TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 94

15 Şubat 2017 Çarşamba

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/813) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

2.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/814) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/815) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/816) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/817) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1587) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

2.- İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 15 Milletvekilinin; 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1588) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

3.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; Bazı Lise Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1589) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

4.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1590) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1591) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

6.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 1 Milletvekilinin; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1592) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1593) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1594) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1595) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 22 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 29 Milletvekilinin Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işe alınan personelle ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

3.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 20 Milletvekilinin, Turgutlu Çaldağı'nda nikel madeni çıkarılmasının olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)