TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 92

13 Şubat 2017 Pazartesi

 

Tasarı

1.- Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/812) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 

Teklif

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1586) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2017)

 

Tezkereler

1.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/911) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

2.- Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/912) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/913) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, saldırı sonucu hayatını kaybeden LGBTİ bireylere ve İstanbul'da yaşanan iki saldırı olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11461) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ve diğer illerdeki çarpık yapılaşmaya ve İstanbul'un silüetinin korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11462) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KYK yurtlarında verilen manevi rehberlik hizmetiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11463) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya'da bulunan Hidayet Koyu'nun usulsüz biçimde kullanıldığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11464) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 5.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, istihdamda yaşanan düşüşe ve TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11465) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 6.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, olağanüstü hal KHK'larıyla ekonominin işleyişi hakkında yapılan düzenlemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11466) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 7.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, uluslararası bir örgüt tarafından yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye'nin yerine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11467) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 8.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, TÜİK'in enflasyon sepetindeki ağırlıklarda ve enflasyon hesaplama yönteminde yaptığı değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11468) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 9.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ABD tarafından bazı Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan vize yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11469) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 10.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Anayasa referandumuyla ilgili kampanyalara güvenlik güçlerinin müdahale ettiğine dair iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/11470) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 11.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'de kamuda ve özel sektörde istihdam edilen engelli personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11471) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 12.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de TOKİ tarafından ihale edilen bir kamu arazisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11472) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2017)

 13.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, karşılıksız çek sayısındaki artışa ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11473) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 14.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, elektrik tedarikçilerinin OSB'ler ve iş dünyasıyla yaptıkları sözleşmeleri iptal etmesine ve elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11474) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 15.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'da 2011 Universiade Kış Olimpiyatları için inşa edilen tesislerde çalışan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11475) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 16.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, çay üretiminde organik gübre kullanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11476) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 17.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Anayasa referandumuyla ilgili kampanyalara güvenlik güçlerinin müdahale ettiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11477) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 18.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir gazeteyle ilgili güvenlik önlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11478) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 19.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, GAP kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11479) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 20.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Hereke ipek halıcılığının canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11480) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 21.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Kayseri ilinde yapılan vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11481) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 22.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, okullarda yapılan müdür yardımcılığı görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11482) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 23.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11483) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 24.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Manisa-İzmir-Turgutlu ayrımı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11484) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 25.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11485) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-      Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumu il müdürlüklerine ve yurt müdürlüklerine yapılan atamalara ve il müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından manevi rehber eşliğinde sohbet gerçekleştirileceğine dair yapılan paylaşımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9461)

2.-      Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, meslek yüksekokullarından mezun olduktan sonra bir süre ara vererek dikey geçiş yapan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi verilmesi talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9571)

3.-      Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Akhisar Arena Stadı ihalesiyle ilgili bazı hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9572)

4.-      Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Akhisar Arena Stadı ihalesiyle ilgili bazı hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9573)

5.-      Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, futbol altyapılarında çocukların cinsel istismarına dair iddiaların soruşturulmasına, futbol ve diğer spor branşlarının altyapılarında çocukların cinsel istismarı ile ilgili gelen şikayetlere, yapılan işlemlere ve cinsel istismarı önlemek için bir birim kurulup kurulmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9574)

6.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4/C'lilerin gelir vergisi dilimine girmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10055)

7.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, IŞİD'in rehin tuttuğu Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen bir videoya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10471)

8.-      Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10472)

9.-      Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, GATA ve askeri hastanelerin devrinin Suriye'de yaralanan askerlerin durumuna etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10473)

10.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan hatıra paralarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10474)

11.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, inşası planlanan Dekovil Hattı Projesi'nin Belgrad Ormanı'na etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10475)

12.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Ataköy'de yapılması planlanan Mega Yat Limanı Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10476)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yürütülen yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10477)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'da Ezidilerin kaldığı Fidanlık Kampı'nın AFAD'a bağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10478)

15.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir gazetenin çaycısı hakkında uygulanan tutuklama işlemine ve bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10479)

16.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 23 Aralık 2016 itibarıyla sosyal medya ağlarına erişimin bir süre engellenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10480)

