TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 107

9 Nisan 2018 Pazartesi

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Meclis Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen bir tiyatro gösterisi ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26035) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26036) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Temsil ve Tanıtma Ödeneğinin kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26037) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Denetçiliği Kurumunda Temsil ve Tanıtma Ödeneğinin kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26038) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sayıştay Başkanlığında Temsil ve Tanıtma Ödeneğinin kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26039) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26040) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 8 Mart etkinliklerine katılan bazı kadınların kolluk görevlilerinin sert müdahalesine maruz kaldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26041) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

8.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, izin verilmeyen 8 Mart etkinliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26042) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bazı kamu kurumlarında taşeron işçilerin kadroya geçiş mülakatlarında sorulduğu iddia edilen sorulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26043) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

10.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26044) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

11.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin'in Mut ilçesinde OSB için tahsis edilen arazinin mera alanının tamamını kapsamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26045) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

12.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, bazı kamu kurumlarında taşeron işçilerin kadroya geçiş mülakatlarında meslekle alakasız sorular sorulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26046) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

13.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun bir bürokratın eşi hakkındaki atamaya dair kararına ve ilgili hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26047) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

14.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, hidroelektrik santrallere, rüzgar enerji santrallerine ve maden ocaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26048) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

15.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki Adliye binalarının tek bir yerde toplanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26049) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, THY tarafından yolculara dağıtılmayan bazı gazetelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26050) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

17.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara Çubuk ovasında tarımsal sit alanı ilan edilen arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26051) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Yusufeli ilçesine yapılacak viyadüğün yeni yerleşim merkezine geçildiği zaman yapılması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26052) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

19.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, ağaçlandırma seferberliği kapsamında gönderilecek mektuplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26053) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle imha edilen gıda ve ilaç gibi emtialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26054) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 10 KW'a kadar çatı ve cephe uygulamalı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26055) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MEB tarafından gerçekleştirilen bir proje ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26056) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında kurulan KİT şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26057) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet'in Milli Piyango ile ilgili bir açıklamasına ve 2002-2017 arasında şans oyunlarından elde edilen gelirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26058) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukları istismar ettiği iddia edilen bir öğretmene ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26059) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 15 yılda cemaat ve vakıflara devredilen taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26060) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK'nın Aylık İstatistik Bülteni'ne ulaşımın engellendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26061) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçak maden ocaklarının saptanamamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26062) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Engellilerin çalışma, eğitim, sağlık, spor ve diğer alanlardaki sorunlarının tespitine ve giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26063) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, parti kapatma ile ilgili bir Anayasa değişikliğinin gündeme getirileceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26064) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan Orduevi önünde kediye işkence yapan şahıs hakkındaki soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26065) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mülteciler için yapılan 30 milyar dolarlık harcamanın detaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26066) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Engelli vatandaşların satın aldığı araçlardan KDV alınmasına ve uygulanan ÖTV istisnasının koşullarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26067) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isttelkom A.Ş.'nin İBB dışındaki belediye ve kamu kuruluşlarından aldığı işlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26068) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Beltur A.Ş.'nin İBB dışındaki belediye ve kamu kuruluşlarından aldığı işlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26069) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2017 yılları arasındaki BELTUR A.Ş. faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26070) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında SGK bütçesine aktarılan kaynak tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26071) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında SGK bütçesinin verdiği açık miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26072) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Varlık Fonu'nun kuruluş amacına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26073) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Başbakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26074) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26075) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26076) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26077) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26078) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26079) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26080) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26081) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26082) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26083) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

50.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman Belediyesine atanan kayyumun bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26084) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

51.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kamuda taşeron olarak makam şoförlüğü yapanlara kadro verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26085) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bazı illerdeki kıymetli hazine arazileriyle ilgili kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26086) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2018 yılları arasında kolluk makamlarına ve adli makamlara intikal eden cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26087) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

54.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Samandağ ilçesinde polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurulan bir kişiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26088) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

55.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, çeşitli ülkeler ile yapılan et ithalatı anlaşmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26089) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

