TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 102

30 Mart 2018 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kuruçay ve Altınkaya mahallelerinde ikamet eden vatandaşların ulaşım sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2692) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

2.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 22 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2693) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

3.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 19 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti ile Özgür Suriye Ordusu arasında yapıldığı iddia edilen bir anlaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2694) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

4.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Sümerbank'ın özelleştirme sürecinin ve Manisa'daki Sümerbank arazisinin Manisalılar tarafından ortak kullanımına yönelik projelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2695) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

5.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2696) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

6.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 22 Milletvekilinin, aşılama oranlarında istenilen düzeye ulaşılamamasının ve toplumda giderek artan aşı karşıtlığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2697) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

7.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 20 Milletvekilinin, sağlıkta muhafazakarlaşmanın ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2698) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, TRT'de usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2699) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

9.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, tutuklu milletvekillerinin yargılama süreçleri ve yargının siyasallaştığı ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2700) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

10.-  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 20 Milletvekilinin, bireylere okuma alışkanlığının kazandırılabilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2701) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

11.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 19 Milletvekilinin, Afrin Operasyonu ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2702) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

12.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 Milletvekilinin, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden bir viyadüğün yol açtığı çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2703) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

13.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, müfredatta Türk Dünyası ile ilgili eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2704) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 21 Milletvekilinin, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2705) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

15.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 19 Milletvekilinin, bireysel silahlanmada hükümetin sorumluluğunun tespit edilmesi ve bireysel silahlanmaya karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2706) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2018)

16.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'deki azınlıkların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2707) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

17.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 23 Milletvekilinin, et fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, mera besiciliğinin yeniden canlandırılması ve doğru tarım politikalarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2708) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

18.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 24 Milletvekilinin, Türkçe'nin korunup geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2709) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

19.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 24 Milletvekilinin, endüstriyel ürünlerde plastik kullanımının azaltılmasına yönelik politikaların ve içme sularında mikroplastik parçaları bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2710) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

20.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 24 Milletvekilinin, zincir marketlerin ve AVM'lerin sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2711) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2018)

 

            Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün statüsüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24000)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Malatya Müftülüğü arasında yapıldığı iddia edilen bir protokole ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24001)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24003)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24004)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24005)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge Adliye Mahkemelerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24006)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Disiplin Mahkemelerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24008)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24009)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24010)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24011)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24013)

12.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24014)

13.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24015)

14.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24016)

15.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ceza mahkemeleri 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24017)

16.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24018)

17.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24019)

18.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24020)

19.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24021)

20.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Disiplin Mahkemeleri 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24022)

21.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24023)

22.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24024)

23.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24025)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24026)

25.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24027)

26.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24028)

27.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge Adliye Mahkemeleri 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24030)

28.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24031)

29.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Yargı İkinci Derece Mahkemeleri 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24032)

30.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24033)

31.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Denetleme Kurulu 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24034)

32.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24035)

33.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24036)

34.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24037)

35.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24038)

36.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24039)

37.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24040)

38.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge İdare Mahkemeleri 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24041)

39.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Yargı İkinci Derece Mahkemeleri tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24042)

40.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24043)

41.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24044)

42.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24045)

43.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge Adliye Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24046)

44.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24047)

45.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24049)

46.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24050)

47.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24051)

48.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24052)

49.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Disiplin Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24053)

50.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24054)

51.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24055)

52.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24056)

53.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Denetleme Kurulu tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24057)

54.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24058)

55.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24059)

56.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24060)

57.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24061)

58.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24062)

59.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24063)

60.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24064)

61.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24065)

62.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24066)

63.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Denetleme Kurulu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24067)

64.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24068)

65.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24069)

66.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24071)

67.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24072)

68.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24073)

69.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24074)

70.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24075)

71.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24076)

72.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24077)

73.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Mahkemeleri tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24078)

74.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24079)

75.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Yargı İkinci Derece Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24080)

76.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge İdare Mahkemeleri tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24081)

77.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24082)

78.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24083)

79.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24084)

80.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24085)

81.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24086)

82.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24087)

83.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24088)

84.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24089)

85.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24090)

86.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24091)

87.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Denetleme Kurulunun 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24092)

88.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24093)

89.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24094)

90.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge İdare Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24095)

91.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24096)

92.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24097)

93.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24098)

94.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24099)

95.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24100)

96.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Disiplin Mahkemeleri tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24101)

97.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24102)

98.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24103)

99.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Yargı İkinci Derece Mahkemelerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24104)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24105)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24106)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24107)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge İdare Mahkemelerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24108)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24109)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24110)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24111)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24112)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24113)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24115)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24116)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Mahkemelerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24117)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24118)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24119)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24120)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24121)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24122)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24123)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanal İstanbul Projesindeki bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24125)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bylock kullanıcısı olmadığı halde kullanıyormuş gibi görünen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24126)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise düzeyindeki öğrencilerle yapılan bir ankete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24127)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarından yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24128)

122.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun polise bildirilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24129)

123.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, vergi muafiyeti tanınan iki vakfa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24130)