17.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2002-2016 yılları arasında il milli eğitim müdürlüklerinin müftülük, vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10481)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Twitter'a erişimin engellenmesine ve ilgili mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10482)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, muhtarlarla yapılacak toplantılara ve muhtarlara verildiği iddia edilen bazı talimatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10483)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'le mücadeleye ve IŞİD'in rehin tuttuğu askerler ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10484)

21.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, İstanbul Ümraniye ilçesinde görevli bir imamın yaptığı iddia olunan açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10485)

22.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Alevilere yönelik nefret suçlarına ve Alevi gençlerin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10486)

23.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Uludere Olayı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10487)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'a bağlı bir mahalledeki bir lise inşaatına ve taşımalı eğitim sistemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10488)

25.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin'de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10489)

26.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, iki Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak şehit edildiği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10490)

27.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Rize Valisi tarafından verilen silah taşıma ruhsatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10491)

28.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, TRT'de yayınlanan bir programda Şia/Caferi inancına yönelik dışlayıcı ifadeler kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/10492)

29.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, TRT personeline ve FETÖ bağlantısı gereğince hakkında işlem yapılanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/10493)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu yöneticileri tarafından yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10500)

31.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Kütahya'da bulunan ve Bakanlığa bağlı kreş ve gündüz bakımevlerine ve ev işçisi kadınlarla ilgili çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10501)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2016 tarihileri arasında ALO 183 ve ALO 144 hatlarına iletilen şikayet ve ihbarlar ve bunlarla ilgili yapılan işlemler ile görev yeri değiştirilen, hakkında soruşturma açılan ve görevden alınan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10502)

33.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, KOSGEB tarafından KOBİ'lere faizsiz kredi verilmesi yönündeki uygulamaya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10503)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnaf kredilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10504)

35.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, KOSGEB kredilerinin verilme kriterlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10505)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarında yapılan yükselme sınavlarında sözlü sınavın kaldırılması ve boş kadrolar için iki yılda bir sınav zorunluluğu getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10507)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarında görevde yükselme ve unvan yönetmeliğine göre çalışanların durumlarının eşit hale getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10508)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda unvan ve maaş bordrosu sadeleştirilmesi ile memur sınıfları arasındaki ücret ve sosyal hak farklılıklarının giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10510)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında işçilerin kıdem tazminatları ve kazanılmış haklarını olumsuz etkileyecek bir çalışmanın gündemde olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10511)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2016 yılları arasında meydana gelen iş kazalarına, iş kazası sonucu yaşamını yitirenler ve malulen emekli olanlar ile meslek hastalığı sonucu iş göremez duruma gelenlere ve yaşamını yitirenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10513)

41.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, asgari ücretli işçilere ve asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10515)

42.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da dernek ve vakıflara tahsis edildiği iddia olunan arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10516)

43.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, yenilenebilir enerji santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10518)

44.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, kayıp kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10519)

45.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, yaz saati uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10520)

46.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, havza bazlı desteklenecek tarım ürünlerine ve Polatlı'da desteklenecek tarım ürünlerinden soğan ve dane mısırın çıkarılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10521)

47.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10522)

48.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yönelik suikast olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10523)

49.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Ankara'da oynanacak olan bir maçı stadda izlemek için bir futbol takımının taraftarlarına Diyarbakır'da doğmuş olma şartı getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10524)

50.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da yeşil alan yapılmak üzere yıkılan 11 Nisan Şehir Stadyumu yerine ticaret merkezi yapılmasını kapsayan 11 Nisan Projesine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10525)

51.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul'da deport işlemleri sırasında muhafaza odasından kaçan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10526)

52.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10527)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da Irak'tan gelen Ezidi Kürtlerin kaldığı Fidanlık Kampının kapatılacağına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10528)

54.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, TÜİK'in asgari geçim maliyeti için açıkladığı artışa ve hesaplama yöntemlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10529)

55.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Diyarbakır'da hazırlanan projelere ve Diyarbakır'a ayrılan kaynağa ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10530)

56.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Fatih Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun oluşumuna ve koruma alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10531)

57.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, dijital fotoğraf arşivi bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10532)

