TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KAĞITLAR

No: 1

01 Ekim 2017 Pazar

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/869) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2017)

2.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/870) (İçişleri; Adalet; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2017)

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/871) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2017)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katılımcı BM Kuruluşları Adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında İncek/Ankaradaki Diplomatik Yerleşkede BM Binaları İçin Arazi Tahsisi, Tasarımı ve İnşasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/872) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/873) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/874) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

5.- Uluslararası Hilal İslam Komitesi Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/875) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2017)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hindrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/876) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon veya Konsolosluk Mensuplarının Aile Üyelerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/877) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/878) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/879) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/880) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/881) (İçişleri         ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım ve Hayvancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/882) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Honduras Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/883) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2017)

14.-  Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2017)

 

Teklifler

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1814) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2017) (Havale tarihi: 14.08.2017)[1]

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1815) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2017) (Havale tarihi: 14.08.2017)1

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1816) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2017) (Havale tarihi: 14.08.2017)1

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1817) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1818) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi         (2/1819) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2017)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 1 Milletvekilinin; 05/05/2009 Tarih ve 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1820) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:  03.08.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 33 Milletvekilinin; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1821) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 2 Milletvekilinin; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1822) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2017)

10.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1823) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1824) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

12.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1825) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

 

Tezkereler

1.- Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1172) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

2.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1173) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

3.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'jn Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1174) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

4.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1175) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

5.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1176) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

6.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1177) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

7.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1178) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

8.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1179) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

9.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1180) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

10.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1181) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

11.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1182) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

12.-  Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1183) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2017) (Havale tarihi: 15.08.2017)1

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1184) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017) (Havale tarihi: 17.08.2017)1

14.-  2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin, 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 174 Adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2017)

15.-  6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun ve 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2017)

 

Genel Görüşme Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 28 Milletvekilinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılacak petrol arama faaliyetleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

2.- Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, görevden uzaklaştırılan akademisyenler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 31 Milletvekilinin, Romanların karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık iddialarının araştırılarak bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Kilis'e gerçekleştirilen roketli saldırılar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

5.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Kilis'e gerçekleştirilen roketli saldırılar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

6.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Almanya Federal Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımına ilişkin aldığı karar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 32 Milletvekilinin, Kilis halkının başta can güvenliği olmak üzere çeşitli sorunlar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

8.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, toplumsal barışı tehdit eden terör olayları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin, 18 yaşının altında evlenen kız çocukları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 37 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal süresince çıkarılan kanun hükmünde kararnameler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

11.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, hükümetin izlediği dış politika ve terör olayları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

12.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakereleri ile ilgili bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2017)

13.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 23 Milletvekilinin, Varlık Fonu ile ilgili bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

14.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen akademisyenler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin, milli eğitim müfredatındaki değişiklikler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ihraç edilen kamu görevlilerinin ve akademisyenlerin ihraç süreçleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin, dış politikada yaşanan bazı sorunlar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, Şanlıurfaspor-Manisaspor maçında şike yapıldığı iddiaları ile Türk futbolunda yaşandığı iddia edilen haksızlıkların giderilmesi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, yok olma tehlikesi altındaki doğal kaynakların korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründeki üreticilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/603) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerinin maddi - manevi ve psikolojik durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

4.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 28 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

5.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 28 Milletvekilinin, Meram Belediyesinde yaşandığı iddia edilen bazı usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 28 Milletvekilinin, kaçak avcılık sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 31 Milletvekilinin, ÖTV ve KDV oranlarının yüksek olmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

8.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 23 Milletvekilinin, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun sektöre ve toplum sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

9.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 27 Milletvekilinin, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

10.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 Milletvekilinin, memur sendikalarının karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

11.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 Milletvekilinin, 12 - 17 yaş aralığındaki çocukların işledikleri suçların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

12.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 Milletvekilinin, okul müdürlerinin görevden alınmalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

13.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 Milletvekilinin, terörle mücadele esnasında yaralanıp gazilik unvanı alamayanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/614) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

14.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 Milletvekilinin, Manyas Kuşgölü'ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/615) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

15.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/616) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

16.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 21 Milletvekilinin, cinsiyet ve ücret arasındaki ilişkinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/617) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

17.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 22 Milletvekilinin, kadınların bakım hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/618) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

18.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, yoksulluğun toplumsal cinsiyete göre farklılaşmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 Milletvekilinin, çay tarımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

20.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 25 Milletvekilinin, amatör spor kulüplerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, çocuk yaşta evliliklerin olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, biyolojik çeşitliliği koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

23.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 21 Milletvekilinin, Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlara kanalizasyon suyu karıştığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

25.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve 27 Milletvekilinin, ev eksenli çalışanların iş sağlığı ve güvenliği risklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

26.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 21 Milletvekilinin, istihdamda cinsiyet eşitliğini sağlama yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/627) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

27.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, engelliler açısından toplumsal cinsiyete duyarlı bir yasal mevzuatın geliştirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/628) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

28.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/629) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

29.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ve 34 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

30.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 20 Milletvekilinin, iklim değişikliği ile mücadelede yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

31.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 20 Milletvekilinin, Gönen Çayı'ndaki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

32.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve 21 Milletvekilinin, temel hak ve özgürlüklerle ilgili kısıtlama iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

33.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve 21 Milletvekilinin, yetiştirme yurtlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

34.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, sosyal devlet anlayışındaki ve toplumsal hizmetlerdeki aksaklık ve eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, önleyici hekimlik çalışmalarının yaygınlaştırılması adına yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/636) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

36.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/637) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

37.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve 19 Milletvekilinin, vatandaşların kişisel verilerinin dolandırıcılar tarafından kullanılmasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/638) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

38.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, köyden kente göçün oluşturduğu toplumsal etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

39.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması için yapılacakların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

40.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş ve 24 Milletvekilinin, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana geldiği iddia edilen bazı olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

41.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 23 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yaşandığı iddia edilen çocuk ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

42.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 25 Milletvekilinin, şans oyunları bağımlılığının oluşturduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/643) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

43.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 24 Milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

44.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 25 Milletvekilinin, kadınların kooperatif tipi örgütlenme ile istihdama katılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

45.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Evren İlçesinde yaşanan göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/646) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

46.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da insan sağlığını korumak üzere yapılan kontrol ve denetimlerin yeterliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/647) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

47.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı İlçesinde çiftçilerin karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/648) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

48.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala İlçesinde çıkarılan alçı taşının ekonomik olarak değerlendirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/649) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

49.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, bazı kanaat önderlerinin mezar yerlerinin tespiti için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/650) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

50.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 20 Milletvekilinin, dış ticaret verilerindeki bazı değişikliklerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/651) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

51.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 20 Milletvekilinin, Çanakkale Savaşlarının yapıldığı alanlardaki düzenleme ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/652) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

52.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 Milletvekilinin, tarım arazilerinin yok olmasına sebep olan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/653) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

53.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 20 Milletvekilinin, işten çıkarılan basın çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

54.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök ve 20 Milletvekilinin, mermer ve taş ocaklarının doğaya verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/655) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

55.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 23 Milletvekilinin, yüksek elektrik faturalarında indirim yapılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/656) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

56.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'deki terör örgütlerinin iç ve dış desteklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/657) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

57.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 20 Milletvekilinin, sanayi kentlerindeki iklim değişikliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

58.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, olası bir depreme yönelik alınan tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/659) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

59.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 19 Milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/660) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

60.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve 20 Milletvekilinin, net hata ve noksan kalemindeki artışın sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/661) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

61.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün korunması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, İran'da yolsuzluk iddiası ile tutuklanan bir kişinin Türkiye'deki ilişki ağının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

63.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve 31 Milletvekilinin, sosyal medyadaki nefret söylemi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

64.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Kazan İlçesindeki yer altı sularını kirleten etmenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

65.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel saldırı ve şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/666) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

66.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve 20 Milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/667) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

67.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 20 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

68.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, çeltik üretiminin arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

69.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, kültürel ve tarihi mirasların tahrip edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/670) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, Melen Çayı'nın kirletildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/671) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

71.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, vergi denetimi yoluyla bazı şirket ve STK'lara baskı uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/672) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

72.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 Milletvekilinin, dini istismar faaliyetlerinde bulunan oluşumların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/673) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

73.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 23 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına devlet desteği sağlanması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/674) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

74.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 25 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

75.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök ve 23 Milletvekilinin, FATİH Projesi ile ilgili bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/676) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

76.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, devlet korumasındaki çocukların yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

77.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve 22 Milletvekilinin, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki hava kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

78.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 22 Milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/679) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

79.-  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/680) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

80.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve 21 Milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/681) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

81.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/682) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

82.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'deki mülteci çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/683) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

83.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 23 Milletvekilinin, otizmin ve otizm tedavisi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/684) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

84.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 21 Milletvekilinin, İznik Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesi adına yapılacakların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/685) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

85.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 23 Milletvekilinin, banka çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/686) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

86.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'deki mülteci çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/687) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

87.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 22 Milletvekilinin, artan intihar vakalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/688) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

88.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve 21 Milletvekilinin, örgün öğretim dışındaki öğrenci sayısındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/689) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

89.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 22 Milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/690) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

90.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, akademisyenlerin bildirisi sonrası yaşananların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/691) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

91.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan ve 22 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/692) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2016)

92.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 21 Milletvekilinin, Kürdistan kelimesinin bilimsel ve tarihi boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/693) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2016)

93.-  Mardin Milletvekili Erol Dora ve 23 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme sürecinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/694) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2016)

94.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 21 Milletvekilinin, otizmli çocukların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/695) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

95.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, siyasilere fiziki ya da sosyal medya üzerinden yapılan saldırıların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/696) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

96.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Silopi ve Sur ilçeleri için alınan kamulaştırma kararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/697) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

97.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 20 Milletvekilinin, Efemçukuru bölgesindeki kirliliğin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/698) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

98.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'de otizm spektrum bozukluğundaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/699) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

99.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, HDP il ve ilçe yöneticilerine yönelik yapılan soruşturmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/700) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

100.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 19 Milletvekilinin, 2002 - 2016 yılları arasında suç artışına yol açan sebeplerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/701) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

101.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

102.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, üniversitelerdeki asayiş olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

103.-   Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve 20 Milletvekilinin, gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/704) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

104.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 19 Milletvekilinin, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/705) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

105.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 Milletvekilinin, üniversite hastanelerinin ve sağlık çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/706) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

106.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve 25 Milletvekilinin, nakliyecilere mazot desteği verilmemesinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/707) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Sur İlçesindeki tahribatın giderilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/708) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

108.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 21 Milletvekilinin, vakıfların amacına uygun faaliyetlerde bulunup bulunmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

109.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, üniversitelerde yaşanan olayların ve akademisyenlere baskı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

110.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 22 Milletvekilinin, eczacıların tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

111.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 22 Milletvekilinin, enerji ihtiyacı ile ilgili çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

112.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, Güney Marmara Bölgesi'ndeki su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

113.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 22 Milletvekilinin, vakıf, dernek, birlik gibi kuruluşlara yapılan yardımların miktarlarının ve amaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, Niğde ilindeki boşanma vakalarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'de hava kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

116.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 23 Milletvekilinin, organik tarım ürünlerine bir standart getirilmesi için gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

117.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, ceza infaz kurumlarında çalışan personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

118.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 21 Milletvekilinin, turizm sektöründe yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, 2022 Sayılı Kanunun uygulanmasındaki aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, tarım politikalarının uygulanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

122.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı eserlerde yapılan onarımlar ile ilgili aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

123.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 19 Milletvekilinin, vakıf ve derneklerin açtıkları yurtların etkin denetimi için gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'daki terör olaylarının meydana getirdiği toplumsal tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2016)

125.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 20 Milletvekilinin, şehir hastanelerinin yol açacağı iddia edilen bazı olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

126.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 20 Milletvekilinin, internet kullanımındaki kısıtlamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

127.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 19 Milletvekilinin, Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul'a etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

128.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 20 Milletvekilinin, eğitim - öğretimdeki kalite standartlarının arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

129.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerinde artan intihar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

130.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 20 Milletvekilinin, Şanlıurfa'daki tarihi bir bölgenin imara açılacağı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

131.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 20 Milletvekilinin, asgari düzeydeki elektrik, su ve doğal gaz ihtiyacının devlet tarafından karşılanması için gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

132.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, mülteci kamplarındaki can ve mal güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

133.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 20 Milletvekilinin, kayıt dışı eğitim - öğretim merkezlerinde yaşandığı iddia edilen cinsel istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

134.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, HES projelerinin doğaya zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

135.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 20 Milletvekilinin, üniversitelerdeki şiddet ve terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

136.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 20 Milletvekilinin, Trakya'da yapılması planlanan termik santrallerin çevre ve insan sağlığına zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

137.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'da sağlık kuruluşu binalarının karakollara dönüştürüldüğü iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

138.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 37 Milletvekilinin, Rusya ile yaşanan siyasi kriz sonrası narenciye sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

139.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 20 Milletvekilinin, bir ilaç firmasının bazı kurum ve kuruluşlarla rüşvet ilişkisi içine girdiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

140.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Kahramanmaraş'ta yapılması planlanan mülteci kampının bölge yapısına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

141.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 22 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde tarihi dokuya bağlı kalınarak bir restorasyon çalışması yapılması için gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

142.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 25 Milletvekilinin, el sanatları ustalarının korumaya alınarak bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasına dair yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Cizre'deki barınma, beslenme ve yaşam koşullarına dair yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, Cizre'den göç eden vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'de tehlike altındaki su kaynaklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

146.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 20 Milletvekilinin, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, son beş yıldaki işyeri kapanmalarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

148.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 24 Milletvekilinin, bazı vatandaşların kimlik bilgilerinin çalındığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

149.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, öğretmen atamalarına ilişkin bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

150.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 20 Milletvekilinin, SGK tarafından ödeme kapsamına alınmamış olan bazı ilaçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