56.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, taşeron olarak çalışan eski hükümlülerin kadroya geçişlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26090) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

57.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, internet üzerinden kumar oynatan siteler hakkındaki çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26091) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Konya Vergi Denetim Kurulu'na yapılan ve Cumhuriyet savcılığına intikal eden bir ihbarın akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26092) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

59.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, kamu görevinden ihraç edilen Eğitim-Sen üyesi öğretmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26093) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

60.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan personele dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26094) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

61.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Nevruz ve Hıdrellez kapsamında yurt dışına gönderilen Alevi dedelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26095) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

62.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, nişasta bazlı şekerin üretimine, ithalatına ve kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26096) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

63.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bir vatandaşa yapılan bıçaklı saldırıya ve LGBTİ bireylerin nefret suçlarına karşı korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26097) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

64.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Çiftlik Bank oyununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26098) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

65.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin imtiyazlı hisse sahiplerinin bir kısmının adli soruşturma dışında bırakıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26099) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

66.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Çukurova Üniversitesi'nin bazı vatandaşların arazilerini işgal ettiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26100) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

67.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU'ya ait projeler için İller Bankası'na yaptığı kredi başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26101) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

68.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yeni hizmete giren yollardaki ışıklandırma, kaldırım gibi eksikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26102) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

69.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bebek maması giderlerinin SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26103) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

70.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26104) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

71.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, THY'de çalıştırılan pilotlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26105) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

72.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Gazi Üniversitesi'nde yürütülen idari FETÖ soruşturmalarına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26106) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

73.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suriye'de görev yapan TSK mensuplarına bir kısım ek görev tazminatlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26107) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, AK Parti kongrelerine katılımın kamu idareleri tarafından personele zorunlu tutulduğu yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26108) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

75.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şeyh Said'e ait bir ses kaydının yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26109) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

76.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'a yapılması planlanan devlet hastanesinin tamamlanma tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26110) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

77.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Ziraat Bankası'nın sponsor olduğu bir tiyatro oyununa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/26111) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

78.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26112) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

79.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26113) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

80.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26114) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

81.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26115) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

82.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26116) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

83.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26117) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

84.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26118) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

85.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26119) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

86.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26120) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

87.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26121) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

88.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26122) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

89.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26123) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

90.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26124) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

91.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26125) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

92.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26126) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

93.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26127) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

94.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26128) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

95.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26129) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

96.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26130) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

97.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26131) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

98.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26132) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

99.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26133) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

100.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26134) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

101.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26135) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

102.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26136) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

103.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26137) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

104.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26138) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

105.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26139) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

106.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26140) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

107.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26141) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

108.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26142) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

109.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26143) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

110.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26144) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

111.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26145) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

112.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26146) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

113.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26147) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

114.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26148) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

115.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26149) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

116.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26150) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

117.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26151) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

118.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26152) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

119.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26153) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

120.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26154) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

121.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26155) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

122.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26156) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

123.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26157) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

124.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26158) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

125.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26159) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

126.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26160) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

127.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir şahsın tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26161) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

128.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Tarsus'ta tutuklu bulunan yaşlı bir kadının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26162) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

129.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003 - 2017 yılları arasında AİHM'de Türkiye'nin taraf olduğu davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26163) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

130.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, UYAP güncellemesiyle ceza davalarında avukatlara getirilen sınırlamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26164) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

131.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yargıya dair çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26165) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

132.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda AİHM'e yapılan başvurulara ve sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26166) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

133.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı sırasında hayatını kaybedenlerin cenazelerine yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26167) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

134.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, cezaevleri, tutuklu ve hükümlülere dair 2018 yılı verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26168) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

135.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Hatay'da 13 Şubat 2018 günü yapılan bazı gözaltı işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26169) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

136.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26170) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

137.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Türkiye'de koruma altına alınan göçmen çocukların ailelerine kavuşturulmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26171) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

138.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26172) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

139.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26173) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

140.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26174) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

141.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26175) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

142.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26176) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

143.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26177) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

144.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26178) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