58.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Türkiye'de yapılan yabancı filmlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10533)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda fazla çalışma ücretlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10535)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu personelinin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10536)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir yönetmelik hükmünün uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10537)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının sabit ek ödemeleri  ile döner sermayeden maaş alan tüm çalışanların maaşlarının genel bütçeden ödenmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10538)

63.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Konya ilindeki kamu yatırımı miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10539)

64.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bazı okullarda dağıtıldığı iddia olunan yayınlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10540)

65.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, Hatay'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10541)

66.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Antalya'da düzenlenen Eğitim Yönetimi Çalıştayı'nda konuşma yapan gazetecilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10542)

67.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'da bazı ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yılbaşı kutlamalarına yönelik tutumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10543)

68.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 2015 ve 2016 yıllarında açılan fen ve anadolu liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10544)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ziraat - tarım teknikerlerinin lisans tamamlamasına yönelik bir düzenleme yapılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10545)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10546)

71.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da yürütülen HAFIZ İHO projesi için başvuru formlarının ilkokullara dağıtılmasına ve tüm velilerin formu doldurmasının istenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10547)

72.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da bir ilkokul öğretmeninin öğrencisine şiddet ve taciz uyguladığı iddiasına yönelik soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10548)

73.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, 2016 KPSS Lisans sıralamalarında ÖSYM tarafından yapılan güncellemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10549)

74.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin'de hazırlanan projelere ve Mardin'e ayrılan kaynağa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10550)

75.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında çeşitli bilgilere ve IŞİD'in rehin tuttuğu askerlerle ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10551)

76.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Fırat Kalkanı Operasyonunda görevlendirilen, yaralanan ve hayatını kaybeden asker sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10552)

77.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Mustafakemalpaşa ovasında sulama suyundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10553)

78.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in su ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10554)

79.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 2000 yılından itibaren çocuklara yapılan aşı uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10555)

80.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de yanlış tedavi sonucu yaşamını yitiren bir hastaya ve yanlış tedavi kaynaklı davalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10556)

81.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, özellikle SMA hastalığı olmak üzere kas hastalıklarının tedavisi için ülkemizde yapılan çalışmalara ve yurt dışında geliştirilen ilaç ve aşıların ülkemize getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10557)

82.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'deki hastanelerde röntgen teknisyeni istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10558)

83.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da yapımı devam eden Sabuncubeli Tünel inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10559)

84.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstanbul-İzmir Otoyolu'na ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10560)

85.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yurt dışı uçuşlar sırasında yolculara dağıtılan ve havaalanlarının VIP bekleme salonlarında bulunan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10561)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in iki Türk askerini yaktığına dair iddialara ve Başbakan Yardımcısı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10565)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 433 sinemacı hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10566)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'den yapılan iltica başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10567)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yaşayan bir çocuğun tedavisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10568)

90.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, yurt dışında eğitim görmek için yapılan başvurulara ve beyin göçüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10569)

91.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, üst akılla ilgili yapılan tespit ve girişimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10570)

92.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, terör eylemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10571)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, internette yaşanan yavaşlamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10572)

94.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, engelli vatandaşlara, engellilerin eğitim ve istihdamına ve Engelli Bakanlığı kurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10573)

95.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yeni kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi ile ilgili çalışmalara ve kapatılan üniversitelerin FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan personelinin diğer üniversitelere aktarılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10574)

96.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, yılbaşı kutlaması karşıtı ve kutlayanları hedef gösterici söylemlerde bulunan ve İstanbul'da bir eğlence mekanına yapılan terör saldırısı sonrasında bu saldırıyı yüceltenler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10575)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında kaza kurşunu, eğitim zayiatı, intihar ve benzeri nedenlerle hayatını kaybeden askerlere ve şüpheli  bulunan ölümlerle ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10576)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taksici ve minibüsçülere kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10577)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KPSS sonuçlarına yönelik iddialara ve yürütülen soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10578)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, parçalanmış ailelere ve korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10579)

101.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de yaşanan sel felaketine yönelik uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10580)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, geçici koruma başvurusu yapan Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10581)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı gazetelerin THY tarafından dağıtılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10582)

104.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizde bulunan mülteci ve sığınmacılarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10583)

105.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerinin hastanelere ve sanayi sektörüne etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10584)

106.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eğit-Donat programı kapsamındaki eğitimlere ve hakkında adli işlem yapılan IŞİD militanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10585)