151.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 22 Milletvekilinin, ülkemizde CNG kullanımının sağlayacağı faydaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

152.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 20 Milletvekilinin, avukatların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Sur ve Cizre'deki terör olayları sebebiyle yaşanan tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

154.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 25 Milletvekilinin, öğrenci kimlik kartları ve bandrol uygulamasındaki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/755) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

155.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve 19 Milletvekilinin, köy korucularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

156.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve 19 Milletvekilinin, astsubayların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/757) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

157.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve 19 Milletvekilinin, polislerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/758) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

158.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve 19 Milletvekilinin, uzman erbaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/759) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

159.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve 19 Milletvekilinin, uzman jandarmaların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/760) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

160.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli ve 22 Milletvekilinin, Kütahya Gümüşköy'deki bir maden işletmesinin çevre üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

161.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 Milletvekilinin, kişisel verilerin çalındığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2016)

162.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Cizre'deki kentsel dönüşüm sürecine tüm aktörlerin katılımının sağlanması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2016)

163.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'deki Suriyeli kız çocuklarının ikinci eş olarak evlendirildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

164.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/765) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

165.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine karşı uygulanan baskıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

166.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve 20 Milletvekilinin, İran'da yargılanan bir kişinin Türkiye ile ilgili iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, et ve süt üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

168.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve 22 Milletvekilinin, şiddete maruz kalan kadınların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Suriye sınırındaki güvenlik problemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, üniversitelerde artan şiddet olayları ve akademisyenlere baskı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

171.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 23 Milletvekilinin, minibüsçülerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

172.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'nin siber güvenlik konusundaki eksikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, taşımalı eğitim ile ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

174.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, uzman er ve erbaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

175.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 21 Milletvekilinin, mültecilerin uyumuyla ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/776) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

176.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/777) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır'da yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da meydana gelen asayiş olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/780) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin nedenlerinin ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/781) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'a göçün meydana getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/782) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

182.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/783) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

183.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 22 Milletvekilinin, Milli Eğitim müfredatının değiştirileceği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

184.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/785) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

185.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır ve 22 Milletvekilinin, elmacılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/786) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

186.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, Artvin - Rize Ortak Hava Limanı Projesinin eksik yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/787) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

187.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, görme engelliler için yapılan çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/788) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, yolsuzlukların önlenmesi için gerekli çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/789) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

189.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ve 22 Milletvekilinin, Hakkari'deki sokağa çıkma yasaklarında yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/790) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

190.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 22 Milletvekilinin, Şii - Caferi mezhebine mensup vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/791) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, haksız yere işten çıkarmaların sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/792) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

192.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 21 Milletvekilinin, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/793) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

193.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 26 Milletvekilinin, özel güvenliklerin özlük haklarıyla ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/794) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Kahramanmaraş'ın bir mahallesine yapılması planlanan konteyner kentin olası olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/795) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

195.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, İran'da yargılanan bir kişinin Türkiye ile ilgili iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/796) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

196.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 25 Milletvekilinin, Gümüşhane'de bir kız öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen taciz ve tecavüz vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/797) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

197.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve 25 Milletvekilinin, Samsun'daki bazı ilçe belediyelerinde işten çıkarılan kişilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

198.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve 22 Milletvekilinin, Diyarbakır D Tipi Cezaevinde hak ihlalleri yaşandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

199.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, KCK operasyonlarıyla ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

200.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve 20 Milletvekilinin, AVM'ler sebebiyle zarar gören küçük esnafın durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

201.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve 22 Milletvekilinin, hazineye ait arazi ve binaların bazı vakıflara bağışlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

202.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 Milletvekilinin, TBMM TV yayınlarındaki saat sınırlamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

203.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 Milletvekilinin, İran'da yargılanan bir kişinin Türkiye ile ilgili iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

204.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve 26 Milletvekilinin, okul servis araçlarında rehber personel bulunup bulunmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

205.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanan terör olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

206.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, taşeron işçilerin sorunlarının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

207.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve 20 Milletvekilinin, Kilis'e gerçekleştirilen roketli saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

208.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 20 Milletvekilinin, 1993 yılında gerçekleşen suikast ve faili meçhul cinayetlerin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

209.-   Siirt Milletvekili Besime Konca ve 21 Milletvekilinin, çocuk cezaevlerinde yaşandığı öne sürülen kötü muamele ve işkence iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

210.-   Van Milletvekili Lezgin Botan ve 21 Milletvekilinin, eğitimde yaşanan yapısal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

211.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 20 Milletvekilinin, bilişim sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2016)

212.-   Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve havzasının kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2016)

213.-   Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 23 Milletvekilinin, Aydın ilinde doğanın korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2016)

214.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 22 Milletvekilinin, Antalya'da meydana gelen iklim olaylarının tarıma etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'ye girdiği iddia edilen kaynağı belirsiz paranın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

216.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 24 Milletvekilinin, Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin ihmal iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

217.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 Milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

219.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve 25 Milletvekilinin, MKE'de yaşanan casusluk olayındaki ihmal iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

220.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 20 Milletvekilinin, dini istismar ederek ticari kâr elde eden firmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

221.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'un silüetini bozan gökdelen ve yapıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

222.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 23 Milletvekilinin, Rusya ile yaşanan kriz sonrası turizm sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

223.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Gölbaşı ilçesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Ekonomi Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

234.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 22 Milletvekilinin, 6360 Sayılı Kanunun Bursa'da meydana getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

235.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 21 Milletvekilinin, korunmaya ve yardıma muhtaç çocukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

236.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Ergenekon soruşturmasının siyasi boyutunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

237.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ergenekon davalarında yaşandığı iddia edilen hukuksuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

238.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine açılan yurt ve misafirhanelere kamu kurumları tarafından yapılan yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2016)

239.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2016)

240.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 21 Milletvekilinin, Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerinin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2016)

241.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 21 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 olaylarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2016)

242.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 22 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2016)

243.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 23 Milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kamu özel ortaklığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, çocuklara cezaevlerinde psikolojik şiddet uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

245.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 21 Milletvekilinin, Kırklareli ilindeki su kaynaklarının azalmasının ve kirlenmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

246.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 21 Milletvekilinin, taksi şoförlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

247.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 20 Milletvekilinin, İran'daki yolsuzluk iddialarının Türkiye'deki boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

248.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 23 Milletvekilinin, yaşanan polis intiharlarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Roman kadınların yaşadığı ayrımcılık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Roman vatandaşların barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Roman vatandaşların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Roman vatandaşların istihdam sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Roman vatandaşların önyargı, ayrımcılık ve sosyal dışlanma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Roman vatandaşların eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

255.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 24 Milletvekilinin, köy enstitülerinin hayata geçirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

256.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, liselerde okutulması düşünülen tarih ve coğrafya dersi öğretim programının içeriğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/857) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

257.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin zorunlu hale getirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/858) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

258.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, milli ve manevi değerlerin korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/859) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

259.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'de gerçekleşen iş kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/860) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

260.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Türkiye'de yaşanan sporda şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

261.-   İzmir Milletvekili Musa Çam ve 25 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 olayının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

262.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 21 Milletvekilinin, nükleer santrallerin olası zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2016)

263.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt İlçesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2016)

264.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, Adıyaman'da artan intihar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/865) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2016)

265.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, kadınların istihdam sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2016)

266.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 21 Milletvekilinin, özel hastaneler ve sağlık merkezlerinin SGK ile sözleşmelerinin yenilenmeme sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2016)

267.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2016)

268.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve 20 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2016)

269.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 20 Milletvekilinin, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2016)

270.-   Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve 19 Milletvekilinin, ülke ekonomisinin kötüye gittiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

271.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 Milletvekilinin, İzmit Körfezinde gerçekleşen balık ölümlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

272.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 21 Milletvekilinin, bir vakıftaki yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

273.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 21 Milletvekilinin, laik sistemin yıpranmasının topluma etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

274.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 23 Milletvekilinin, medyaya baskı uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

275.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'nin eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'daki elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

277.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Dersim'de yaşanan olayların kapsamlı bir şekilde araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

278.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 20 Milletvekilinin, 1971'de gerçekleşen bazı idamların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

279.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 Milletvekilinin, çocuk işçiliğinin son bulması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

280.-   Van Milletvekili Lezgin Botan ve 20 Milletvekilinin, bal üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

281.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 25 Milletvekilinin, Kilis'e gerçekleştirilen roketli saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

282.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 32 Milletvekilinin, otomotiv sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

283.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 33 Milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımının artmasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 32 Milletvekilinin, sporda şiddet olaylarının engellenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

285.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 28 Milletvekilinin, Haliç'te yapılması planlanan yat limanının olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 Milletvekilinin, medyaya baskı uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

287.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 28 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

288.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 26 Milletvekilinin, Kilis'e gerçekleştirilen roketli saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 Milletvekilinin, SSPE hastalarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 Milletvekilinin, Kilis'e gerçekleştirilen roketli saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

291.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 27 Milletvekilinin, işçi ve tüm emekçilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

292.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki çocukların yaşadıkları maddi yoksunluğun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

293.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 Milletvekilinin, termik santrallerin çevreye duyarlı elektrik üretmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

294.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve 19 Milletvekilinin, iş kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

295.-   Siirt Milletvekili Besime Konca ve 21 Milletvekilinin, Kahramanmaraş'taki mülteci kampının olası olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

296.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 21 Milletvekilinin, HES'lerin olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

297.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 22 Milletvekilinin, polis intiharlarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

298.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, memur sendikaları üzerinde siyasi ve bürokratik baskı olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

299.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, toplumsal yaşamda artış gösteren nefret söylemlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

300.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 20 Milletvekilinin, terörle mücadelede yaşanan sivil ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/901) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

301.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 23 Milletvekilinin, medyaya baskı uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/902) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

302.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 28 Milletvekilinin, Bursa'daki deprem riskine ilişkin yapılan çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/903) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

303.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 Milletvekilinin, THK hakkında öne sürülen bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/904) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

304.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi başlatılan bazı bölgelerdeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

305.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/906) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

306.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'de erken çocukluk eğitiminin standartlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

307.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

308.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, amatör spor kulüplerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

309.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, kütüphanelerin fiziksel altyapı koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

310.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 37 Milletvekilinin, Suriyeli mültecilerin eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/911) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

311.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 36 Milletvekilinin, engelli ve kimsesiz çocukların bakım ve korunma ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/912) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

312.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 35 Milletvekilinin, özelleştirme gelirlerinin kullanıldığı alanların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/913) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

313.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 33 Milletvekilinin, kamu ihalelerindeki usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/914) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

314.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, sokağa çıkma yasaklarında yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/915) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

315.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağının sebep olduğu iddia edilen ekonomik tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

316.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 19 Milletvekilinin, engelli mahkûmların cezaevlerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

317.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve 19 Milletvekilinin, Ankara'nın altyapı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

318.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 Milletvekilinin, Doğu Anadolu fay hattındaki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

319.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde kısırlığın artış nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

320.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, memur maaşlarındaki vergi adaletsizliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2016)

321.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 Milletvekilinin, Suriye'deki iç savaşın Hatay iline verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2016)

322.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Panama belgelerinde Türkiye ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2016)

323.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, engellilerin toplumsal yaşama katılması konusundaki temel sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2016)

324.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerindeki mahkûmların çalıştırılma esaslarına ilişkin uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/925) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2016)

325.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 20 Milletvekilinin, özel öğretim kursu ve temel liselerin eğitime katkılarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/926) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2016)

326.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, Adana ve çevresindeki cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2016)

327.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 Milletvekilinin, Kürt dilinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/928) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2016)

328.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 21 Milletvekilinin, AFAD kamplarındaki mülteci çocukların cinsel istismara uğradığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/929) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2016)

329.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 19 Milletvekilinin, Kilis'e gerçekleştirilen roketli saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/930) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2016)

330.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 20 Milletvekilinin, atık işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2016)

331.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 19 Milletvekilinin, çiftçilere toprak analiz desteğinin kesilmesinin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/932) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2016)

332.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 20 Milletvekilinin, işkence sonucu öldüğü iddia edilen bir kişinin ölümünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/933) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2016)

333.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve 21 Milletvekilinin, AFAD kamplarındaki mülteci çocukların cinsel istismara uğradığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/934) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2016)

334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, Türkiye'de yaşanan darbelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/935) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

335.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 31 Milletvekilinin, bir dernek ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/936) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

336.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 31 Milletvekilinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/937) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

337.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 32 Milletvekilinin, THK ve bağlı kuruluşlarına ilişkin yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/938) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

338.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 25 Milletvekilinin, büfe esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/939) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

339.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 24 Milletvekilinin, terör örgütünün Karadeniz kırsalındaki varlığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/940) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

340.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 24 Milletvekilinin, iş kazalarına yol açan etmenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/941) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

341.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 25 Milletvekilinin, Konya'daki uyuşturucu madde bağımlılığının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/942) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

342.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 24 Milletvekilinin, geri kabul anlaşmasına göre iade edilen mültecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

343.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında gerçekleşen taciz vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/944) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

344.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 20 Milletvekilinin, Ordu ilinde inşa edilen HES'lerin doğaya verdikleri zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

345.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, Malatya tarım üreticilerinin doğal felaketler sebebiyle yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

346.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, engelli kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın engellenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/947) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2016)

347.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, YGS ve LYS'deki başarı ortalamasını arttırma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/948) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

348.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli istihdamındaki kontenjan açıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/949) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

349.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, cezaevinden çıkan çocukların ve gençlerin topluma kazandırılma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

350.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, yükseköğretimin kalitesini olumsuz etkileyen unsurların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

351.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 19 Milletvekilinin, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesini önlemek adına yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/952) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

352.-   Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve 19 Milletvekilinin, Erzurum'un Uzundere ilçesinde yapılacak HES'lerin olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/953) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

353.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 19 Milletvekilinin, Antalya ve çevresinde tabiata zarar veren maden sahalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/954) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