145.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26179) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

146.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26180) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

147.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26181) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

148.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26182) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

149.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26183) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

150.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26184) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

151.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26185) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

152.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26186) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

153.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26187) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

154.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26188) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

155.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26189) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

156.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26190) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

157.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26191) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

158.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26192) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

159.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26193) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

160.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26194) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

161.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26195) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

162.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26196) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

163.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26197) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

164.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26198) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

165.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26199) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

166.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26200) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

167.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26201) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

168.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26202) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

169.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26203) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

170.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26204) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

171.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26205) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

172.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26206) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

173.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26207) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

174.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26208) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

175.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26209) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

176.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26210) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

177.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26211) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

178.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26212) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

179.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26213) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

180.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26214) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

181.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26215) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

182.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26216) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

183.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26217) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

184.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Samsun'da bir Cumhuriyet savcısının kamu görevlisi konumundan faydalanarak zor kullandığı iddialarının soruşturulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26218) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

185.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, kadınların kamusal alanda şiddetten korunması için alınacak önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26219) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

186.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, İstanbul Ataşehir'deki Darülaceze tesislerinde barınan vatandaşların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26220) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

187.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26221) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

188.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Bakanlık birimlerinin koruması altındaki savaş ve göç mağduru çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26222) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26223) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26224) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26225) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26226) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26227) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26228) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26229) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26230) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26231) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26232) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26233) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26234) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26235) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26236) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26237) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26238) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26239) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

206.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26240) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

207.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, devlet kurumlarında çalışanların telefon ve bilgisayar işlemlerinin takip edildiği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26241) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

208.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26242) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

209.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İzmir Aliağa'daki bir demir çelik fabrikasında iki işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26243) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

210.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mersin Serbest Bölge'de bir tekstil işçisinin hayatını kaybettiği iş kazasının soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26244) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıldaki işsizlik oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26245) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

212.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, İzmir Aliağa'daki bir demir çelik fabrikasında iki işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26246) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

213.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, bir demir çelik fabrikasında yaşanan iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26247) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

214.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendikalı çalışan ve sendika sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26248) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

215.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adıyaman ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26249) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26250) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

217.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26251) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

218.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Batman ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26252) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bayburt ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26253) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

220.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bingöl ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26254) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bitlis ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26255) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

222.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26256) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

223.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Düzce ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26257) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

224.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Elazığ ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26258) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

225.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26259) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

226.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümüşhane ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26260) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26261) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hakkari ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26262) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Iğdır ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26263) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kahramanmaraş ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26264) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karabük ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26265) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26266) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kars ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26267) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kastamonu ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26268) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırıkkale ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26269) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26270) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

237.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26271) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

238.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kütahya ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26272) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

239.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mardin ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26273) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26274) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

241.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26275) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

242.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26276) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

243.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26277) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

244.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Siirt ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26278) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

245.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şanlıurfa ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26279) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

246.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şırnak ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26280) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

247.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26281) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26282) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

249.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyarbakır ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26283) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

250.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2017 yılında sigortalı işe başlayan, işten çıkarılan ve işsizlik maaşı bağlanan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26284) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

251.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, SGK'nın mülkiyetindeki bazı taşınmazların satışa çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26285) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

252.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26286) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

253.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26287) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

254.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in İnciraltı Mahallesi'nin sağlık konsepti ile planlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26288) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

255.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26289) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

256.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26290) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

257.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van İpekyolu Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26291) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

258.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Muradiye Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26292) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

259.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Özalp Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26293) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

260.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Saray Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26294) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

261.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Erciş Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26295) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

262.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Gürpınar Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26296) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

263.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26297) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

264.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Başkale Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26298) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

265.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Çaldıran Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26299) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

266.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Çatak Belediyesi'ne İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26300) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

