TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 106

6 Nisan 2018 Cuma

 

Rapor

1.- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/929) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 06.04.2018) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 21 Milletvekilinin, nişasta bazlı şeker tüketiminden kaynaklı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2712) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

2.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 21 Milletvekilinin, kanserin önlenmesi ile teşhis ve tedavi süreçlerine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2713) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

3.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'de yoksulluğun sebep ve sonuçları ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2714) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

4.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 19 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yasağın ardından uyuşturucu kullanımına göz yumulduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2715) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

5.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, basın özgürlüğü ve çoğulcu medya ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2716) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2018)

6.- Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ve 34 Milletvekilinin, kanserin kontrol altına alınması, erken tanı ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi, Türkiye çapında onkoloji alanında bir standart geliştirilmesi ve ülke ekonomisini de önceleyen alanların belirlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2717) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

7.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 20 Milletvekilinin, Çiftlik Bank’a ve diğer saadet zincirlerine bürokrasiden bir destek olup olmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2718) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

8.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 22 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ortaya çıkaracağı olası sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2719) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 21 Milletvekilinin, Çiftlik Bank ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2720) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)

10.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Çiftlik Bank ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2721) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2018)