354.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 19 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki istikrarsızlığın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/955) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

355.-   Siirt Milletvekili Besime Konca ve 25 Milletvekilinin, koruculuk sisteminin olumsuz yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

356.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 Milletvekilinin, kanser hastalığının tanı ve tedavi sürecindeki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/957) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

357.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 27 Milletvekilinin, AFAD kamplarındaki mülteci çocukların cinsel istismara uğradığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/958) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

358.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, hükümet değişikliği sebebiyle ekonomide yaşanan kayıpların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/959) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

359.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 Milletvekilinin, basın üzerindeki baskı ve sansür iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/960) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

360.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 28 Milletvekilinin, telefon ve sosyal medya ortamındaki dolandırıcılık faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/961) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

361.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 20 Milletvekilinin, trafik cezalarının caydırıcılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

362.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 28 Milletvekilinin, orman sınırı dışına çıkarılan arazilerin ortaya çıkardığı sorunlar ve mülkiyet sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/963) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2016)

363.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 30 Milletvekilinin, 6785 Sayılı İmar Kanunu'ndan doğan aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/964) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2016)

364.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Gezi Olayları sürecindeki polis şiddeti iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/965) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

365.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 24 Milletvekilinin, Çorum olaylarının sorumlularının tespiti ve cezalandırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

366.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 24 Milletvekilinin, AFAD kamplarında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/967) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

367.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 23 Milletvekilinin, göçer ailelerin yaşadıkları sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

368.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 23 Milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

369.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 Milletvekilinin, ambalaj atıklarının dönüşümü ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

370.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 Milletvekilinin, asbest içeren ürün kullanımının uluslararası mevzuata uyumlaştırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

371.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 28 Milletvekilinin, tarım danışmanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

372.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 Milletvekilinin, gelir adaletsizliğindeki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

373.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 Milletvekilinin, işe bağlı nedenlerle yaşanan intiharların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

374.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 27 Milletvekilinin, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına siyasi baskı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

375.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 28 Milletvekilinin, yaş meyve ve sebze ihracatında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

376.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, şeker pancarı ve şeker üretimi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

377.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 26 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

378.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 28 Milletvekilinin, Kur'an kurslarının mevzuata uygunluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/979) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

379.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 23 Milletvekilinin, tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

380.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Havuzu Sistemi'nin (TARSİM) tüm boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

381.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 20 Milletvekilinin, Ankara'nın Kazan ilçesinde yaşandığı iddia edilen hukuksuzluk ve yolsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

382.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 29 Milletvekilinin, Gezi olaylarındaki polis şiddeti iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

383.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ve 24 Milletvekilinin, Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde bir maden ocağındaki işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

384.-   Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ve 24 Milletvekilinin, Kürt işçilere yönelik saldırıların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

385.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve 22 Milletvekilinin, Uludere'de yaşanan bir olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

386.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ve 22 Milletvekilinin, Suriye'deki cihatçıların Türkiye'den desteklendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

387.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

388.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 25 Milletvekilinin, Gediz Havzasının temizlenmesi ve korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

389.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 26 Milletvekilinin, Malatya'da doğal afetlerden zarar gören tarım üreticilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

390.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 25 Milletvekilinin, 6360 sayılı yasa sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

391.-   Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ve 20 Milletvekilinin, Osmaniye'deki Karaçay Vadisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

392.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 Milletvekilinin, şehit ve gazi yakınlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

393.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve 22 Milletvekilinin, Adana'da yaşanan elektrik kesintilerinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

394.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 24 Milletvekilinin, İzmir Aliağa'da bir cezaevindeki kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

395.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 20 Milletvekilinin, artan terör olaylarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

396.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 19 Milletvekilinin, behçet hastalarının ve ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

397.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 19 Milletvekilinin, FMF hastalarının ve ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

398.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 20 Milletvekilinin, geçici yangın işçilerinin kadroya alınması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

399.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 19 Milletvekilinin, tarım kooperatiflerinin tarımsal sanayiye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

400.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, ILO sözleşmelerine aykırı olarak yaşanan hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

401.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 20 Milletvekilinin, AVM çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

402.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 22 Milletvekilinin, yasal sınırların üzerinde çalışma sürelerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1003) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

403.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, Artvin'de Yüksek Gerilim Hattı Enerji Hattı güzergahından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1004) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

404.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, Artvin'de yaşanan elektrik kesintilerinden kaynaklanan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

405.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 22 Milletvekilinin, güneş enerjisi yatırımlarında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1006) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

406.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 21 Milletvekilinin, LGBTI bireylerin maruz kaldığı ayrımcılık ve nefret suçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1007) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

407.-   Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve 20 Milletvekilinin, yerel medya kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

408.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Türkiye'deki çocuk işçiliğinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1009) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2016)

409.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, CHP Genel Başkanı'nın bir demecinin çarpıtıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

410.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 24 Milletvekilinin, sosyal medyadaki nefret söylemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

411.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve 21 Milletvekilinin, radyasyon alanında çalışan personelin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

412.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 21 Milletvekilinin, kadınların istihdamı konusunda yaşanan ayrımcılık sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1013) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

413.-   Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 21 Milletvekilinin, turizm sektöründe yaşanan sorunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

414.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 19 Milletvekilinin, şap hastalığı nedeniyle hayvancılık sektöründe yaşanan kayıpların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

415.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 19 Milletvekilinin, itfaiyecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

416.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 20 Milletvekilinin, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılardan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

417.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 20 Milletvekilinin, personel rejiminde liyakat ilkesinden uzaklaşıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

418.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, eğitim alanındaki çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

419.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, kentsel dönüşüm uygulamalarında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

420.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, ev işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

421.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 36 Milletvekilinin, ülkemizdeki yoksulluğun tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

422.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök ve 34 Milletvekilinin, Antalya EXPO 2016 ile ilgili yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

423.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 34 Milletvekilinin, tiyatro çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

424.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 37 Milletvekilinin, bakkal esnafının sorunlarının ve desteklenme yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

425.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 35 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarın finansman ihtiyacının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

426.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 33 Milletvekilinin, Niğde ilindeki Akkaya Barajı'nın yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

427.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 37 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

428.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 33 Milletvekilinin, korunmaya muhtaç çocuklarla sevgi evlerindeki çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

429.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 26 Milletvekilinin, iş kazalarının ve işçi ölümlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

430.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve 32 Milletvekilinin, İzmir Karaburun'da kurulacak rüzgar enerjisi santrallerinin yol açacağı olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

431.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 34 Milletvekilinin, ülkemizdeki göllerin kirletilerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını önlemek adına yapılacakların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

432.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 31 Milletvekilinin, sağlık hizmetindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

433.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 30 Milletvekilinin, ticari araç şoförlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

434.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 23 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

435.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 23 Milletvekilinin, Artvin'e doğal gaz hizmetinin gelmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

436.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 51 Milletvekilinin, Artvin Cerattepe maden sahasının bilirkişi raporuna ilişkin iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

437.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 24 Milletvekilinin, Antalya'nın Köprüçay Irmağında yaşanan balık ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

438.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 24 Milletvekilinin, radyoloji teknisyenleri ve teknikerlerinin çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

439.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 24 Milletvekilinin, Diyarbakır'daki madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1040) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

440.-   Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve 20 Milletvekilinin, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1041) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

441.-   Van Milletvekili Lezgin Botan ve 23 Milletvekilinin, Van ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

442.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 24 Milletvekilinin, sendikaların son bir yılda karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

443.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Türkiye'deki mültecilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1044) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

444.-   Van Milletvekili Lezgin Botan ve 24 Milletvekilinin, cezaevlerinde gündeme gelen kötü muamele ve keyfi uygulama iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1045) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

445.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, son dönemlerde gerçekleşen terör olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

446.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 26 Milletvekilinin, polislerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1047) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

447.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 30 Milletvekilinin, astsubay ve uzman erbaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1048) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

448.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 21 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1049) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

449.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, çocuk işçiliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1050) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

450.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve 22 Milletvekilinin, TÜBİTAK'ta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

451.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 20 Milletvekilinin, Kırklareli'ndeki madencilik faaliyetlerinin yol açacağı olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1052) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

452.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, TCDD'nin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

453.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, TRT'nin son on yıldaki tüm faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

454.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 24 Milletvekilinin, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki bazı çalışanlara mobbing uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

455.-   Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 25 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanan suda boğulma vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1056) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

456.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 24 Milletvekilinin, Balıkesir'in Dursunbey İlçesindeki şarbon hastalığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1057) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

457.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, sulak alanların kurumasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1058) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

458.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın ve 19 Milletvekilinin, Ankara - Sivas hızlı tren hattındaki güzergah değişikliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

459.-   Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve 20 Milletvekilinin, ülkemize yönelik göç ve sığınmacı hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

460.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve 25 Milletvekilinin, Samsun Anadolu Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen bazı olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

461.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 28 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) faaliyetlerinin verimliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

462.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 Milletvekilinin, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

463.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 Milletvekilinin, tarım işçilerinin çocuklarının eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

464.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki mültecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

465.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 Milletvekilinin, AOÇ arazilerinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

466.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık sektöründeki hibe uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

467.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 Milletvekilinin, temizlik maddelerinin sağlık ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

468.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 28 Milletvekilinin, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunuyla ilgili çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

469.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının yurt dışı şirketlerinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

470.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki çocuk işçiliğinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

471.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 Milletvekilinin, DMO'nun son on yıldaki faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

472.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 Milletvekilinin, TRT'nin kaynaklarının verimsiz kullanıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

473.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

474.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'deki okul yöneticilerinin tutumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

475.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 24 Milletvekilinin, peynir imalatçılarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2016)

476.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 24 Milletvekilinin, elektrikte kayıp - kaçak bedelinin hukuki niteliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2016)

477.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 24 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2016)

478.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, bir bakanlığın düzenlediği ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

479.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, bir bakanlığın düzenlediği ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

480.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, bir bakanlığın düzenlediği ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

481.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, bir Bakanlığın düzenlediği ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

482.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, bir bakanlığın düzenlediği ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

483.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, iş kazalarını engelleme yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

484.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, bir bakanlığın düzenlediği ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

485.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, bir bakanlığın düzenlediği ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1086) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

486.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, bir bakanlığın düzenlediği ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1087) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

487.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 24 Milletvekilinin, Yozgat ilinden yaşanan göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1088) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

488.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan ve 31 Milletvekilinin, dış politikada yaşanan değişikliklerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1089) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

489.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşanan bir olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1090) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

490.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, dış politikadaki başarısızlık iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1091) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

491.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 24 Milletvekilinin, İstanbul'da 1994 yılından bugüne yapılan tüm imar değişikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1092) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

492.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 24 Milletvekilinin, kök hücre çalışmalarının geliştirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1093) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

493.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1094) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

494.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 23 Milletvekilinin, Antalya'nın Kumluca İlçesinde çıkan orman yangınının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1095) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

495.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, iş kazalarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1096) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

496.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarında yazılım projeleri ile ilgili karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1097) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

497.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 23 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sosyal hayatta karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1098) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

498.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 23 Milletvekilinin, eğitim politikalarının yol açtığı iddia edilen sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1099) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

499.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, bir STK'nın hazırladığı raporda Türkiye ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1100) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

500.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, bir kamu kurumunda yaşandığı öne sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1101) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

501.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, bir bakanlığın düzenlediği ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1102) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

502.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 21 Milletvekilinin, üniversite hastanelerinin piyasaya borçları nedeniyle karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1103) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

503.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 21 Milletvekilinin, Kestel'deki hava ve çevre kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

504.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 37 Milletvekilinin, Menderes Nehrindeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1105) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

505.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 23 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

506.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 28 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerine açılan disiplin soruşturmaları ve verilen cezaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1107) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

507.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 25 Milletvekilinin, SEÇSİS sisteminin güvenirliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

508.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 28 Milletvekilinin, kentlerdeki ulaşım sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

509.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, terör olaylarının artmasına neden olduğu iddia edilen yanlış politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

510.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, terör örgütleriyle mücadeledeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

511.-   Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve 20 Milletvekilinin, kiraz üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

512.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 24 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Lice İlçesindeki yangınların sebep olduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

513.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Diyarbakır'daki askeri operasyonlar ile ilgili bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

514.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 24 Milletvekilinin, HES'lerin vereceği zararların önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

515.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'da nüfus artışının sebep olduğu ekolojik tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

516.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve 20 Milletvekilinin, ekilmeyen ve işlenmeyen tarım arazilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

517.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, terör örgütlerinin ülkemizdeki finansal faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

518.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 32 Milletvekilinin, OYAK'ta son günlerde yaşanan yönetim değişikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

519.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve 24 Milletvekilinin, haklarında satış ve dağıtım yasağı olan yayınların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

520.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, kadın istihdamında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2016)

521.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 21 Milletvekilinin, tarımda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2016)

522.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 24 Milletvekilinin, Madımak olayının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2016)

523.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 24 Milletvekilinin, Türkiye'de olası deprem felaketine karşı yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

524.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök ve 24 Milletvekilinin, Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde meydana gelen yangının yol açtığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

525.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'de yolsuzluk ve kara para ile etkin mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

526.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, kamu kurumlarındaki araçların kullanım amacına ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

527.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Suriyelilerin Türk vatandaşlığına geçirilmesi sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

528.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türk hukuk sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

529.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 25 Milletvekilinin, Ağrı ili için tarım envanterinin çıkarılması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

530.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 24 Milletvekilinin, Adana ilinde kentsel dönüşüm politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

531.-   Mardin Milletvekili Erol Dora ve 24 Milletvekilinin, ders kitaplarının içeriği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

532.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, Lice'de yaşandığı iddia edilen bir olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

533.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 28 Milletvekilinin, Türkiye'de eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2016)

534.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 27 Milletvekilinin, Kanal İstanbul Projesinin çeşitli etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2016)

535.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 27 Milletvekilinin, bir kamu arazisinde yapılan plan değişikliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2016)

536.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 27 Milletvekilinin, Fatih Ormanının korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2016)