107.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kamu kurumlarına yapılan Hazine yardımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10586)

108.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, sürekli yaz saati uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10587)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2 Ocak 2017 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda apronda yaşanan bir saldırının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10588)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin gelir kaynaklarına, 2003 yılından itibaren personel sayısındaki artışa ve 2016 yılı toplam personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/10589)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alo 183 ve Alo 144 hatlarına yapılan başvurulara ve bazı Bakanlık personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10599)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koruma altındaki çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarına ve kurumların denetimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10600)

113.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da babası ve komşusu tarafından cinsel istismara uğradığını ifade eden bir çocuğun durumuna ve hakkında koruma tedbiri uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10601)

114.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2014-2016 yılları arasında bazı illerde gerçekleşen kadına yönelik şiddet ve cinsel suç vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10602)

115.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, KOSGEB tarafından verilen faizsiz kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10603)

116.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde on altı işçinin toprak altında kaldığı göçüğün meydana geldiği bakır madenine, yapılan arama kurtarma çalışmalarına ve madeni işleten şirketin diğer maden ocaklarında yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10604)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'da yaşanan işsizlik ve göç sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10605)

118.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, şehir merkezlerinde bulunan askeri alanların boşaltılması ve devriyle ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10606)

119.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde on altı işçinin toprak altında kaldığı göçüğün meydana geldiği bakır madenine, yapılan arama kurtarma çalışmalarına ve madeni işleten şirketin diğer maden ocaklarında yapılan denetimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10609)

120.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, yaz saati uygulamasının etkilerine, elektrik, su ve doğalgaz kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10610)

121.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, BOTAŞ'ın gaz alım anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10611)

122.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, 29 Aralık 2016 tarihinden itibaren yaşanan elektrik kesintilerine, başlatılan soruşturmaya ve ortaya çıkan maddi zarara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10612)

123.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, İstanbul ve çevre illerde yaşanan elektrik kesintilerinin etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10613)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında üreticilerin süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesi için Diyarbakır'da yaptıkları başvurulara ve kabul edilen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10614)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda ele geçirilen esrar miktarına, uyuşturucu madde ürettiği, sattığı veya kullandığı için hakkında işlem yapılan güvenlik görevlilerine ve uyuşturucu kullandığı için hakkında işlem yapılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10615)

126.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İstanbul'da bir eğlence mekanına gerçekleştirilen terör saldırısını sosyal medya üzerinden övdüğü ve desteklediği tespit edilen kişilere ve bu kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10616)

127.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'da bir gece kulübüne yapılan terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10617)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yılları arasında yapılan dernek denetlemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10618)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurumlara ait karakollarda bulunan güvenlik kayıtlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10619)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılı Ocak ayından itibaren güvenlik güçlerince müdahale edilen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10620)

131.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2014-2016 yılları arasında bazı illerde gerçekleştirilen, izin verilmeyen ve müdahale edilen toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve kamusal alan etkinlikleri ile bu illerde kadına yönelik şiddet ve cinsel suç iddiasıyla kolluk güçlerine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10621)

132.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Türkiye'de kayıt dışı olarak bulunan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10622)

133.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'nde bulunan sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10623)

134.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, ekonomik olarak küçülen illere yönelik ve Burdur'un milli hasıla büyüklüğü sıralamasında yaşadığı düşüşe karşı yapılacak çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10624)

135.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Noel ve yılbaşı etkinliklerinin yapılmaması için okullara gönderilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10625)

136.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, okullarda yılbaşı kutlanmamasına yönelik olarak bazı Milli Eğitim müdürlüklerinden gönderilen yazılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10626)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitim alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10627)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okula yeni başlayacak öğrenci sayılarına ve okulların öğretmen, bina, araç gereç ve güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10628)

139.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir anaokulunda namaza hazırlık dersi adı altında yapılan uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10629)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, alınan sözleşmeli asker sayısına ve boş kalan sözleşmeli asker kontenjanlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10630)

141.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda IŞİD tarafından kaçırıldığı öne sürülen iki astsubayla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10631)

142.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, tabiatı koruma alanlarına, su ve biyolojik çeşitlilik mevzuat taslaklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10632)

