TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 93

14 Şubat 2017 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 24 Milletvekilinin, Kırklareli ilinin ekonomik, kültür, tarım ve turizm sektörlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

2.- Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 23 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki fiyat istikrarsızlıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

3.- Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve 22 Milletvekilinin, Cizre'de yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)