267.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Edremit Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlbank'tan aktarılan kaynağa ve yapılan hizmetlerin duyurulduğu bir internet sitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26301) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kenya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26302) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karadağ ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26303) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Katar ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26304) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanarya Adaları ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26305) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kazakistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26306) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kosova ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26307) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırgızistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26308) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kolombiya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26309) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kuveyt ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26310) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kuzey İrlanda ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26311) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kosta Rika ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26312) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kuzey Kore ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26313) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İtalya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26314) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jamaika ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26315) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İsveç ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26316) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Japonya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26317) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İsviçre ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26318) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İsrail ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26319) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanada ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26320) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamboçya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26321) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamerun ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26322) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Moğolistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26323) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malta ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26324) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mısır ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26325) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nikaragua ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26326) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Monako ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26327) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nepal ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26328) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zambiya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26329) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kongo ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26330) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Letonya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26331) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Küba ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26332) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Liberya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26333) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Litvanya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26334) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Lübnan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26335) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Lüksemburg ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26336) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Libya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26337) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Macaristan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26338) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Madagaskar ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26339) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

306.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malezya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26340) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

307.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Makedonya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26341) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mali ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26342) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Singapur ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26343) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Paraguay ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26344) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Peru ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26345) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nijer ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26346) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Moritanya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26347) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Norveç ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26348) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Senegal ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nijerya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26350) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rusya Federasyonu ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26351) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pakistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26352) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, San Marino ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26353) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Özbekistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26354) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Polonya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26355) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Panama ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26356) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ruanda ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26357) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Romanya ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26358) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Portekiz ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26359) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sırbistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26360) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

327.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Uygur Türklerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26361) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

328.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26362) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

329.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde Türkiye'nin kredi notunun düşüşüne ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26363) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

330.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mülteci kamplarındaki market işletmelerinin zincir marketlere verileceği iddiasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26364) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

331.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, cari açığın artışına karşı alınacak önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26365) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

332.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26366) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

333.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Maden İşletme Genel Müdürlüğü kayıtlarında ihalelik ruhsat sahası gösterilen alanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26367) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

334.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, altın rezervlerine ve altın ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26368) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

335.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin risk potansiyeline yönelik bilimsel değerlendirmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26369) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

336.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Tekkedere Mahallesi'nde yapılacak olan kalker ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26370) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

337.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26371) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

338.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumunun yapımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26372) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

339.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Bakanlığın Balıkesir'deki faaliyetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26373) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

340.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, spor teşkilatlarındaki kadın yönetici sayısının azlığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26374) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

341.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında Bakanlığın görev alanında bulunan şans oyunlarından elde edilen gelirlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26375) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

342.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü atamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26376) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

343.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adıyaman ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26377) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

344.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26378) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

345.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26379) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

346.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Batman ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26380) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

347.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bayburt ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26381) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

348.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bingöl ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26382) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

349.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bitlis ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26383) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

350.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26384) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

351.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Düzce ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26385) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

352.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26386) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

353.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26387) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

354.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümüşhane ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26388) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

355.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Elazığ ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26389) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

356.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hakkari ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26390) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

357.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Iğdır ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26391) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

358.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kahramanmaraş ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26392) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

359.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karabük ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26393) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

360.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26394) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

361.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kars ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26395) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

362.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kastamonu ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26396) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

363.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırıkkale ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26397) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

364.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26398) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

365.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26399) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

366.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kütahya ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26400) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

367.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mardin ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26401) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

368.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26402) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

369.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26403) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

370.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26404) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

371.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26405) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

372.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Siirt ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26406) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

373.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şanlıurfa ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26407) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

374.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şırnak ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26408) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

375.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26409) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

376.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26410) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

377.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyarbakır ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26411) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

378.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki amatör spor kulüplerine ve lisanslı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26412) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

379.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26413) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

380.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de izinsiz ekmek üretiminin ve satışının tarım müdürlüklerince denetlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26414) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

381.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal desteklerin etki ve sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26415) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

382.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars'ta bulunan şeker pancarı tarlalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26416) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

383.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TMO'nun satışa çıkardığı fındıkların kalite standartlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26417) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

384.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıla ait soya üretimi, tüketimi ve ithalatı verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26418) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

385.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, gübre takip sisteminin sebep olduğu sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26419) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