537.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 26 Milletvekilinin, tarımsal sulamada KDV alınmaması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2016)

538.-   Siirt Milletvekili Besime Konca ve 24 Milletvekilinin, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

539.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 Milletvekilinin, verimli arazilerin korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

540.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 Milletvekilinin, ülkemizdeki tarihi ve kültürel varlıkların korunmasının yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

541.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, Başbakan Yardımcılığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

542.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 33 Milletvekilinin, OYAK'ta yaşanan yönetim değişikliğinin ve finansal yapısında yaşanan dönüşümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

543.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, kentlerdeki ulaşım sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

544.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, Başbakan Yardımcılığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

545.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

546.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütüyle etkin mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

547.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve 30 Milletvekilinin, İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan sorunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

548.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, Başbakan Yardımcılığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

549.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve 27 Milletvekilinin, Denizli üzüm üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

550.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, parçalanmış tarım arazilerinin toplulaştırma çalışmaları sırasında köylerde ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

551.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 27 Milletvekilinin, bir özel güvenlik şirketinin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

552.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün ve bal üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

553.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 29 Milletvekilinin, ölümlü iş kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

554.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve 25 Milletvekilinin, SGK ödemelerine konu olan bir anlaşmazlığın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

555.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve 30 Milletvekilinin, bazı davalarda görevini kötüye kullanan kamu personelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

556.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 28 Milletvekilinin, olası bir deprem felaketinde yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

557.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 30 Milletvekilinin, kıyı ve deniz işgallerinin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

558.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, Başbakan Yardımcılığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

559.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, Başbakan Yardımcılığına bağlı kurum ve kuruluşların düzenledikleri ihalelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

560.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 29 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

561.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, kot taşlama işçilerinin çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

562.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 25 Milletvekilinin, Ordu'nun bazı ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

563.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 24 Milletvekilinin, terör olaylarındaki ihmal iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2016)

564.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, ilkokulda okutulmakta olan bir kitap hakkındaki şikayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2016)

565.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'deki su kullanımının ve risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2016)

566.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 24 Milletvekilinin, Türkiye'de acil sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2016)

567.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 21 Milletvekilinin, organik tarımsal üretim ve pazarlamanın geliştirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

568.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 21 Milletvekilinin, tarım alanlarının arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

569.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, yağlı tohum ithalatı ve ithalatın neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

570.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, yağlı tohum üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

571.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 19 Milletvekilinin, sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlayacak tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

572.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve 20 Milletvekilinin, Elazığ'daki bir rehabilitasyon merkezinde yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

573.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, maaş kesintilerinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

574.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 22 Milletvekilinin, sporcu yetiştirilmesi ve spor stratejilerine dair yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

575.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 24 Milletvekilinin, gözaltına alındıktan sonra haber alınamadığı iddia edilen bir kişinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2016)

576.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişimi sonrası görevden alınan kişiler yerine yapılacak atamalara ilişkin yöntemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

577.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 24 Milletvekilinin, KCK soruşturmaları ile ilgili hak ihlali iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

578.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, LPG'li araçların neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

579.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, tarihi çeşme ve sarnıçların korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

580.-   Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 21 Milletvekilinin, turizm sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

581.-   Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve 20 Milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

582.-   Afyon Milletvekili Mehmet Parsak ve 20 Milletvekilinin, haşhaş üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

583.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, KCK soruşturmalarındaki hak ihlali iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

584.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

585.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

586.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 24 Milletvekilinin, Diyarbakır'daki madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

587.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ve 24 Milletvekilinin, Yüksekova'daki operasyonlarda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

588.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 24 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu çalışanlarının verdikleri raporların doğruluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

589.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 Milletvekilinin, vakıflarla ilgili yapılması gereken düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

590.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 Milletvekilinin, kadın konukevlerinin eksikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

591.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, mera alanı olmaktan çıkarılan alanların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

592.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, pazarcı esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

593.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, sendikacılık mevzuatının eksikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

594.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, mahalli idarelerin son on yıldaki ağaçlandırma çalışmalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

595.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 24 Milletvekilinin, Adana'da yaşanan suda boğulma vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

596.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve 24 Milletvekilinin, Şanlıurfa'daki vatandaşların sağlık alanında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

597.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 24 Milletvekilinin, kapatılan üniversitelerle ilgili mağduriyet yaşayan öğrenci ve akademisyenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

598.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Gezi eylemlerinde yaşanan olayların yeniden araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

599.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 20 Milletvekilinin, Martı Projesinin oluşturacağı ekolojik ve demografik etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

600.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, bazı firmaların vergi rekortmeni listesinde olmamasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

601.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin ekonomik ve sosyal koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

602.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 24 Milletvekilinin, Ödemiş T Tipi Cezaevindeki kötü muamele ve işkence iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

603.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, derin devlet uygulamalarının varlığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

604.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişimi sonrası akademisyenlere karşı yapılan hukuki uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

605.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 24 Milletvekilinin, Diyarbakır Adliyesi'nde görülen bazı davaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

606.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Bartın'da meydana gelen bir sel felaketinin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

607.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, bir özel güvenlik şirketinin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

608.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 26 Milletvekilinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

609.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 21 Milletvekilinin, TBMM'nin güvenlik stratejisinin ve güvenlik açıklarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

610.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 22 Milletvekilinin, FETÖ yapılanmasının geçmişten bugüne tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

611.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 21 Milletvekilinin, Yıldız Dağları bölgesinde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

612.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin ekonomik ve sosyal koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

613.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, kamu personeli alımlarındaki usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

614.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Suriyeli göçmenler sebebiyle gerginlik yaşandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

615.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 20 Milletvekilinin, taşınacak askeri birliklerin arazilerinin nasıl değerlendirileceğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

616.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 23 Milletvekilinin, bor madeninin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

617.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 22 Milletvekilinin, huzurevi ihtiyacının ve mevcut huzurevlerinin eksikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

618.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, terörle mücadele sürecindeki yanlış politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

619.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan ve 24 Milletvekilinin, haksız yere el konulan arazi ve taşınmazlarla ilgili tapu - kadastro süreçlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

620.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Hrant Dink cinayetinin yeniden araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

621.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, hasta tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

622.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 22 Milletvekilinin, taşınacak askeri birliklerin arazilerinin nasıl değerlendirileceğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2016)

623.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 20 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin tekstil ve konfeksiyon sektöründe meydana getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2016)

624.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 21 Milletvekilinin, hukuk fakültesi mezunlarının yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2016)

625.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 19 Milletvekilinin, ihraç edilen kamu personelleri ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2016)

626.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, Osmangazi Köprüsünün ihale koşulları ile ilgili bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2016)

627.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 23 Milletvekilinin, şüpheli asker ölümlerinin arkasında FETÖ terör örgütü olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2016)

628.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, kamu kadrolarındaki usulsüz atamaların ve sınavlarda yaşanan soru çalma hadiselerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2016)

629.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, IŞİD terör örgütünün Türkiye'deki yapılanması ve faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2016)

630.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 24 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan elektrik kesintilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2016)

631.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 25 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütünün Gaziantep'teki yapılanmasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2016)

632.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 24 Milletvekilinin, basın üzerindeki baskı ve sansür iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2016)

633.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 19 Milletvekilinin, intörn hekimlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.09.2016)

634.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 24 Milletvekilinin, bazı illerde yaşanan toplumsal şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2016)

635.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2016)

636.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2016)

637.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 24 Milletvekilinin, bazı radyo ve televizyon kanallarının kapatılması kararının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

638.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 24 Milletvekilinin, Osmaniye Cezaevi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

639.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, darbeye zemin hazırlamak için kullanılan sosyal medya hesaplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

640.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 21 Milletvekilinin, sözleşmeli öğretmen alımları için yapılan mülakatların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

641.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, bazı belediyelere yapılan kayyum atamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

642.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, öğretmenlere yönelik çeşitli uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

643.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 22 Milletvekilinin, askeri alanların yapılaşmaya açılması ile ilgili hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

644.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, Eski Özel Harekat Daire Başkanının ölümüyle ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

645.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 22 Milletvekilinin, 17-25 Aralık operasyonlarına dayanak oluşturan delillerin FETÖ mensupları tarafından üretilip üretilmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1246) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

646.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 23 Milletvekilinin, uzman doktor açığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

647.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, FETÖ mensuplarının Adli Tıp Kurumu'nda yapmış olduğu usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

648.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, Haydarpaşa Garı'nın özelleştirilmesi sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

649.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 26 Milletvekilinin, gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1250) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

650.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 22 Milletvekilinin, kapatılan okullarda okuyan öğrencilerin hak kaybına uğrayıp uğramadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

651.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 26 Milletvekilinin, Manavgat Irmağı'nda meydana gelen balık ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1252) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

652.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 25 Milletvekilinin, Devletin içine sızdığı iddia edilen cemaatlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

653.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 Milletvekilinin, Aydın'daki jeotermal santrallerin denetiminin ve çevreye zararının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

654.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 25 Milletvekilinin, İstanbul Kabataş'ta yapılması planlanan bir inşaat projesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

655.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 24 Milletvekilinin, son yıllarda meydana gelen işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2016)

656.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 23 Milletvekilinin, bazı basın yayın kuruluşları ve gazetecilerle ilgili alınan kararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2016)

657.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 25 Milletvekilinin, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ortaya çıkardığı sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1258) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2016)

658.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 25 Milletvekilinin, kadın işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2016)

659.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da meydana gelen terör olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

660.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 22 Milletvekilinin, Çukurova Deltası'nda yaşanan çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

661.-   Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ve 21 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan görevden almalarla ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

662.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 21 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan uygulamaların toplumun ruh sağlığında meydana getirdiği etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

663.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, emekli aylığı hesaplama yöntemlerindeki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

664.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 20 Milletvekilinin, bir güvenlik şirketinin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

665.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök ve 23 Milletvekilinin, belediyeler tarafından çeşitli cemaat, kurum ve kuruluşlar lehine yapılan işlemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

666.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, vatandaşların kredi borçları ile ilgili hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

667.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 25 Milletvekilinin, Trakya Bölgesi'nde kurulması planlanan termik santrallerin olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1268) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

668.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 21 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan bazı basın yayın kuruluşlarının kapatılma gerekçelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

669.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 20 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2016)

670.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 24 Milletvekilinin, tekstil sektöründeki çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2016)

671.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve 24 Milletvekilinin, engelli yurttaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2016)

672.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, kadın girişimcilerin desteklenmesi ile ilgili hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

673.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerindeki koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

674.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, meslek odalarının denetim usullerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

675.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'deki kayıp sığınmacı çocukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

676.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 22 Milletvekilinin, proje okul uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

677.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, Necip Hablemitoğlu cinayetinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

678.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş'ta 26 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen zehirlenme vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

679.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Türkiye ekonomisi ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

680.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 24 Milletvekilinin, Fethullahçı terör örgütüne ait taşınmazların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

681.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, engelli kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2016)

682.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 21 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1283) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2016)

683.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 20 Milletvekilinin, LGBTİ bireylere yönelik şiddetin ve ayrımcılığın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2016)

684.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yerel siyasetçilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2016)

685.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 21 Milletvekilinin, Bağdat Caddesi ve İstanbul'un önemli merkezlerindeki ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1286) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2016)

686.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 24 Milletvekilinin, Devletin olağanüstü hal nedeniyle uluslararası yükümlülüklerini ve yurttaşların hak ve özgürlüklerini ihlal edip etmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

687.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, 6-12 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen protestoların ve yaşanan ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

688.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 25 Milletvekilinin, Batı Karadeniz'de yapılması planlanan termik santrallerin hukuki süreçlerinin ve olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

689.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, Pendik Belediyesi sınırları içinde usulsüz yapılaşmaya izin verildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

690.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

691.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketi kapsamında gönderilen yardımların akıbetinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

692.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarıyla ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

693.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, yoksullukla mücadelede çocukların durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

694.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1295) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

695.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, tekstil iş kolunda çalışan kadınların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

696.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, eğitim sisteminin ve öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1297) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

697.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1298) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

698.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1299) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

699.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, intihar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

700.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin ve yaşlıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

701.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'de basın özgürlüğünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1302) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

702.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 23 Milletvekilinin, geçmiş dönemlerde FETÖ mensuplarına usulsüz bir şekilde verildiği iddia edilen kamu ihalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1303) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

703.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, çocuk işçiliği ile ilgili hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1304) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

704.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen siyasilerin ve üst düzey bürokratların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

705.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 21 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından basın - yayın kuruluşlarına baskı yapıldığı yönündeki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1306) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

706.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve 23 Milletvekilinin, ÖYP kapsamındaki akademisyenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1307) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

707.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 24 Milletvekilinin, Şırnak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında meydana gelen olayların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1308) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

708.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 21 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacılara yönelik harcamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1309) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

709.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, kız çocuklarının ve kadınların eğitiminin önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

710.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, sağlık politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

711.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, proje okul uygulaması ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

712.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 22 Milletvekilinin, bazı davalarda ortaya çıkan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

713.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesinde karşılaşılan sorunların ve cezaevi koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

714.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, işçi ölümlerinin ve iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

715.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütünün muhtemel eylemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

716.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, 20 Temmuz 2015 tarihinden sonra gerçekleştirilen bazı terör saldırılarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

717.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, trans bireylere yönelik işlenen cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

718.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 23 Milletvekilinin, yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve devlet tarafından garanti verilen yatırımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1319) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

719.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, kültür ve sanat alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1320) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

720.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde enerji üretim ve dağıtım sisteminin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

721.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, sendikaların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1322) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

722.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, yerli linyit kullanımının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

723.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 20 Milletvekilinin, terörle mücadele sırasında yaralanmalarına rağmen gazilik unvanı alamayan askerlerin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

724.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, bir tutuklunun durumu ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

725.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 24 Milletvekilinin, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına bağlanmasının ortaya çıkardığı sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

726.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin ve ulaşım politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

