TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 9

12 Ekim 2016 Çarşamba

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/770) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Arasında Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/771) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2016)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/772) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2016)

4.- Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/773) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2016)

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1399) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

2.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1400) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

3.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ile 11 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 138. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1401) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2016)

4.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1402) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1403) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2016)

 

Rapor

 

1.- Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve 25 Milletvekilinin, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 19 Milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 20 Milletvekilinin, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 Milletvekilinin, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 21 Milletvekilinin, MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 21 Milletvekilinin, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 24 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve 24 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve 26 Milletvekilinin, Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve 21 Milletvekilinin ve Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 22 Milletvekilinin; Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10 / 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (S.Sayısı: 399) (Dağıtma Tarihi: 12.10.2016) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendikalı işçi çalıştıran iş yeri sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engellilerin erişebilirliklerinin sağlanmasına yönelik kamu kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

6.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Yüksek Hakem Kurulu üyeliğine atanan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

7.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'nın Diyadin Belediyesinin Kürtçe tabelasının indirilmesine ve Kürtçe'nin kullanılmasını engelleyenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2016)

8.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2016)

9.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  sözlü soru önergesi (6/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/614) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asbestli içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/615) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2016)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yer altı sularının çekilmesi sonucu oluşan obruklara karşı alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/616) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2016)

13.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, vergi muafiyetinden faydalandırılan bir vakfa ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/617) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Eski Halkla İlişkiler Binası'nın yıkımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8149) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Eski Halkla İlişkiler Binası'nın yıkımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8150) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2016)

3.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8151) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

4.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Hava Harp Okulu başvuru koşullarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8152) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2016)

5.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 672 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8153) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2016)

6.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 674 sayılı KHK ile ÖYP kapsamında atanmış olan öğretim üyelerinin statülerinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8154) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2016)

7.-      İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, GATA'nın Sağlık Bakanlığına devrinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8155) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

8.-      Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Öğrenci Andı'na ve kamu kurumlarının isimlerindeki "T.C." ibaresine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8156) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat Valiliği tarafından verilen bazı işletmelerin kapatılması kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8157) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulukışla Devlet Hastanesi inşaatına ve ilçenin sağlık hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8158) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluş binalarına erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8159) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine tıp fakültesi kurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8160) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı bir köydeki engelli bir vatandaşın işkenceye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8161) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

14.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, kamu bankalarının dış borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/8162) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

15.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasındaki tutuklamalara ve mahkeme sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8163) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2016)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Adalet Sarayı binası yapım çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8164) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

17.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, FETÖ ile mücadele kapsamında YSK bünyesinde gerçekleştirilen işlemlere ve seçim güvenliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8165) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki kütüphanelerde bulunan FETÖ'yle bağlantılı dergilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8166) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

19.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu Projesi'ne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8167) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, erken yaşta evliliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8168) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerde kreş açılması ile ilgili düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8169) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşlara ve eğitim olanaklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8170) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

23.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, şehit, gazi, dul ve yetimlere verilen tekel satış karı ikramiyesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8171) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki şeker fabrikalarında çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8172) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıt dışı istihdamla mücadeleye ve yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8173) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8174) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8175) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2015 yılları arasında iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle zarar gören işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8176) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazalarına ve zarar gören işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8177) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçi sağlığı ve iş güvenliği müfettişlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8178) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

31.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, şehit, gazi, dul ve yetimlere verilen tekel satış karı ikramiyesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8179) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4/C'lilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8180) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

33.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8181) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

34.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8182) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8183) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

36.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8184) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilere satılan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8185) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki bir trafo binasının yerinin değiştirilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8186) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bazı köylerde güneş enerjisi üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8187) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki bir alanda jeotermal enerjisi üretimi için verilen yetkiye ve ÇED raporuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8188) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Kemerhisar Tyana Spor'un sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8189) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşlara özel spor olanağı tanınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8190) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Passolig uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8191) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

44.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de tütün üretimine ve tütünlerde görülen mantar hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8192) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

45.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, güvenlik nedeniyle gübre satışlarının yasaklanmasının olumsuz etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8193) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elma üretimine yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8194) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates üretimine yönelik teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8195) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilerin ikinci ürün ekimi başvurularında yaşadıkları sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8196) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pancar çürüğü hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8197) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genç çiftçilere hibe uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8198) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

51.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, bir hacker grubuna üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8199) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8200) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

53.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8201) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

54.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8202) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

55.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8203) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

56.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8204) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

57.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'a yerleşen Suriyeli sığınmacılar ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8205) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

58.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'tan diğer illere göçlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8206) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

59.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, bir hacker grubuna üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilere ve işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8207) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

60.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Yozgat Valiliği tarafından verilen bazı işletmelerin kapatılması kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8208) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

61.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'da kapatılan belde belediyelerinin mal varlıklarının değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8209) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki köy yollarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8210) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı bir mahalledeki imar değişikliğine ve FETÖ ile bağlantılı bir şirkete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8211) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

64.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'nin Fındıklı ilçesindeki bazı mekanların denetimine ve ilçe sakinlerinin şikayetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8212) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

65.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi ihaleleri ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8213) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün arıtma ve çöp toplama hizmetleri ile ilgili çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8214) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, evde bakım hizmetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8215) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

68.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası açığa alınan, ihraç edilen ve tutuklanan vali ve kaymakamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8216) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kütüphanelerde görme engelli vatandaşlar için sesli kitap okuma uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8217) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

70.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, taşımalı eğitim sistemine son verilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8218) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fabrika kurulmasına yönelik desteklere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8219) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

72.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 674 sayılı KHK ile ÖYP kapsamında atanmış olan öğretim üyelerinin statülerinde yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8220) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2016)

73.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 672 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8221) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2016)

74.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur Milli Eğitim Müdürü tarafından yapıldığı iddia edilen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8222) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2016)

75.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8223) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

76.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, eğitim politikasına ve çeşitli uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8224) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

77.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki eğitim-öğretim istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8225) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

78.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, taşımalı eğitim sistemine son verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8226) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

79.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde bir grup öğrenciye çıkarılma cezası verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8227) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

80.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8228) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlere yönelik eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8229) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8230) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8231) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

84.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8232) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

85.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8233) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşların eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8234) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

87.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bulunan Süryani Dili ve Edebiyatı Programı'na ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8235) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

88.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, OHAL KHK'ları ile görevden alınan öğretmenlere ve sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8236) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

89.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Trabzon Avrasya Üniversitesine yatay geçiş yapan bazı öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinin iptal edilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8237) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

90.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, özel okullara ve verilen teşviklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8238) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

91.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8239) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

92.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, proje okullarına ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8240) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

93.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8241) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8242) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün gölet ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8243) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8244) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir alandaki Atatürk Ormanı'nın bakım ve düzenlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8245) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve çevresindeki dağlık alanların ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8246) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

99.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Ceyhan Devlet Hastanesinin tamamlanamamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8247) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2016)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir kasabanın içme suyuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8248) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşlara yönelik diş tedavi merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8249) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadınların sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8250) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

103.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Ankara  Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin bir askerin şehit olmasında kusuru bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8251) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8252) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

105.-   Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Yüksekova-Van kara yolunun iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8253) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Havaalanı Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8254) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/321) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

2. Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 28 Milletvekilinin, jeotermal enerjinin yaygınlaşması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/322) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

3.  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 Milletvekilinin, zorunlu trafik sigorta primlerinin meydana getirdiği mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/323) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)