TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 103

2 Nisan 2018 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan yatırım programlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik ödeneği alanların İŞKUR tarafından teklif edilen işleri reddetmeleri durumunda işsizlik ödeneklerinin kesilmesi uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik sigortasından yararlanabilmek için aranan kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalma şartının değiştirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Yeşilgölcük'ün ilçe yapılması talebine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2017 yılları arasında trafikte yaşanan şiddet olaylarına ve şiddet olayları nedeniyle yaralanan ve yaşamını yitiren kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik sigortası ödeneğinin artırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik sigortasından yararlanabilmek için gerekli olan sigortalı çalışma süresinin düşürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bulunan tarihi bir alana yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bulunan yer altı şehrinin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kentlerin tarihi ve kültürel dokusunun korunmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vatandaşların kentlerin tarihi ve kültürel dokusunun korunması konusunda bilinçlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bulunan tarihi yapıların korunması ve turizme kazandırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kimya ve imalat sektörü ürünlerinin tüketimindeki artışın çevre ve insan sağlığı açısından etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

14.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

15.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde yabancı uyruklu kişilere ait işletmelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçak maden ocağı faaliyetlerinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerine uygulanan cezai yaptırımlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan kadrolu ve kadrosuz hizmetli sayılarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretle çalışan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesi nedeniyle işsiz kalan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesinden yararlanamayan şoför sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesinden hizmet alım sözleşmesinde belirlenen şartlara giremediği için yararlanamayan işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kreş ve gündüz bakım hizmeti sağlayan işveren sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında hurda araç düzenlemesi kapsamında trafikten çekilen araç sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

24.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2013-2018 yılları arasındaki giderlerine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

26.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Hassa ilçesine 2018 yılında bütçeden ayrılan kaynağa ve yapılacak yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

27.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2018 yılında bilimsel kazı çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

28.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, 2018 yılı Mart ayı itibarıyla Kayseri ilinde kullanılan doğal gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

29.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrenci sayısına ve taşımalı eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

30.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilindeki Yamula Barajı'nın tarımsal sulama amaçlı kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

31.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, hayvanlara karşı işlenen suçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

32.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun ilinde bulunan üst geçitlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

33.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Eğribel Tüneli ve bağlantı yollarının yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

34.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde eğitim gören Suriyeli öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

35.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Bahçecik Barajı'nın tarımsal sulama amaçlı kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

36.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, elektrik dağıtım şirketlerinin sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

37.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde belediyeye devredilen bir araziye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

38.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilindeki mevcut tren yolu hatlarının banliyö hattı olarak kullanılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

39.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde IŞİD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

40.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Türkiye'ye sığınan savaş mağduru çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurulara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25340) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM'deki halılara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25341) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla on bir ilde kuracağı Afet ve Acil Müdahale Merkezlerine ve Diyanet İşleri Başkanlığının afet ve olağanüstü hal gibi durumlara müdahale için yetkilendirilme sebebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25342) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

4.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Ödemiş Bozdağ Kayak Tesisleri'nin kapalı olmasının bölge halkına olumsuz etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25343) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

5.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, yardımcı doçentliğin kaldırılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25344) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

6.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, taşeron işçilerin kadroya alınması düzenlemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25345) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

7.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan kiralık araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25346) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

8.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü'nün eşinin aynı Enstitü'de doktora programına alınma sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25347) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

9.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Özgür Suriye Ordusuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25348) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