143.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Antalya'da Suriyeli bir çocuğun hastanelerce kabul edilmeyerek yaşamını yitirdiğine yönelik iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10633)

144.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Antalya'da Suriyeli bir çocuğun hastanelerce kabul edilmeyerek yaşamını yitirdiğine yönelik iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10634)

145.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, hastanelerde hastalara ve hasta yakınlarına manevi destek vermek amacıyla din görevlisi istihdamı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10635)

146.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10636)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşanan trafik sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10637)

148.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Çeşme Ildır Körfezi'nde Panama bandralı bir gemiden kaynaklanan petrol sızıntısına ve bölgenin özel koruma alanı ilan edilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10638)

149.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Haydarpaşa Tren Garı'nın yeniden açılma zamanına ve demiryolu yapım işlerini yürüten bir firmaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10639)

150.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana iline yönelik banliyö projelerine ve banliyö sistemi bulunan illere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10640)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında gerçekleşen terör olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10641)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10642)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir Milli Eğitim Bakanlığı bürokratının beyanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10643)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, silah ruhsatlarına ve bireysel silahlarla meydana gelen olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10644)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sendika ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik adli uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10646)

156.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, devlet büyüklerine hakaret nedeniyle yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10647)

157.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Ergene Nehri'ndeki kirliliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10648)

158.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul Ortaköy'de bir eğlence mekanına saldıran teröristin daha önce IŞİD üyeliğinden gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10651)

159.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir siyasi partinin milletvekili ve kurucu üyelerinin üniversiteye başlama tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10652)

160.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak-Çaycuma-Saltukova Havaalanı'nda yurt içi seferlerin ne zaman başlayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10653)

161.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Kızılay'a yapılan kan bağışlarına ve kan stoklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10654)

162.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, bir köşe yazarının makalelerinde yer alan bazı iddialara ve yazarla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10655)

163.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, emniyet ve jandarma birimlerinde görev yapanların mali haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10656)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10658)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10659)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10660)

167.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, can suyu kredisine yapılan başvurulara, krediden yararlandırılan firmalara ve bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10661)

168.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, KOSGEB tarafından verilen elli bin liralık sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinden yararlanmaya hak kazanan işletmelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere, bu işletmelerin illere ve sektörlere göre dağılımına ve başvuru sisteminden kaynaklanan sorunların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10662)

169.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, coğrafi işaret tescilinin önemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10663)

170.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, KOSGEB'in verdiği işletme kredisi desteğinden yararlananlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10664)

171.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İstanbul ve çevre illerde yaşanan elektrik kesintilerinin sanayi bölgelerine etkisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10665)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10666)

173.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunan emeklilere yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10669)

174.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, hastanelerde muayene katılım paylarının artırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10670)

175.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, kentsel dönüşüm, yapılı çevre üretimi, yüksek ihale bedelli projeler ve TOKİ hakkında çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10671)

176.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Sur'u Koruma Amaçlı İmar Planı'nın hazırlık sürecine ve uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10672)

177.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan bir yük gemisinden sızan yakıtın temizlenmesine ve gemiyle ilgili işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10673)

178.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Afşin-Elbistan termik santrallerinden kaynaklanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10674)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaşanan elektrik kesintilerine ve ortaya çıkan maddi zarara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10675)

180.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'daki elektrik kesintilerine yönelik bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10676)

181.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, İstanbul'da 2016 yılının son haftasında başlayan elektrik kesintilerine, sürekli yaz saati uygulamasına ve bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10677)

182.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, elektrik kesintilerinden etkilenen organize sanayi bölgelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10678)

183.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik tarifelerinde enerji bedelinde yapılan indirimin tüketicilerin faturasına yansıtılmamasının ve dağıtım ile genel aydınlatma bedelindeki artışın nedenine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10679)

184.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İstanbul ve çevre illerde yaşanan elektrik kesintilerinden doğan zararlara ve alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10680)

185.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, tarım ürünleri ihracatının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10682)

186.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, tarım arazilerinin ve ekim oranının azalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10683)

187.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Çiftçi Mallarını Koruma Birliklerinin koruma hizmeti almak istemeyen çiftçileri aidat ödemeye zorlamalarına ve bu konuda yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10684)

