TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 104

3 Nisan 2018 Salı

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/932) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hizmet Ticareti Hakkında Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/933) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

3.- Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı (1/934) (Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2018)

 

Teklifler

1.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2238) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

2.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2239) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2240) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2241) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

5.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 14 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2242) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

6.- Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2243) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

7.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2244) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

8.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2245) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

9.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2246) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2247) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5271 Sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2248) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

12.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2249) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

13.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2250) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

14.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2251) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

15.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2252) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

16.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in; 28/3/1990 Tarih ve 3620 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2253) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

17.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2254) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)