727.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, ASELSAN çalışanlarının şüpheli ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

728.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere'de 34 vatandaşın ölümü ile sonuçlanan olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

729.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan okullarda eğitim gören öğrencilerin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

730.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve 23 Milletvekilinin, 2016 yılında meydana gelen iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

731.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 24 Milletvekilinin, kamu - özel sektör iş birliği ile gerçekleştirilen projelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

732.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 20 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

733.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 26 Milletvekilinin, Bartın'ın Amasra İlçesi'nde yapılması planlanan termik santralin olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

734.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, proje okul uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

735.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 24 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

736.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 24 Milletvekilinin, bazı okullarda meydana gelen zehirlenme vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

737.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 21 Milletvekilinin, Ankara'da 2012 yılında meydana gelen bir toprak kayması sonucu mağdur olan vatandaşların durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

738.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 23 Milletvekilinin, hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarına kavuşabilmeleri için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

739.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 22 Milletvekilinin, çeltik üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

740.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 21 Milletvekilinin, laiklik karşıtı eylemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

741.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, Şanlıurfa'da TYÇP kapsamında yapılan işçi alımlarında torpil yapıldığı iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

742.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe aracılık faaliyetlerinin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

743.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 20 Milletvekilinin, kamuda çeşitli cemaatlerin kadrolaştığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

744.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 22 Milletvekilinin, FETÖ/PDY ile bağlantılı şirketlerle iş ortaklığı bulunan resmi kuruluşların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

745.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 19 Milletvekilinin, arazi toplulaştırmasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

746.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 19 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olanlarla diğer şehit ve gaziler arasındaki maddi ve manevi haklar açısından farklılıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

747.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 27 Milletvekilinin, Lyme hastalığının ülkemizdeki oranının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

748.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

749.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 21 Milletvekilinin, Karadeniz Bölgesi'ndeki termik santrallerin doğaya ve insan yaşamına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

750.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 21 Milletvekilinin, termik santrallerin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

751.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 22 Milletvekilinin, kapya biber üretimi ve pazarlaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

752.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 21 Milletvekilinin, tarımsal üretimin önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

753.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 Milletvekilinin, enerji kooperatiflerinin gelişmesinin önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

754.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 Milletvekilinin, Gönen Çayı'ndaki kirliliğin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

755.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 21 Milletvekilinin, yeniden yapılması planlanan TBMM halkla ilişkiler binası ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

756.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 26 Milletvekilinin, laik eğitim sisteminin güçlendirilmesi için yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

757.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 30 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sistemi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

758.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 30 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın ortaya çıkaracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

759.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem ve 26 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

760.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 24 Milletvekilinin, öğrencilerin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

761.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 25 Milletvekilinin, cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı ile mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

762.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 23 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütüyle mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

763.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

764.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 27 Milletvekilinin, fındık sektöründeki fiyat istikrarsızlığının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

765.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 24 Milletvekilinin, işsizlikle mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

766.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 24 Milletvekilinin, cinsel istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

767.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, hükümet politikalarının işsizlik sorununa etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

768.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 25 Milletvekilinin, domates üretiminde ve pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

769.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 25 Milletvekilinin, yerli ilaç sanayiinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

770.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 28 Milletvekilinin, Sarp Sınır Kapısı'nın fiziki koşullarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

771.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 27 Milletvekilinin, iş kazalarının, işçi ölümlerinin ve meslek hastalıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

772.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 27 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin özelliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

773.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 23 Milletvekilinin, Döllük - Güllüce Sulama Projesi ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

774.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 24 Milletvekilinin, yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

775.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

776.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 23 Milletvekilinin, aile hekimlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

777.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

778.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22 Milletvekilinin, Ege Denizi'nde Türkiye'ye ait bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

779.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 20 Milletvekilinin, otizmli bireylerin eğitimleri için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

780.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eğitim alanında hayata geçirilen bazı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

781.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 21 Milletvekilinin, tıp fakültelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

782.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da yürütülmekte olan kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

783.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 23 Milletvekilinin, şeftali, nektarin, kayısı ve kiraz üretiminde ve pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

784.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 23 Milletvekilinin, Ege Denizi'nde Türkiye'ye ait bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

785.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve 21 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi yönündeki girişimlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

786.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 19 Milletvekilinin, Suriyeli işçilerin çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

787.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 24 Milletvekilinin, İstanbul'da gerçekleşecek olası bir depreme karşı yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

788.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 25 Milletvekilinin, yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

789.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 23 Milletvekilinin, bazı medya kuruluşlarına baskı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

790.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 25 Milletvekilinin, ruhsatsız hizmet veren sağlık kuruluşlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

791.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 25 Milletvekilinin, olağanüstü halin ekonomiye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

792.-   Mardin Milletvekili Erol Dora ve 24 Milletvekilinin, TEOG sınavında uygulanan puan hesaplama yöntemiyle ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

793.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 24 Milletvekilinin, medyada tekelleşmeye yönelik müdahale ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

794.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Hükümetin Suriye ve Irak politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

795.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 24 Milletvekilinin, belediyelere yönelik bazı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

796.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 22 Milletvekilinin, öğretmen alımlarında uygulanan mülakat yönteminin neden olacağı sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

797.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, gözaltı birimleri ve cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamelelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

798.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 25 Milletvekilinin, bebek ve çocuk ticaretinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

799.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 28 Milletvekilinin, kadınların iş hayatına daha aktif katılabilme yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

800.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, engelli yurttaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2016)

801.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 22 Milletvekilinin, elektrik üretim ve dağıtım tesislerinin özelleştirilmesinin ortaya çıkardığı sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2016)

802.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, nefret söylemlerinin ve suçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2016)

803.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2016)

804.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, veterinerlerin meslek sorunlarının ve hayvan hastalıkları ile ilgili projelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

805.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, birlikte, bağlı ve ücretli olarak çalışan avukatların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

806.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 25 Milletvekilinin, kivi üretimi ve pazarlaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

807.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 25 Milletvekilinin, bal üretiminin ve arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

808.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, insan hakları ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

809.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, kamu avukatlarının mali ve özlük hakları ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

810.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, cinsel istismar ve şiddet suçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

811.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 24 Milletvekilinin, Adana'nın Karaisalı İlçesinin turizme kazandırılması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

812.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 24 Milletvekilinin, Türkiye'de basın özgürlüğünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

813.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 21 Milletvekilinin, havza alanları, tarım alanları ve 2B alanlarının korunması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

814.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 22 Milletvekilinin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

815.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2016)

816.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 27 Milletvekilinin, korunmaya muhtaç çocukların ve devlet yurtlarından ayrılan gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2016)

817.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 20 Milletvekilinin, yumurta sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2016)

818.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

819.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar ve bunun makroekonomik göstergeler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

820.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 27 Milletvekilinin, 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan İlçesinde meydana gelen maden kazasının ve madenlerde gerçekleşen iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

821.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve 22 Milletvekilinin, kentsel dönüşüm projelerinin ve uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

822.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 Milletvekilinin, çocuklarda uyuşturucu ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

823.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

824.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, temel insan hakkı ihlallerinde faillerin cezasız kaldığı durumların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

825.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, nefret suçları ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

826.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 25 Milletvekilinin, vatandaşların başka ülkelere göç etme eğilimlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

827.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 25 Milletvekilinin, Bursa'da yaşanan su kirliliğinin ve buna bağlı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

828.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 Milletvekilinin, eğitim alanındaki çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1429) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

829.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 22 Milletvekilinin, Suriye'deki olayların Hatay'a etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

830.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, Adana'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1431) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

831.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

832.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, kadına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1433) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

833.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22 Milletvekilinin, narenciye sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1434) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

834.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana geldiği iddia edilen bir cinsel istismar vakasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1435) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

835.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 21 Milletvekilinin, çocuklara yönelik hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1436) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

836.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 23 Milletvekilinin, kamyoncuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1437) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

837.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 23 Milletvekilinin, biyodizel ve biyoetanol üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1438) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

838.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 22 Milletvekilinin, intihar ettiği açıklanan tutukluların ölüm sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1439) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

839.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 22 Milletvekilinin, gıda mühendislerinin sorunlarının ve gıda zehirlenmelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1440) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

840.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 24 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

841.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 Milletvekilinin, uyuşturucu ile mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

842.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan gözaltı ve tutuklamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1443) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

843.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, 29 Kasım 2016 tarihinde Adana'da bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

844.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 21 Milletvekilinin, Tahir Elçi cinayetinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1445) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

845.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 20 Milletvekilinin, 29 Kasım 2016 tarihinde Adana'da bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangının ve hükümetin eğitim politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1446) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

846.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 29 Kasım 2016 tarihinde Adana'da bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangının ve çocuk öğrencilerin barınma ve beslenme sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

847.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 29 Milletvekilinin, tecavüze uğrayan kadın ve çocukların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1448) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

848.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve 25 Milletvekilinin, Adana'da uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı suçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

849.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 23 Milletvekilinin, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda yapılan Manevi Rehber isimli sohbetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

850.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 26 Milletvekilinin, taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1451) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

851.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve 123 Milletvekilinin, 29 Kasım 2016 tarihinde Adana'da bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1452) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

852.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, vakıf ve derneklerin çocukların eğitimi ve barınması konularında yasal olmayan faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının bu alanlardaki eksikliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1453) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

853.-   Siirt Milletvekili Besime Konca ve 21 Milletvekilinin, 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan İlçesi'nde meydana gelen maden kazasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1454) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

854.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 Milletvekilinin, tutuklu gazetecilerin ve yazarların durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1455) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

855.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve 21 Milletvekilinin, İzmir'de bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakasının ve Türkiye'de cinsel istismar ve tecavüz olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1456) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

856.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

857.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 23 Milletvekilinin, Rize İdare Mahkemesinin çevre davalarında verdiği kararlarla ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

858.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 21 Milletvekilinin, doğanın korunabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2016)

859.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 33 Milletvekilinin, öğrenci yurtlarının ihtiyaçlarının, sorunlarının ve denetimlerindeki aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1460) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2016)

860.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, öğrenci yurtlarının denetimindeki aksaklıkların giderilmesi, yurtlarda yaşanan yangın ve benzeri felaketlerin önlenmesi ve yurt ihtiyacının devlet eliyle karşılanması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1461) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2016)

861.-   Van Milletvekili Lezgin Botan ve 20 Milletvekilinin, yükseköğretimde parasız ve kamusal barınma hakkının sağlanmasına yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1462) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

862.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 Yılı İlerleme Raporu ışığında Türkiye'de balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1463) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

863.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 Yılı İlerleme Raporu ışığında Türkiye'de gıda sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

864.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan 2016 Yılı İlerleme Raporu ışığında Türkiye'de tarım sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1465) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

865.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 27 Milletvekilinin, meslek hastalıkları riski içeren sektörlerde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1466) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

866.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 21 Milletvekilinin, çocuk yaştaki evliliklerin önlenmesine ve çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

867.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 23 Milletvekilinin, tekstil sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

868.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'nin Bosna-Hersek'ten yaptığı ayçiçeği ithalatında ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

869.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 22 Milletvekilinin, FETÖ / PDY'nin seçimleri etkileme faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2016)

870.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 Milletvekilinin, anaokullarında çocukların sağlıklı bir ortamda olmaları için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2016)

871.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, Düzce Belediyesinin faaliyetlerinin denetlenebilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2016)

872.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 23 Milletvekilinin, Bursa'da hava kirliliğinin değişkenlik göstermesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2016)

873.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 21 Milletvekilinin, ekonomideki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2016)

874.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 21 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2016)

875.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, HDP binalarına ve çalışanlarına yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

876.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 21 Milletvekilinin, esnafların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

877.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 23 Milletvekilinin, Milli Tarım Projesi kapsamında yapılan ziraat mühendisi istihdamının yeterli olup olmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

878.-   Ankara Milletvekili İbrahim Özdiş ve 23 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınan, ihraç edilen veya tutuklanan kişilerden intihar edenlerin ailelerinin mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

879.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 24 Milletvekilinin, AIDS hastalığı ile mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

880.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bazı çocuk mahkûmlara işkence yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

881.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 25 Milletvekilinin, Bursa'nın ulaşım sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

882.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının devlet eliyle sağlanmasına yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

883.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 25 Milletvekilinin, öğrenci yurtlarının güvenliği ve denetimi ile ilgili hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

884.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'da yeşil alanların ve deprem toplanma alanlarının korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

885.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye İstatistik Kurumunun ulusal hesap yönteminde yapılan revizyonun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2016)

886.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 21 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2016)

887.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, son bir buçuk yılda meydana gelen terör saldırılarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2016)

888.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 22 Milletvekilinin, öğrenci yurtları ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2016)

889.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 23 Milletvekilinin, zeytin üreticilerinin ve zeytincilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1490) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2016)

890.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 22 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen soruşturma ve yargılamalarla ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2016)

891.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, PISA raporunun Türkiye sonuçlarının ve hükümetin eğitim politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2016)

892.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 23 Milletvekilinin, PISA raporunun Türkiye sonuçlarının ve hükümetin eğitim politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2016)

893.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'ye ait bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği yönündeki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2016)

894.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay ve 20 Milletvekilinin, basın özgürlüğünü engelleyen faktörlerin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2016)

895.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 21 Milletvekilinin, domuz istilalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

896.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 22 Milletvekilinin, çocukların ve gençlerin terör örgütlerine yönelmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

897.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 21 Milletvekilinin, bebek ölümlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

898.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, internet kesintilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2017)

899.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve 20 Milletvekilinin, Sağlık Bakanlığındaki bir yolsuzluk iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

900.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 22 Milletvekilinin, 2016 yılının son günlerde başlayan ve devam eden elektrik kesintilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

901.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 21 Milletvekilinin, Ağrı'da sağlık alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

902.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 21 Milletvekilinin, ev işçilerinin çalışma koşullarının ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

903.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

904.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 21 Milletvekilinin, çocuk mahkûmların yaşadıkları hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

