daki şehir içi ulaşıma etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24542)

245.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Nisan 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24543)

246.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Bozdağ Kayak Merkezine dair çeşitli hususlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24544)

247.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, tıbbi sekreterlik bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24548)

248.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Bulgarcanın doçentlik sınavlarında geçerli bir dil olarak sayılması taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24549)

249.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'de bir okulda meydana gelen doğalgaz kazanı patlamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24550)

250.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2018 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24551)

251.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Fatih projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24552)

252.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, İzmir Gaziemir'de bulunan bir lisede doğalgaz sıkışması nedeniyle gerçekleşen patlamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24553)

253.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Fatih Projesi kapsamında tablet yerine bilgisayar dağıtılması kararı alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24554)

254.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okuma yazma bilmeyenlere dair verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24555)

255.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Altaylı Köyü'nün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24556)

256.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, ilköğretimde bazı seçmeli derslerin zorunlu olarak seçtirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24557)

257.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, lise mezuniyet oranına ve artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24558)

258.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24559)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, açık öğretim lisesi mezunlarına ve örgün öğretime teşvik çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24560)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında özel eğitim kurumlarında mevcut öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24561)

261.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, okullarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24562)

262.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mesleki teknik eğitim ve istihdam ilişkisinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24563)

263.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek eğitimine dair çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24564)

264.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24565)

265.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, 2016-2017 döneminde bünyesinde kreş açılan kamu kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24566)

266.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, askerlik şubelerine başvurduğu iddia edilen Suriyelilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24567)

267.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, bir yayın kuruluşu tarafından paylaşılan ve bir ÖSO mensubunun görüntüsünün yer aldığı videoya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24568)

268.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 669 sayılı KHK gereğince Sağlık Bakanlığı'na devredilen sağlık astsubaylarının TSK'ya nakil taleplerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24569)

269.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Ladik Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24570)

270.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24571)

271.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Feke ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24572)

272.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24573)

273.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24574)

274.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, sulama birliklerinin kaldırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24575)

275.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24576)

276.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24577)

277.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24578)

278.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24579)

279.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24580)

280.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24581)

281.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24582)

282.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24583)

283.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24584)

284.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24585)

285.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sulama birliklerinin mali durumuna ve akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24586)

286.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Beykoz'a bağlı Yenimahalle ve Hekimbaşı mahallelerinin orman alanına dönüştürülmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24587)

287.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünün içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24588)

288.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İstanbul'daki bir hastanede reşit olmayan gebeler ile ilgili gerekli bildirimlerin yapılmamasına ve olaya yönelik iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24589)

289.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevi'ne sevk edilen bir grup mahkumun darp edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24590)

290.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Ankara'da bir fizik tedavi hastanesinin bir hasta için maluliyet raporu düzenlememesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24591)

291.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, muayene katılım paylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24592)

292.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıldaki Alzheimer ve şizofreni hastalıklarına ait verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24593)

293.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsiz bireylere yapılacak psikolojik yardımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24594)

294.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıtlı spor salonu sayısına ve kas geliştirici ilaç kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24595)

295.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında hastalık bazında kayıt sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24596)

296.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerli üretim yapan ilaç firmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24597)

297.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, acil servislerdeki yığılmayı önlemek üzere bazı hastanelerde poliklinik hizmet saatlerinin uzatılmasını öngören genelgeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24598)

298.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, nükleer santrallerden çıkan radyoaktif atıkların insan sağlığına etkilerine ve Sinop'ta yapılacak nükleer santrale ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24599)

299.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit aileleri ve gazilerin kamu ve özel sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24600)

300.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel hastanelerin acil servislerinde ücret alındığı yönündeki şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24601)

301.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24602)

302.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Lyme hastaları ve hastalığın yaygınlığıyla ilgili verilere ve hastalıkla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24603)

303.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Bulgurca Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki sağlık ocağına doktor ve hemşire ataması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24604)

304.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, tıbbi sekreterlik lise ve önlisans mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24605)

305.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24606)

306.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'da yer alan bir tünelin işletmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24607)

307.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Kanal İstanbul Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24608)

308.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türk Telekom'un özelleştirme sonrası karşılaştığı iddia olunan mali sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24609)

309.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Yap İşlet Devret modeli ile inşa edilen köprü ve tüneller için 2017 yılında işletmeci şirketlere yapılan ödemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24610)

310.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Avrasya Tünelinin ulusal ekonomiye katkısına yönelik tartışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24611)

311.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, e-devlet üzerinden verilen UYAP ve benzeri hizmetlerin teknik altyapısının ve güvenliğinin geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24612)