124.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bosna Hersek'ten ithal edilen etlerde hastalık çıktığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24131)

125.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun adli veya idari makamlara bildirilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24132)

126.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, İstanbul Sultanbeyli'deki bir Cemevine gönderilen bir mektuba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24133)

127.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Özgür Suriye Ordusuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24134)

128.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Bitlis'in Tatvan ilçesinde mezarlıktan alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24135)

129.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2018 yılı Yatırım Programı'nda İzmir'e ayrılan bütçeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24136)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İBB ve diğer kamu şirketlerinden ihale aldığı iddia edilen bir şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24138)

131.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altınsu Köyü sakinlerine gözaltında yapıldığı iddia edilen uygulamaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24139)

132.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Delemenler mahallesinde açılacağı iddia edilen bir kum ocağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24140)

133.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, tıp fakültelerindeki kadavra ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24141)

134.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yapılması planlanan cep terminallerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24142)

135.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO çatısı altında bulunan gruplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24143)

136.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Suriyeli kadınlara karşı gerçekleşen cinsel saldırı olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24144)

137.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur Yeşilova Belediyesi'nin İller Bankası'na yaptığı bir kredi başvurusuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24145)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002 yılından itibaren kamu kurumlarında açıktan atama ile işe alınan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24146)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında eğitim alan vatandaş sayısında ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24147)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında çalışmak için yurt dışına giden veya yurt dışından Türkiye'ye gelen üniversite mezunu sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24148)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarınca son üç yılda yurt dışı görevine gönderilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24149)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda faaliyetini sonlandıran turizm işletmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24150)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında turizm müşaviri olarak görevlendirilen bazı kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24151)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışında görevlendirilen kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24152)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı dil bilmediği halde yurt dışında görevlendirilen kimse olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24153)

146.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, asgari ücretin yükseltilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24154)

147.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Zafer Havaalanı'nı kullanan yolcu sayısına ve işletmeci firmaya yapılan garanti ödemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24155)

148.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, kamu hastanelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24156)

149.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna başvuruda bulunanların askerlik durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24157)

150.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bitlis ilindeki istihdam sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24158)

151.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bingöl'de yapılması planlanan süt fabrikasına ve korucuların maaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24159)

152.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Zonguldak'ta sağlık kuruluşlarında çalışan işçilerin daimi işçi kadrosuna alınmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24160)

153.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Isparta'da uygulanan çiftçi teşviklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24161)

154.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Malatya'nın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24162)

155.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bilecik'te hayvancılığa yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24163)

156.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Mardin'in çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24164)

157.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Balıkesir'de tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara verilecek hibe ve desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24165)

158.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Uşak'ın sanayi, tarım ve kültür alanındaki sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24166)

159.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Şanlıurfa'da mültecilerin iş gücü piyasasına etkilerine ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24167)

160.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Tokat'ın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24168)

161.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kastamonu'nun çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24169)

162.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, ÇAYKUR çalışanlarına ve Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24170)

163.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde ve Diyarbakır'daki bazı STK'larda terör örgütü üyeleri ve yandaşlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24171)

164.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bartın'ın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24172)

165.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Çankırı'nın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24173)

166.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Ardahan'daki uzman doktorlara ve ilin göç sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24174)

167.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Çanakkale'de Bağ-Kur prim borcu olan emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24175)

168.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bolu'nun çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24176)

169.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kütahya'nın ekonomik sorunlarına ve devlet hastanesi eksikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24177)

170.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kırşehir'in çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24178)

171.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun nişasta bazlı şeker hakkındaki raporlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24179)

172.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, TMSF'ye devredilen bir şirket grubundan gayrimenkul satın alan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24180)

173.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Anadolu Ajansı 2017 yıllığında bazı önemli olaylara yer verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24181)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Balıkesir Kepsut Cezaevinde bir mahkumun öldürülmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24183)

175.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 10 Ağustos 2014-23 Ocak 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24184)

176.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bazı cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24185)

177.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Tarsus T Tipi Kadın Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24186)

178.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki kötü muamele iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24187)

179.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden hasta mahkumların hastaneye nakillerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24188)

180.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, cezaevlerinde çıplak arama yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24189)

181.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Balıkesir Kepsut Cezaevi'nde kalan bir mahkumun ölümüyle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24190)

182.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, meslek hastalıklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24191)

183.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki huzur evlerine ve buralarda kalan yaşlı sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24192)

184.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da yapılan sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan kaynağa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24193)

185.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, çocuk işçiliğinin engellenmesine dair çalışmalar ile mülteci çocuklara sağlanan imkanlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24194)

186.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki boşanmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24195)

187.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da son beş yıldır sokakta yaşayan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24196)

188.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24197)

189.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, ertelenen grevlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24200)

190.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2018 yılında ölen ve sakat kalan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24201)

191.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da 2015-2018 yılları arasında iflas nedeniyle kapanan işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24202)

192.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki çocuk işçi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24203)

193.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24204)

194.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu ilinde ve ülke genelinde 2015-2017 döneminde kapanan ve açılan işletme sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24205)

