TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 108

10 Nisan 2018 Salı

 

Tasarı

1.- Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/935) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018)

 

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Mahremiyetininin Korunmasına Yönelik Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2265) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2266) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

3.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32'nci Maddesinde Değişiklik Yapılması (Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Düzenlenmesi) Hakkında Kanun Teklifi (2/2267) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

4.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın; Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2268) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

5.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 2 Nisan Dünya Vanlılar Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2269) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

6.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın; Doğankent Beldesinin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2270) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

7.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2271) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

8.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2272) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2273) (İçişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2274) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2275) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

12.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2276) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

13.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2277) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

14.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in; Barış İçinde Yaşama Hakkının Tesisi Hakkında Kanun Teklifi (2/2278) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme; İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Kısmi Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2279) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2018)

16.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2280) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2018)

 

Rapor

1.- 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu İle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (5/9) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 10.04.2018) (GÜNDEME)