TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 88

07 Şubat 2017 Salı

 

Tezkere

            1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Bölgede Seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye Bağlantılı Ticari Gemilerin Emniyetinin Etkin Şekilde Muhafazası ve Uluslararası Toplumca Yürütülen Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Müşterek Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012, 05.02.2013, 16.01.2014, 03.02.2015 ve 09.02.2016 Tarihli 956, 984, 1008, 1031,1054, 1082 ve 1107 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin 10.02.2017 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına, Ayrıca Denizde Terörizmle Mücadele Harekatlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında (2317 [2016] Sayılı BMGK Kararı Gereğince Somali Karasuları Dahil Olacak Şekilde) Denizde Terörizmle Mücadele Görevi İçin Yetkilendirilmeleri ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/905) (Başkanlığa geliş: 06.02.2017) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 21 Milletvekilinin, medyaya baskı uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/453) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, Cankurtaran Tünelinin inşaatında yaşanan aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

3.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve 26 Milletvekilinin, çocuk istismarlarının ve çocukların yaşam standartlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)