TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 89

08 Şubat 2017 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 25 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

2.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlü annelerin yanında kalan çocukların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

3.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerinde sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklık ve eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)