TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 95

16 Şubat 2017 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 27 Milletvekilinin, son dönemlerde yaşanan terör olayları ve diplomatik krizlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Ankara'da toplu taşımada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, son dönemlerde yaşanan terör olayları ve diplomatik krizlerin turizm sektörüne verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)