905.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve 20 Milletvekilinin, Şanlıurfa'da meydana gelen elektrik kesintilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

906.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin sebep olduğu mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

907.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Şark İstiklal Mahkemeleri tutanaklarının kamuoyu ile paylaşılmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

908.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı üniversitelerin öğrenci sayısının diğer bölgelerdeki üniversitelerin öğrenci sayısına göre az olmasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

909.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, toplanma, gösteri yürüyüşü yapma ve protesto hakkının kısıtlanma sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

910.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, yaz saati uygulamasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

911.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 20 Milletvekilinin, fuhşa zorlanan Suriyeli sığınmacı kadınların durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

912.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 20 Milletvekilinin, Şanlıurfa'daki jandarma ve emniyet birimlerinde işkence yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

913.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 27 Milletvekilinin, sübyan okullarının faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

914.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve 21 Milletvekilinin, Avusturya Meclisi'nin Türkiye ile ilgili aldığı bir kararın sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

915.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

916.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 21 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde yaşamını yitiren kişilerin yaşamlarını nasıl yitirdiklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

917.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, Adana'da yaşanan hava kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

918.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile yapılan kamudaki ihraçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

919.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 Milletvekilinin, DAİŞ'in Türkiye yapılanmasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

920.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 24 Milletvekilinin, İstanbul Başakşehir'de bir ilköğretim okulu öğretmeninin derste siyasi propaganda yaptığı iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

921.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 19 Milletvekilinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının örgütlenme ve alan çalışmalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

922.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 19 Milletvekilinin, Sivas'ta bir anaokulunda çocuklara siyasi propaganda ve psikolojik baskı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

923.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 22 Milletvekilinin, güvenlik birimlerini daha etkin hale getirmenin yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

924.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve 25 Milletvekilinin, Gediz Havzası'nda sanayiden kaynaklanan kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

925.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve 24 Milletvekilinin, trafik kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

926.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, kalsit madenciliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

927.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 20 Milletvekilinin, belediyeler tarafından dağıtılan bazı kitapların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

928.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 19 Milletvekilinin, Marmaray Projesinin tüm süreçleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

929.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, engellilerin bakımı için anneye ödenen evde bakım ücretinin gelir testine tabi tutulmasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

930.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 19 Milletvekilinin, bazı firmalar tarafından IŞİD terör örgütüne malzeme sağlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

931.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, milli eğitim politikalarının her yönüyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

932.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'ye sığınan Dom kökenli sığınmacıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

933.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 20 Milletvekilinin, milli eğitimin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

934.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, Giresun'un Alucra İlçesinde yaşandığı iddia edilen bir cinsel istismar vakasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

935.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 20 Milletvekilinin, ülkemizde bireysel silahlanmanın nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

936.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 20 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

937.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 26 Milletvekilinin, yayın yasaklarının mahiyetinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

938.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 19 Milletvekilinin, sosyologların ve diğer atanamayan meslek gruplarının istihdam sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

939.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, madencilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

940.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve 25 Milletvekilinin, çocuk yoksulluğu sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

941.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütüne Türkiye'den malzeme tedarik edildiği yönündeki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

942.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, ekonomideki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

943.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 22 Milletvekilinin, öldürülen gazetecilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

944.-   Van Milletvekili Lezgin Botan ve 20 Milletvekilinin, kayyum atanan DBP'li belediyelerde kayyumların kadın çalışanlarına yönelik icraatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

945.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, cemaat ve tarikatların faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

946.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 22 Milletvekilinin, terörle mücadelede eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

947.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, terör saldırılarındaki güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

948.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, sokakta çalışan ve yaşayan çocukların durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

949.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 22 Milletvekilinin, Ankara Ulus'ta gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

950.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, terör örgütleri tarafından kaçırılan vatandaşların durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

951.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 23 Milletvekilinin, Gebze - Orhangazi - İzmir otoyol projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

952.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 19 Milletvekilinin, sığınmacı kadınların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

953.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'nin dış politikası ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

954.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 27 Milletvekilinin, Karaman'ın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

955.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve 21 Milletvekilinin, kaçak ve sahte içki üretiminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

956.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 23 Milletvekilinin, elektrik kesintilerinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

957.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 22 Milletvekilinin, döviz kurlarındaki artışın ekonomiye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1558) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

958.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 21 Milletvekilinin, gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1559) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

959.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, 2016 yılında gerçekleşen terör olaylarının, darbe girişiminin ve Fırat Kalkanı Operasyonunun ekonomiye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1560) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

960.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Niğde'nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1561) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

961.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Niğde'nin kültür ve turizm potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

962.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve 22 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

963.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 21 Milletvekilinin, tarikatların faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

964.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, Marmara Denizi ve körfezlerde meydana gelen kırmızı su oluşumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

965.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve 21 Milletvekilinin, Van T Tipi Cezaevi'nde işkence yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

966.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 22 Milletvekilinin, Van T Tipi Cezaevi'nde işkence yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

967.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, SSPE hastalığına yakalanmış yurttaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

968.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 21 Milletvekilinin, cezaevleri arasındaki sevk ve nakillerle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2017)

969.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve 21 Milletvekilinin, Hrant Dink cinayeti ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2017)

970.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Trabzon Sürmene'de 7 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen yangının sebebinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2017)

971.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

972.-   Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, enerji sektöründeki özelleştirmelerin ve KİT'lerin hizmet alımı ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2017)

973.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, eğitim müfredatındaki değişikliklerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2017)

974.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 21 Milletvekilinin, tarım alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2017)

975.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorunların ve müfredat değişikliklerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1576) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2017)

976.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 Milletvekilinin, EXPO 2016 Antalya ile ilgili yapılan harcamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1577) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

977.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, kamu kurumlarının görev zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1578) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

978.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 23 Milletvekilinin, yabancı sermayenin Türk tarımı ve gıda sektöründeki durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

979.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 21 Milletvekilinin, Şanlıurfa'da FETÖ ile bağlantılı kişilere yapılan gözaltılarla ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1580) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

980.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 22 Milletvekilinin, uçaklarda Kürtçe anons yapılmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1581) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

981.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 20 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1582) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

982.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 27 Milletvekilinin, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bir oylama ile ilgili bir iddianın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1583) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

983.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 Milletvekilinin, EPDK'nın almış olduğu bir tavan fiyat kararının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1584) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

984.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 26 Milletvekilinin, döviz kurlarındaki artışın etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1585) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

985.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 23 Milletvekilinin, döviz kurlarındaki yükselişin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1586) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

986.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 22 Milletvekilinin, terör olaylarının ekonomiye etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1587) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

987.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, çimento fabrikalarının çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1588) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

988.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Rus Büyükelçisinin öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1589) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2017)

989.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 20 Milletvekilinin, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1590) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2017)

990.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 19 Milletvekilinin, Şanlıurfa Ceylanpınar'da 22 Temmuz 2015 tarihinde iki polisin şehit edilmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1591) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

991.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 24 Milletvekilinin, İzmit Körfezi'nde akaryakıt sızıntısından kaynaklanan kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1592) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

992.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 24 Milletvekilinin, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1593) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

993.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 24 Milletvekilinin, doğanın korunması ve adil kaynak yönetiminin sağlanmasına yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1594) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

994.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 23 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacı çocukların eğitimiyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1595) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

995.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 25 Milletvekilinin, Marmara Denizi'ndeki kirlenmenin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1596) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

996.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 24 Milletvekilinin, Gaziantep'te uyuşturucu bağımlılığı ile hırsızlık ve gasp olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1597) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

997.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ihraç edilen akademisyenlerle ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1598) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

998.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışanların özlük haklarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1599) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

999.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Anayasa değişikliği referandumunun şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1600) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1000.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 22 Milletvekilinin, İzmir'in Kiraz İlçesi'nde kız çocuklarının küçük yaşta kaçırılarak evlendirilmesi olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1601) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1001.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 21 Milletvekilinin, verem hastası mültecilerin ücretsiz tedavi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1602) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1002.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, evcil hayvan kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1603) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1003.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 Milletvekilinin, öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1604) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1004.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, Hızlı Geçiş Sistemi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1605) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1005.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 26 Milletvekilinin, Kamuda 4 C'li statüsünde çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1606) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1006.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 23 Milletvekilinin, Rize - Artvin Havalimanı ihalesiyle ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1607) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1007.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 23 Milletvekilinin, TBMM Genel Kurulu'nda bazı Milletvekillerinin sahte oy kullandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1608) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1008.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 23 Milletvekilinin, 50. Yıl Yetiştirme Yurdunun su satışı faaliyetlerinden kaynaklandığı iddia edilen kamu zararının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1609) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1009.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 28 Milletvekilinin, Balıkesir'de kurulan ve kurulması planlanan HES'lerin, maden ocaklarının ve termik santrallerin doğaya etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1610) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

1010.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, çocuk istismarını önleme ve çocuk haklarını koruma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1611) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2017)

1011.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1612) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2017)

1012.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, televizyonlarda yayınlanan evlilik programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1613) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

1013.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 22 Milletvekilinin, Hükümetin kaya gazı ile ilgili çalışmalarının neler olduğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1614) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

1014.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve 20 Milletvekilinin, bireysel silahlanma ile ilgili hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1615) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

1015.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 21 Milletvekilinin, eğitimdeki çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1616) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

1016.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 21 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacılarla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1617) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

1017.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'un siluetini bozan yapılaşmanın sebeplerinin ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1618) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

1018.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 22 Milletvekilinin, dış politika ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1619) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

1019.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 21 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların ekonomi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1620) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

1020.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Varlık Fonu ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1621) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

1021.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 23 Milletvekilinin, Ege Denizi'nde Türkiye'nin haklarının korunup korunmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1622) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

1022.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Türkiye'de konuşulan yerel dillerin ve azınlık dillerinin korunup geliştirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1623) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

1023.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 21 Milletvekilinin, Türk Hava Yolları ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1624) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

1024.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, çocuk hapishanelerindeki işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1625) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

1025.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 20 Milletvekilinin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan bir operasyonla ilgili bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1626) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

1026.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve 27 Milletvekilinin, tarım sektöründe çalışanların sosyal güvenlik sisteminde yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1627) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1027.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 23 Milletvekilinin, olağanüstü hal kapsamında üniversitelerde yapılan çeşitli uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1628) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1028.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 23 Milletvekilinin, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan yeni eğitim müfredatının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1629) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1029.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından akademisyenlerin ve diğer kamu görevlilerinin ihraç edilmesi ile ilgili hak ihlalleri yaşandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1630) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1030.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, süt ve süt ürünlerindeki ithalatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1631) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1031.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, gıda ve tarım sektöründeki ithal ürünlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1632) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1032.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki kaya gazı rezervlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1633) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1033.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, sanat tarihi mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1634) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1034.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 Milletvekilinin, dış politikadaki bazı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1635) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1035.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 27 Milletvekilinin, Çayırhan-B Termik Santrali'nin doğaya vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1636) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1036.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bazı öğretmenlerin kanun hükmünde kararnameler ile ihraç edilmesi sebebiyle eğitim sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1637) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1037.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 19 Milletvekilinin, SMA ve diğer rahatsızlıklar için tedavi yöntemlerinin ülkemize kazandırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1638) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1038.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Darlık Köyü'nün orman vasfını kaybetmiş arazisinden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1639) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1039.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, HDP eş genel başkanlarının ve Milletvekillerinin tutuklanması ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1640) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

1040.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nden alınan yetersiz puanların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1641) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1041.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, öğrenci yurtlarında çıkan yangınların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1642) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1042.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, LGS ve LYS'de yetersiz başarı ortalamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1643) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1043.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, öğretim programlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1644) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1044.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, PISA ve TIMSS sınavlarındaki sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1645) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1045.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 20 Milletvekilinin, Torul - Tirebolu demiryolu bağlantısı projesinden vazgeçildiğine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1646) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1046.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 20 Milletvekilinin, akaryakıt fiyatlarındaki artışın sebeplerinin ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1647) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1047.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 Milletvekilinin, madencilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1648) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1048.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 20 Milletvekilinin, Çanakkale'de meydana gelen depremlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1649) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1049.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yeni evlenen çiftlere dağıtılan kitapların etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1650) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1050.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, cezaevi koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1651) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1051.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, çocuk yaştaki mültecilerin, sığınmacıların ve Türk vatandaşlarının çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1652) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1052.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 21 Milletvekilinin, yerel gazetelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1653) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1053.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan bir askeri operasyonla ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1654) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

1054.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 25 Milletvekilinin, sulak alanların mevcut durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1655) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

1055.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 20 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1656) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

1056.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli ve 20 Milletvekilinin, Batman'daki hava kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1657) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

1057.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, HDP'li eski bir Milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi süreci ile ilgili hukuka aykırılık iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1658) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

1058.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'de bireysel silahlanmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1659) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

1059.-   Van Milletvekili Lezgin Botan ve 20 Milletvekilinin, Kürtçe faaliyet yürüten bazı kuruluşların kapatılmasının Kürtçe üzerindeki etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1660) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

1060.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 24 Milletvekilinin, Ankara Maltepe'de bulunan eski Havagazı Fabrikasının ve asbestli kalıntılarının kaldırılması ile ilgili hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1661) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

1061.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, kadın istihdamı ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1662) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

1062.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 19 Milletvekilinin, kadınların sorunlarının ve kadın cinayetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1663) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

1063.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 Milletvekilinin, çölyak hastalarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1664) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

1064.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 25 Milletvekilinin, Aydın'da jeotermal enerji santrallerinden kaynaklanan kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1665) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

1065.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 25 Milletvekilinin, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ile ilgili koruma kararının kaldırılmasına yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1666) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

1066.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 22 Milletvekilinin, maarif müfettişliği sınavında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1667) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

1067.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, DBP'li belediyelere atanan kayyumların faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1668) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

1068.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 20 Milletvekilinin, ortaöğretim kurumlarında yaşanan cinsel istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1669) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