386.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ithal edilecek gıda ürünlerinin kararlaştırılma sürecine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26420) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

387.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, gıda ürünlerindeki pestisit kalıntılarının analizine ve klorpirifos adlı pestisitin toplatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26421) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

388.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ağrı ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26422) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

389.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26423) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

390.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Batman ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26424) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

391.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bayburt ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26425) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

392.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bingöl ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26426) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

393.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bitlis ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26427) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

394.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26428) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

395.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Düzce ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26429) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

396.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Elazığ ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26430) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

397.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26431) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

398.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26432) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

399.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümüşhane ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26433) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

400.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hakkari ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26434) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

401.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Iğdır ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26435) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

402.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kahramanmaraş ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26436) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

403.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karabük ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26437) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

404.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karaman ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26438) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

405.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kars ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26439) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

406.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kastamonu ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26440) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

407.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırıkkale ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26441) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

408.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26442) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

409.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26443) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

410.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kütahya ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26444) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

411.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mardin ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26445) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

412.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26446) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

413.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26447) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

414.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26448) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

415.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rize ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26449) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

416.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Siirt ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26450) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

417.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şanlıurfa ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26451) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

418.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şırnak ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26452) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

419.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26453) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

420.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26454) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

421.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyarbakır ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26455) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

422.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26456) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

423.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adıyaman ilinin 2017 yılı hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26457) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

424.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26458) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

425.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sahte gıda ürünlerinin satışının engellenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26459) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

426.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında ithal edilen badem ve ceviz miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26460) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

427.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında üretilen elektrikli ve hibrid araç sayılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26461) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

428.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şekerpancarından üretilen melasın ihracına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26462) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

429.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıldaki ambalajlı su ihracatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26463) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

430.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılan şirketlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26464) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

431.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda vergi borçları silindiği iddia edilen şirketlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26465) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

432.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Çiftlik Bank adlı şirket topluluğunun vatandaşlardan topladığı paralara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26466) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

433.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26467) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

434.-   İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, bireysel silahlanmanın artmasının teşvik edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26468) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

435.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, FETÖ şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden bir öğretmene ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26469) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

436.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26470) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

437.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26471) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

438.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26472) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

439.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26473) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

440.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26474) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

441.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26475) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

442.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26476) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

443.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26477) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

444.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26478) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

445.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26479) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

446.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26480) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

447.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26481) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

448.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26482) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

449.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26483) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

450.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26484) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

451.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26485) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

452.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26486) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

453.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26487) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

454.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26488) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

455.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26489) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

456.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26490) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

457.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26491) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

458.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26492) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

459.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26493) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

460.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26494) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

461.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26495) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

462.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26496) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

463.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26497) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

464.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26498) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

465.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26499) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

466.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26500) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

467.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26501) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

468.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26502) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

469.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26503) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

470.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26504) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

471.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26505) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

472.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26506) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

473.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26507) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

474.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26508) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

475.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26509) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

476.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26510) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

477.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26511) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

478.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26512) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

479.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26513) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

480.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da işlenen bir kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26514) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

481.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Salihli İlçe Belediye Meclisi'nin bir üyesine yapıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26515) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

482.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kars Valisi'ne tahsis edilen araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26516) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

483.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da yapılan FETÖ operasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26517) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

484.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da kaçakçılar tarafından göçmenlere işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26518) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

485.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2012-2015 yılları arasındaki ASKİ ihalelerinin bir şahsın ortağı olduğu şirketlere verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26519) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

486.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'daki hükümet konaklarının depreme dayanıklılık durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26520) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

487.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Trabzon'daki Santa Maria Katolik Kilisesine yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26521) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

488.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, çakarlı bir araca işlem yapmak istediği için bir polis memurunun açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26522) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

489.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan esnaflara belediye spor kulübüne bağış yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26523) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

490.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iş adamlarından zorla bağış topladığı iddiasını içeren bir habere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26524) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

491.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın İpekyolu ilçesi Sarmaç mahallesindeki köprü talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26525) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