188.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikleri kar yağışından etkilenen köylülere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10685)

189.-   Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, 5179 ve 5996 sayılı kanun hükümleri uyarınca gıda ve bitkisel ürünlerle ilgili tüketiciyi yanıltan işletmelere uygulanan yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10686)

190.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Gediz Ovasının sit alanı olmasının Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp onaylanmadığına ve Gediz Ovasında Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen istimlak işlemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10687)

191.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Ankara'da oynanacak olan bir maçı stadda izlemek için bir futbol takımının taraftarlarına Diyarbakır'da doğmuş olma şartı getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10688)

192.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Afyon Kocatepe Üniversitesinde okuyan bazı öğrencilerin polis tarafından darp edildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10689)

193.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te gazetecilerin uğradıkları saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10690)

194.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, bir siyasi partinin yönetici ve çalışanlarına yönelik operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10691)

195.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te eylem hazırlığında yakalanan dört terör örgütü üyesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10692)

196.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşıma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10693)

197.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, muhtar maaşlarının haczedilebilirliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10694)

198.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Gölcük'te yılbaşı kutlanan bir mekana girmek isteyen bir grupla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10695)

199.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ve gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10696)

200.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Kütahya Hayvan Barınağı'nda köpeklere yapılan kötü muamele görüntülerini içeren videoya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10697)

201.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, TÜİK'in milli gelir hesaplama yöntemi değişikliğine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10698)

202.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından dağıtılan fonlara dair bilgi edinme başvurusuna ve ajansın İstanbul'da yaptığı bir toplantıya ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10699)

203.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, PISA sınavı sonuçlarına göre puanlarda ve sıralamada yaşanan düşüşe ve bu durumla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10700)

204.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, İstanbul'da bir ilköğretim okulunda öğrencilerin ellerinde idam ipiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan öğretmene ve öğretmen hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10701)

205.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Türkiye'nin PISA sınavı sonuçlarına ve eğitim politikasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10702)

206.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın'ın Efeler ilçesinde okul planlaması adı altında yapılan veli anketine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10703)

207.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, bir ilçe milli eğitim müdürünün sosyal medya paylaşımlarına ve hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10704)

208.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, eğitim sistemine ve imam hatip liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10705)

209.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da bir lisede eğitim seminerleri sırasında öğretmenlerin fişlendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10706)

210.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'da bir ilkokul öğretmeninin öğrencisine şiddet ve taciz uyguladığı iddiasına yönelik soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10707)

211.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2016-2017 TEOG sınav sonuçlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10708)

212.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, LYS'de sorulacak açık uçlu sorulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10709)

213.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı veya özel yurtlarda çıkan yangınlara ve yurtlarda yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10710)

214.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ihtiyacına ve atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10711)

215.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'da bazı okullarda yılbaşı kutlamalarının yasaklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10712)

216.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Hakkari Üniversitesi'nin kampüs inşaatının tamamlanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10713)

217.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüye ve konuyla ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10714)

218.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Kaş Kasaba Kıbrıs Barajı ihalesine, işin başlama tarihine ve istimlak çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10715)

219.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, taşkınları önleme gerekçesiyle derelerdeki ağaçların kesilmesini öngören 7229 nolu tamime ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10716)

220.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, hazine arazileri üzerine yerleşim yapan vatandaşların uygun fiyata tapu sahibi olabilmeleri için yapılan çalışmalara ve Hatay'daki 2B arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10717)

221.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Sağlık-Sen ile bir üniversite arasında imzalanan protokole ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10718)

222.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne fizik tedavi merkezi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10719)

223.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, sahte içki ve sigara üretimi ve tüketimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10720)

224.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, hastanelerde muayene katılım paylarının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10721)

225.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, sağlık çalışanlarının mağduriyetine yol açan bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10722)

226.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Suriyeli mültecilere yönelik sağlık tedbirlerine ve bazı hastalıkların görülme sıklığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10723)

227.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, raf ömrüne duyarlı ürünlerin ihracatının artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10724)

228.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10725)

229.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Iğdır-Digor ve Kars güzergahında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10726)

230.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan bir yük gemisinden sızan yakıtın temizlenmesine ve gemiyle ilgili işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10727)