1069.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 25 Milletvekilinin, denizlerdeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1670) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

1070.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 20 Milletvekilinin, Balkan Türklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1671) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

1071.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığını koruması için uyması gereken demokratik kriterlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1672) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

1072.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 Milletvekilinin, son yıllarda yaşanan bireysel silahlı şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1673) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1073.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 25 Milletvekilinin, Türkiye'de gerçek işsizliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1674) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1074.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, meslek hastalıklarındaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1675) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1075.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, Niğde'deki milli parkla ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1676) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1076.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, Niğde'deki şifa merkezlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1677) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1077.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, DMO'ya ait bir arazinin bedelsiz el değiştirmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1678) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1078.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, tehlike seviyelerine göre tanımlanan iş kollarındaki uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1679) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1079.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, kamyoncu esnafının ve şoförlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1680) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1080.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, İŞKUR'a müracaat eden üniversite mezunu işsizlerle ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1681) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1081.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, veterinerlik mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1682) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1082.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, Niğde'nin turizm potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1683) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1083.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, Niğde'nin Altunhisar İlçesindeki tarihi kalıntıların ve Niğde'nin turizm potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1684) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1084.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, Niğde'nin Ulukışla ilçesinin doğal ve tarihi yapısı ile gelişme potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1685) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1085.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, ekonomideki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1686) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

1086.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, FETÖ terör örgütünün yargıdaki faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1687) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

1087.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 22 Milletvekilinin, kadınların iş hayatındaki yerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1688) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

1088.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1689) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

1089.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 22 Milletvekilinin, maaşlara yapılan enflasyon farkı zamlarının enflasyon karşısındaki durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1690) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

1090.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 21 Milletvekilinin, mevsimlik gezici tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1691) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

1091.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 22 Milletvekilinin, kamuda çalışan mevsimlik işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1692) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

1092.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerinde siyasi tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihlali yapıldığına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1693) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

1093.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 19 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017)

1094.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 26 Milletvekilinin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1695) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

1095.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, referandum için hayır kampanyası yürütenlere baskı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1696) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

1096.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, engelli bireylerin eğitime erişmelerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1697) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

1097.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanı projesinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1698) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

1098.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 19 Milletvekilinin, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1699) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

1099.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 Milletvekilinin, esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1700) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

1100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 Milletvekilinin, Orta Anadolu'nun tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1701) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

1101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 30 Milletvekilinin, kaçak akaryakıt kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1702) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

1102.-   Van Milletvekili Lezgin Botan ve 22 Milletvekilinin, Said-i Nursi'nin, Şeyh Said'in ve Seyit Rıza'nın mezar yerlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1703) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

1103.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerindeki açlık grevlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2017)

1104.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 19 Milletvekilinin, demir çelik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1705) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017)

1105.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerindeki öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1706) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2017)

1106.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 19 Milletvekilinin, şafi mezhebi enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1707) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

1107.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 19 Milletvekilinin, Trabzon Limanı'nda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1708) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

1108.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'de yaşanan hava kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

1109.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'un Esenyurt İlçesindeki imar sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1710) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

1110.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 19 Milletvekilinin, Diyarbakır-Elazığ arasında bulunan Hazar Gölü ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1711) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

1111.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 19 Milletvekilinin, sanayinin ve KOBİ'lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1712) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

1112.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 19 Milletvekilinin, sahte ve kaçak ürün ticaretiyle mücadele yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1713) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

1113.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1714) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

1114.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 19 Milletvekilinin, Roman vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1715) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

1115.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 19 Milletvekilinin, işitsel engelli öğrencilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1716) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

1116.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 23 Milletvekilinin, kırmızı et üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1717) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017)

1117.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 20 Milletvekilinin, Türkiye genelindeki açlık grevlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017)

1118.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, cezaevlerindeki açlık grevlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2017)

1119.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 21 Milletvekilinin, Ankara'daki çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2017)

1120.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 21 Milletvekilinin, depresyon hastalığı ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2017)

1121.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve 23 Milletvekilinin, işe bağlı intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

1122.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 20 Milletvekilinin, sporda şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

1123.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve 21 Milletvekilinin, arı ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

1124.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve 22 Milletvekilinin, 1915 yılında çıkarılan Tehcir Kanunu'nun uygulaması ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

1125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilme sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

1126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, demiryolları ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

1127.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve 20 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

1128.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin yaşam koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

1129.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'de beyin göçünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

1130.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 23 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

1131.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, yargıda kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1732) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2017)

1132.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, OHAL KHK'ları ile yapılan ihraçların hak kayıplarına yol açtığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

1133.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 24 Milletvekilinin, 687 Sayılı KHK'nın özel etüt eğitim merkezleri ile ilgili hükmünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

1134.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, yargıda kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1735) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

1135.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 20 Milletvekilinin, çocuk işçiliğinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1736) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

1136.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 24 Milletvekilinin, nişasta bazlı şeker kullanımının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1737) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

1137.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 24 Milletvekilinin, İşsizlik Sigortası Fonu'nun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1738) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

1138.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 23 Milletvekilinin, diyabet hastalığı hakkında toplumun bilinçlenmesine yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1739) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

1139.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve 22 Milletvekilinin, TOKİ'nin sebep olduğu sorunların ve mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1740) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

1140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1741) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

1141.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 21 Milletvekilinin, çocuk adalet sistemi alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1742) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

1142.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 21 Milletvekilinin, turizmdeki gerilemenin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1743) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

1143.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'ye ait bazı Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1744) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

1144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, vahşi hayvan hastalıklarının önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1745) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

1145.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ve 20 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin ve ihracatçılarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1746) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

1146.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, tarım üretimindeki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1747) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

1147.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1748) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

1148.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'de bulunan mültecilerin, sığınmacıların ve yasa dışı göçmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1749) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

1149.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 23 Milletvekilinin, askeri yasak bölge ilan edilen yerlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1750) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

1150.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 21 Milletvekilinin, Şırnak'ın Silopi İlçesinde 4 Mayıs 2017 tarihinde iki çocuğun ölümüne neden olan olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1751) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

1151.-   Van Milletvekili Lezgin Botan ve 21 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1752) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

1152.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1753) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

1153.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1754) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

1154.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun etkinliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1755) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

1155.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 21 Milletvekilinin, Şırnak'ın Cizre İlçesinde sokağa çıkma yasağı sırasında ölümle sonuçlanan bazı olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1756) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

1156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1757) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1157.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 27 Milletvekilinin, kültür ve sanatta özgürlüklerin kaldırmaya çalışıldığına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1758) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1158.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve 23 Milletvekilinin, Toplum Yararına Çalışma Programları ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1759) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1159.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, referandum sürecinde devlet imkanlarının haksız bir şekilde kullanıldığına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1160.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 22 Milletvekilinin, ticari araç kullanan, toplu taşımacılık yapan ve toplu taşımacılık hizmetini kullanan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1761) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, çeşitli haklar bakımından gaziler arasındaki eşitsizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1762) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1162.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 24 Milletvekilinin, Ankara'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların sorunlarının yerel halka etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1763) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1163.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 24 Milletvekilinin, nefret suçlarının etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1764) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1164.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 24 Milletvekilinin, Avrupa'daki ırkçı hareketlerin Avrupa'da yaşayan Türklere etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1765) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Hükümet yetkilileri tarafından gerçekleştirilen toplu açılış törenleri ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1766) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, mesleğe giriş sınavlarında FETÖ'nün mağdur ettiği kişilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1767) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1167.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 25 Milletvekilinin, İzmir'in Kiraz İlçesinde çocuklara yönelik istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1768) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1168.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 24 Milletvekilinin, Ankara'da artan hava kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1769) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1169.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve 21 Milletvekilinin, Ankara'da yıkılan ve yıkılma tehdidi altında bulunan Cumhuriyet Dönemi yapıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1770) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1170.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 23 Milletvekilinin, bedelli askerlik uygulamasından elde edilen gelirlerin nereye harcandığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1771) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1171.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1772) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1172.-   HDP Grubu adına Grup başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, OHAL KHK'ları ile ihraç edilen ve açlık grevinde olan iki kişinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1773) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

1173.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 22 Milletvekilinin, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan kuraklıkların ulusal güvenliğimize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1774) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2017)

1174.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ve 20 Milletvekilinin, trafik kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1775) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2017)

1175.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve 21 Milletvekilinin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumunun insan hakları ihlalleri karşısında etkisiz kaldığına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1776) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2017)

1176.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'de dil haklarının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1777) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2017)

1177.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in,Atatürk'e hakaret eden bazı kişilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda konferanslar verdiği iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1778) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2017)

1178.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 20 Milletvekilinin, tarımda çalışan mevsimlik gezici çocuk işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1779) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2017)

1179.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 20 Milletvekilinin, AVM işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1780) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2017)

1180.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, hasta mahkûmların mahrumiyetlerine sebep olan koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1781) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1181.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 21 Milletvekilinin, Aydın'ın Söke ilçesindeki bir uranyum madeni ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1782) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1182.-   Adana Milletvekili Şenal Sarıhan ve 23 Milletvekilinin, refakatsiz mülteci çocuklarla ilgili bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1783) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1183.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 21 Milletvekilinin, 2003-2016 yılları arasında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yatırım arazilerinin el değiştirmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1784) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1184.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Rusya'dan ithal edilen buğdayla ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1785) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1185.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 23 Milletvekilinin, bakliyat üretiminin arttırılması ve fiyatların düşürülmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1786) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1186.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 23 Milletvekilinin, sentetik uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1787) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1187.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve 23 Milletvekilinin, denetmen raporları neticesinde emekli edilmeyen çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1788) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1188.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki çocuk işçiliğin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1789) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1189.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerindeki koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1790) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, tarımda üretimin ve pazarlamanın önündeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1791) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1191.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 23 Milletvekilinin, işçilerin kıdem tazminatı hak etmeleri ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1792) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

1192.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 20 Milletvekilinin, Batman'da bir fuhuş çetesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1793) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2017)

1193.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, gözaltına alındıktan sonra kaybolanların ve faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1794) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2017)

1194.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 22 Milletvekilinin, üniversite mezunları arasındaki işsizliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1795) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1195.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 23 Milletvekilinin, sivil yerleşim yerlerinde zırhlı araçların neden olduğu ölümlerin ve yaralanmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1796) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1196.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Eti Maden İşletmeleri'nin bor madenlerinin üretimi ve satışında etkinliğinin arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1797) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, çocukların cinsel istismara uğramalarının önlenmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1798) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1198.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, ikili eğitim sisteminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1799) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1199.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, işçilerin uzun süre yasaya aykırı şekilde çalıştırılmasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1800) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1200.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, medyanın ve internetin çocukların şiddete yönelmelerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1801) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1201.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 23 Milletvekilinin, referandum sürecinde devlet imkanlarının kampanya amacı ile kullanılması iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1802) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1803) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1203.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 24 Milletvekilinin, Avukatlıktan Hâkimliğe Geçiş Sınavlarında torpil yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1804) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1204.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 24 Milletvekilinin, şehir hastanelerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1805) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1205.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 23 Milletvekilinin, okula gidemeyen çocukların okula gidememe nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1806) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1206.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 23 Milletvekilinin, ekonomideki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1807) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1207.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1808) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1208.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, 1864 yılında yaşanan Çerkez Sürgünü'nün etkilerinin ve Çerkezlerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1809) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1209.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 21 Milletvekilinin, çocuklara yönelik istismar ve şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1810) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

1210.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, taşeron sisteminin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1811) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2017)

1211.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 24 Milletvekilinin, çay tarımında organik gübreye geçişte yaşanması muhtemel sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1812) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2017)

1212.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve 19 Milletvekilinin, Muğla'da 13 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen trafik kazasının ve tüm trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1813) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2017)

1213.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, sağlığa ayrılan bütçenin ve sağlık çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1814) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2017)

1214.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'de cinsel eşitsizliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1815) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2017)

1215.-   HDP Grubu adına Grup başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, gözaltına alındıktan sonra kaybolanların ve faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1816) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2017)

1216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, genç işsizliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1817) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2017)

1217.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve 22 Milletvekilinin, iş kazalarının ve işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1818) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2017)

1218.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, çocuk işçilerin okullarda yaşadığı sorunların ve okullaşma sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1819) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2017)

1219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, öğrencilerin mutsuzluğunun, sorunlarının ve şiddet eğilimindeki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1820) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2017)

1220.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında yöneticilerin görevlendirilmelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1821) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2017)

1221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacı çocukların eğitimi konusunda yapılanların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1822) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2017)

1222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Avukatlıktan Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçiş Sınavında haksızlık yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1823) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2017)

1223.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ve 20 Milletvekilinin, Türkiye Hükümetinin ABD'de bir lobi firmasına bir anlaşma karşılığı ödeme yaptığı iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1824) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2017)

1224.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 20 Milletvekilinin, ekmek israfının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1825) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2017)

1225.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te bazı belediyelere kayyum atanması ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1826) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2017)

1226.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, kadın ceza evlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1827) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2017)

1227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, hasta tutuklu ve hükümlülerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1828) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

1228.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 22 Milletvekilinin, kamu kurumlarının yaptığı personel alım sınavlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1829) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

1229.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 24 Milletvekilinin, kışlalarda yaşanan zehirlenme olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1830) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

1230.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da bir kışlada yaşanan bir zehirlenme olayının ve askeri birliklere verilen yemek hizmetlerinin güvenliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1831) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

1231.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan jeolojik mağaraların turizm potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1832) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

1232.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin bir bölümü için alınan acele kamulaştırma kararının etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1833) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

1233.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 22 Milletvekilinin, Manisa'da askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan yemek ihalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1834) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

1234.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 23 Milletvekilinin, hasta mahkûmlara yönelik ceza tehirini engelleyen yasal prosedürlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1835) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2017)

1235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, Ege Denizi'ndeki bazı Türk adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1836) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2017)

1236.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülere sunulan sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1837) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2017)

1237.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi bağlantılarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1838) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2017)