492.-   Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, havai fişeklere dair çeşitli bilgilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26526) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

493.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bazı AVM'lerde kaçak yapı alanlarının tespit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26527) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

494.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan TOKİ konutlarındaki foseptik çukurunun taşmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26528) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

495.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26529) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

496.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Özalp Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve iptal edilen projelerin bütçeye etkilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26530) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

497.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Saray Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve Belediyece verilen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26531) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

498.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Büyükşehir Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve iptal edilen projelerin bütçeye etkilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26532) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

499.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Bahçesaray Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve iptal edilen projelerin bütçeye etkilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26533) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

500.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Başkale Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve Belediyece verilen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26534) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

501.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Çaldıran Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve Belediyece verilen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26535) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

502.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Çatak Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve Belediyece verilen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26536) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

503.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Edremit Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve Belediyece verilen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26537) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

504.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Erciş Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve Belediyece verilen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26538) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

505.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Gürpınar Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve iptal edilen projelerin bütçeye etkilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26539) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

506.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van İpekyolu Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve iptal edilen projelerin bütçeye etkilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26540) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

507.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Muradiye Belediyesi bütçesinin kayyum atamasından önceki ve sonraki onaylanma tarihlerine ve Belediyece verilen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26541) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2018)

508.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26542) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

509.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26543) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

510.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, MESAM Genel Kurulunun ertelenmesi ve yönetim kurulu yerine kayyum atanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26544) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

511.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun Bakanlıkta genel müdürlüğe atanan bir personel hakkındaki kararına ve yapılan işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26545) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

512.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26546) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

513.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26547) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

514.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'daki bazı tarihi eserlerin gerektiği gibi korunmadığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26548) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

515.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan medrese ve kümbetlerin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26549) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

516.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, bir vatandaşın düşüp yaşamını yitirdiği Urfa Kalesi'nde alınması istenen önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26550) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

517.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26551) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

518.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, ihtiyacın üzerinde borçlanma yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26552) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

519.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu bölgedeki arsa alım satımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26553) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

520.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yurt dışından gelen yabancı sermaye miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26554) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

521.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İş Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalıştırılan engelli işçi ve memur sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26555) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

522.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26556) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

523.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26557) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

524.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, günübirlik kiralanan evlerin vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26558) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

525.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Uzundere kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesindeki rekreasyon alanının Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26559) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

526.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Hazine'ye ait bir arazinin Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26560) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

527.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Foça ilçesindeki Hazineye ait bir arazinin Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26561) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

528.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in üç ilçesindeki bazı parsellerin İzmir Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26562) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

529.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26563) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

530.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, okullarda yardım toplama yetkisi alan Hayrat İnsani Yardım Derneği adlı kuruluşa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26564) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

531.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, FETÖ şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26565) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

532.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, internet ortamında yayılan ve ilköğretim öğrencilerinin askeri kamuflaj giydiği iddia edilen bir videoya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26566) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

533.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan bir öğretim üyesinin açıklamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26567) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

534.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Onsekiz Mart Üniversitesi'nin televizyon kanalında bir öğretim üyesi tarafından söylenen bazı sözlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26568) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

535.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari Üniversitesinde usulsüz yapıldığı iddia edilen bir atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26569) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

536.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'daki okul binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26570) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

537.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde devam eden inşaata ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26571) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

538.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın bazı ilçelerindeki okullarda yaşanan temizlik ve hijyen sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26572) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

539.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğrencilere omurga eğriliğine yönelik sağlık taraması yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26573) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

540.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullarda kantin olarak kiralanan alanlara ve satılan ürünlerin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26574) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

541.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26575) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

542.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26576) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

543.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26577) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

544.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26578) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

545.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26579) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

546.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26580) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

547.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26581) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

548.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Engelli öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26582) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

549.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

550.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26584) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

551.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26585) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

552.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26586) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

553.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26587) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

554.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26588) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

555.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26589) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

556.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26590) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

557.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26591) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

558.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26592) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

559.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suriyeli üstün zekalı çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26593) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

560.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki okuma oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26594) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