195.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, iş kazaları sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24206)

196.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan ve taşınması planlanan zehirli kimyasallara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24207)

197.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, İstanbul'un Beykoz ilçesi Fatih mahallesindeki imar sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24208)

198.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, 2003-2017 yılları arasında yabancılara satılan topraklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24209)

199.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, TOKİ'nin Bursa'daki inşaatlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24210)

200.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koruma altına alınan bozkır alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24211)

201.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bir firmanın üretim sonrası oluşan tehlikeli atıklarının depolanması ve kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24212)

202.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Çeşme'nin Ovacık mahallesindeki jeotermal enerji projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24213)

203.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aliveren mahallesindeki elektrik direklerinin yenilenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24214)

204.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Çeşme'nin Ovacık mahallesindeki jeotermal enerji projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24215)

205.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bosna Hersek'ten ithal edilen etlerde hastalık çıktığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24221)

206.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Bosna Hersek'ten ithal edilen etlerde hastalık çıktığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24222)

207.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki kimyasal gübre ve ilaç kullanım oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24223)

208.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da ekmek üretiminin denetlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24224)

209.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki küçükbaş hayvan üretimine ve verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24225)

210.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Toprak Koruma Kurulunun çalışma esaslarında değişiklik yapan Yönetmeliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24226)

211.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, 2002-2017 yılları arasında Ordu'da Bakanlık destek projelerinden yararlanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24227)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çiftlik Muhasebe Vergi Ağı'na dahil olup 2017 yılında katılım desteğine hak kazanan işletmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24228)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında afetlerden zarar görmesi nedeniyle kredi borcu ertelenen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24229)

214.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği kapsamındaki üretici sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24230)

215.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde tescili yapılan yerel yemek ve ürün sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24231)

216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda çiftçi sayısında meydana gelen değişikliklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24232)

217.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda satışı yapılan Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24233)

218.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık tarafından kabul edilen proje tekliflerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24234)

219.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TMO'nun fındık fiyatına yönelik politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24235)

220.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24236)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülga 2908 sayılı Dernekler Kanunu kapsamındaki bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24238)

222.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, hafriyat kamyonlarının karıştıkları ölümlü trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24239)

223.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24240)

224.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Safranbolu Belediye Başkanının görevinden alınmasına ve yerine kayyum atanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24241)

225.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24242)

226.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2017 yılında Hatay'da satılan silah, fişek ve mermi ile işlenen cinayet sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24243)

227.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak şehir merkezi ve ilçelerinde yollara dökülen asfaltın kazınmasından kaynaklanan şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24244)

228.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir vatandaşın polis hakkındaki şikayetine ve evlerin yıkımına dair hukuki sürece ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24245)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkede mülteci olarak bulunan Suriyelilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24246)

230.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, terör saldırısı sanığı bir şahsın yurt içinde ve dışında arananlar listesinde olmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24247)

231.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, POMEM alımlarında yaşanan bazı mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24248)

232.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, hepatit taşıyıcısı kişilerin polisliğe kabul edilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24249)

233.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24250)

234.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu ilinin 2015-2017 dönemine ait sosyo ekonomik gelişmişlik verilerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24251)

235.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, 2002 yılından bugüne Ordu'ya yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24252)

236.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, 10. ve 11. Kalkınma Planlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24253)

237.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24254)

238.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın tanıtımına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24255)

239.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki tiyatro ve sinema salonlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24256)

240.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da ve Türkiye genelinde desteklenen özel tiyatro sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24257)

241.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kültür ve turizm müşavirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24258)

242.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ulus'taki tarihi Sümerbank binasının tadilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24259)

243.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İndia Bankası isimli tiyatro oyununun Batman turnesinde iptal edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24260)

244.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, sinema biletlerinden kesilen Türk Hava Kuvvetleri payına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24261)

245.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Kocaeli Vergi Dairesi tarafından tahsil edilen vergi tutarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24262)

246.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Genç Şehir Projesi kapsamında yapılan bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24264)

247.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'da son on dört yılda yapılan eğitim harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24265)

248.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, otizmli bireylerin eğitimine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24266)

249.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, İstanbul Maltepe'deki imam hatip liselerinde engelli öğrencilere yönelik kaynaştırma eğitimi uygulamasının yapılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24267)

250.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, çinicilik eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24268)

251.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin kadro ve sözleşme sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24269)

252.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24270)

253.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24271)

254.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, OHAL kapsamında kamudan ihraç edilenlerin askerlik durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24272)

255.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2 Şubat 2018'de TRT ve diğer bazı haber kanallarında yer alan askerlik süresiyle ilgili sahte bir duyuruya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24273)

256.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, sözleşmeli TSK personelinin kadroya alınma talebine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24274)

257.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da en son ağaçlandırma çalışmasının ne zaman yapıldığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24275)

258.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24284)

259.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü raporundaki çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24285)

260.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Kuruçeşme Banliyö Tren İstasyonu'nun yeniden hizmete girmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24286)

261.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Avrasya Tüneli geçişleriyle ilgili bazı hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24287)