10.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılan artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25349) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gelir İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25350) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25351) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25352) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25353) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MTA Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25354) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25355) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MKE Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25356) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25357) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25358) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Yardım Sandığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25359) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25360) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25361) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25362) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dumlupınar Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25363) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25364) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dicle Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25365) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25366) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi Bölge İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25367) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25368) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25369) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25370) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Denetleme Kurulunun 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25371) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25372) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25373) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TİKA Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25374) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCDD Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25375) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, DHMİ Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25376) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25377) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Personel Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25378) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, DSİ'nin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25379) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25380) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25381) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Tarih Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25382) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25383) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Merkezi Kayıt Kuruluşunun 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25384) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Patent ve Marka Kurumunun 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25385) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çayırhan Enerji ve Madencilik A.Ş.'nin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25386) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25387) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOKİ Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25388) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Danıştay Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25389) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25390) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25391) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25392) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25393) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25394) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TODAİE'nin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25395) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sümer Holding Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25396) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25397) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25398) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TİGEM Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25399) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Borsa A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25400) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25401) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25402) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜVASAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25403) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Vakıflar Bankasının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25404) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Varlık Fonu'nun 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25405) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25406) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMSF Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25407) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25408) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25409) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TDK Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25410) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25411) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25412) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25413) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25414) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMO Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25415) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TTK Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25416) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25417) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TPAO Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25418) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25419) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25420) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25421) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25422) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25423) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜBA Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25424) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25425) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜBİTAK Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25426) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25427) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25428) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TODAİE Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25429) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Borsa A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25430) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25431) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı Karatekin Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25432) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25433) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TTK Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25434) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Elektromanyetik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25435) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25436) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25437) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Varlık Fonu'nun 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25438) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TETAŞ'ın 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25439) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jandarma Genel Komutanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25440) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TEİAŞ'ın 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25441) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kafkas Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25442) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25443) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TEDAŞ'ın 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25444) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25445) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Harran Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25446) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25447) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCMB'nin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25448) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25449) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25450) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25451) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Helal Akreditasyon Kurumunun 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25452) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Danıştay Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25453) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25454) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25455) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25456) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25457) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Eximbank A.Ş.'nin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25458) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25459) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25460) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çayırhan Enerji ve Madencilik A.Ş.'nin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25461) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25462) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCDD'nin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25463) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25464) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, DHMİ'nin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25465) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, AFAD'ın 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25466) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25467) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25468) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, DDK'nın 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25469) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze'nin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25470) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜİK'in 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25471) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMO Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25472) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMSF Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25473) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Savunma Sanayii Müsteşarlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25474) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25475) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Spor Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25476) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25477) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sümer Holding Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25478) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25479) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Polis Akademisi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25480) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orman Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25481) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ÖSYM Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25482) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25483) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rekabet Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25484) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25485) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, RTÜK Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25486) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sahil Güvenlik Komutanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25487) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MİT Müsteşarlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25488) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25489) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Mayın Faaliyet Merkezinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25490) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25491) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25492) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25493) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25494) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İller Bankası A.Ş.'nin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25495) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MGK Genel Sekreterliğinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25496) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, AFAD'ın 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25497) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Ajansı'nın 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25498) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜBA'nın 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25499) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25500) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25501) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25502) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliği Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25503) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, AFAD Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25504) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25505) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25506) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25507) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Spor Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25508) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SPK Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25509) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Spor-Toto Teşkilatı Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25510) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25511) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25512) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25513) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kefalet Sandığı Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25514) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25515) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25516) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25518) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25519) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu İhale Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25521) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kafkas Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25522) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jandarma Genel Komutanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25523) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25524) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BDDK Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25525) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25526) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25527) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrasya Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25528) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25529) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25530) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25531) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, RTÜK Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25532) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25533) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25534) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Savunma Sanayii Müsteşarlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25535) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Polis Akademisi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25536) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sahil Güvenlik Komutanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25537) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rekabet Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25538) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Mayın Faaliyet Merkezinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25539) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25540) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ÖSYM Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25541) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25542) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orman Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25543) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MİT Müsteşarlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25544) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

206.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, son on beş yıla ait enflasyon, gelir dağılımı, işsizlik gibi verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25545) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

207.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'da bulunan halkevlerinin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25546) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

208.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, nükleer enerji yatırımlarını ilgilendiren bir yasa değişikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25547) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

209.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, yerli otomobil üretimi projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25548) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

210.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, okullardaki beslenme seçeneklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25549) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

211.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, terör örgütü PYD'nin bir yöneticisinin Prag'da yakalanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25550) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

212.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eski bir milletvekilinin bir PYD yöneticisiyle görüştüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25551) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

213.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, darbe girişimi sonrası kamu görevinden ihraç edilenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25552) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

214.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Mavi Balina isimli oyunun olumsuz etkilerine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25553) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

215.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 3413 sayılı Kanun kapsamında olan çocukların istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25554) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

216.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bazı Kürtçe şarkıların TRT'de yayınlanmasının yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25555) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2018)

217.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25556) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

218.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimine ve tahliye sonrası hayatını kaybeden bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25557) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

219.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da yaşayan hiperimmunglobulin hastası çocuğun tedavisi için girişimde bulunulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25558) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

220.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, erken yaşta evlilik, cinsel taciz ve istismar vakalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25559) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

221.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25560) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

222.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yarım kalan huzurevi inşaatına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25561) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

223.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25562) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

224.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, TÜBİTAK tarafından Kamu Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25563) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

225.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25564) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

226.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, bazı kişilerin taşeron işçilere kadro verilmesi düzenlemesi dışında kalmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25565) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

227.-   İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, SGK'nın gelir ve giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25566) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

228.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı istihdam seferberliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25567) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

229.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Manisa'da meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25568) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2018)

230.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadın işçilerin hamilelik ve benzeri nedenlerle iş hayatında maruz kaldığı ayrımcı uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25569) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