561.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26595) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

562.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ortaöğretime geçiş sistemindeki belirsizliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26596) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

563.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, FATİH Projesi kapsamındaki uygulamalara ve Proje'nin akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26597) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

564.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Güvenli Okul Projesi kapsamında 2017 yılında güvenlik kamerası kurulan okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26598) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

565.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, çıraklık merkezlerine dair çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26599) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

566.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26600) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

567.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26601) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

568.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26602) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

569.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, makam ve görev tazminatlarının yarbay rütbesine kadar olanlara verilmesi yönündeki düzenleme nedeniyle mağdur olan emekli binbaşılara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26603) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

570.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26604) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

571.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Ege Bölgesine dair çeşitli hususlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26605) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

572.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Foça ilçesi Ulupınar köyünde yapılan ağaç kesiminin nedenine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26606) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

573.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Havza Hacı Osman Deresi'nin üzerinin açılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26607) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

574.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26608) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

575.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26609) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

576.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26610) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

577.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26611) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

578.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26612) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

579.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26613) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

580.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26614) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

581.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26615) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

582.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26616) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

583.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26617) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

584.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26618) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

585.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26619) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

586.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26620) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

587.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26621) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

588.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26622) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

589.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26623) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

590.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26624) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

591.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26625) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

592.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26626) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

593.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26627) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

594.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, küçük ölçekli balıkçılara ve işletmelere yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26628) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

595.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'daki hafriyat döküm işlemlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26629) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

596.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26630) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

597.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, FETÖ şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden bir öğretmene ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26631) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

598.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin maliyetine ve arazisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26632) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

599.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, AMATEM'lerde tedavi gören hastaların durumuna ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele yöntemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26633) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

600.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yaşlı bakım teknikerlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26634) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

601.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, özel hastanelerin sağlık sistemini suistimal ettiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26635) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

602.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki talasemi hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26636) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

603.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, çocukların sinir sistemini olumsuz etkileyen klorpirifos isimli tarım ilacına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26637) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

604.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sağlık astsubayların Bakanlığa devredilmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26638) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

605.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporunda yer alan X Virüsü hakkındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26639) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

606.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan doktorlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26640) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

607.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, hastanelere, doktorlara ve sağlık hizmetlerine dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26641) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

608.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26642) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

609.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26643) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

610.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26644) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

611.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26645) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

612.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26646) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

613.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26647) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

614.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26648) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

615.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26649) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

616.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26650) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

617.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26651) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

618.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamuya açık alanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26652) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

619.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26653) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

620.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26654) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

621.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26655) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

622.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26656) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

623.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26657) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

624.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26658) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

625.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26659) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

626.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26660) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

627.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26661) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

628.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26662) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

629.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Malatya-İstanbul seferini yapacak olan bir uçakta yaşanan güvenlik zafiyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26663) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

630.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'un Dereli ilçesinden Eğribel Tüneli'ne ulaşan yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26664) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

631.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kamulaştırma kararı alınan TCDD'ye ait bir araziye dair TCDD tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine yanıt verilmediği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26665) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

632.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de Halkapınar-Otogar arasında yapımı planlanan HRS projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26666) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

633.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İZBAN'ın altyapı ve sinyalizasyon sisteminin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26667) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

634.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bostanlı Balıkçı Barınağı'nın yeni yolcu gemilerinin bağlama yatak yeri olarak tahsisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26668) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

635.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmirdeniz Projesi'nin bir bölümüne yönelik plan teklifinin onayının gecikmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26669) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

636.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İZBAN ve TCDD arasındaki protokole sehven yazılan bir ifadenin düzeltilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26670) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

637.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Konak, Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerinin revizyon çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26671) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

638.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, toplu ulaşım hizmeti veren kooperatif ve birliklerin Toplu Ulaşım Sistemine entegre edilmelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26672) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

639.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de kooperatif ve birlikler tarafından gerçekleştirilen taşımacılık hizmetlerinin toplu taşıma sistemiyle entegrasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26673) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

640.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında yapılan personel eğitimlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26674) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)