TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 10

13 Ekim 2017 Cuma

 

Teklifler

 

1.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1863) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

2.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1864) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1865) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1866) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1867) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1868) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

7.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın; Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi (2/1869) (Plan ve Bütçe; Adalet; İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2017)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizdeki orman yangınlarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1992) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2017)

2.- MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizdeki kıyı işgallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1993) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2017)

3.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve 20 Milletvekilinin, 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Tarsus T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1994) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2017)

4.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizdeki göllerin karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1995) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

5.- MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarım ve hayvancılıktaki ithalatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1996) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

6.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve20 Milletvekilinin, Hasankeyf’in korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1997) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

7.- Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ve 22 Milletvekilinin, Tunceli'de meydana gelen orman yangınlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1998) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 20 Milletvekilinin, İSPARK ile ilgili yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1999) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2017)

9.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ODTܒnün arazileri üzerinde yapmayı planladığı yol projelerinin ekolojik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2000) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2017)

10.-  MHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye’deki çölleşme riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2001) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

11.-  CHP Grubu Adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2002) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2017)

12.-  HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, eğitimde kadrolaşma iddialarının ve 668 Sayılı OHAL KHK'sı ile yürürlüğe konan sözleşmeli öğretmen uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2003) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2017)

13.-  HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2004) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2017)

14.-  HDP Grubu Adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, yeni eğitim müfredatının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2005) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2017)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 Milletvekilinin, inşaat araçlarının ve hafriyat kamyonlarının karıştığı kazaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2006) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, İSPARK'la ilgili yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2007) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017)

17.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 24 Milletvekilinin, Kamu Özel İşbirliği ve Yap-İşlet-Devret modelleri sonucu meydana gelen kamu zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2008) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017)

18.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 22 Milletvekilinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 11.05.2016 tarihli Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2009) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da meydana gelen afetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2010) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017)

20.-  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'deki çocuk işçiliğinin ve yoksulluğun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2011) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2017)

21.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli ve 20 Milletvekilinin, TPAO'nun kendi bünyesinde yürüttüğü saha hizmetlerini TPIC'e devretmesinin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2012) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2017)