231.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında yapılan uygulamalara ve denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25570) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

232.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25571) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

233.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, eski hükümlü alt işveren işçilerinin kadroya geçme durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25572) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

234.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, eski hükümlü taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesine yönelik yeni düzenleme talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25573) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

235.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir plajın özel bir şirkete kiralandığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25574) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

236.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Çeşme Alaçatı bölgesine yapılması planlanan kalker ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25575) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2018)

237.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25576) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

238.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Cumhurbaşkanı'nın Papa ziyaretinde Ermeni iddialarının gündeme gelip gelmediğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25577) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

239.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Cumhurbaşkanı'nın ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı bir görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25578) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

240.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25579) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

241.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ekonomi politikalarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25580) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

242.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25581) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

243.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ABD'nin çelik ithalatına uygulamayı planladığı ek vergiye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25582) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

244.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, OSB'lerde kullanılan elektriğe örtülü zam yapılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25583) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

245.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25584) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

246.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25585) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

247.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, doping kullandığı tespit edilen sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25586) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

248.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul Halk Ekmek'te ekmek gramajının azaltılıp fiyatının sabit tutulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25587) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

249.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, hileli gıda üreten veya ithal eden firmaların kamuoyuna açıklanması uygulamasının devam ettirilmeme nedenine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25588) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

250.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 300 Koyun Projesi'nin uygulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25589) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

251.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Brezilya'dan yapılan canlı hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25590) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

252.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25591) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

253.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kuruyemiş sektöründe yerli badem ve ceviz üretiminin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25592) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

254.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, gıda sanayi ve tarımsal ürün ithalatındaki artışa ve yerli üretim oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25593) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

255.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2015-2017 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri ve ülkemiz arasında yapılan karşılıklı altın ticaretine yönelik iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25594) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

256.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25595) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

257.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye Ermenileri patrik seçim sürecine ve İstanbul Valiliği'nin bir yazısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25596) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

258.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da 2017 yılında gerçekleşen imar planı tadilatlarına ve tadilat taleplerinin ret gerekçelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25597) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

259.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Atatürk Spor Salonu'nun adının değiştirilmesine ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25598) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

260.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25599) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2018)

261.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars Belediyesi'nin temizlik işlerini yapan yüklenici firmanın işçilerinin 5 aydır maaş alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25600) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2018)

262.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25601) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

263.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ithal edilen ağaçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25602) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

264.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bayır-Bucak Türkmenleri ile dayanışma amacıyla faaliyet gösteren bir derneğe yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25603) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

265.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars Belediyesi'nin yerel gazetelere verdiği resmî ilanların bedellerini ödemediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25604) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

266.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri müdürlüklerine yapılacak personel alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25605) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2018)

267.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25606) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

268.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25607) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

269.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25608) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

270.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Viranşehir Kaymakamlığının okullara gönderdiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25609) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

271.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Belen ilçesindeki okuma oranına ve eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25610) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

272.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25611) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

273.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25612) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

274.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Diyarbakır'da bir ortaokul öğrencisinin İstiklal Marşı'nı okuyamadığı için öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25613) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2018)

275.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25614) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

276.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İnhisar'da kurulacak hidroelektrik santral için alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25615) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

277.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25616) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

278.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Kayseri'nin Develi ilçesinde yapılan Gümüşören Barajı nedeniyle ortaya çıkan ulaşım sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25617) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

279.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, ülkemizdeki toprakların çölleşme oranına ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25618) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2018)

280.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'da Şehir Hastanesine taşınan eski hastanelerin bulunduğu bölgedeki esnafın durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25619) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

281.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Numune Hastanesi'nden Adana Şehir Hastanesi'ne devrolan personelin tazminatlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25620) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

282.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Belen ilçesindeki talasemi hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25621) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

283.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25622) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

284.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, kamu ve özel hastanelerde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25623) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

285.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'nin ilçelerindeki hastanelerde görülen cihaz ve personel eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25624) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

286.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, nişasta bazlı şekerin sağlığa etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25625) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

287.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen mahallesinde aile sağlık merkezi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25626) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

288.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, vekil ebe hemşirelerin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25627) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

289.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mavi Balina gibi zararlı internet oyunlarının engellenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25628) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

290.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesindeki kreş ve anaokullarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25629) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

291.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya-Kumluca arasındaki çökme meydana gelen karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25630) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

292.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya-Kumluca arasındaki çökme meydana gelen karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25631) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

293.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Kayseri'nin Develi ilçesinde yapılan Gümüşören Barajı nedeniyle ortaya çıkan ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25632) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)