TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 98

21 Şubat 2017 Salı

 

Tasarılar

1.- Yunus Emre Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/818) (İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/819) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Svaziland Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/820) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 

Teklifler

1.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Milli Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1596) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

2.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün; 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1597) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1598) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 

Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1585) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 21.02.2017) (GÜNDEME)

 

 

  Gelen Kağıt 98'e ek