1238.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 19 Milletvekilinin, mahkûmların sağlık hakkından yararlanmasında Adli Tıp Kurumu'ndan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1839) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2017)

1239.-   Ankara Milletvekili Murat Emir ve 24 Milletvekilinin, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ihraç edilenler sebebiyle ortaya çıkan sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1840) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2017)

1240.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve 22 Milletvekilinin, 1937-1938 yıllarında Tunceli'de meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1841) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2017)

1241.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 Milletvekilinin, yasama faaliyetlerinin sınırlandırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1842) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2017)

1242.-   Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, gözaltına alma süreçlerinde yaşanan hukuksuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1843) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2017)

1243.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 Milletvekilinin, 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1844) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2017)

1244.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1845) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2017)

1245.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, 5 Haziran 2015'te Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırısı ile ilgili soruşturmada ihmali bulunanların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1846) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2017)

1246.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 29 Milletvekilinin, genç işsizliğinin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1847) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1247.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 26 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılığın temel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1848) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Sümer Holding'in özelleştirme süreciyle ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1849) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1249.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, imalat sanayinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1850) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1250.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, pamuk üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1251.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, yap-işlet, yap-kirala, yap- işlet-devret ve işletme devri hakkı gibi uygulamalarda devletin denetim faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1852) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1252.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, ülkemizde yabancı uyrukluların arazi edinmelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1853) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, stratejik önceliği olan alanların kullanımına yönelik deprem öncesi önlemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1854) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, deprem sonrası acil durum ve kriz yönetimi planlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1855) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, depreme duyarlı şehir planlaması bağlamında kent planlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1856) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, suç ve intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1258.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp  ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerindeki çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

1259.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 26 Milletvekilinin, çevre hakkı ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1860) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1260.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 23 Milletvekilinin, ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin yurda getirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1261.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 23 Milletvekilinin, Türk Kızılayı'nın zarara uğratıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1263.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve  23 Milletvekilinin, Antalya'nın Kemer İlçesinde faaliyet gösteren bir kömür madeninde meydana gelen patlamanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1264.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, iş ve işçi sağılığı denetimleri ile mesleki yeterlilik belgesi alımlarındaki yetersizliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1265.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 19 Milletvekilinin, amatör spor kulüplerinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Eti Maden Mazıdağ Tesislerinin özelleştirme sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1267.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 20 Milletvekilinin, kentsel dönüşüme tabi tutulan binaların yıkımlarının usulüne uygun yapılıp yapılmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1268.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 21 Milletvekilinin, zeytincilik politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1269.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, Turkcell Yönetim Kuruluna SPK tarafından yapılan atamalarla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1270.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 21 Milletvekilinin, sağlıkta performans sisteminin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1271.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 21 Milletvekilinin, enfeksiyon hastalıklarının nedenlerinin ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1872) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1272.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 22 Milletvekilinin, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1873) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1273.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 24 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin ve sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1874) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

1274.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesinin uygulanmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1875) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1275.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, yerel yönetimlerin eğitim ve sporda etkilerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1876) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, zorla kaybetme suçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1877) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1277.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 27 Milletvekilinin, maden şirketlerinin faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1278.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 23 Milletvekilinin, milletvekillerinin BYLOCK kullanıp kullanmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1879) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1279.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 24 Milletvekilinin, termik santrallerin insan yaşamına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1880) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1280.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu maden şirketlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1881) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1281.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, futbolda menajerlik sistemi uygulamasında ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1882) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1282.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizde toprak kaybının ve kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1883) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1283.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 23 Milletvekilinin, Geri Gönderme Merkezleri ve mültecilerle ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1284.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

1285.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 21 Milletvekilinin, Katar krizinin Türkiye ekonomisine olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2017)

1286.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, OHAL KHK'ları ile yapılan ihraçların ve hak kaybı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1287.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 33 Milletvekilinin, kamudaki görevleri süresince belirli eğitimleri alıp iş tecrübesi edindikten sonra işten ayrılan mühendislerin işten ayrılma nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1888) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1288.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 38 Milletvekilinin, fruktozlu mısır şurubunun etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1889) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1289.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 44 Milletvekilinin, ülkemizde çocuk işçiliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1890) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1290.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 42 Milletvekilinin, yapılan bağışların amacına uygun değerlendirilip değerlendirilmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1891) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1291.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 23 Milletvekilinin, 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1892) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1292.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1893) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1293.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 24 Milletvekilinin, yerel basın kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1894) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1294.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 25 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1895) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1295.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 26 Milletvekilinin, üniversite ve kamu hastanelerinin satın aldıkları ürünlerin ödemelerini geç yaparak mağduriyet oluşturduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1896) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1296.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 26 Milletvekilinin, dilenciliğe zorlanan kişilerin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1897) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1297.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 31 Milletvekilinin, erken çocukluk dönemi eğitiminin etkilerinin ve buna yönelik oluşturulabilecek politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1898) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1298.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 32 Milletvekilinin, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin ve aile sistemine dayalı hayvancılığın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1899) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1299.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 33 Milletvekilinin, tohumculuk sektörünün sorunlarının ve tohum ithalatının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1900) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1300.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 33 Milletvekilinin, kitap okumanın özendirilmesine yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1901) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2017)

1301.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 21 Milletvekilinin, sigara kaçakçılığının nedenlerinin ve yol açtığı kayıt dışı ticaretin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1902) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2017)

1302.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, ekonomideki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1903) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2017)

1303.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütü tarafından 20 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep'te bir düğüne yapılan terör saldırısı sonucu yaşanan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1904) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2017)

1304.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, çocuk cezaevlerinde meydana gelen intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1905) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2017)

1305.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Türkiye'de sivillerin devlet tarafından silahlandırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1906) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2017)

1306.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 20 Milletvekilinin, zorla kaybedilenlerin ve faillerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2017)

1307.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, ihraç edilen akademisyenlerin ve ihraç edilmelerinin ardından açlık grevi başlatan iki akademisyenin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2017)

1308.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 19 Milletvekilinin, sigortasız kayıt dışı çalışan yurttaşların kayıt altına alınma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2017)

1309.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Maarif Vakfı'nın mütevelli heyeti ile yönetim ve denetim kurullarına atanan kişilerin maaşlarının, liyakatlarının ve huzur haklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2017)

1310.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 23 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2017)

1311.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, şehir hastaneleri ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1912) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2017)

1312.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan gıda ihalelerinin ve bu ihaleleri alan şirketlerin yeterli niteliklere sahip olup olmadıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

1313.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'ye göç eden Ezidilerin yaşam koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2017)

1314.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Suriçi bölgesinin yeniden yapılandırma sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2017)

1315.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve 20 Milletvekilinin, son bir yıl içinde zırhlı araçların sebep olduğu ve ölümle sonuçlanan kazaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2017)

1316.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, nefret suçlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

1317.-   Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan nefret söylemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1918) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2017)

1318.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve 21 Milletvekilinin, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında sivillere silah dağıtıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

1319.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1920) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

1320.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, Tarsus C Tipi Kadın Kapalı Cezaevi ve T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşandığı iddia edilen ihlallerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

1321.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 21 Milletvekilinin, sıcaklıkların artmasına bağlı olarak meydana gelen işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1922) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2017)

1322.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, HSK'nın yapısı ve yargı bağımsızlığı ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1923) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2017)

1323.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan ihmallerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1924) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2017)

1324.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 21 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1925) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2017)

1325.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Birliği'nin bazı kurumlarının Türkiye ile ilgili almış olduğu çeşitli kararların ve Hükümetin bu kararlara karşı tutumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1926) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2017)

1326.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, televizyonlarda hastalıklara bitkisel çözüm sunduğunu iddia eden kişilerin ve bu amaçlı bitki satışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1927) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

1327.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 19 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz Bölgesinin turizm potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1928) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

1328.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, Artvin'in Cerattepe mevkiinde yapılması planlanan madencilik faaliyeti ile ilgili yargı sürecine müdahale edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1929) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

1329.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından yaşanan çeşitli ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1930) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

1330.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, termik santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1931) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

1331.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'nin teknolojik devrimi yakalayabilmesi için belirlenmesi gereken devlet politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1932) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

1332.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, 2017 TEOG sınavında soruların çalındığı yönündeki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1933) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

1333.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu ve 24 Milletvekilinin, kömürle çalışan termik santrallerin çevreye ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1934) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

1334.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 23 Milletvekilinin, Zonguldak Çaycuma Havaalanının daha aktif ve verimli kullanılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1935) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

1335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacı çocukların sayısının, yerlerinin ve yaşam koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1936) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

1336.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, OHAL uygulamalarının ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1937) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

1337.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 19 Milletvekilinin, 2007 yılından beri polis kurşunuyla hayatını kaybeden çocukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1938) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

1338.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ve 20 Milletvekilinin, sosyal hizmet alanındaki sorunların ve sosyal hizmet uzmanlarının istihdamındaki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1939) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

1339.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, OHAL uygulamalarının ekonomiye etkisinin ve OHAL sürecinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1940) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1340.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 26 Milletvekilinin, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan sel felaketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1941) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1341.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, boğulma vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1942) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1342.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 22 Milletvekilinin, IŞİD terör örgütünün ülkemizdeki örgütlenmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1943) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1343.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 24 Milletvekilinin, İzmir'de olası bir depremin riskinin ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1944) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1344.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1945) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1345.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, devlet kurumlarında işe alımlarda iktidar partisi aile üyelerine torpil yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1946) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1346.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, özel kurs ve dershanelerin işleyişini daha verimli hale getirme ve meslek kurslarına uluslararası düzeye taşıma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1947) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1347.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, ülkemizde deprem riskinin ve olası depremler karşısında yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1948) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1348.-   Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 22 Milletvekilinin, bonzai kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1949) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1349.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 22 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1950) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1350.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 21 Milletvekilinin, Ankara'daki organize sanayi bölgelerinde meydana gelen patlamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1951) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1351.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 22 Milletvekilinin, Zonguldak'ta yatırım teşvikleri ile belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1952) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1352.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, asansörlerin bakımlarında yaşanan ihmallerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1953) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1353.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, Artvin'de tünellerin kazalara sebebiyet verdiği yönündeki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1954) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1354.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 21 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1955) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1355.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 21 Milletvekilinin, meslek hastalıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1956) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1356.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, yangın merdivenlerinin standartlara uygunluğunun ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1957) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1357.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 22 Milletvekilinin, eğitimde niteliğin arttırılması yollarının ve bu alandaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1958) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1358.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1959) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1359.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 Milletvekilinin, Gümrük ve Ticaret Bakanının bazı açıklamaları ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1960) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1360.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve 21 Milletvekilinin, kayyum atanan belediyelerdeki bazı yapıların kaldırılması yönündeki uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1961) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1361.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 21 Milletvekilinin, 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta meydana gelen terör saldırısı ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1962) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1362.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 21 Milletvekilinin, 20 Temmuz 2015 tarihinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1963) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

1363.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 22 Milletvekilinin, yatırım teşvik uygulaması ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1964) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

1364.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Ankara ve Kilis'te FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu iddia edilen yedi kişinin kaçırılması olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1965) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

1365.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 20 Milletvekilinin, Manisa'daki bina stokunun depreme dayanıklılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1966) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

1366.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1967) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

1367.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, hukuk sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1968) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

1368.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, orman yangınlarının sebeplerinin ve neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1969) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

1369.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımındaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1970) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

1370.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde obezitenin ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1971) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

1371.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 20 Milletvekilinin, Demre Çayı kenarına dökülen sera atıklarının çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1972) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

1372.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, ülkemizde kaçak göç ile meydana gelen iş gücünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1973) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

1373.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 25 Milletvekilinin, 18 Temmuz 2017 tarihinde Bursa'da meydana gelen sağanak yağış ve dolu afetinin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1974) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

1374.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 Milletvekilinin, Olağanüstü Hal kararları ve uygulamalarının etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1975) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

1375.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 20 Milletvekilinin, Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015 tarihinde iki polisin şehit edildiği olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1976) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

1376.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, uluslararası bir kuruluşun Türkiye'de bazı siyasilerle ilgili çeşitli iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1977) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

1377.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 21 Milletvekilinin, kadın sığınma evlerinin koşullarının ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1978) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

1378.-   MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yurt dışına kaçırılan kültürel varlıklarımızın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1979) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

1379.-   Sakarya Milletvekili Mustafa İsen ve 20 Milletvekilinin, yurt dışına kaçırılan kültürel varlıklarımızın tespiti ve yurda iadesi araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1980) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

1380.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kültürel eser kaçakçılığının ve kültürel varlıkların korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1981) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

1381.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, din görevlilerinin rotasyonları neticesinde karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1982) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

1382.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş eylemi ve İstanbul Maltepe'de düzenlenecek miting için gereken güvenlik önlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1983) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

1383.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, Ankara ve Kilis'te FETÖ/PYD ile ilişkili olduğu iddia edilen yedi kişinin kaçırılması olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1984) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

1384.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, KHK ile ihraç edilen ve daha sonra açlık grevi başlatan iki kişinin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1985) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

1385.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 25 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların istihdam sorunlarının çözülmesi ve çalışanların kayıt altına alınması için araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1986) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

1386.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 23 Milletvekilinin, karton fiyatlarındaki artışın ve karton temininde yaşanan aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1987) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

1387.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 6-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

1388.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, dini cemaatlerin açmış olduğu kurs ve okullarda yaşanan ihmallerin ve çocuklara yönelik istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1989) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

1389.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 20 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1990) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

1390.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve 25 Milletvekilinin, Türk Telekom çalışanlarının iş akitlerinin feshi, kuruma ait hisse senetlerinin rehin bırakılması ve kurumu devralan firmanın taahhütlerini yerine getirip getirmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1991) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

 [1] Kanun Teklifinin/Tezkerenin tatilde çalışma kararı olan komisyonlara havalesi, İçtüzüğün 51’inci maddesi uyarınca 01.10.2017 tarihli gelen kağıtta gösterilmiştir.